2017

 

 

Klik på det årstal, du gerne vil se billeder fra

18. november 2017:
Julefrokost

Den traditionelle, hyggelige og festlige julefrokost med god deltagelse. I år endda med levende musik fra "vores egen spillemand", Preben Holst, der virkelig fik sat gang i stemningen og sangene.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrrelse:

21. oktober 2017:
Første legatuddeling fra Ebeltoft Marineforenings Fond

I forbindelse med sit 100-års jubilæum oprettede Ebeltoft Marineforening et fond til støtte for unge mennesker,fra Syddjurs Kommune, der vil have en søfartsuddannelse. - Den første uddeling fandt sted i forbindelse med lørdags-åbningen i Marinestuen den 21. oktober, hvor 18-årige Ea Vinkel fra Mols, der har skrevet uddannelseskontrakt som navigatør med Mærsk modtiog en donation på 2.000,- kr. til indkøb af lærebøger. Efter overdragelsen var Ea Vinkel inviteret på lørdagsfroksot sammen med bestyrelsesn repræsentanter.
Klik på det enkeltye foto for at se det i stor størrelse:

 

28. september 2017:
"Sæsonen"s første kammeratskabsaften

Vi havde besøg af den nye direktør for den selvejende Institution Fregatten Jylland, der fortaslte om Fregatten Jyllands plads i fremtiden og hvilke visioner og konkrete planer og idéer, han har på Fregattens vegne. - En meget interessant aften, der traditionen tro var med ægteføælle/ledsager og indeledende fælelsspisning (hovmesterens erverede "2 slags farsbrød med sødt & surt"). - Ved synet af modellen af "Enhjørningen" fik Lars H. Olsen idéen til en udstilling af modelskibe, udlant af marineforeningerne i Danmark.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

12. september 2017:
Besøg af - og sejltur med - Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 908 "Brigaden".

Klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse :

28. august 2017:
Årets fisketur

19. august 2017:
Koncert med Prinsens Musikkorps

For 10. gang stod vi sammen med Handelsstandsforeningen og Vaabenbrødreforeningen som arrangør af den årlige konbcert på Torvet med Prinsens Musikkorps. Koncerten blev overværet af skønsmæssigt ca. 300 mennesker.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. juli 2017:
Ekstraordinær "jubilæums-slupsejlads"
Se mere
her.
 

04. juli 2017:
Mindehøjtidelighed i Danske Soldaters Mindelund, Rindsholm Kro

Sødvanen tro var vi også i år inviteret til at at deltage med flaget og repræsentanter i mindehøjtideligheden den 4. juli i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. Og selvfølgelig havde vi også i år sagt ja tak til invitationen.
Vi kørte i bus sammen med Grenaa Marineforening og Veterancafé Djursland, - selvsagt med "den obligatoriske kaffepause" ved Tange Sø.
I år var der der desuden det særlige, at Slupkoret var inviteret til at underholde, idet Prinsens Musikkorps, der normalt altid deltager, var forhindret grundet andet tjenstligt engagement. Slupkoret gjorde det  (selvfølgelig, som altid) godt med sine medrivende sange og melodier.
Vi lader billederne tale for sig selv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. maj 2017:
Årets "Skafferfest"
Sammenkomst med stegt flæsk og persillesovs til alle, der i det forløbne år har rakt foreningen en hjælpende hånd.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

09. maj 2017:
Søværnets Dag
Mindehøjtidelighed ved Fregatten Jylland i anledning af 153-års dagen for den danske sejr i Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864. - Traditionen tro var ansvaret for og afviklingen af paraden lagt i hænderne på Ebeltoft Marineforening. - Et fint arrangement, der forløb planmæssigt.
Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse.

05. maj 2017:
Mindehøjtidelighed ved mindestenen på Havnen
Traditionen tro afholdtes en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på havnen i anledning af 72-årsdagen for Befrielsen efter den tyske besættelse 1940-45. Formand Erich. Franzen lagde den rød-/hvide blomsterbuket, og tidl. generalsekretær for Dansk Sømandskirke, orlogs- & sømandspræst emer. Ronald Pedersen holdt mindetalen. Mindestenen var flankeret af foreningens eget flag og Danmarks Veteraners fane.
Efter højtideligheden var foreningen vært ved en kop kaffe med brød i Marinestuen, hvor de, der satte livet til dengang, blev æret med en stående skål.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

27. april 2017:
Sidste kammeratskabsaften i "sæsonen"

Som altid var den sidste kammeratskabsaften i sæsonen med ægtefælle/ledsager og indledende fællesspisning. Menuen stod denne gang på sprængt svinekam m. peberrodssovs, kartofler og gemyse.
Efter spisningen blev der blændet op for projectoren og vist billeder og filmklip fra 100-års jubilæet. Et vældig godt indslag med stor gensynsglæde.
Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse.

14. april 2017:
Slupkoret optrådet i byens gader

Butikkerne i byen havde åbent denne Langfredag og havde derfor engageret Slupkoret til at synge i gaderne.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

03. marts
2 gange jubilæums-Fregatskydning:

Uddrag af pressemeddelelse:
Ebeltoft Marineforening har afviklet sin årlige Fregatskydning, der fik et ekstra festligt forløb, idet det ikke blot var et af de arrangementer, der her igennem jubilæumsåret er med til at markere foreningens 100-års jubilæum, - men derudover også markerede, at det i år er 70 år siden, at foreningen afviklede sin første Fregatskydning.

Den halvrunde fødselsdag blev (naturligvis) fejret som en sådan bør: Med velkomstdrink (Fregat- snaps opstillet i ankerfacon) og i kaffepausen to store lagkager med tilsammen 70 lys i.

I anledning af ”den dobbeltrunde dag” blev skydningen overværet af Danmarks Marineforenings landsskytteudvalgs-formand, Pierre Jensen, København, der efter skydningen takkede for en hyggelig dag og for den gode modtagelse han havde fået, ligesom han roste Ebeltoft Marinefore- nings Skyttelaug som et af landets mest aktive, der både organisationsmæssigt og resultatmæssigt gør sig stærkt gældende på landsplan.

Første skud på Fregatten blev traditionen tro afgivet af sidste års Fregatkaptajn, Peter Brøgger, og andet skud blev afgivet af landsskytteudvalgs-formanden. – Der måtte i alt 259 skud til, før Krudtkammeret blev skudt ned ved et velrettet skud af Tommy Schmidt, der dermed sikrede sig både 1. skyttepræmie og titlen som ny Fregatkaptajn.

Resultaterne blev:

 1. Store Bram: Jacob Svane v. Maja Jensen
 2. Fore Bram: Anders Kristensen v. Peter Brøgger
 3. Bergginen: Torben Iversen v. Bent Olsen
 4. Store Mærs: Bent Ole Rehr v. Flemming Hjorth
 5. Fore Mærs: Poul Dahl v. Christian Koudal
 6. Blændsejl: Jørgen Zederkoff v. Aage N. Hansen
 7. Mesan: Tommy Persen, eget skud
 8. Storsejl: Jens Bo Laursen v. Jørgen Nyhuus
 9. Fok: Mogens Rasmussen v. Georg Sand
 10. Krudtkammer: Tommy Schmidt, eget skud
 1. Skyttepræmie: Tommy Schmidt
 2. Skyttepræmie: Jørgen Nyhuus

Fregatkaptajn: Tommy Schmidt

Præmierne blev overrakt af Landsskytteudvalgsformand Pierre Jensen og leder af Ebeltoft Marine- forenings skydeudvalg, Peter Brøgger.

Fakta og historik:

Marineforeningernes Fregatskydning svarer til andre soldaterforeningers fugleskydninger, - her er det blot en fregat og ikke en fugl, der skydes til (maritimt skal det naturligvis være)

Skydningen startede kl. 14.00 og var efter 259 skud afsluttet kl. 17.37
Inden den nye Fregatkaptajn fik overrakt pokal og præmier fik den afgående Fregatkaptajn traditionen tro overrakt skroget fra sidste års Fregatskydning.

Ebeltoft Marineforenings første Fregatskydning afholdtes den 28. september 1947 på Hotel Vigen. Prisen for deltagelse var dengang 2,50 kr. – mod nu 70 år senere 50,- kr..

Skydningen i 1947 startede kl. 13.30, og kl. 18.30 samledes man på hotellet med medbragte madkurve, mens drikkevarer skulle købes på hotellet. Foreningens første Fregatkaptajn var mekaniker Peder Pedersen.

Fotos fra Fregatskydningen 2017: Klik på det enkelte foto for atse det i stor størrelse.

100-års jubilæum:

11. marts 2017:
Jubilæums-gallafest på Ebeltoft Parkhotel

Se mere her.

28. februar 2018:
Modtagelse af MHV 908 "Brigaden samt Festgudstjeneste og jubilæumsreception

Se mere her.

27. februar 2017:
Jubilæums-slupsejlads

Se mere her.

26. februar 2017:
Kranselægning ved Benstrups Mindesten ved Kirken

Læs mere her

16. februar 2017:
Jubilæums-generalforsamling.

God, rolig og saglige generalforsamling her i 100-års jubilæumsåret. Mark Bjerg blev optaget som nyt medlem. Han er 18 år, - og derved kom foreningens gennemsnitsalder ned med ½ år ! Også Jens kristian Meller Thomsen blev optaget som nyt medlem. Niels Poulsen, der nu i 10 år har lagt et stort arbejde i Kabysrygtets lay-out og fremstilling blev fortjent tildelt Marineforeninegns Hæderstegn i sølv. Vagn Lassen modtog 50-årstegnet; han har dermed været medlem i nøjagtig halvdelen af foreningens levetid.Der var 40-års tegn til Brian Aistrup, Ove Mikkelsen og Oluf Oxholm (kun Ove Mikkelsen var tilstede) samt 25-årstegn til Niels aage Thomsen, Ingvardt Christensen, Ole Bjerregaard,Anker Gindesgaard, Erik Hebsgaard Kurt Petersen, Niels Iver Sørensen og Per Krogh Madsen Ole Bjerregaard og Anker Ginbdesgaard var forhindrede i at være tilstede, og vil derfor tegnet overraklt ved en senere lejlighed.
Somk noget nyt startedes med torskespisningen inden generalforsamlingen, og det blev en stor succes. - Lad billederne fortælle om den gode stemning. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. januar 2017:
Kammeratskabsaften

Årets første kammeratskabsaften var tilrettelagt som en "foreningsaften", hvor der var fællessang med Slupkoret og i anledning af det tilstundende jubilæum skulle Jørgen Brøgger fortælle træk af foreningens 100-årige historie. Der var også lagt an til at man skulle kunne prøve at skyde, men det nåede man slet ikke, ligesom der heller ikke bklev tid til at Jørgen berøgger kunne fortælle om Marinestuens effekter. - Traditionen tro startede denne, den første kammeratskabsaften i det nye år, med at foreningen var vært ved et krus varm punch, hvormed alle ønskede hinanden godt nytår.
Klik på det enkelte fot for at se det i stor størrelse (vi beklager billedkvaliteten).