Kabysrygtet

Foreningen har sit eget lille medlemsblad "Kabysrygtet", der udkommer 6 gange årligt med følgende numre: februar/marts - april/maj - juni/juli - august/september - oktober/november og december/januar.

Redaktør, ansvh.:
Knud Erik Overgaard. Bakkusvej 29 B, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 20 71 66 11 - e-mail: overgaardknuderik@gmail.com
Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen. NP Grafisk. Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 22 11 69 45,e-mail: np@npgrafisk.dk

Deadline: Den 15. i hver måned inden næste udgivelse


Se de seneste numre af Kabysrygtet her:
Klik på den lille skrift under overskriften


 

Korrektion / præcisering til Kabysrygtet, januar-februar 2024:
På denne årstid plejer det at være julenisser, der er på spil, men i dette tilfælde må det have været sætternissen. På side 6 står der den noget kryptiske overskrift "Distriktsskydning" med teksten "Foreningsmesterskab 2023, lørdag den 13. januar 2024 kl. 14.00" underneden.,
Dette har beklageligvis medført noget forvirring og undren hos nogle af vores naboforeninger i Distriktet, der intet kender til, at der skulle være Distriktsskydning allerede igen den 13. januar. DET ER DER HELLER IKKE. 
Det er helt korrekt, at der den 13. januar 2024 derimod afvikles vort interne  foreningsmesterskab for 2023, - men dette har altså intet med Distriktsskydning at gøre.