I anledning af 40-året for Befrielsen udgav Ebeltoft Marineforening i 12985 et mindehæfte hvor nogle af foreningens daværende medlemmer fortalte om deres oplevelser i de fem krigsår: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieret tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m.
Minehæftet kan ses og læses her ) klik på den nederste tekst (lille skrift):