Sluppen i København 1988
I 1988 fyldte Danmarks Marineforening 75 år. Det blev fejret og markeret ved flere store tiltag i dagene 28. april - 1. maj.
Som led i bestræbelserne på at skabe størst mulig offentlig opmærksomhed omkring Danmarks Marineforening og jubilæet havde man bl.a. anmodet Ebeltoft Marineforening om at "sejle" Sluppen gennem "Strøget" i København med Københavns Rådhus som sidste ankerplads, idet der i Rådhushallen var etableret en stor maritim udstilling med deltagelse af Marineforeningen (selvsagt), Søværnet, Marine- hjemmeværnet, Handelsflåden, Orlogsmuséet, Fregatten Jylland, Handels- og Søfartsmuséet på Kronborg, Sejlsportsorganisationerne m. fl..

Denne sejlads fandt sted lørdag formiddag den 30. april, hvor Sluppen "sejlede" fra Nyhavn, forbi de mange fine træskibe og "sømandsknejperne" over Kgs. Nytorv og defra ad "Strøget" til Rådhuset, hvor mandskabet blev modtaget af Marineforeningens hovedbestyrelse og efterfølgende gav koncert i Rådhushallen. Her blev der også holdt taler af  Københavns overborgmester, Egon Weidekamp, og Marineforeningens landsformand, KD V.P. Heise.
Både Sluppen og mandskabet var fragtet til København (og hjem igen) af Søværnet.  Sluppen med Ebeltofts adoptionsskib "Skinfaxe" og mandskabet med bus. Gasterne ankom fredag aften og blev indkvarteret på marinekasernen på Holmen. Bryggeriet Tuborg havde velvilligt stillet bryggerheste og kusk til rådighed for sejladsens gennemførelse. Kusken virkede i starten noget "mut" - var formentlig træt af at skulle bruge en  lørdag på "sådan noget pjat". Men der gik godt nok ikke lang tid, før han tøede op og blev begejstret, da han opdagede hvor festligt, det var.  På sejladsen gennem byen samlede gasterne ind til Fregatten Jyllands restaurering, - der dermed fik PR endnu en gang. Og formand Christian Koudal kunne ved koncerten i Rådhushallen overrække Fregatdirektør Jørgen Petersen indsamlingsbøsserne med de indsamlede beløb. Iøvrigt bragte TV om aftenen et indslag fra den festlige sejlads.

Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse: