Adoptioner

Som et led i bestræbelserne for at fremme samhørigheden mellem den danske befolkning og dens værn blev der i 1945 og årene efter oprettet ”fadderskaber” for en række af Flådens skibe i forskellige af landets søkøbstæder, idet skibe, der igennem deres navn eller virke havde tilknytning til en by eller landsdel, fortrinsvis blev adopteret i overensstemmelse hermed.

Ebeltoft fik også et adoptionsskib, om end noget senere.

A 568 ”Rimfaxe”

Efter opfordring fra Marineforeningen vedtog Ebeltoft Byråd i 1980 at adoptere Søværnets tankfartøj A 568 ”Rimfaxe”, der nogle år forinden havde fragtet Fregatten Jyllands master hertil, og som i øvrigt havde en vis tilknytning til Søværnets Minedepot Dråby. Senere fragtede ”Rimfaxe” også en af Fregatten Jyllands gamle kanoner til byen.

Det blev samtidig vedtaget, at Marineforeningen skulle være det daglige bindeled mellem byen og adoptiv”barnet”.

Adoptionen fandt sted i dagene 11.-14. september 1980 og blev markeret med et omfattende program, der havde til formål, at besætningen og byens borgere kunne lære hinanden at kende.

Dette skete først og fremmest ved ”Åbent Skib”-arrangementer alle de dage, ”Rimfaxe” gæstede byen. Her kunne byens borgere komme ombord og tage skibet nærmere i øjesyn og komme i snak med besætningen

Rimfaxe på vej i havn. - I baggrunden ses Fregatten Jylland, der dengang stadig lå i Trafikhavnen med sit "hønsehustag".

A 569 ”Skinfaxe”

I 1982 skulle ”Rimfaxe” imidlertid lægges i såkaldt ”mølpose” og Byrådet besluttede derfor at søge om også at adoptere ”Rimfaxe”s søsterskib A 569 ”Skinfaxe”, - og Ebeltoft blev dermed den eneste søkøbstad med to adoptionsskibe.

Adoptionen af ”Skinfaxe” skete allerede den 22. august 1981, med adoptionsfestligheder i stil med, da ”Rimfaxe” var blevet adopteret.

Skinfaxe's besætning ankommer til Rådhuset, hvor adoptionshøjtideligheden foregik i byrådssalen

Skinfaxe's besætning marcherer tilbage til skibet efter adoptionshøjtideliogheden

Skinfaxce på vej i havn

Skinfaxe's besætning til parade foran Det Gamle Rådhus, klar til borgmestermodtagelse i anldening af 10-året for adoptionen af "Skinfaxe".

Y 307 "Læsø”

Ved årsskiftet 2000-2001 udgik både ”Rimfaxe” og ”Skinfaxe” af Flådens tal, hvorfor Byrådet allerede den 30. maj 2000 besluttede at rette henvendelse til Søværnet om i stedet at adoptere Søværnets Dykkerskib Y 307 ”Læsø”, der på grund af samarbejde med Søværnets Minedepot Dråby og Dykkehistorisk selskab, der har hjemsted i Ebeltoft, havde tilknytning til egnen.

Adoptionen af ”Læsø” fandt sted den 8. august 2003 i Bytingssalen på Det Gamle Rådhus.

Adoptionsbesøget faldt – ligesom de seneste mange års adoptionsbesøg af ”Skinfaxe” – sammen med Ebeltoft Maritime Dage, og der var arrangeret mange forskellige publikumsrettede aktiviteter udover ”åbent skib”-arrangementerne. To meget populære aktiviteter var demonstrationsdykningerne fra ”Læsø”s agterdæk og Søværnets Minørtjenestes udstilling, der var opstillet ved Marinestuen.

I 2007 besluttede byrådet i den nye Syddjurs Kommune – efter ihærdigt lobbyarbejde fra Marineforeningens side - at man gerne ville overtage adoptionsforpligtelserne for ”Læsø” efter den gamle Ebeltoft Kommune.

"Læsø" ankommer til Ebeltoft Havn

”Læsø”s våbenskjold:

Blasonering:
I skjold, tværdelt af blåt og sølv, en hund med fiskehale i omvendt tinkturer. Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering:
Som våbenfigur for BARSØ-klassen, hvis funktion er stationstjeneste, er som symbol på vagttjeneste til søs valgt forkroppen af en hund forsynet med en fiskehale.

Godkendt af H.M. Dronning Margrethe II den 7. maj 1975.

Den 14. maj 2009 strøg Y 307 "Læsø" kommando og udgik af Flådens tal. - Her er et par fotos fra den vemodige begivenhed :

Efter udfasningen af "Læsø" adopterede Syddjurs Kommune i stedet Søværnets Dykkerkursus
(tidligere Søværnets Dykkerskole - nu: Søværnets Skole, Center for Dykning), der har hjemsted på Holmen i København.
Mandskab fra Søværnets Dykkerkursus har altid deltaget, når "Læsø", der var tilknyttet skolen, var på adoptionsbesøg i Ebeltoft, hvor de medvirkede ved forskellige demonstrationsdykninger m.v.. - Udover at vi jo gennem årene har fået et utroligt godt forhold til mandskabet fra Søværnets Dykkerkursus har dette også den fordel, at når Dykkerskolen fremover kommer på adoptionsbesøg, vil de samtidig medbringe det til enhver tid til skolen tilknyttede dykkerskib.
Her er et par fotos fra højtideligheden på Den Gamle Rådhus, da asoptionsdokumentet - i 3 eksemplarer - blev underskrevet af borgmester Vilfred Friborg Hansen, chefen for Søværnets Dykkerkursus, orlogskaptajb Søren Beck og Marineforeningens formand, Jørgen Brøgger.

Adoptionshøjtideligheden på Det Gamle Rådhus. - Adoptionsdokumentet underskrives

Fotos fra "Dykkerskolen"s adoptionsbesøg, 10.-12. august 2018:

"Dykkerskolen" inviterede til "Beer-call" i Marinestuen den 10. august

Fra Byrådets "adoptions- middag" på Karens Brasseeri (ved Fregatten Jylland)
den 11. august

 

Ved adoptionsmiddagen foræ- rede "Dykkerskolen" borg- mester Ole Bollesen en "hjemmelavet" borgmesterkæde

Adoptionsbesøget sluttede med den traditionelle "adoptions- skydning" i Marinestuen søndag den 12. august. - Her ses vinderholdet: Fra venstre: bent Olsen, Marineforeningen, 2. viceborgmester Kirstine Bille, Byrådet, og Thomas Nicolai Knudsen, "Dykker- skolen".