Efterlysning af krigssejlere fra Djursland

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og det øvrige Djursland, der sejledes som såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste under 2. Verdenskrig, 1939-45 ?

Ebeltoft Marineforening vil gerne indsamle oplysninger om søfolk fra Ebeltoft og det øvrige Djursland, der under 2. Verdenskrig sejlede i allieret tjeneste som såkaldte "krigssejlere".
Sammen med Grenaa Marineforening og ikke mindst vort gode medlem Kis Bødker, der som datter af en krigssejler er dybt involveret i organisationen Danske Krigssejlere, og som medlem af organisationens pårørende-gruppe arbejder ihærdigt på at finde og samle  flest mulige pårørende/efterkommere efter danske krigssejlere, har vi igangsat et større "eftersøgningsarbejde" for at finde frem til pårørende efter tidligere krigssejlere fra Ebeloft og det øvrige Djursland. Vi søger oplysninger om tidligere krigssejlere fra lokalområdet, både "de, der blev derude" og de, der var så heldige at komme hjem igen. Vi kender tre, nu afdøde krigssejlere her fra tidligere Ebeltoft Kommune: De to tidligere medlemmer af Ebeltoft Marineforening: Simon Karstensen og Martin Nielsen, der begge beskrev deres oplevelser som krigsejlere i det mindehæfte, som foreningen i i 1985 udgav i anledning af 40-åres for Danmarks befrielse, samt Hans Christian Sørensen fra Dejret. Men der har højst sansynligvis været andre, og mange ?, søfolk her fra egnen, der har ydet en indsats som "krigssejlere" i allieret tjeneste. Og dem vil vi meget gerne have kendskab til.
Årasgen hertil er, at vi dels finder det vigtigt at få skabt et forum for alle efterkommere efter krigssejlere, dels  - og især - at vi finder, at det vil være på sin plads, at disse krigssejlere langt om længe bliver hædret og takket for deres indsats. Det kan for eksempel være ved etablering af et mindesmærke for dem og den indsats, de ydede.
Hvis du har kendskab til tidligere krigssejlere eller pårørende hertil, vil vi være glade, hvis du vil kontakte enten Kis Bødker på mail: kisbodker@gmail.com eller tlf. 29 47 23 19 eller Jørgen Brøgger, e-mail: jb@joergen-broegger.dk eller tlf./sms: 40 35 22 11

Lidt fakta om de danske krigssejlere:

Mellem 7.000 og 8.000 danske søfolk sejlede i 2. Verdenskrig i allieret tjeneste i mange forskellige sammenhænge og forskellige operationer over store dele af kloden, - eksempelvis konvoj-sejlads mellem USA og England, de berygtede konvojsejladser på Murmansk, i Stillehavet (bl.a.- en af de krigssejlere, som Kis Bødker har fundet frem til, sad i japansk krigsfangelejr), og 800 danske søfolk og 25 danske skibe deltog i invasionen i Normandiet den 6. juni 1944.
Læse mere om krigssejlerne
her og her. Ganske uberettiget og ufortjent fik De Danske Krigssejlere aldrig den samme og officielle anerkendelse som modstandsbevægelsern herhjemme, - hverken nationalt eller internationalt.
I 1984 tog HKH Prins Henrik, sammen med andre gode kræfter, initiativ til at få rejst et mindesmærke på Normandiets kyst for de 800 danske søfolk, der deltog i invasionen den 6. juni 1944. Det  var kun - og alene - takket være en stor og ihærdig, personlig indsats fra Prinsens side der gjorde, at det lykkedes at få de franske myndigheders tilladelse til at rejse statuen "Den Danske Sømand". - Se mere om mindesmærket
her her og her.
Først i 2014 blev de danske krigssejleres indsats officielt anerkendt og for første gang vajede Dannebrog side om side med de allierede nationers flag ved mindehøjtideligheden på 70-års dagen for invasionen, - den operation, der på afgørende vis betød et vendepunkt i 2. Verdenskrig.  - Læs mere her, her, her, her og her.

Det officielle Danmarks anerkendelse af de danske krigssjleres indsats kom først så sent som i 2017. - På 74-årsdagen for Flådens Sænkning og samarbejdspolitikkens sammenbrud indviede HM Dronningen Per Arnoldis mindesmærke/monument "Sortladne Hav" i Mindelunden i Ryvangen i København. Medlem af Ebeltoft Marineforening, Kis Bødker, deltog som datter af en krigssejler og som repræsentant for organisationen Danske Krigssejlere i højtideligheden.
Læs mere
her, her og her.