Foreningens 100-års jubilæum

Den 28. februar 2017 fyldte Ebeltoft Marineforening 100 år.
Det var et jubilæum, der blev fejret med manér, - med fire jubilæumsarrangementer, der strakte sig over tre dage, - og efterfølgende arrangementer hen over resten af året.


 

Højtidelighed ved mindestenen for KK Knud Nielsen Benstrup
der startedes to dage før selve jubilæumsdagen, idet søndag den 26. februar 2017 samtidig var 275-års dagen for kommandørkaptajn, overfabrikmester Knud Benstrup Nielsens døsdag den den 26. februar 1742. - derfor holdtes en højtidelighed på selve 275-års dagen ved den mindesten, som foreningen i 1943 rejste ved kirken til minde om Knud Nielsen Benstrup. - Det var sognepræst K.G. Konradsen, der ved Marineforeningens generalforsamling i 1942 opkastede idéen om, at foreningen skulle rejse denne mindersten for KK Knud Nielsen Benstrup.
Ved højtideligheden paraderede Ebeltoft og Grenaa Marineforeninger med flag og paradedeltagere. Der var velkomst, fællessange, hovedtale af Danmarks Marineforenings landsnæstformand, Søren Konradsen, der er barnebarn af pastor K.G. Konradsen, der var ophavsmand til mindestenens rejsning, kranselægning og trompetsolo: "The Last Post".
Se program- og sangfolder for højtideligheden her.
Se landsnæstformand Søren Konradsens tale her

Fotos fra højtideligheden - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

Jubilæums-Slupsejlads, den 27. februar
"Dagen før dagen" - den 27. februar - var Fastelavns-mandag og selvfølgelig skulle traditionen med at sejle Sluppen gennem byens gader holdes i hævd. Og det blev en ganske festlig jubilæums-slupsejlads, hvor der indsamledes et pænt beløb til Søspejderne på Mols. Som altid vakte det festlige indslag i gadebilledet glæde og feststemning. - Ja, der blev sat fokus på Marineforeningens 100-års jubilæum. Vi lader billederne fortælle.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

Selve jubilæumsdagen - tirsdag den 28. februar 2017

Kl. 10.00 modtog en delegation fra foreningen med næstformand Frank Heede i spidsen Marinehjemmeværnsfartøjet,MHV 908 "Brigaden" af Aarhus, da det anduvede Ebeltoft Havn for at deltage i jubilæumsfestligehederne Efter modtagelsen ledsagede Frank Heede og de øvrige fra delegationen "Brigaden"s besætning til Ebeltoft Kirke, hvor de deltog i Festgudstjenesten og den efterfølgende parade gennem byen
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Modtagelse af Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 908 "Brigaden" af Aarhus. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke
Efter at have modtaget MHV 908 "Brigaden", ledsagede næstformand Frank heede besætningen til Ebeltoft Kirke, hvor der kl. 11.00 var festgudstjeneste. - Den sidste halve time inden Gudstjenestens begyndelse (mens gæsterne ankom) fabulerede organist Frede Olsen over danske sange og sømandsviser.
Vi havde fået Søværnets orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, til at forrette Gudstjenesten sammen med vort eget medlem, tidl. generalsekretær for Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne, orlogs- og sømandspræst emer. Ronald Pedersen. Desuden havde vi fået Søværnets Tamburkorps til at medvirke.
På slaget 11.00 gik dørene til våbenhuset op, og Tamburklorpset istemte "La Rejouissance" af G.F. Händel, - og samtidig kom 40 flag/faner langsomt ind i kirken og tog plads i koret, hvor også Tamburkorpset sad. Det var et meget stemningsfuldt øjeblik, der fik mangt et gråt nakkehår til at rejse sig, og flere garvede søfolk måtte diskret viske en dråbe væk fra øjenkrogen. - Selve Gudstjenesten var helt forrygende og virkelig en festgudstjeneste. Provstens tale/prædiken var på een gang alvorsfuld og morsom, så mange kirkegængere måtte overgive sig og grine højlydt.

Til festgudstjenesten var der (selvfølgelig) udarbejdet et specielt program- og salmehæfte. - Det kan ses her:

Efter Gudstjenesten marcheredes med Søværnets Tamburkorps og flag-/faneborgen i spidsen til Havnen ad ruten Kirkegade, Overgade, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade, Havnevej, hvor der gjordes holdt på kajen foran MHV 908 "Brigaden", hvor Tamburkorpset gav en lille koncert. Derfra marcheredes videre havnen rundt til Marinestuen, hvor Tamburkorpset ligeledes gav en koncert, inden alle flag og faner blev sat i holdere uden for Marinestuen. Det så rigtig flot ud.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Jubilæumsreception i Marinestuen.
Efter Tamburkorpsets koncert foran Marinestuen afholdtes reception indendøre. Receptionen blev "skudt i gang" med kanonsalut - "Dansk Løsen" - fra Fregatten Jylland. Mange hjælpere havde forinden haft travlt med at rydde stuen for de normale borde og stole, og i stedet opstille små caféborde.
Stuen var fyldt til bristepunktet, ca. 200 gæster. Efter velkomst af formand Erich H. Franzen overtog tidl. formand, æresmedlem Jørgen Brøgger hvervet som toastmaster. - Der blev serveret "Marlenes luksus-canapéer", hvid Ebeltoft Marinevin, øl og vand.
Forud for receptionen var der afsendt telegrammer til HM Dronningen, HKH Kronprinsen og HKH Prins Henrik. Senere på dagen indløb takke- og lykønskningstelegrammer fra alle tre.
Der var mange gæstetalere, i følgende rækkefølge: Landsnæstformand Søren Konradsen, borgmester Claus Wistoft, PUK-udvalgsformand, 1. viceborgmester Kirstine Bille, Søværnets repræsentant, CH Marinestabens ledelsessekretariat, OK Kenneth F. Olsen, Distriktsformand Lars Gjættermann, formand for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Jens Høj, OK (P) Paul Erik H. Christensen, der på vegne af Fregatten Jylland overrakte et sæt signalfalg til ophængning i flagspillet i gården med teksten "100 år" samt opskænkede Fregatsnaps, opstillet i ankerfacon, og som havde stået tildækket, men nu blev "afsløret" og alle budt på en sådan, bestyrelsesformand for Fregatten Ole Bjerregaard, OK (P) Ulrik Wesche og formanden for Turistforeningen for Ebeltoft og Omegn, Jørgen Laugesen. Flere af talerne overrakte unikke, maritime gaver.
De fleste gaver var dog donationer til foreningens nyoprettede fond til støtte for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse. - Se fundatsen for dette fond
her.
Efter de mange lykønskningstaler blev jubilæumsbogen "Ebeltoft Marineforening gennem 100 år - et bidrag til Ebeltofts historie som søkøbstad" præsenteret, og de fem første eksemplarer blev overrakt til landsnæstformand Søren Konradsen, borgmester Claus Wistoft, PUK-udvalgsformand, 1. viceborgmester Kirstine Bille, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og orlogs- & sømandspræst emer. Ronald Pedersen. Hver fik endvidere en lille æske med jubilæumsnål, slipsenål & manchetknapper m. jubilæumslogoet.
Efter den officielle præsentation var der udlevering af jubilæumsbøger og -nåle til alle deltagere.
Dagen afsluttedes med at Slupkoret underholdt.
Vi lader billederne fortælle, - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Jubilæums-gallafest, den 11. marts 2017.
Det var en meget fin og vellykket jubilæumsfest på Ebeltoft Parkhotel. Bordene var med fine skilte omdøbt til "bakker" ("Admiralsbakke" o.s.v.) og pyntet med maritime effekter, ligesom rsten af lokalet var maritimt udsmykket.
På hver side af indgangen var der opstillet flag og at stort anker. Aftenen startede i foyer'en, hvor der seerveredes velkomstdrink, opstillet i ankerfacon
Efter flaghejsning og formandens velkomst tog sekretær Peter Brøgger over som aftenens toastmaster. Der var officielle taler af landsformand Jens Ole Løje Jensen, borgmester Claus Wistoft, PUK-udvalgsformand, 1. viceborgmester Kirstine Bille og - som "rosinen i pølseenden" en meget humoristisk tale til/for damerne ved orlogs- og sømandspræst emer. Ronald Pedersen.
Der var selvsagt udarbejdet et særligt program- og snaghæfte. Der var lavet en sang i dagens anledning og derudover havde vi fundet sange fra tidligere jubilæer m.v..
Der var underholdning med Lennard Cohen-sange og af Slupkoret samt under kaffen af Niels Skouby med "Bakkesangerinde".
Efter middagen var der kaffe med avec, "dans på dækket" og aftenen sluttede med et stort festfyrværkeri, som var en gave fra Ebeltoft park Hotel.
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Selvsagt var der til denne festaften udarbejdet et særligt program- og sanghæfte.- Se det herunder:

Der var også udarbejdet særlig bordplan og særlige Bord-navneskilte "bakker". - Se dem herunder:

Ekstraordinær Slup-sejlads, den 08. juli 2017:
Det sidste egentlige jubilæumsrelaterede arrangement var den ekstraordinære slupsejlads den 8. juli. Sejladsen gennemførtes på denne tid af året, hvor der er mange mennesker i byen for dels at gøre opmærksom på Ebeltoft Marineforening og den gamle søkøbstads-tradition, dels for at forsøge at samle så mange penge ind, som muligt, - idet der denne gang blev samlet ind til foreningens nyoprettede fond til støtte for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse.
Traditionen tro vakte sejladsen liv og glæde i gadebilledet, og mange mennesker spurgte, hvad dette var for noget. Derfor havde vi også udarbejdet foldere, der dels fortalte om sluptraditionen, dels om fondet til støtte for de unge, der gerne vil have en søfartsuddannelse. Et meget populært indslag i bybilledet, der fik mange roser med på på vejen, - ikke mindst da vi optrådte på Karens Brasseri ved Fregatten Jylland og på Mellem Jyder.
Her nogle stemningsindtryk, der taler for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.