Fisketure

Foreningen har hvert år siden starten i 1927 afholdt en årlig fisketur for sine medlemmer. Fisketurene er således, når bortses fra generalforsamlingen, den ældste – og også en af de mest maritime - af foreningens aktiviteter.

Fisketurene har altid været afholdt som havfisketure – hvor et af foreningens mange gode medlemmer lægger fiskekutter til. Og således er det stadig.

Fisketuren gennemføres som regel i august eller september måned, og der fiskes hovedsageligt efter torsk. Dog er der de senere år også fisket en del efter makrel, sej, lange, kuller, hvilling og fladfisk. Derimod er det sjældent, at der går en havørred på krogen.

På fisketurene dystes der om ”torskepokalen”, der tilfalder den, der fanger den største torsk, og om ”Merko-pokalen”, der tilfalder den, der fanger den største ikke-torsk.

Hvis der udelukkende fanges torsk, tilfalder ”Merko-pokalen” den, der fanger flest torsk.