GALLERI   2022
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

01. november 2022:
"Støvsugerbanden" har været på spil ...

.Flemming Hjorth og Ole Laursen fra "Tirsdagstræffet" har kigget på minen, der tidligere stod ved Det Gamle Rådhus. De måtte tage utraditionelle midler i brug for at sikre de skænkede kontanter ! - Lad billederne tale for sig selv .... Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

30. oktober 2022:
Minebøssen fra Det Gamle Rådhus er flyttet til gården ved Marinestuen
- hvor den nu skal restaureres og derefter ny-placeres efter nærmere bestyrelsesbeslutning.

30. oktober 2022:
Hyggelig og vellykket Distriktsskydning med pæne resultater

Ligesom "firkant-skydningen" i Randers den 11. september blev også årets distriktsskydnuing reduceret til en "trekant-skydning", - med de samme deltagende foreninger som i Randers.
Skydningen blev afholdt på vores baner og med osd som arrangør. Vi modtog afbud fra Horsens, Samsø og Viborg, der alle ikke kunne mønstre hold. Trods både invitation og opfølgende "reminder" hørte vi aldrig fra Grenaa og Skanderborg. Især førstrnævnte forekommer "tankevækkende foruroligende".. Grenaa har altid tidligere være fast og velskydende deltager ved diverse skydekonkurrencer, herun der selvsagt ikke mindst idistriktsskydningerne.
For i Ebeltoft blev det en god og vellykket dag, såvel rersultatmæssigt som arrangemæssigt. Alle gav udtryk for et godt og veltilrettelagt arrangement, med fornemme præmier og god forplejning. I holdkonkurrencen "satte vi os på" både guld- og bronzemedaljerne og i den individuelle konkurrence besatt vi 4 uf af de 5 bedste (og dermed præmiegivende) pladser.
De præmiegivende resultater var som følger:
HOLDKONKURRENCE (tre bedste):
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 2, - 436/9x
         (Lisbeth Christensen 14472x, Svend M. Rasmussen 146/4x, Mark Bjerg 146/3x)
Nr. 2: Randers, Hold 1, - 422/6x
         (Lars Gjættermann 145/1x, Frits Broberg 139/4x, Gunnar Kristensen 138/1x)
Nr. 3: Ebeltoft, Hold 3, - 421/4x
         (Jørgen Brøgger 144/2x, Erik Lyager 140/1x, Peter Brøgger 137/2x)

INDIVIDUEL KONKURRENCE (5 bedste):
Nr. 1:
Svend M. Rasmussen, Ebeltoft, - 146/4x
Nr. 2: Mark Bjerg, Ebeltoft, - 146/3x
Nr. 3: Lars Gjættermann, Randers, - 145/1x
Nr. 4, - delt:
         Lisbeth Christensen, Ebeltoft, - 144/2X
         Jørgen Brøgger, Ebeltoft, - 144/2x

HOLDSKYTTER (bedste skytte fra hver forening:
Aarhus Marineforening: Keld Jørgensen , - 142/2x
Randers Marineforening: Lars Gjættermann, - 145/1x
Ebeltoft Marineforening: - Svend Ma. Rasmussen, - 146/4x

Herunder nogle "skarpe skud" fra dagen (Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

27. oktober 2022:
Spændende foredragsaften om "Krigen i Kattegat og Skagerrak 1945"

Vi havde besøg af  Carsten Petersen, der på det nærmeste må betegnes som "et omvandrende leksikon" (sagt i den absolut bedste mening og med stor respekt) i alt vedr. specielt luftkrigen under 2. Verdenskrig.
Desværre var den spændende aften kun besøgt af 13 tilhørere ! incl. de 3 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  - Og det var rigtig synd for de 64 % af medlemsskaren, der dermed gik glip af dette spændende foredrag.
Vi kan kun opfordre ALLE til at holde sig a'jour med hvornår, der er kammeratskabsaftener, og hvad der bydes på af spændende programmer ved disse.
Dette foredrag havde fortjent langt flere tilhørere !
Her nogle få fotos fra den spændende aften. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. september 2022:
Velbesøgt og vellykket "Soldaterforenings-skydning Djursland 2022"
Ebeltoft Marineforening vandt holdkonkurrencen, igen igen....

Vi har sagt det før, og må gentage det igen: Det er ikke just falsk beskedenhed,, der tynger vore skytter. - Vort Hold 1 (Jørn Mortensen & Erik Lyager) vandt holdkonkurrencen med 434/8X foran Vaabenbrødreforeningen for Ebeltodft og Omegn, Hold 1, med 431/9X og Danmarks Veteraner, Hold 2, på 3. pladsen med 429/9X.
De 5 bedste, individuelle skytter (præmiegivende) var:
1. Palle Stausholm, Danmarks Veteraner: 148/6X
2. Mark Bjerg, Ebeltoft Marineforening: 147/3X
3. Karsten Stenholt, Flyvevåbenets Soldaterforening: 146/6X
4. - delt:
   René Fasting, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: 146/4X
   Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening: 146/4X
Holdskytter (bedste skytte fra hver forening):
Danmarks Veteraner: Palle Stausholm, 148/6X
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 145/3X
Ebeltoft Marineforening: Mark Bjerg, 147/3X
Flyvevåbenets Soldaterforening: Karsten Stenholt, 146/6X
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Jan Magnussen, 138/0X
Veterancafé Djursland: Peter Thomsen, 129/0X
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: René Fasting, 146/4X
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Jesper Nyhuus, 145/6X
"Wildcards":
Svend M. Rasmussen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn
Anders Brogaard, Danmarks Veteraner
René Fasting, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn

Hermed nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. september 2022:
Kneben sejr til Ebeltoft i "4-kantskydningen" 2022

Den årlige "4-kantskydning" blev til en 3-kantskydning, da Grenaa meldte afbud på grund af Havnefesten i Grenaa, hvor Marineforeningen altid er deltager. Det gav dog ingen skår i det som altid hyggelige samvær på tværs af foreningerne.
Ebeltoft løb med sejren, - igen, igen, igen .... men denne gang med den mindst mulige margin, 0,1 point !
Vort Hold 1 (Jørn Mortensen, Svend Rasmussen og Erik Lyager) og Aarhus'Hold 1 opnåede begge 430 points og 7 X-tiere. Da skydningen blev afviklet på baner med elektronisk markering, hvor de enkelte skud bedømmes med en decimal (eks. 9,7 9,5, 10,0 10,6 og lign.) måtte afgørelsen træffes helt ude i decimalerne. Og her havde vores  Hold 1 0,1 point mere end Aarhus.Så lille en margin har vi aldrig vun det med før.
Havde der været skudt på papskiver som "hjemme hos os", foreskreiver reglerne, at der skulle have været omskydning mellem de to hold. Nu blev det så afgjort på decimalerne.
Randers besatte både 3. og 4. pladserne, mens vores hold 2 (Ingelise Lyager, Eigil O. Frederiksen og Jørgen Brøgger) kom ind på 5. pladsen ud af de ialt 11 deltagende hold.
I den individuelle konkurrence kom Jørn Mortensen ind på en fin 1. plads og Svend M. Rasmussen på 4. pladsen blandt de præmiegivende 5 bedste skytter. Dermed blev Jørn Mortensen også "holdskytte" fra Ebeltoft (bedste skytte fra hver forening) med sine 145/4x.
Her er et par "skarpe skud" fra den hyggelige dag, der afsluttedes med dejlig frokost og præmieuddeling i Randers' fine Marinestue, der ligger lige ned til Randers Fjord og lystbådehavnen.

Fra venstre:
1: Hygge i Marinestuen, - inden servering af frokosten. - 2: Præmiebordet. - 3:  Vinderholdet. Fra venstre: Erik Lyager, Jørn Mortensen og Svend M. Rasmussen . - 4: De 5 individuelt 5 bedste skytter (Svend M. Rasmussen nr. 2 fra v., Jørn Morternsen  nr. 1 fra h). - 5: Vinderholdt i nærbillede.- 6: "Holdskytterne (bedste skytte fra hver forening, - fra v.: Jørn Mortensen, Ebeltoft, Steen Armstrong Pedersen, Aarhus og John  Poulsen, Randers).

05. september 2022:
Fin og værdig markering af den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste.

Flag-/faneborg med 16 flag/faner og parade med veteraner m.fl. Heriblandt ikke mindst glædeligt at se to unge orlogsgaster, der har været med Thetis ved "Hornet".
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse.

Se program for dagen herunder (klik på den lille tekst under overskriften:

Se plakat herunder (klik på den lille skrift under overskriften)


Se pressemeddelelse her

24. august 2022:
God fisketur med masser af frisk luft, - og fjæsinger

Seksten morgenfriske gaster  (ud af 18 tilmeldte - efter 2 afbud) mødte op på fiskerihavnen i behørig tid inden kl. 08.00 for at indtage de to gode skibe, der skulle bringe gasterne ud til fiskepladserne: Veteranskibet "Skødshoved" og M/S "Hopla", - med h.h.v. Frank Heede og Kurt Nielsen som skippere.
Inden afgang havde hovmester Kjeld Thejl "& Co," sørget for friskbrygget kaffe og smurte rundstykker m.v., hvilket blev indtaget ombord inden afsejling, - ledsaget af "den obligatoriske paroledram", hvormed alle ønskede hinanden "Knæk og Bræk" og god tur.
Man var dårligt nok kommet ud af havnen, før alle blev klar over, at det ville blive en dag med masser af frisk luft (læs: Vind). Det mærkedes på fartøjernes bevægelser. Det skulle senere vise sig også at blive en dag med masser af fjæsinger. En enkelt fik et lille stik, men sugede resolut selv giften ud igen. Udover den friske vind var dagen dog - og heldigvis - tilsmilet af skønt sommervejr med sol og varme.
Der fiskedes i farvandet omkring Hjelm og Færgehavnen, og til frokost lagde man sig ind i læ af Hjælm og lå side om side, mens de medbragte madopaskker blev "vederfaret fuld retfærdighed".
Ved hjemkomst var der præmieuddeling på kajen, hvor Torskepokalen tilfaldt Tom Bendixen for en torsk på 31 cm. (mindstemål: 30 cm.) og "Merkopokalen" tilfaldt Christian Koudal for en pæn, stor makrel.
Ole Laursen havde fanget en enkelt fladfisk, og derudover blev der kun fanget fjæsinger, der alle blev sat ud igen.
Christian Koudal var opmåler og "overdommer".
Her lidt stemningsindtryk fra den gode dag. Fotos: Jens Degn. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. august 2022:
Dejlig koncert med Prinsens Musikkorps

Traditionen tro stod vi - d.v.s. Handelsstandsforeningen, Vaaben- brødreforeningen og Marineforeningen - igen i år for afviklingen af en dejlig friluftskoncert på Torvet med Prinsens Musikkorps. Nu for 14. gang i træk.
Gennem alle 14 år har vi været begunstiget af godt vejr, kun en enkelt gang har der været optræk til noget "snuskvejr". Men dette års helt faktastiske sommervejr med sol, varme og ingen vind slog dog alle tidligere rekorder og bidrog til den samlede, store succes.
Anslået godt 300 tilhørere nåede koncerten at tiltrække i løbet af den time, den varede. Alle vildt begejstrede for den gode musik og som med stående klapsalver "tvang" orkestret til at give hele to ekstra-numre. Normalt plejer de kun at give et.
Som de seneste mange år, havde Muisikkorpset igen i år et lokalt musikstykke med, en march komponeret af lokale og navnkundige Karl Helgreen. I år var det "Anholter-march", komponeret til Ebeltoft Spejderorkester i anledning af spejdernes sommerlejr på Anholt i 195?.
Som solist fremførte basunist Ebbe Ringblom en af sine egne kompositioner.
Som altid for Musikkorpset sit honorar i form af en lækker frokost i Marinestuen, kreeret af chefhovmester Kjeld Thejl, - efter koncerten.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den vellykkede koncert. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

