Sluppen og Slupkoret bliver landskendt
Sluppen:
Den festlige, maritime tradition med at "sejle Sluppen gennem byens gader" blev efterhånden mere og mere kendt og fik større og større opmærksomhed, også på landsplan. TV har to gange, h.h.v. i 1981 og 1998 fulgt Sluppen på  sejladsen som grundlag for udsendelser om fastelavns-traditioner, ligesom man flere gange har været på besøg for at kunne sende korte klip i nyhedsudsendelserne. I 1997 og 1998 blev Sluppen fulgt af repræsentanter fra Dansk Folkemindesamling, der indsamlede lyd- og billedmateriale til sine arkiver. I 1998 havde de endvidere følgeskab af  TV Danmarkskanalen, der optog levende billeder til såvel egen udsendelse som Dansk Folkemindesamling. Samme år var der også indslag fra slupsejladsen i Danmarks Radios populære, landsdækkende udsendelse "Danmarksmester".

Efter anmodning fra Roskilde Marineforening drog 14 slupgaster  den 17. august 1980 til Roskilde for med sang og musik at hente Roskilde Marineforenings Fregatkaptajn og bringe ham gennem byen til pladsen for foreningens Fregatskydning samme dag. - Selve Sluppen var dog ikke med på dette togt. Admiralen og bådsmanden  blev - sammen med musikerne og Fregatkaptajnen - kørt i jumbe, mens resten af manskabet marcherede bagefter.
Ligesom andre søkøbstæder har Aarhus også en gang haft en slup, der "sejlede" gennem byens gader fastelavns-mandag, men i Aarhus uddøde denne tradition i midten af 1970-erne.  Siden da har Sluppen været udstillet i den Gamle By i Aarhus.
I 1992 fik arrangørerne af Aarhus Festuge den idé at gennemføre festugen over temaet "en båd genser sin by". Det var meningen, at man ville lade den gamle båd komme ud på endnu en festlig "sejltur" gennem byens gader. Det lykkedes imidlertid ikke for arrangørerne at skaffe nok mandskab, der tidligere havde været med, og som derfor kendte traditionen og de skikke, der hører til. Derfor henvendte man sig til Ebeltoft Marineforening, om man kunne stille med et slupmandskab. Det kunne man.  Senere viste det sig, at Aarhus-sluppen ikke vurderedes at  kunne holde til an sådan tur., hvorfor man spurgte, om man også kunne låne Ebeltofts slup. Også dette lod sig selvfølgelig gøre. - Arrangementet startede ved Musikhuset, hvorfra man - uden admiral - "sejlede" til havnen, hvor der blev "lagt til" ved siden af den gamle færge "Broen". Efter en kanon-salut fra "Broen"s agterdæk (også affyret af gaster fra Ebeltoft Marineforening),
gik admiralen i land fra "Broen" og ombord i Sluppen, hvorefter sejladsen fortsatte gennem gågaden og til Den Gamle By. Undervejs blev der gjort holdt ved Domkirken, hvor der udspillede sig et ceremoniel hvor 6 søfolk bar Domkirkens kirkeskib ud ud foran kirken, så kirkeskibet og Sluppen kunne hilse på hinanden. Det skete naturligvis med stående hurra-råb og svingen med marinehuerne. Også i Aarhus indhøstede slupgasterne - man fristes til at sige naturligvis - stort bifald.
 
Slupkoret:
Ligesom Sluppen dengang blev landskendt, er også Slupkoret i den form, vi kender det i dag, landskendt. Koret har deltaget - og deltager fortsat - i mange større, offentlige begivenheder og koncerter.
"I flæng" kan  nævnes deltagelse i Uldum Gadefestival (hvert år), Esbjerg Festuge og Shanty-festival, "Maritim Festival" ved Limfjordsmuséet i Løgstør, ved kirkeskibsindvielse i Fakse Ladeplads, og ikke mindst ved midnatsgudstjeneste i Sømandskirken i Nyhavn ved Københasvns Kulturnat., ved jibilæum og chefskifte på S.O.K., ved mindestensafsløringer og mange andre, officielle lejligheder. Også ved mange mere private fester og arrangementer i København, på Sjælland og (selvsagt) i Jylland har koret spredt glæde og stemning, når privatpersoner, der tidligere har hørt koret, har engageret dem til deres private fester.
Korets vel nok største "offentlige optræden" var i 2014, hvor koret i anledning af 150-årsdagen for den danske sejr i Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864, deltog i højtideligheden på kirkegården i Kristiansand, Norge, og efterfølgende i Kristiansand Domkirke. - Historien bag dette er, at efter Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864, sejlede Fregatten Jylland til Kristiansand, hvor de omkomne fra slaget under stor højtidelighed og en fantastisk opbakning og indsats fra Kristiansdand by blev begravet på Kristiansand Kirkegård. Hvert år højtideligholdes den 9. maj med en cremoni med kranselægning og tale m.v. på kirkegården, foranstaltet af Det Danske Søværn, Marinehjemmeværnet og Helgolandslauget. Normalt plejer Christiansand Sjømandsforenings shantykor at medvirke ved denne højtidelighed, men i anledning af 150-årsjubilæet havde man anmodet Slupkoret om at komme til Kristiansand for - som  repræsentanter for Ebeltoft og Fregatten Jylland - at sætte ekstra fokus på begivenheden, der også blev overværet af både Danmatks og Norges kronprinsesser, Mary og Mette Marit.
Aftenen forinden havde koret - sammen med Christiansand Sjømandsforenings Shantykor og Skoleskibet Sørlandets Shantykor -  underholdt ved en sammenkomst på Kristiansand Fæstnings Krudttårn, - og dagen efter, den 10. maj, underholdt koret rundt i Kristiansands gader og på skibsbryggen sammen med Sjømandsforeningens Shantykor.
Her er nogle fotos fra begivenheden i Kristiansand, - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: