Travaljeroning

Foreningens mest maritime aktivitet i dag er de ugentlige travaljeroninger i sommerhalvåret.

I 1982 fik foreningen overdraget en af Søværnets travaljer, - en klinkbygget 12-årers træ-travalje, bygget på Orlogsværftet i 1946 som byggenummer 4, - og i 1984 fik foreningen yderligere overdraget en nyere 10-årers glasfiber-travalje.

Med disse to travaljer arrangeres hver onsdag aften i sommerhalvåret travaljeroninger for foreningens medlemmer, - der i de lune sommeraftener får rørt musklerne, når de runder Marinekosten i Ebeltoft Vig. – Travaljen fører ved disse roninger altid det maritime splitflag agter, og gasterne manøvrerer årerne med den ekcersits og samtidighed (næsten), de i deres unge dage lærte i Søværnet.

Travaljen vækker berettiget opsigt blandt folk på havnen og forbipasserende lystsejlere.

Travaljen anvendes også af og til ved forskellige festlige og ceremonielle lejligheder, bl.a. Ebeltoft Ro- og Kajakklubs årlige kanindåb og ved Ebeltoft Maritime Dage, hvor travaljen er behørigt udstyret med dragehoved m.v. så Kong Neptun kan ankomme standsmæssigt til den gamle søkøbstad.

Travaljen er også i aktivitet i forbindelse med de årlige besøg af byens adoptionsskib, hvor der er tradition for at Borgmesteren og Marineforeningsformanden roes ud til det ventende skib på rheden, så de kan sejle med skibet ind, når det går i havn.