2018

 

 


 

Galleri

Klik på det årstal, du gerne vil ses billeder fra

23. december 2018:
Slupkoret sang julen ind

Handelsstandsforeningen havde engageret Slupkoret til at sprede julestemning i den gamle by ved at synge fra trappen foran Det Gamle Rådhus, - og det gjorde de (som sædvanlig) godt.

Fotos: Ebeltoft Handelsstandsforening. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

12. december 2018:
"Onsdags-forjul", juleskydning og foreningsmesterskab.

Hele 2018 har være spækket med arrangementer, hvilket gjorde, at det var meget vanskeligt også at finde en dato for afholdelse af foreningsmester- skabet i skydning. Men da det jo naturligvis skulle afvikles, blev det besluttet at afholode dette sammen med årets "juleskydning" og den indledende "onsdags-forjul" (fællesspisnijg med ribbenssteg og medisterpølse  med rødkål og bruneede katofller) for de mecdlemmer, der havde lyst til at deltage heri.
Der var dejlig god deltagelse til fællesspisningen (36) og næsten alle deltog i en eller flere af skydningerne. Da der således var  mange skydninger, der skulle afvikles, kunne der skydes allerede fra kl. 16.30. Kl. 17.45 blev skydningen afbrudt, og man gik til bords sammen med de sidst ankomne.
Efter skafningen var der først velkommen og optagelse i foreningen til Lisbeth Christensen og derefter blev der slået vinder-sølvplader for de seneste tre års distrikts-skydninger på skyttelaugsflaget, inden skydningen blev genoptagtet. De tre plader blev slået på af h.h.v. Pia Skarritsø (leder af Skydeudvalget), Steen Dideriksen (individuel vinder i 2017) og Bent Olsen (individuel vinder 2018, -  der dog måtte assisteres af nr. 2 i 2018, Svend Rasmussen).
Aftenens resultater var:
Juleskydningen:

Kategori 1 (145-150): Jørn Mortensen og Lisbeth Christensen (298) - kategori 2 (139-144): Eigil Frederiksen og Jørgen Brøgger ( (286), kategorui 3 (<138): Vivian Frederiksen og Lene Olsen. - Dameserie;: Sille Mortensen og Ingelise Lyager; ( (289).
Foreningsmesterskab:
Åben Klasse;: Nr. 1: Jørn Mortensen  (149/6x) og dermed mester.
Nr. 2: Jørgen Nyhuus (1476/5x) og nr. nr. 3: Bent Olsen 147/4x).
Lukket klasse:
Nr. 1. Jørgen Brøgger v. Peter Brøgger ( 150).
Pokaluddelinger:
Bedste resultat af 5 træningsskydninger uden anlæg: Jørn Mortensen, 150.
Bedste resultat af 5 træningsskydninger med anlæg: Steen Zacho, 150.
Det af Per Brønner udsatte sølvfad "Lilly" for bedste resultat ved Distriktsskydningen: Bent Olsen med erindringhsplakette til Steen Dideriksen.

En helt igennem dejlig aften i skydningens tegn !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

08.-09. december 2018
"Juleskafning" - julen søsat fra Fregatten Jylland

Det er i år 40 år siden, at den første "juleskafning" fandt sted. Det var m,ens Fregatten Jylland lå i trafikhavnen med sit "hønsehustag" og vand under kølen. Ebeltoft Marineforening havde - i forsøget på at  sat skub i det indstillede restaureringsarbejde - fået den idé at invitere publikum ombord og smage den menu, der blev serveret ombord på Fregatten juleaften 1880 på vej til De Dansk Vestindiske Øer: Ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter. - Og dertil bredfyldte mål med vestindisk romgrog eller "Bådsmandens Fryd". Det foregik ved de gamle skafferbiorde på banjerdækket, der dengang var helt tomt. Ærtesuppen m.v. blev tilberedt i store gas-gruekedler.
Adgang til Fregatten foregik først ad en fast bro, derefter en flydebro hvorfra der førte en lejder på til en af kanonlugerne, som man så "møvede sig igennem". Da der jo var vand under kølen (og broerne) var der placeret en vagtpost ved lejderen fra flydebroen og op til kanonlugen,, behørigt klædt i stortrøje og bevævnnet med et af de gamle 1864-geværer. Og godt det samme. Mange havde vanskeligt ved at komme ned ad lejderen og ned på flydebroen, så vagpostens hjælp var ofte nødvendig. Ikke mindst, da en persobn glad og faldt i vandet med hovedet under. Men vagtposten kunne sin metier og fik resultat i kraven på vedkommende og hevet ham op på broen.
Siden 1978 har der været afholdt sådanne "Juleskafninger" hvert år efter samme "model". Men i år fik arrangementet "ekstra skrue". Det blev afholdt over to dage (week-enden). Der var ekstra underholdning, udover Slupkoret var det lørdag Randers Marinehjemmeværnsorkesters Tambourkorps og søndag Grenaa Marineforenings sangkor. Selve skafningen var udvidet til også at omfatte skipperlabskovs, Fregatpølser, sandwich og æbleskiver, ligesom udvalget af drikkevarer var udvidet. På øverste dæk (under vintertaget) var der endvidere forskelligem handels-boder, heriblandt Fregattens eget bogudsalg, hvor vores til bøger, "Ebeltofts forhold til Flåden gennem fem århundreder" og jubilæumsbogen fra sidste år, var iblandt.
Her er nogle "skud" fra de to dage. Klik på det enkelte foto for at se det i står størrelse..

07. december 2018:
Afskedsreception på Søværnets Dykkerskole

Dykkerskolen skal lukke og flyttes fra de historisken bygninger på Holmen til Kongsøre som en specialenhed under Søværnets Frømandskorps. I den anledning var vi inviteret til afskedsreceprion den 4. december. Syddjurs Kommyne/Byråd var også inviteret, men glimrede ved sit fravær. Vi var repræsenteret med 6 mand. Et fint arrangement, hvor der samtidig var udnævnelse og overrækkelse af certifikater til de nyuddannede dykkere. Arrangementet blev naturligis indledt med velkomst og tale af Dykekrskolens chef, OK Henrik Stilling, hvorefte5rv alle de instruktører, der har undervist eleverne, hilste på hver enkelt og lykønskede.
Derefter var der et musikals indslag ved Søværnets Tamburkorps, hvorunder der samtidig blev serveret øl samt glögg og æbleskiver. Efter koncerten var der lykønskningstaler af bla. vor egen Jørgen Brøgger, der talte på både Ebeltoft Marineforenings og Syddjurs Kommunes/Byrådets vegne samt af den overlæge på Rigshospitalet, der har stået for samarbejdet mellem Rigshospitalet og Dykkerskolen.

Vi måtte desværre køre allerede kl. 15.00 for at være sikre på at nå færgen kl. 18.00 (ril århus !! - ingen sejlads til Ebeltoft), så vi gik glip af den efterfølgende "uofficielle" del med "fri manøvre" og yderligere traktement.
Se Jørgen Brøggers tale
her.
Se TV-indslag fra TV-2 Lorry her (med billeder af repræsentanterne fra Ebeltoft Marineforening).
Her nogle stemningsindstryk fra dagen. Klik på det

04. november 2018:
Eet enkelt point sikrede Ebeltoft sejren ved årets Distriktsskydning

Årets Distriktsskydning mellem alle afdelingerne i Marineforeningernes Distrikt X afvikledes den 4. november med Grenaa Marineforening som arrangør. Selve skydningen foregik på Grenaa Skyttecenter's baner på Næsgårdsvej, og arrangementet afsluttedes med frokost og præmieuddeling i Marinestuen på Havnen. Der deltog ialt 42 skytter  fra 5 af distruiktets 8 afdelinger. - Viborg, Skanderborg og Samsø "glimrede" ved deres fravær (ingen af dem har normalt skydning på programmet).
Med eet enkelt point lykkedes det Ebeltoft Marineforening at forsvare titlen som "Distriktsmester" fra sidste og forrige år. Vort Hold 3 vandt med 439/10 x foran Grenaa, Hold 3 med 438/9 x.
Bent Olsen Ebeltoft vandt den individuelle konkurrence med 148/8 x - foran vores egen Svend M. Rasmussen med 148/2 x og Hans O. Hansen, Horsens på 3. pladsen med 147/5 x. Som nr. 4 og 5, der også var prlæmiegivende kom Per Schultz Petersen, Grenaa, med 147/4 x og Bent H. Nielsen, Grenaa, med 147/3 x
Holdskytterne var:
Aarhus: Anni Wiinquist, 142/1
Ebeltoft: Bent Olsen, 148/8x
Grenaa: Per Schultz petersen, 147/4 x
Horsens: Hans O Hansen 147/5 x
Randers: Flemming Juncher 145/2 x

Vi siger tak til Grenaa for et rigtig godt arrangement og en meget hyggelig dag !

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

07. november 2018:
Makkerskydning

Igen gennemført efter den hye "kategorisering". I kategorien for de, der skøæd mellem 145 og 150 points: Jørn Mortensen & Steen Dideriksen, 298, og i kategorien for de, der skød mellem 139 og 144 points: Erik Lyager og Jørgen Nyhuus286. Der var ingen i kategorien for 138 points og derunder.
Her de stolte præmievindere:

01. november 2018:
Æresmedlem Tommy Schmidt bisat fra Ebeltoft Kirke.
- Se mere her.

03. oktober 2018:
Første makkerskydning i sæsonen
Den første makkerskydning i sæsonen var velbesøgt. Som noget nyt havde vi udsat 3 præmier til det bedste makkerpar blandt de, der skød mellem 145 og 150 points ("kategori 1"), blandt de, der skød mellem 139 og 144 points ("kategori 2") og balndt de, der skød 138 og derunder ("kategori 3". Der var dog ingenh skytter, der placerede sig i "kategori 3".
Resultaterne var således:
"Kategori 1":
Nr. 1: Jørn Mortensen og Svend Rasmussen, 296 - Nr. 2: Carl Erik Schmidt og Steen Dideriksen, 292, - Nr. 3: Erik Lyager og Steen Dideriksen, 290.
"Kategori 2":
Nr. 1: Christian Koudal og Jørgen Brøgger, 288, - Nr. 2, - delt: Ingelise Lyager og Mark Bjerg, 286, og Jørgen Nyhuus og Gert Oehlers, 286 - Nr. 3: Georg Sand og Ole Bisp, 283, 
Her et billede af de stolte præmiemodtagere:

27. september 2018:
Første kammeratskabsaften i "sæsonen" -Ølsmagning

Erik Lyager beretter:
"29 gaster/ægtefæller deltog i kammeratskabsaftenen med ølsmagning og foredrag ved Jens Jacob Holst, formand for afdeling Djurs i Danske ØL-entusiasters Klub.
Det var en rigtig god aften, der indledtes med smagning på 5 forskellige øl.
Herefter var pause, hvor der blev budt på et lækkert pølsebord.
Ølsmagningen fortsatte derefter med smagning af endnu 5 forskellige øl.
Jens Jacob Holst fortalte med stor entusiasme om de 10 forskellige øl og historien bagved; og både undervej og bagefter der blev stillet mange spørgsmål, som Jens Jacob Holst besvarede meget fyldestgørende.
Man var ikke i tvivl om, at Jens Jacob Holst har en stor viden om øl samt bryggerierne og deres historie.

En rigtig god aften med god stemning og højt humør.
Aftenen indledtes med overrækkelse af emblem til 2 nye medlemmer"
.

26. september 2018:
Renovering af flagalléen.

Byens flagallé - som vi jo "administrerer" - fik som bekendt af Danmarks-Sanmfundet 40 flag ved Valdemarsfesten sidste år og 40 igen i år.  De skulle nu sættes på stængerne, der samtidig skulle renoveres. 14 morgenfriske gaster mødte op og gik i gang med opgaverne.  Samtidig med renoveringen af stænger/flag kørte 3 hold rundt i byen og opprensede hullerne og lavede nye markeringer, således at hullerne kan findes, når flagene skal opsættes tidlig morgen.
Efter endt dont var foreningen vært ved en lille "samling" på Christian Koudals fritidsgrund få minutters gang fra "flag-hallen". her blev der serveret en øl og et par pølser tilberedt over Christians bålsted.
Billederne siger alt om stemningen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

24. september 2018:
Ebeltoft Marineforening vandt årets Soldaterforenings-skydning

Den årlige skydekonkurrence mellem alle soldaterforeningerne på Djursland afvikledes på vores baner i går, søndag den 23. september. Der deltog ialt 54 skytter fra: Danmarks Veteraner, Djurslands garderforening, Flyvevåbenets Soldaterforening, grenaa Marineforening, Prinsens Livregiments Soldaterforening, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn - og selvfølgelig os selv, Ebeltoft Marineforening.
det blev som altod en rigtig god og hyggelig dag, -omend vi må sande, at vore skytter endnu en gang ikke ligefrem udviste den største beskedenhed. I holdkonkurrencen sikrede vore skytter sig både 1. og 2. pladsen med h.h.v.436/8x og 431/5x, mens 3. pladsen gik til Vaabenbrødfreforeningen for Ebeltoft og Omegn med 429/10x.
I den individuelle konkurrence var resultaterne:
nr. 1: Pia Skarritsø, Ebdeltoft Marineforening, 147/2x,. - nr. 2: Steen Zacho, Ebeltoft Marineforening,146/3x, - Nr. 3: Svend Rasmussen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, 145/3x- Nr. 4: Lisbeth Christensen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, 144/5x,  - Nr. 5: Gert Agger, Ebeltoft Marineforening, 144/4x..

Øvrige resultater:
Holdskytter (bedstye skytte fra hver forening):
Danmarks Veteraner: Niels Ole Piil, 144/2x
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 144/2x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders H. Olsen, 140/1x
Grenaa Marineforening: Per Schultz Petersen, 144/2x
Prinsens Livregiments Soldaterforening,: Niels Jørgen Ravn Sørensen, 138/1x
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: Preben Nielsen, 143/3x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Svend Rasmussen, 145/3x
Ebeltoft Marineforening: Pia Skarritsø, 147/2x

Wild cards:
Nr. 21:
Jens Ulsted Sørensen, Prinsens Livregiments Sioldaterforening, 138/0x
Nr. 26: Otto Sørensen, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, 136/1x
Nr. 30: Benny True, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, 134/1x

Trøstpræmie:
Nr. 39:
Leif Jensen, Danmarks Veteraner er, 121/0x

Her nogle stemningsindtryk fra dagen (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

18. september 2018:
"Tirsdagstræffet"s høstfrokost.

30 medlemmer havde imødekommet "Tirsdagstræffet#s "invitation" til en hyggelig eftermiddag over en høstfrokost.  Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med god mad, gode historier og godt samvær. Det hele blev ikke ringere af det fantastisk gode sensommervejr, så mange falndt ud på terrassen med kaffekoppen efter selve frokosten. - Fornem selv stemningen ved at se på billederne. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

09. september 2018:
Ebeltoft vandt den årlige "firkant-skydning"
Den årlige "firkant-skydning" mellem Marineforeningerne i aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft afvikledes den 9. september med Randers Marineforening som arrangør. Selve skydningen på randers Skyttecenter på Kærbyvej og efterfølgende frokost og præmieuddeeling i Marinestuen på Toldbodvej på Havnen. Som altid et rigtigt hyggeligt arrangement med snak på kryds og tværs mellem foreningerne, og som altid veltilrettelagt i Randers, som vi takker for en fint arrangement.
Endnu en gang var det "os", der løb med sejren. - Vort Hold 1 (Jørn Mortensen, Steen Zacho og Svend Rasmussen) besatte 1. pladsen, mens vort Hold 2 (Erich Franzen, Gert Agger og Steen Diderikasen)n besatte 2. pladsen. Jørgen Mortensen blev bedste Ebeltoft-skytte.

Her nogle "skarpe skud" fra dagen (klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse):

05. september 2018:
Den Nationale Flagdag for udsendt personel i international tjeneste

Traditionen tro stod Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn i fællesskab som arrangør af en højtidelighed i anledning af Den Nationale Flagdag.
En parade med flag/faner fra soldaterforeninger og hjemmeværn m.v. marcherede med Randers Marinehjemmeværnsorkesters Tambourkorps i spidsen fra Rundkørsle ved Nørreallé til Det Gamle Rådhus.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

29. august 2018:
Mindehøjtidelighed i anledning af 75-årsdagen for Flådens Sænkning29. august 2018:

I et samarbejde mellem Danmarks Marineforening, Ebeltoft Marineforening og DSI Fregatten Jylland afholdtes - i tilknytning til særudstuillingen "Modeller på Podier" (modelskibe udlånt af flere afdelinger under Danmarks Marineforening) - en mindehøjtidelighed på 75-års dagen for Flådens Sænkning, 29. august 1943.

Dagen startede ved Marineforeningens mindesten på Havnen, der som bekendt bærer de tre datoer  29.-8.-1943, 6.-6.-1944 og 5.-5.-1945.i sin inskription. Flag-/faneborg, parade, musik v. Marinehjemmeværnsorkestret fra Randers, taler og kranselægninger.

Læs Ole Bisp's tale ved mindestenen her.

Med marchtromme og piccolofløjte i spidsen marcherede paradenderefter gennem byen til Fregatten Jylland, hvor der ligeledes var musik,og  tale afsluttende med kanonsalut, "Dansk Løsen" fra Bastionen.
Dette efterfulgtes af "Åbent Skib" på MHV 908 "Brigaden", samt i auditoriet powerpoint-foredrag om Flådens Sænkning, præsentation af genudgivelsen af mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneberetninger" samt lancering af skrivekonkurrence for skoleelever i Syddjurs Kommune: "Hvad ved jeg om 29. august 1943 - og hvad mener jeg, det fik af betydning for eftertidens Danmark"
Dagen sluttedes af med et let frokostarrangement i Marinestuen for paradedeltagerne m. fl.. Herunder bad OK (P) Ulrik Wesche om ordet, hvor han med en historisk redegørelse forærede foreningen en hjemmelavet håndgranat fra Søværnets modstandsgruppe under besættelsen.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

22. august 2018:
Årets Fisketur
Efter at have ønsket hinanden "Knæk og Bræk" i en morgenbitter stod 14 gaster havnen ud med veteranskibet "Skødshoved" og kutteren "Hopla". På vejen ud nød man kaffen og rundstykkerne. - Dagens samlede fangst var 1 stor hornfisk, 1 knurhane, 12 store makreller og 20 fjæsinger. - Torskepokalen tilfaldt Uwe Weissfeld og Merkopokalen Tom L. Jessen.


Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
 

17. august 2018:
Jubilæumskoncert med Prinsens Musikkorps
Det er i år 10 år siden, at Ebeltoft Marineforening tog initiativ til sammen med Vaabenbrødreforeforeningen og Handels- standsforeningen et "genoplive" de tidligere, populære koncerter på Torvet med Prinsens Musikkorps (dengang Prinsens Livregiments Musikkorps). For første gang i de 10 år, var vejret ikke med os. Men minsandten ..... om ikke solen brød igennem, netop som orkestret havde spillet Kaj Normann  Andersens melodi "Jeg bliver så glad, når solen skinner".

Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

10.-12. august 2018:
Adoptionsbesøg af Søværnets Skole, center for Dykning

- aller "Søværnets Dykkerskole", som det stadig populært og mand og mand uimellem stadig kaldes. Et rigtig godt adfoptionsbesøg, hvor "Dykekrskolen" deltog i Ebeltoft Kystkulturfestival med udstilling og demonstrationsdykninger m.m.m. - Udover disse "offentlige" indslag og bidrag var der også de traditionelle internem arrangementer. Fredag aften var "Dykkerskolen" vært ved det traditionelle "Beer-Call", hvortil man havde lånt Marinestuen, da dykkerskibet "Søløven" ikke var med til besøget, Kommunens middag lørdag aften (på Karens Køkken) og skydekonkurrencen med den efterfølgende frokost og præmieuddeling i Marinestuen.
Ved kommunens middag lørdag aften talte "Dykkerskiolen"s chef, OK Henrik Stilling, varmt for en fortsættelse af adoptionen også efter den onmstrukturering, som "Dykkerskolen" angiveligt står overfor, Henrik Stilling brugte i den forbindelse ordsproget "Hvor der en vilje, er der en vej". Henrik Stilling sluttede sin tale med at overrække borgmester Ole Bollesen en borgmesterkæde, som "Dykkerskolen"s mandskab selv havde fremstillet.
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte for for at se det i stor størrelse:

04. juli 2018:
Danske Soldaters Mindelund, Rindsholm Kro

Også i år var vi repræsenteret ved mindehøjtideligheden i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro den 4. jul, 169-årsdagen for slaget på netop dette sted den 4. juli 1849, da en flok danske dragoner og infanterister afværgede et preussisk angreb på Viborg.
Ligesom sidste år kørte vi i bus sammen med Grenaa Marineforening og Veterancafé Djursland, præget af det altid hyggelige samvær os imellem, - med den indlagte pause med kaffe, rundstykker og "en lille en" ved Tange Sø ikke at forglemme.
Et stænk vemod var der dog, idet vor gode gamle flagbærer, Tommy Schmidt, desværre var for syg til at deltage, og vore tanker gik et øjeblik til ham, der har det meget svært.
Der var også tid til en vederkvægende, kold "hjemkomst-øl" i det gode vejr på terrassen ved Marinestuen inden grenåenserne tog den sidste tur til Grenaa.(det gode samvær ville ingen ende tage)
Vi lader billederne tale for sig selv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Tag en række ad gangen. Man ikke "hoppe" fra en række til den næste.

