Bestyrelsen m.fl.



Formand:
Steen Knudsen.
Tlf.: 40 68 53 73 - e-mail:steenk@knudsen.mail.dk

 

Næstformand, ansvarlig for bygningsvedligeholdelse
Palle Dannemand
Tlf. 30 46 05 08 - e-mail: palledannemand@gmail.com

 

Kasserer:
Erik Lyager
Tlf.: 20 57 52 17- e-mail: eriklyager@hotmail.com

Sekretær og leder af skydeudvalget:
Peter Bøgger.
Tlf. 40 71 95 09 - e-mail: peterbrogger@hotmail.dk

 

Bestyrelsesmedlem, redaktør af medlemsbladet "Kabysrygtet":
Knud Erik Overgaard
Tlf. 20 71 66 11 – e-mail: overgaardknuderik@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem, slopkistebestyrer og mødereferent
Søren Høg
Tlf. 40 20 69 00 - e-mail:sh@hb-production.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anders Hansen.
Tlf. 31 69 08 88 - e-mail: thor39@gmail.com

Suppleanter:

1. suppleant:
Carl Petersen
Tlf. 21 34 00 24 - e-mail: callepetersen@gmail.com

2. suppleant

Sussi Berg Neumann.
Tlf.22 32 48 07 - e-mail: bergneumann@gmail.com

Udenfor bestyrelsen:

Revisor:
Finn Adamsen.
Tlf.: 23 24 84 97 - e-mail: fia@nybolig.dk

Revisor
Uwe weissfeld
Tlf. 20 29 65 29 - e-mail:weissfeld@mail.dk

 

Flagbærer:
John Rosborg
Tlf. 25 17 70 90 - e-.mail: johnrosborg@gmial.com

Reserveflagbærer:
Per Snejbjerg
Tlf. 87 52 20 90 - e-mail: sunset-9@mail.dk

Leder af Slupkoret:
Uwe weissfeld.
Tlf. 20 29 65 29 - e-mail:weissfeld@mail.dk

Alle henvendelser om optræden af Slupkoret bedes venligst rettet til Uwe Weissfeld.

 

Tovholder for "Tirsdagstræffet":
Flemming Hjorth.
Tlf. 26 15 28 38 - e-mail: flemminghjorth@live.dk

"Tirsdagstræffet" mødes hver tirsdag kl. 10.00 til kaffe og rundstykker, - og går derefter igang med alt forefaldende udvendigt vedligeholdelsesarbejde 

Leder vedr. flagalléen:
Jørgen Halling-Illum.
Tlf. 40 50 65 53
 - e-mail: illum@email.dk

Foreningen står for opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af byens flagallé

Leder af Pudselauget:
Per Snejbjerg.
Tlf. 87 52 20 90 - e-mail: sunset-9@mail.dk 

Pudselauget står for pudsning af alt Marinestuens sølv- og messingtøj m.v..

Leder af Kanonlauget:
Thorkil Thorsen.
Tlf. 40 33 50 65

Kanonlauget står for vedligeholdelse af kanoner og minebøsser m.m..

Webmaster, PR-mand og kontaktperson til andre soldaterforeninger m.m.:
Jørgen Brøgger.
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

cvr. nr. 15783230

Bankforbindelse:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling
reg. nr. 93 60 - konto nr. 00087 38807