Flagalléen

Siden 2006 har Ebeltoft Marineforening stået for opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af byens flagallé. Flagalléen ejes af Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening, der forærede den til byen Valdemarsdag, den 15. juni, 1969, på 750-årsdagen for Dannebrogs "fødselsdag", - da flaget efter sagnet faldt ned fra hilmlen i Estland den 15. juni 1219.


Flagalléen blev tidligere "passet af" Brandmandsforeningen, men da de ikke længere kunne påtage sig opgaven, var byen i nogle år uden flagsmykning ved særlige lejligheder. I 2006 kontaktede Ebeltoft Marineforening Håndværkerforeningens bestyrelse og tilbød at overtage dette hverv. Dermed har foreningen siden bidraget til en festlig, flagsmykket by ved mange lejligheder
Et hold medlemmer har stillet sig rådighed for at varetage denne opgave. Når hele flagalléen skal op, skal der bruges 6 mand - 2 hold á 1 chauffør ig 2 håndfolk.  Alle i "puljen" får en mail fra tovholderen med dato og klokkeslet for op- & nedtagning, og de, der kan, melder derefter tilbage til tovholderen. Klokkeslettene er selvsagt afhængige af årstiden m.v.. Om sommeren sker opsætning normalt kl. 07.00 og nedtagning kl. 19.00 eller 20.00. Efter endt opsætning er foreningen vært ved en morgenbitter for de morgenfriske flaggaster og efter nedtagning er foreningen vært ved en øl eller vand.


Der kan godt bruges flere gaster i "puljen", så hvis du vil være med til at give foreningen en sådan hjælpende hånd, så kontakt tovholderen. Det er ganske hyggeligt at være med til, - og så bidrager det godt til foreningens økonomi. - Uden denne årlige indtægt fra flagalléen ville kontingentet stige mærkbart.

 

Tovholder for flagalléen er Jørgen Halling-Illum. Tlf. 40 50 65 53 / 36 3682 11 - e-mail:illum@email.dk