15. juni 2018:
Stemningsfuld Valdemarsfest.

Valdemarsfetsn var på een gang højtidelig, stemningsfuld og hyggelig. Som altid startedes med en Flag-Festgudstjeneste, hvor sognepræst Heidi Bisgaard havde tilrettelagt en meget smuk Gudstjeneste, der i salmer og prædiken hyldede flaget, Dannebrog, dansk kultur og den danske natur. I kirken medvirkede også Randers Marinehjemmeværnsorkester, og da de istemte med "Den Kongelige Danske Marines Honnørmarch", var det formelig så de gamle kirkehvælvinger fra begyndelsen af 1500-tallet løftede sig.

Efter Gudstjenesten marcheredes gennem byen via Torvet til Marinestuen, hvor "2. halvleg" afvikledes med fællessange, koncert af Marinehjemmeværnsorkestret, uddeling af flag og faner samt festtale ved
ved formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, paul Erik Nielsen.
Højdepunktet var indvielsen af Danmarks-Samfundets Lokalkomités nye fane. Det kan synes besynderligt, at lokalkomitéen, der jo årligt uddeler flag og faner, aldrig selv har haft en fane. Det har vi nu, og den blev behørigt indviet. de 3 obligatoriske søm for h.h.v. HM Dronningen, Fædrelandet og "Foreningen" (her lokalkomitéen) blev slået i af æresmedlem af vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, sognepræst Heidi Bisgaard og æresmedlem af Ebeltoft Marineforening, Christian Koudal.

Der deltog 40 faner i faneborgen og anslået godt 150 gæster ved arrangementet i marinestuen. Jeg selv havde den ære at være paradefører i kirken og ved marchen gennem byen samt at lede forløbet af arrangementet ved Marinestuen, herunder forestå uddelingen af flag og faner.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. maj 2018:
"Søværnets Dag".

Markeringen af årsdagebn for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864. Som altid et stemningsfuldt og højtideligt arrangement, der traditionen tro afsluttedes med kanonsalut, "Dansk Løsen". dagen var dog præget af, at det efter forlydender måske var sidste gang, at Søværnets stod for markeringen af denne mindedag, - af økonomiske årsager (besparelseshensyn). Vi "lavede et godt lobbyarbejde", og må så krydse fingre for, at det må lykkes at fortsætte denne tradition. Allervigtigst er det, at Søværnets Tamburkorps fortsat kan være i stand til at medvirke.
Dagen sluttede med den traditionelle skafning (Skipperlabskovs) for pasradedeltagerne ombord på Fregatten.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

05. maj 2018:
Højtidelighed ved mindestenen på Havnen.

Traditionen med en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen på Befrielsesdagen, 5. maj, blev naturligvis også fulgt i år. - Buketten blev lagt af formand Erich H. Franzen og talen holdt af sekretær Peter Brøgger.
Læs Peter Brøggers tale
her.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

15. april 2018:
Slupkoret underholdt ved åbningen af "Aprilfestival".

Det årlige, landsdækkende arrangement "Aprilfestival - Teater for små og store" - var i år henlagt til Syddjurs Kommune. Åbningsceremonien var henlagt til Fregatten Jylland, hvilket gjorde det naturligt, at Slupkoret underholdt ved arrangementet. Åbningsceremonien afholdtes på kanondækket, - deraf den noget mørrke billede:
Foto: Syddjurs Kommune.

