Velkomst, 5. september 2020 :

Det er mig en glæde – på vegne af Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening – at byde velkommen til denne lille højtidelighed i anledning af Den Nationale Flagdag for danske udsendte i internationale missioner.

En særlig velkomst til de fremmødte veteraner, der er dagens hovedpersoner. Også en særlig velkomst til borgmester Ole Bollesen, der om lidt vil holde dagens hovedtale.

Mange danske har gennem årene ydet en stor indsats i forskellige af verdens brændpunkter, - det være sig militært personel, humanitært personel, læger & sygeplejersker, politifolk og beredskabsfolk såvel som civil, administrativ og uddannelsesmæssig hjælp og støtte

I 2009 besluttede den danske regering og Folketinget, at datoen den 5. september fremover skulle være officiel, national flagdag til ære for alle de danske, der gennem årene siden 1948 har ydet – og stadig yder – en indsats for ar sikre fred, sameksistens og udvikling i forskellige af verdens brændpunkter.  

Det betyder, at der skal flages fra alle landets offentlige og officielle bygninger, ligesom der afholdes et større, officielt arrangement ved mindesmærket på Kastellet for de, der har mistet livet under udførelsen af deres udenlandske, internationale opgaver, - efterfulgt af en officiel sammenkomst på Christiansborg.

Udover, at der skal flages fra alle offentlige bygninger opfordres alle private til også at flage, og relevante foreninger og korps opfordres til at arrangere lokale højtideligheder i anledning af flagdagen.

Her i Ebeltoft har Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening som bekendt hvert år siden indstiftelsen af Den Nationale Flagdag stået for afviklingen af en lille højtidelighed her ved Det Gamle Rådhus.

Vi er kede af, at det i år har været nødvendigt at gennemføre arrangementet i reduceret form i forhold til tidligere for derved at sikre overholdelse af forskellige Corona-restriktioner. Det må vi leve med, ligesom alle andre. Det vigtigste er, at der trods dette afholdes et offentligt arrangement, hvor de mange både nuværende og tidligere udsendte kan blive takket og æret for den indsats, de hver især yder og har ydet.

Også i år gennemføres arrangementet med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommunes veteranpulje, hvilket vi er dybt taknemmelige for, og vi vil gerne bede borgmester Bollesen om at tage vores tak med hjem til Byrådet og administrationen.

I 2019 blev der etableret en afdeling af  Veterancafé Djursland her i Ebeltoft. Det foregår i Marinestuen, hvor der er åbent for alle veteraner og tidligere udsendte af alle kategorier den første mandag i hver måned mellem kl. 10.00 og 13.00. – Dermed er veteranarbejdet på Djursland yderligere udbygget, og vi kan kun anbefale alle veteraner at deltage.

Som det fremgår af programmet, skulle det have været formanden for Vaabenbrødreforeningen, politikommissær Paul Erik Nielsen, der i øvrigt selv har været udsendt, der skulle have stået her og budt velkommen, men han har desværre været nødt til at melde fra, men jeg har lovet at hilse fra ham.

Med disse ord: Endnu en gang hjertelig velkommen til alle. Det glæder os se, at der trods den begrænsede annoncering og foromtale alligevel er mødt så mange frem for at være med til at markere og højtideligholde dagen.