Ved højtideligheden ved Royden Garfield Bradleys gravsted på Tved Kirkegård den 5. maj 2021 holdt formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Paul Erik Nielsen, denne tale:

Tved Kirkegård

I denne krigergrav hviler en allieret pilot, ROYDEN GARFIELD BRADLEY. Han blev 21 år gammel.
Han var pilot på en Lancaster bombeflyver, der var på en mineudlægningsmission i Danzig-bugten den 27. august 1944, hvor flyet efter at være blevet ramt af tysk ild i nærheden af Samsø styrtede i Kattegat, formentlig på en position syd for Skødshoved. Hele besætningen på otte mand omkom.
Nogle måneder efter skyllede liget af Bradley i land på stranden i Begtrup Vig, og provst Eriksen, sognefoged Sørensen, lærer Poulsen og enkelte andre beboere, samt fire tyske soldater, sørgede den 6. oktober 1944 for begravelse her i denne grav.
Dette er i øvrigt den eneste flyvergrav på Djursland, hvor personen er blevet identificeret.

Jeg kan i øvrigt da også nævne –
En af de lokale nulevende beboere, Erik Lykke Sørensen, hvis bedstefar i sin dagbog berettede, ”at han sammen med sognefogeden var med til at bjærge liget af Bradley ved Begtrup Vig, og overgav dette til tyskerne, der på det tidspunkt var myndighed”. Bedstefaderen deltog et par dage efter i begravelsen, hvor han skriver: ”Det var et sluttet selskab, 5 danske og 4 tyske deltagere”.
Erik har også været på en tur til Ontario i Canada, hvor han konstaterede, at Bradley ”også” er begravet i byen Huntly, hvorfra familien i øvrigt stammer. Han besøgte derværende gravsted, men stenen var desværre ret ulæselig.
Erik fandt ikke familie, som eventuelt kunne huske noget, men han har i 2020 skrevet til nogen, som han mener er familie – har dog ikke modtaget svar.

Jeg vil her gentage –
Vi efterlevende i Danmark og i resten af Europa skylder disse modige soldater STOR TAK og RESPEKT for deres modige indsats, og vi må ALDRIG GLEMME historien om 2. Verdenskrigs rædsler og mange ofre – og ej heller vi efterlevendes STADIGE PLIGT TIL AT FORHINDRE, at krigshistorien gentager sig.

ROYDEN BRADLEY – TAK FOR DIN TAPRE INDSATS, og ÆRET VÆRE DIT MINDE!