Sluppen og Slupkoret

At "sejle Sluppen gennem byens gader fastelavns-mandag" er en gammel skik, der tidligere fandt sted i så godt som alle danske søkøbstæder og flere andre steder i Europa.

Ifølge Handels- og Sødfartsmuséet på Kronborg går skikken alene her i Ebeltoft mindst 250 år tilbage i tiden.

Oprindeligt var det Fiskeriforeningen, der stod for denne årlige, maritime tradition, men efter sejladsen i 1961 indstillede de sejladserne.

I Ebeltoft Marineforening fandt man, at denne gamle, maritime tradition burde bibeholdes i en gammel søkøbstad som Ebeltoft, og i 1973 genoplivede foreningen derfor traditionen.

Sejladsen har været gennemført hvert år siden, på nær een gang, hvor snestorm forhindrede det.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

Ekstraordinær sluåpsejlads, 8. juli 2017 med indsamling til foreningens nyoprettede fond til støtte for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse:

I de første mange år efter genoplivningen af sluptraditionen kom der mere og mere bud efter slupmandskabet til at underholde med de festlige slupsange og andre sømandsviser ved forskellige lejligheder.

Blandt andet ved indvielsen af det nyrestaurestaurerede agterdæk på Fregatten Jylland i 1976 og ved mange andre lejligheder.

De første mange år hed det altid, at det var slupmandskabet eller slupgasterne, der var ude at underholde.

Og det var da også altid de samme medlemmer, som havde deltaget/deltog i slupsejladserne, der medvirkede ved sådanne lejligheder. - Langsomt blev det indimellem også sagt, at det var "Slupkoret", der kom, men lige så ofte stadig Slupmandskabet. På den måde gled det langsomt over til at blive kaldt Slupkoret, og der kan derfor ikke siges noget konkret årstal for korets opståen. - Det er først indenfor de seneste ca. 20 år, at koret har taget den form, det har i dag, hvor det ikke består af de gaster, der deltager i slupsejladserne, men af andre medlemmer (formentlig også bedre sangere ?) uden egentlig tilknytning til sluptraditionen og -sejladsen.

Alle medlemmer af foreningen kan selvsagt være med i koret, der holder øveaften hver tirsdag aften i Marinestuen, og som nu er et meget efterspurgt og meget anerkendt og velkvalificeret sangkor, der kan sætte stemning over enhver begivenhed.

Koret har indspillet 3 CD'er, hvoraf nr. 1 "Bølgeskvulp på Vigen" er udsolgt, mens nr. 2: "Bliv glad med Slupkoret" og nr. 3: "Alt vel ombord" kan købes i Marinestuen formedelst 100,- kr., - eller 2 stk. for 160,- kr.

Henvendelser om optræden af Slupkoret bedes rettet til korleder
Uwe Weissfeld
Krokusvej 13,
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 65 20
e-mail: weissfeld@mail.dk