03. marts 2018:
Vellykket Fregatskydning

Ca. 50 skytter deltog i årets Fregatskydning, der som altid formede sig som en hyggelig eftermiddag i kampen om at skyde de forskellige sejl samt Krudtkammeret ned. der skulle ialt 205 skud til, før Steen Zacho med et velrettet skud kl. 17.53 fik Krudtkammeret til at falde, - og dermed sikrede sig titlen som Fregatkaptajn. - Resultaterne blev som følger:
1.Store Bram: Kjeld Thejl v. Peter Brøgger
2. Fore Bram: Martin Bech Hansen, eget skud.
3. Bergginen: Steen Kastrup, eget skud
4. Store Mærs: Flemming Hjorth, eget skud.
5. Fore Mærs: Anker Gindesgaard, v. Peter Brøgger
6. Blændsejl: William Jørgensen v. Ole Bjerg.
7. Mesan: Søren Basse, v. Bent Olsen
8. Storsejl: Torben Iversen, v. Paul Erik Nielsen
9. Fok: Ole Hvitved, v. Peer Sten Mikkelsen.
10: Krudtkammer: Steen Zacho, eget skud.
Fregatkaptajn: Steen Zacho
1. Skyttepræmie: Steen Zacho
2. Skyttepræmie: Peter Brøgger

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

22. februar 2018:
Generalforsamling

Stille og rolig generalforsamling, der traditionen tro indledtes med hyggelig torskespisning, vel-tilberedt af Bent Olsen og hans kabysgaster. Der var tildeling af 50-årstegn til Arne Stubmark, Peter A. Nielsen og Torben Iversen, 40-årstegn til Tom Skarritsø og Mogens Rasmussen samt 25-årstegn til Knud Vagn Pedersen, Jens Lindberg, Ronald Pedersen, Flemming Hjorth, Ole Møller, Søren Ravn, Bo Møller, Keld Andersen, Arne Sørensen, Hans Kirkegaard og Erik Sejersen.
Som noget ganske særligt blev Flemming Hjorth, Nils Jørgen Tastum og Kjeld Thejl tildelt Danske Veteraners Fredsprismedalje, der blev overrakt af tidligere formand for Danmarks Veteraner, afd. Midtjylland, Lars Hansen. - Højdepunktet var tildelingen af Marineforeningens Hæderstegn i sølv til tidl formand gennem 25 år for Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Ove Mikkelsen, og til foreningens kasserer, Erik Lyager.
Mark Bjerg blev valgt som ny 2. suppleant, da Lasse B. Mikkelsen ikke ønskede genvalg. Hans Skov nyvalgtes som revisor i stedet for Erik Grønlund, der ikke ønskede genvalg, og Paul Erik Nielsen nyvalgtes som 2. reserve-flagbærer i stedet for Erik Lyager, der heller ikke ønskede genvalg. Alle øvrige valg var genvalg.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. februar 2018:
Traditionsrig Slupsejlads.

Årets Slupsejlads var som altid et festligt indslag i gadebilledet, - og da vi var så heldige, at fastelavn i år faldt i skolernes vinterferie, var der en hel del folk i byen, der interessant fulgte  optrinnet og spurgte ind til traditionen. Til brug for besvarelse heraf havde vi udarbejdet små foldere, der fortalte om den over 250 år gamle tradition samt om Veteranskibet "Skødshoved", som vi samlede ind til i år.

Vi lader billederne tale for sig selv. Klik på det enkelte for for at se det i stor størrelse:

10. februar 2018:
Slupkoret underholdt (man fristes til at sige naturligvis) ved åbningen af særudsillingen "Modeller på " podier.
Fotos: Fregatten Jylland. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. februar 2018:
Særudstilling på Fregatten Jylland "Modeller på podier".
I et unikt samarbejde mellem DSI Fregatten Jylland og Danmarks Marineforening er der skabt en meget flot og spændende udstilling af modelskibe og få andre historiske effekter, udlånt af mange af afdelingerne under Danmarks Marineforening. - Selv har vi udlånt 4 modelskibe: Kongeskibet "Dannebrog", jagten "Regina", Fregatten "Enhjørningen" og tankfartøjet "Skinfaxe" samt "Jappes mine", lanternen fra ME 1016 og maleriet af fregatten Jylland i indsejlingen til Ebeltoft Vig.
Udstillingen blev åbnet ved af kontreadmiral Niels Vang ved en storstilet reception den 10. februar, hvor rigtig mange repræsentanter fra landets Marineforeninger var tilstede.
Se også mere om udstillingen
her.
Her er lidt stemningsindtryk fra udstillingen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: