5. Maj 2018

I dag, 5. maj, er det i år 73 år siden, Danmark blev frit. At den tyske besættelsesmagt i Danmark overgav sig. En dag, hvor verden tegnede sig lysere efter 5 års mørke.

Det er i år også 75-året for Flådens sænkning og ophøret af samarbejdspolitikken d. 29. august 1943. En begivenhed, der måske kan betegnes som begyndelsen til befrielsen 2 år senere. Men også en begivenhed, der kom til at bestemme, hvor i verden, Danmark blev placeret efter befrielsen.

Flådens sænkning sammen med den spirende modstandsbevægelse og de civile danske skibe i allieret tjeneste var hovedårsagerne til at Danmark blev anerkendt som med-allieret.

Denne plads som allieret sikrede os, at det den 5. maj var britiske tropper under Montgomery, der overtog de tyske besættelsestroppers overgivelse og herved placerede Danmark hos de vest-allierede.

Denne placering gjorde os senere til medlem af Nato og sikrede os vores plads i den frie Verden.

Denne fri verden er vi stadig en del af. Men det er i dag en mere usikker verden. En verden hvor vores frihedsværdier og demokrati kommer under pres fra udenlandske magter, ikke mindst fra et Rusland, hvis handlemåder minder mere og mere om det nazistiske Tysklands ageren i årene op mod 2. verdenskrig.

Vi bliver dagligt udsat for falske nyheder, provokationer, både politiske og militære, og påstande om, at det er os, sammen med vore allierede, der er til fare for verdens-freden.

Men den frihed, vi fik igen d. 5. maj 1945, vil vi ikke lade påvirke eller afgive som følge af andre magtes pres.

Men under de 5 år under besættelsen gav man heller ikke efter. Nationalfølelsen og frihedstrangen levede stadig. Og i Ebeltoft blev det Nationale samlingspunkt Marineforeningen. Dette medførte også at det var Marineforeningen, der kort efter befrielsen, den 6. juni 1946 rejste denne mindesten.

p.b.