Pressemeddelelse / orientering
Byfanen var med til at paradere for kongeparret

I Ebeltoft Folketidende den 17. januar var der en artikel om Distriktsrådets overdragelse af Ebeltoft Købstads Byfane til Ebeltoft Marineforening.
I relation hertil kan oplyses, at Byfanen var med til at paradere for den kongelige familie søndag den 21. januar i forbindelse med festgudstjenesten i Aarhus Domkirke i anledning af tronskiftet.
Med meget kort varsel (arrangementet var ikke kendt/planlagt på forhånd) blev Ebeltoft Marineforening bedt om at være behjælpelig med at skaffe soldaterforeninger m.fl. fra Djursland til at deltage i en fanekommando til ære for kongefamilien på ruten fra Marselisborg til Domkirken.
Det lykkedes, det korte varsel til trods. Foreningen bemandede og deltog selv med foreningens eget orlogsrøde splitflag samt med Byfanen og fanen fra Danmarks-Samfundets lokalkomité.
Faneparaden var opstillet på Dalgas Avenue, og var dermed det første, kongefamilien mødte, da de var kørt fra Marselisborg.

Foreningen har efterfølgende modtaget fornem tak fra både Hoffet og Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, der stod for den overordnede koordinering.

Ebeltoft Købstads Byfane længst til venstre. Ebeltoft Marinefireniungs orlogsrøde splitflag ses som nr. 3 fra venstre (i midten Forsvarsbrødrene fra Skanderborg).

Bilen med kongeparrets fire børn passerer Ebeltofts Byfane. Ebeltofts byvpåben ses tydeligt på fanen.