Galleri 2024

09. maj 2024:
Fornem, højtidelig og festlig markering af "Fregattens Dag", 160-årsdagen for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Arrangementet for "Fregattens Dag" fulgte "det sædvanlige mønster", men var kraftigt udvidet i anledning af den "runde" dag. Blandt andet deltog  de 120 søofficerer, der gæstede Marinestuen dagen før, i paraden og ceremonien på Fregatpladsen, ligesom der var flere talere, end vanligt. Der blev også lagt en ekstra krans fra Søværnet (normalt er det "kun" to, fra Danmarks Marineforening og Ebeltoft Marineforening).
Traditionen tro havde vi inviteret Søværnets Tamburkorps på morgenkaffe i Marinestuen. Da den var sat til livs, stillede musikerne op og marcherede til "Hos Walter" på Havnen, hvor de gav en 2-3 numre og blev "belønnet" med en vederkvægende dram.
Mens Tamburkorpset var derhenne blev den øvrige parade opstillet. Den talte 22 flag & faner i faneborgen, de 120 søofficerer og øvrige paradedeltagere fra Marineforeninger og andre soldaterforeninger.
Paraden gjorde holdt ved Torvet, hvor Tamburkorpset stillede op i koncertformation foran Det Gamle Rådhus og gav 3 musiknumre, inden de gik tilbage i front af paraden, der fortsatte til Fregatten Jylland.
Efter opstilling på Fregatpladsen gik 3 medlemmer af Ebeltoft Marineforening over til Fregatten og tog opstilling foran for bagbords faldereb, bærende hver sin krans.
Fregatinstitutionens direktør Anne-Marie Dohm bød velkommen, hvorefter CH Søværnskommandoen, KA Henrik Ryberg, holdt dagens hovedtale. Han blev efterfulgt af 1. viceborgmester i Syddjurs Kommune, Christoffer Pedersen (V), der efter sin tale gav ordet til Fregatinstitutionens bestyrelsesformand, Tommy Bøgehøj, der igen gav ordet videre til Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm.
Herefter fulgte den fantastisken opvisning og koncert med Søværnets Tamburkorps. Imponerende flot som altid og selvsagt med stor applaus efter hvert nummer.
Derefter var der krabselægninger. Til en forandring var det "kranseholderne", der lagde kransen, hvorefter den, på hvis vegne kransen var lagt, gik frem og rettede på båndene efterfulgt af ærbødig hilsen. Først lagde Jørgen Brøgger kransen fra Sørværnet, og KA Henrik Ryberg rettede på båndene og indtog retstilling med kasketten under venstre arm. Erik Lyager lagde kransen fra Danmarks Marineforening, og landsformand KK Steen Engstrøm rettede på båndene og hilste ærbødigt i retstilling med kasketten under armen. Slutteligt lagde Niels Poulsen kransen fra Ebeltoft Marineforening, hvorefter Steen Knudsen rettede på båndene og hilste med kasketten under venstre arm.
Dette efterfulgtes af trompet-soloen "Søværnets Honnør". 
Under hele dette oprin hilste flag-/faneborgen med alle flag og faner løftet til 45 grader, og alle paradedeltagere havde kasketten/huen under venstre arm.
Hele ceremonien afsluttedes med kanonsalutten "Dansk Løsen" - de velkendte tre kanonskud fra Bastiunen - hvorunder faneborgen igen hilste til 45 grader.
Efter aftrædning var der skafning. For de deltagende søofficerer og inviterede gæster ombord på Fregatten og for Tamburkorpset og elle deltagerne i flag-/faneborgen og paraden i Marinestuen, hvor der var virkelig hyggeligt samvær. Det gjorde alle godt med en kold og læskende øl/vand ovenpå hele den lange ceremoni, - og da den først havde vædet halsen, gik snakken rigtigt på kyds og tværs mellem alle deltagere fra alle foreninger.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den fornemme dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Jeppe Wahlstrøm, Flemming Hjorth og Anders Vinther.

08. maj 2024:
Stort sø-officersbesøg i Marinestuen

I anledning af 160-årsdagen for Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 havde Søværnet lavet et stort arrangement for medlemmer af Søofficersforeningen og Soeleutenantselskabet af 1784. De 120 officerer indledte dagen med besøg og frokost i Marinestuen, der næsten var fyldt til bristepunktet. Alle (næsten i hvert fald) gav højlydt udtryk for, hvor flot en Matrinestue, vi har, og for fantastiske og gæstfrie modtagelse, de havde fået, suppleret med den gode frokost, der bekom alle vel.
Efter frokosten forhalede de alle til Fregatten Jylland, hvor de holdt seminar i aufitoriet. 
Efter overnatning på Fuglsøcentret deltog de alle i paraden ved "Fregattens Dag" dagen efter, den 9. maj, 160-års dagen for Slaget ved Helgoland.
Hele arrangementet var planlagt i tæt samarbejde med Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening.
Blandt de deltagende officerer var den sidste chef for Skinfaxe og den sidste chef for Søværnets Dykkerskole, og fvi fik nogle gode snakke med dem begge. Den tidl. CH Skinfaxe var imponeret over hvor stor, Madeira-vinstokken var blevet. Han havde jo overrakt os den som en lille plante i en urtepotte ved Skinfaxes sidste adoptionsbesøg i byen. Og den tidl. CH Dykkerskolen bar den mindemedalje, vi i 2014 udgav i anledning af  150-årsdagen for Slaget ved helgoland, og som alle fra Dykkerskolen fik overrakt, dea de var adoptionsbesøg i august 2014.
Herunder nogle stemningsindtryk fra det vellykkede og celebre besøg. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen B

05. maj 2024:
Smuk og værdig mindehøjtidelighed ved mindestenen på Havnen

En god snes deltagere deltog i den traditionelle højtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen på Befrielsesdagen, 5. maj. Efter opstilling i gården ved Marinestuen marcheredes med 6 faner i spidsen til mindestenen, hvor paradedeltagerne tog opstilling med front mod stenen, mens fanebærere og -vagter tog opstilling bag mindestenen med front mod den øvrige del af paraden.
Sekretær i bestyrelsen, Peter Brøgger, holdt en god, vedkommende og tankevækkende tale, hvor han pointerede, hvorfor dette er en mindesten. Den er til minde om "de 5. forbandede år", hvor Danmark var besat af Nazityskland, og den er rejst som en tak for den indsats, som danske modstandsfolk, såvel i modstandsbevægelsen herhjemme som til søs i allieret tjeneste og på anden vis, ydede og til minde om de, der betalte med deres liv for at vi andre i dag kan leve i et frit land.
Peter drog også paralleller mellem tiden dengang og sikkerhedsrisikoen i dag set i lyset af krigene i Ukraine og Mellemøsten, herunder de udfordringer, Danmark og det danske forsvar aktuelt står med i dag.
Efter talen lagde foreningens æresmedlem, Christian Koudal, den rød-hvide buket med bånd ved mindestenen, mens faneborgen hilste med fanerne, og de øvrige paradedeltagere indtog retstilling med huebeklædningen under venstre arm.
Efter march tilbage og aftrædning i Marinestuens gård bød foreningen på en "opstrammer" of en "slukefter", hvorunder det hyggelige samvær trivedes og hyggesnakken gik.
Herunder nogle "skarpe skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Anders Vinther.

06. april 2024:
Vellykket Fregatskydning, - "den fjendtlige fregat i Ebeltoft Vig" sænket efter godt 3 timers intens beskydning

Det skete, da Mikkel Brøgger med skud nr. 180 sprængte fregattens krudtkammer i luften og dermed sikrede sig titlen og æren som årets fregatkaptajn.
Dagens resultater var:
  1. Store Bram: Vagn Lassen, eget skud
  2. Fore Bram: Morten Gerner Jensen, eget skud
  3. Bergginen:Jørn Mortensen v. Christian Koudal
  4. Store Mærs: Knud Erik Overgaard v. Georg Sand
  5. Fore Mærs: Peter Basse v. Kim Bech Hansen
  6. Blændsejl; Leif Kurt Jensen v. Steen Knudsen
  7. Mesan: Svend M. Rasmussen, eget skud
  8. Storsejl: Claus Thuesen Jensen, eget skud
  9. Fok: Flemming Hjorth, eget skud
10. Krudtkammer: Mikkel Brøgger

1. skyttepræmie: Mikkel Brøgger
2. skyttepræmie: Claus Thuesen Jensen
"Kampen" varede ialt 3 timer og 14 minutter, og der blev ialt afgivet 180 skud
Der blev også affyret nogler "løse skud"; de ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger)(

19. marts 2024:
"Bragende succes" ved Marineforeningernes Lands-skyttestævne i Ebeltoft. Ebeltoft Marineforening besatte en fornem andenplads i holdkonkurrencen.

Danmarks Marineforening afviklede sit Landsskyttestævne 2024 i Ebeltoft den 16.-17. marts på Ebeltoft Marineforenings skydebaner ved Marinestuen på Havnen og med Ebeltoft Marineforening som praktisk arrangør. Og det blev et vellykket arrangement med ikke mindre end 110 deltagere fra hele landet. Et af de højeste deltagerantal nogensinde. Der kunne skydes både lørdag og søndag, afhængigt af, hvornår man ankom og "følte sig i form". Lørdag eftermiddag afholdtes Landsmøde (generalforsamling) med deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert skyttelaug, hvor landsskytteudvalget aflagde beretning og regnskab for skyttelaugene under Danmarks Marineforening. Dette blev afholdt i Fregatten Jyllands mandskabskantine "Kystens Perle", der med sin beliggenhed ved og udsigt ud over Ebeltoft Vig dannede den helt rigtige, maritime ramme.
Her blev det bl.a. vedtaget, at næste års landsskyttestævne skal afvikles i Aarhus med Aarhus Marineforening som praktisk arrangør.
Efter dagsordenens afvikling gav Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm, en orientering om de nyeste tiltag og webløsninger i Marineforeningen. Det skete under overskriften "En Marineforening i tiden", og hvor skyttelaugene er en vigtig del af Marineforeningens dna.
Ebeltoft-skytterne ydede også i år en fornem indsats. Med en fremgang på 8 points i forhold til 2023 skød holdet sig ind på en delt 2. plads sammen med Kerteminde, begge med et resultat på 720 points. Konkurrencen blev (man kan fristes til at sige "traditionen tro") vundet af Nyborg Marineforening med 741 points.
I den individuelle konkurrence for fritstående skytter under 60 år vandt Karl Kristian Nielsen fra Hanstholm-Thisted Marineforening for mange år i træk med 173 points. Veteran-landsskytte blev Bent Larsen fra Nyborg. I veteranklassen kom Jørn Mortensen fra Ebeltoft ind på en 4. plads med 192 points og Bent Olsen på en 6. plads med 189 points ud af de ialt 86 deltagende veteranskytter.
Ved Landsskyttestævnet var der også præmieuddelinger for den afholdte hjemmebaneskydning i vinteren 2023-24. Her kom Ebeltoft  ind på en 6. plads ud af de ialt deltagende 13 laug. Bedste Ebeltoft-skytte blev Bent Olsen med ialt 363 points.
herunder nogler stemningsindtryk fra de gode dage. Klik poå det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

21. januar 2024:
Flag- Fanekommando for kongeparret og den kongelige familie i anledning af tronskiftet

Ebeltoft Marineforening blev med meget kort varsel og meget sent involveret i bestræbelserne på, på kort tid, at f arrangeret en flag-/faneborg i anledning af festgudstjenesten i Aarhus Domkirke for Kongeparret og hele den kongelige familie. Vi rundsendte invitationen/opfordringen til at deltage til alle de foreninger, vi normalt inviterer til f.eks. soldaterforenings-skydningerne og til "Fregattens Dag" den 9., maj. Både Djurslands Garderforening og Djurs Veteraner reagerede positivt på invitationen. Fra Ebeltoft Marineforening deltog vi selvsagt med vort orlogsrøde splitflag (der tog sig godt ud mellem alle de Dannebrogsrøde faner). Flagbærer var Per Snejbjerg og flaggast Peter Brøgger.

Derudover "leverede" Marineforeningen fanebærere og -vagter til Ebeltoft Købsteds Byfane og til Danmarlks-Samfundets fane, Lokalkomitéen for Syddjurs Kommuner. Det var en højtidelig og meget værdig begivenhed.
​Se pressemeddelelse her.
Kl
ik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: