19.-20. september 2020

Den Selvejende Institution
FREGFATTEN JYLLAND

Att. bestyrelsesformand Tommy Bøgehøj og direktør Karin Buhl Slæggerup

Med denne hilsen vil Ebeltoft Marineforening gerne ønske hjerteligt tillykke med week-endens dobbelt-jubilæum, - 160-året for stabelafløbningen og 60-året for Fregattens ankomst til Ebeltoft !

I anledning af dobbeltjubilæet har bestyrelsen for Ebeltoft Marineforening besluttet at donere et beløb på 5.000,- kr. fra "Ebeltoft Marineforenings Jubilæumsfond” som et - omend beskedent i den store sammenhæng, så dog ikke mindre velment af den grund – bidrag til vedligeholdelsen af Fregatten Jylland.

Hvis I venligst vil oplyse os hvilket kontonummer, beløbet ønskes overført til (via e-mail: marineforeningen-ebeltoft@mail.dk), vil beløbet straks blive overført.

Vi vil gerne benytte lejligheden til samtidig at takke for godt samarbejde på vores mange forskellige "fronter" gennem samfulde 60 år i Ebeltoft, - med det fælles formål at skabe mest mulighed opmærksomhed og bevågenhed omkring Fregatten. Først nødvendigheden af en restaurering og senere af den løbende vedligeholdelse af det nationale, maritime klenodie, som Fregatten Jylland er..

Det glæder os meget at se resultaterne af alle disse fælles tiltag, og vi ønsker ”den gamle fregat og dens besætning” al mulig God Vind for de næste 60 år i Ebeltoft.

Med venlig hilsen
Ebeltoft Marineforening
ved formandens bortrejse
p.b.v.
Frank Heede
        næstformand       

                                                                                         / Jørgen Brøgger
                                                                                           forenuingerns kontaktperson til
                                                                                           Fregatinstitutione
n                                                                         


www.marineforeningen-ebeltoft.dk