Galleri 2024

06. april 2024:
Vellykket Fregatskydning, - "den fjendtlige frrgat i Ebeltoft Vig" sænket efter godt 3 timers intens beskydning

Det skete, da Mikkel Brøgger med skud nr. 180 sprængte fregattens krudtkammer i luften og dermed sikrede sig titlen og æren som årets fregatkaptajn.
Dagens resultater var:
  1. Store Bram: Vagn Lassen, eget skud
  2. Fore Bram: Morten Gerner Jensen, eget skud
  3. Bergginen:Jørn Mortensen v. Christian Koudal
  4. Store Mærs: Knud Erik Overgaard v. Georg Sand
  5. Fore Mærs: Peter Basse v. Kim Bech Hansen
  6. Blændsejl; Leif Kurt Jensen v. Steen Knudsen
  7. Mesan: Svend M. Rasmussen, eget skud
  8. Storsejl: Claus Thuesen Jensen, eget skud
  9. Fok: Flemming Hjorth, eget skud
10. Krudtkammer: Mikkel Brøgger

1. skyttepræmie: Mikkel Brøgger
2. skyttepræmie: Claus Thuesen Jensen
"Kampen" varede ialt 3 timer og 14 minutter, og der blev ialt afgivet 180 skud
Der blev også affyret nogler "løse skud"; de ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger)(

19. marts 2024:
"Bragende succes" ved Marineforeningernes Lands-skyttestævne i Ebeltoft. Ebeltoft Marineforening besatte en fornem andenplads i holdkonkurrencen.

Danmarks Marineforening afviklede sit Landsskyttestævne 2024 i Ebeltoft den 16.-17. marts på Ebeltoft Marineforenings skydebaner ved Marinestuen på Havnen og med Ebeltoft Marineforening som praktisk arrangør. Og det blev et vellykket arrangement med ikke mindre end 110 deltagere fra hele landet. Et af de højeste deltagerantal nogensinde. Der kunne skydes både lørdag og søndag, afhængigt af, hvornår man ankom og "følte sig i form". Lørdag eftermiddag afholdtes Landsmøde (generalforsamling) med deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert skyttelaug, hvor landsskytteudvalget aflagde beretning og regnskab for skyttelaugene under Danmarks Marineforening. Dette blev afholdt i Fregatten Jyllands mandskabskantine "Kystens Perle", der med sin beliggenhed ved og udsigt ud over Ebeltoft Vig dannede den helt rigtige, maritime ramme.
Her blev det bl.a. vedtaget, at næste års landsskyttestævne skal afvikles i Aarhus med Aarhus Marineforening som praktisk arrangør.
Efter dagsordenens afvikling gav Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm, en orientering om de nyeste tiltag og webløsninger i Marineforeningen. Det skete under overskriften "En Marineforening i tiden", og hvor skyttelaugene er en vigtig del af Marineforeningens dna.
Ebeltoft-skytterne ydede også i år en fornem indsats. Med en fremgang på 8 points i forhold til 2023 skød holdet sig ind på en delt 2. plads sammen med Kerteminde, begge med et resultat på 720 points. Konkurrencen blev (man kan fristes til at sige "traditionen tro") vundet af Nyborg Marineforening med 741 points.
I den individuelle konkurrence for fritstående skytter under 60 år vandt Karl Kristian Nielsen fra Hanstholm-Thisted Marineforening for mange år i træk med 173 points. Veteran-landsskytte blev Bent Larsen fra Nyborg. I veteranklassen kom Jørn Mortensen fra Ebeltoft ind på en 4. plads med 192 points og Bent Olsen på en 6. plads med 189 points ud af de ialt 86 deltagende veteranskytter.
Ved Landsskyttestævnet var der også præmieuddelinger for den afholdte hjemmebaneskydning i vinteren 2023-24. Her kom Ebeltoft  ind på en 6. plads ud af de ialt deltagende 13 laug. Bedste Ebeltoft-skytte blev Bent Olsen med ialt 363 points.
herunder nogler stemningsindtryk fra de gode dage. Klik poå det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

21. januar 2024:
Flag- Fanekommando for kongeparret og den kongelige familie i anledning af tronskiftet

Ebeltoft Marineforening blev med meget kort varsel og meget sent involveret i bestræbelserne på, på kort tid, at f arrangeret en flag-/faneborg i anledning af festgudstjenesten i Aarhus Domkirke for Kongeparret og hele den kongelige familie. Vi rundsendte invitationen/opfordringen til at deltage til alle de foreninger, vi normalt inviterer til f.eks. soldaterforenings-skydningerne og til "Fregattens Dag" den 9., maj. Både Djurslands Garderforening og Djurs Veteraner reagerede positivt på invitationen. Fra Ebeltoft Marineforening deltog vi selvsagt med vort orlogsrøde splitflag (der tog sig godt ud mellem alle de Dannebrogsrøde faner). Flagbærer var Per Snejbjerg og flaggast Peter Brøgger.

Derudover "leverede" Marineforeningen fanebærere og -vagter til Ebeltoft Købsteds Byfane og til Danmarlks-Samfundets fane, Lokalkomitéen for Syddjurs Kommuner. Det var en højtidelig og meget værdig begivenhed.
​Se pressemeddelelse her.
Kl
ik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: