Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er selvsagt den ældste af foreningens aktiviteter. – Den første generalforsamling – den stiftende – blev afholdt den 28. februar 1917.

Nu afholdes den årlige generalforsamling altid den torsdag i februar, der ligger nærmest ved stiftelsesdagen, den 28. februar. – Dermed erstatter den årlige generalforsamling februar måneds kammeratskabsaften (vintersæsonens kammeratskabsaftener afholdes altid den sidste torsdag i hver måned).

Generalforsamlingen indledes med flaghejsning – hvorefter der afsynges første vers af ”Kong Christian stod ved højen mast”. Efter formandens velkomst sættes flaget på halv, og man mindes de medlemmer, der i det forgange år er ”gået fra borde”.

Selve afviklingen af generalforsamlingen følger naturligvis enhver anden forenings-generalforsamling, men den krydres også med blandt andet tildeling af jubilartegn samt uddelingen af ”Årets Torpedo”, - en torpedoformet cigar, der tildeles et medlem, der i det forgange år har bidraget til morskab for ”vi andre”.

Generalforsamlingen afsluttes altid med spisning kogt torsk, - en tradition, der har fulgt foreningen siden generalforsamlingen i 1921. Det er en meget vellykket og hyggelig afslutning på den seriøse del af generalforsamlingen.