04. juli 2022:
Fin og værdig mindehøjtidelighed i "Danske Soldaters Mindelund" ved Rindsholm Kro
Ebeltoft Marineforenin g var - selvfølgelig - "på plads", da den årlige mindehøjtidelighed i "Danske Soldaters Mindelund" blev afviklet den 4. juli 2022. Foreningen var repræsenteret ved flagbærer John  Rosborg, Lillian Jensen og Jørgen Brøgger. Derudover deltog distriktsformand Lars Gjættermann på en af vores pladser, som vi havde overladt til ham i hans egenskab af Distriktsformand, - da der jo var tale om et officielt arrangement, der fasndt sted i hans distrikt. Lars Gjættermann fungerede endvidere som fklaggast for flagbærer John Rosborg.
Her lidt stemningsindtryk fra den gode dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. juli 2022:
Vellykket "Sommerfest" med lige knap 70 deltagere.

Lige knap 70 (67 for at være helt nøjagtig) glade deltagere havde fundet vej til Marinestuen og foreningens årlige "Sommerfest". Vejret var ikke det bedste , overskyet, "snusket" med egentlige byger indimellem, hvorfor der blev trukket indenfor i Marinestuen. Lidt ærgerligt selvfølgelig, uden at det dog gav skår i den gode og glade stemning.Der blev budt på helstegt pattegris med diverse tilbejør. Utroligt lækkert !
Her foreløbig et enkelt foto af "aftenens hovedperson", - flere følger snarest.

15. juni 2022:
Stilfuld og festlig Valdemarsfest

Ialt 12 flag/faner fra foreninger og korps m.v. deltog i årets Valdemarsfest og bidrog derved væsentligt til højtideligholdelsen og festliggørelsen af det traditionelle arrangement, der startede med Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke, hvor Grenaa FDF-orkester spillede både præludium og postludium og derimellem en lille koncert på 3 numre. Sognespræst Heidi Bisgaarde holdt en god og meget aktuel prædiken, hvor der også blev trukket paralleller til den aktuelle krig i Ukraine.
Gudstjenesten blev efterfulgt af march gennem byen ad ruten Kirkegade, Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Havnevej og til Marinestuen på Stockflethsvej.
Her bød formanden for Ebeltoft Marineforening, Mikkel Brøgger, velkommen til "anden del" af festaftenens program. Formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Paul Erik Nielsen, var aftenens toastmaster, og efter den første fællessang blev ordet givet til aftenens hovedtaler, 1. viceborgmester Claus Wistoft, der holdt en god, vedkommende og meget indholdsrig tale. Der skulle derefter have været uddeling af flag og faner, men da der ikke var indkommet nogen ansøgninger herom, udgik dette. Der blev sunget et par fællessange, efterfulgt af koncert ved Grenaa FDF-orkester. Efter den afsluttende fællessang erklærede toastmasteren den officielle del af programmet for afsluttet, hvorefter der var almindeligt hyggeligt samvær med mulighed for at nyde en øl/vand, et glas vin og lækre grillpølser. Herunder underholdt Slupkoret med nogle af sine livgivende og stemnings-sættende sange.
Alt i alt en god, værdig og festlig fejring af Dannebrogs 103 års "fødselsdag"
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode aften , der heldigvis var tilsmilet af det allerbedste sommeraften-vejr. Fotos: Erik Grønlund. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

09. maj 2022:
Fornem, stilfuld og festlig højtideligholdelse/markering af "Fregattens Dag", - årsdagen for Slaget ved Helgoland. den 9. maj 1864.

Det var dejligt, at vi efter to års corona-aflysninger igen kunne holde "Fregattens Dag" (det, der tidligere hed "Søværnets Dag", da det var Søværnet, der stod for markeringen/højtideligholdelse af denne maritime, nationale mindedag). I 2018 sagde "de unge regnedrenge" i Forsvarsministeriet/Forsvarets ledelse nej til en fortsættelse heraf, - af økonomiske årsager !
Det kan forekomme lidt vanskeligt at få øje på, hvordan denne besparelse ved annulering af dette - logistisk og dermed økonomisk - meget beskedne arrangement overhovedet kan sætte aftryk på Forsvarets budget/årsregbnskab på flere hundrede millioner kroner.
DSI Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening fandt i 2018, at der fortsat fortsat burde være en markering af denne maritime, nationale mindedag, - en mindedag, der netop inkluderer Fregatten Jylland, der deltog i det sejrrige slag ved Helgoland den 9. maj 1864. Det seneste søslag, den danske Flåde har deltraget i (og vundet !). 

Udover Søværnets Tamburkorps deltog også Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 908 "Brigaden" fra Aarhus, der lå ved broen  mellem museumsbygningen og Glasmuséet. det var meningen, at MHV 851 "Sabotøren" fra Randers også skulle have deltaget, de måtte melde afbvud "i ellevte time", da deres navigatør havde brækket armen og derfor ikke kunne sejle, - og de havde ingen anden navigatør, de kunne bede om at "tage over".
Dagen startede med, at Søværnets Tamburkorps marcherede gennem byen med udgangspunkt fra rundkørslen ved Nørreallé/Nørrebakke og videre ad Nørrebakke, Adelgade, Torvet, Overgade, Kirkegade, Nedergade og Juulsbakke tilbage til Torvet, hvor "den traditionelle" flag-/faneborg og parade stod opstillet. Besætningen fra "Bfrigaden" deltog i paraden, uniformeret selvsagt.
Tamburkorpset tog opstilling foran Det Gl. Rådhus op spillede to numre, inden de i spidsen for hele faneborgen og paraden marcherede videre til Fregatten Jylland af ruten Adelgade, Jernbanegade og Strandvejen.
Vel ankommet til Fregatpladsen tog hele paraden opstilling langs museumsbygningen og med ryggen mod denne/front mod Fregatten. Efter velkomst af fregatdirektør Karin Buhl Slæggerup gav Søværnets Tamburkorps et overordentlig flot tattoo, der bragte jubel og klapsalver frem fra alle.
Egfter tattoet holdt Danmarks Marineforenings landsformand, KK Steen Engstrøm, en god, meget fedkommende og meget tankevækkende tale, efterfulgt af Ebeltoft Marineforenings næstformand, Steen Knudsen, der holt en kort tale og lagde en kjrans ved gangvejen tuil øverste dæk.

Men Tamburkorpset i spidsen marcherede faneborgen og paraden hen og tog opstilling under Fregattens bovspryd, hvorefter der affyredes kanonsalut, "Dansk Løsen" (3 skud) fra Bastionen.Dette markerede afslutningen på det officielle program, hvorfor paraden trådte af og flag/faner blev rullet sammen. Deltagerne i faneborg & parade begav sig til marinestuen, hvor der var frokost i Marinestuen, inden besætnin gen  fra "Brigaden" skulle tilbage til skibet til kl. 13.30, hvor der var "Åbent Skib" fram til kl. 15.00. I løbet af eftermiddagen afviklede Fregatten forskellige publikumsaktiviteter, foredrag, rundvisning, tableau over ladningen af en kanon afsluttende med et kanonskud fra forreste bovpost i styrboprdsside - m.m.
Alt i alt en særdeles vellykket og festlig dag, bibragt også den mængde alvor og højtidelighed, soim en sådan mindedag fordrer.
Fotos følger snarest.

05. maj 2022:
Værdig højtideligholdelse og  markering af 5. maj, - 77-årsdagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45

Det var en smuk og værdig markering af den nationale mindedag, da en lille snes medlemmer af foreningen deltog i det traditionelle arrangement ved foreningens mindesten på havnen i i Ebeltoft. Stenen var flankeret af Marineforeningens flag og Vaabenbrødreforeningens fane, mens den øvrige parade stod opmarcheret med front mod mindestenen, der blev rejst af Ebeltoft Marineforening i 1946.
Foreningens medlem, tidligere generalsekretær i Dansk Sømandskirke, orlogs- og sømandspræst Ronalæd Pedersen emer., holdt en meget smuk og meget tankevækkende tale, hvor han også drog paralleller til den nuværende situation med krig i Europa, - russernes invasion af Ukraine og den skæbne ukrainerne lige nu lider.
Næstformand Steen Knudsen lagde herefter en buket rød-hvide blomster ved stenen, hvorefter foreningens medlem, Kis Bødker, der er bestyrelsesmedlem i pårørendeforeningen for Danske Krigssejlere, lagde en buket i De Allieredes farver.
Efter højtideligheden marcherede paraden tilbage til Marinestuen, hvor der var aftrædning og hyggeligt samvær over en kop kaffe med brød.
I dagens anledning var femlagt de to original-breve, som fiskeskipper Jens Bendix Jensen fra Ebeltoft efter krigen modtog fra generalerne Eisenhower og Montgomery som tak for hans store indsats med at sejle nedskudte allierede flyvere til Sverige under Besættelsen. Foreningen har fået originalbrevene af Jens Bendix' barnebarn, Jens Mejlgaard. Det var meningen, at originalbrecvene skulle have været afsløret ved det stort anlagte arrangement 4. og 5. maj 2020 i anledning af 75-året for Befrielsen. Det arrangement der desværre, også i 2021, måtte aflyses på grund af corona-pandemien. Der er nu fremstillet en glasmontre, hvori brevene for eftertiden vil være udstillet i Marinestuen.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Fotos: Bent Olsen og Erik Grønlund. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

21. april 2022:
Så er "den lille kanon" færdig-restaureret.

Efter længere tids intensivt og dygtigt håndværksarbejde er "den lille kanin" nu færdigrestaureret. Og resultatet er blevet utrroligt flot.  De to gode medlemmer, der harv stået for den flotte restaurering er Ole Laursen (tømrer- og smedearbejde) og Thorkil Thorsen (malerarbejde). Den står nu smukt i de gamle oldenborgske farver.

26. marts 2022:
Første Fregatskydning efter to års corona-nedlukning
Flemming Hjorth ny Fregatkaptajn

Efter to corona-år, hvor det ikke var muligt at afholde den årlige, traditionsrige Fregatskydning, kunne det endelig lade sig gøre i år. Og det skete efter de allerbedste traditioner.
Der måtte i alt 183 skud og næsten 3 timers hård kamp til, før den fjendtlige fregat var skudt endeligt i sænk ved et velrettet skud af Flemming Hjorth, der dermed sikrede sig titlen som Fregatkaptajn samt modtager af den ny-indstiftede Fregatkaptajns-medalje samt 1. skyttepræmie.
Danmarks Marineforenings Landsskytteudvalg har indstiftet en ny landsdækkende, officiel Fregatkaptajnsmedalje, der kan tildeles fremtidig Fregatkaptajner, - og ligeledes med tilbagevirkende kraft til tidligere Fregatkaptajner. Det sidste skete ved en lille højtidelighed i kaffepausen, hvor medaljen blev overrakt til 14 tidligere Fregatkaptajner.
Resultaterne blev som følger:
1. Store Bram, Cai Muss v. Flemming Hjorth
2. Fore Bram, Lauge Christiansen v. Claus Thuesen Jensen
3. Bergginen, Steen Trolle v. Gunnar Christensen
4. Store Mærs, Erik Sebbelin v. Thorkil Thorsen
5. Torben Larsen v. Svend Rasmussen
6. Blændsejl, Martin Bech Hansen v. Preben Steen Jensen
7. Mesan, Johan Peter Jensen v. Anders Hansen
8. Storsejl, Steen Knudsen v. Jen s Knudsen
9. Fok, Alf Petersen v. Jan A. Hansen
10. Krudtkammer, Flemming Hjorth, eget skud.
1. Skyttepræmie: Flemming Hjorth
2. Skyttepræmie Jan A. Hansen

Herunder nogle "skarpe skud" fra den hyggelige eftermiddag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19.-20. marts 2022:
100-års jubilæums-landsskyttestævne
Jørn Mortensen veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk
Ebeltoft skal være vært for stævnet igen i 2024

Foreningen deltog med 6 skytter i årets landsskyttestævne, der afholdtes i København i anledning af 100-året for den første landsskydning i 1922, der netop afholdtes i København. Selve skydningerne foregik på Kgs. Lyngby skydebaner og "det sociale" med jubilæumsfest lørdag aften og søndagsfrokost med præmieuddelinger foregik i Brøndby Marineforening.
Et fint og veltilrettelagt arrangement, som landsskytteudvalget skal have stor stor ros, tak og anerkendelse for !
Jørn Mortensen sikrede sig titlen som veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk. Dermed blev han også "holdskytte", ligesom han fik præmie for bedste Ebeltoft-resultat ved vinterens hjemmebaneskydning. Han kunne således drage hjem med ikke færre end 3 præmier i køjesækken.
I konkurrencen for fritstående skytter kom Mikkel Brøgger ind på 4. pladsen, lige nøjagtigt 1 point efter "bronzemedaljevinderen".
I holdkonkurrencen kom Ebeltoft ind på en "lun" 7. plads ud af 20 laug.
Under præmieuddelingen var formand Mikkel Brøgger op og modtage erindringsbægeret for "Fremgangspokalen", som vi vandt sidste år.
Ved landsmødet lørdag eftermiddag valgtes Ebeltoft som arrangør af stævnet i 2024, ligesom vi også var i 2021. I 2023 skal stævnet holdes i Randers.
Læs pressemeddelelse her.
Herunder nogle "skarpe skud" fra det festlige jubilæums-arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
19.-20. marts 2022:
100-års jubilæums-landsskyttestævne
Jørn Mortensen veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk
Ebeltoft skal være vært for stævnet igen i 2024

Foreningen deltog med 6 skytter i årets landsskyttestævne, der afholdtes i København i anledning af 100-året for den første landsskydning i 1922, der netop afholdtes i København. Selve skydningerne foregik på Kgs. Lyngby skydebaner og "det sociale" med jubilæumsfest lørdag aften og søndagsfrokost med præmieuddelinger foregik i Brøndby Marineforening.
Et fint og veltilrettelagt arrangement, som landsskytteudvalget skal have stor stor ros, tak og anerkendelse for !
Jørn Mortensen sikrede sig titlen som veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk. Dermed blev han også "holdskytte", ligesom han fik præmie for bedste Ebeltoft-resultat ved vinterens hjemmebaneskydning. Han kunne således drage hjem med ikke færre end 3 præmier i køjesækken.
I konkurrencen for fritstående skytter kom Mikkel Brøgger ind på 4. pladsen, lige nøjagtigt 1 point efter "bronzemedaljevinderen".
I holdkonkurrencen kom Ebeltoft ind på en "lun" 7. plads ud af 20 laug.
Under præmieuddelingen var formand Mikkel Brøgger op og modtage erindringsbægeret for "Fremgangspokalen", som vi vandt sidste år.
Ved landsmødet lørdag eftermiddag valgtes Ebeltoft som arrangør af stævnet i 2024, ligesom vi også var i 2021. I 2023 skal stævnet holdes i Randers.
Læs pressemeddelelse her.
Herunder nogle "skarpe skud" fra det festlige jubilæums-arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

04. marts 2022:
Ebeltoft Marineforening donerede overskuddet fra Slupsejladsen til Fregatten Jylland.

At flytte slupsejladsen fra fastelavns-mandag til fastelavns-lørdag viste sig at være det helt rigtige, og de ihærdige raslere fik betydeligt mere i indsamlingsbøsserne og via MobilePay end sædvanligt.
Det var derfor med stor glæde, at repræsentanter fra foreningen - med vores nye formand Mikkel Brøgger i spidsen - i forbindelse med allerede tidligere fastlagt møde i anden anledning den 4. marts kunne overrække fregatledelsen overskuddet fra slupsejladsen, - ialt 11.000,- kr. !
På nedenståen de fotos ses fra venstre: Tovholder for slupsejladsen Poul Bojesen, Fregattens udstillingsleder Karen-Louise  Juhl, fregatdirektør Karin Buhl Slæggerup og MF-formand Mikkel Brøgger.

28. februar 2022:
Ebeltloft Marineforening fyldte 105 år.

det blev markleret ved, at signalflagene i flagspillet foran Marinestuen blev udskiftet, så der nu står 105, - efterfulgt en kop formiddagskaffe indendøre i varmen for de deltagende repræsen- tanter. - Og så kan vi jo passende allesammen ønske både foreningen og os selv tillykke med den høje alder. Nogle af os holder sig bedre end andre. Foreningen nok bedst af alle.

25. februar 2022:
Generalforsamling
Mikkel Brøgger valgt til ny formand. Derudover 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.

Foreningens generalforsamling den 24. februar startede i overensstemmelse med de bedste traditioner og i god ro og orden. Efter velkomst og flaghejsning nød de ca. 55 medlemmer hovmesterens vel-tillavede og velsmagende kogte torsk med div. tilbehør. Og efter spisningen stødte ca. en halv snes medlemmer yderligere til for at deltage i selve generalforsamlingen. Efter velkomst og flaghejsning samt et minuts stilhed for medlemmer, der er gået fra borde i det forløbne år, var der tildeling af jubilartegn samt overrækkelse emblem til nye medlemmer.
Som aftenens højdepunkt blev Ole Laursen herefter kaldt frem og blev - efter godkendelse i Landsbestyrelsen - tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv, for sin mangeartede og store indsats for foreningen gennem mange år.
Under valg blev Mikkel Brøgger valgt som ny formand, mens Knud Erik Overgaard, Palle Dannemann og Kjeld Thejl nyvalgtes til bestyrelsen. Som nye suppleanter valgtes Svend M. Rasmussen og Christian Brix Nielsen. Som ny flagbærer valgtes John Rosborg.
Den nye formand, Mikkel Brøgger takkede for valget og udtrykte ønsket om fremtidig støt og rolig kurs i foreningen og kaldte derefter de afgåede bestyrelse4smedlemmer frem og overrakte hver en flaske "Royal Danish Navy Rum", - og den afgåede formand tillige et våbenskjold fra Ebeltoft Marineforening.
Her nogle stemningsindtryk fra aftenen.

27. januar 2022:
Interessant og velbesøgt kammeratskabsaften

Årets første kammeratskabsaften var en stor succes med ikke færre end 31 deltagere, der efter "den obligatoriske nytårspunch" lyttede spændt til Anders Kristensens fortælling om sine oplevelser rundt i verden, specielt i Afrika, efter mere end 35 års virke i cementkoncernen F.L. Smidth A/S.
Her er nogle stemningsfotos fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.