Klik på det årstal, du gerne vil se billeder fra

Jørgen Brøggers tale ved afskedsreceptionen for Søværnets Dykkerskole

 

Ved afskedsreception for Dykkerskolen, Holmen, den 7. december 2018

Goddag – mit navn er Jørgen Brøgger.

Det er faldet i mit lod – i dagens anledning – at overbringe en hilsen og takl fra Ebeltoft.

Det gør jeg i min egenskab af tidligere borgmester i daværende Ebeltoft Kommune, tidligere viceborgmester i nuværende Syddjurs Kommune og – ikke mindst – tidligere formand for Ebeltoft Marineforening.

En hilsen og tak fra Ebeltoft. Til Dykkerskolen specifikt og til Søværnet generelt.

En opgave, jeg tager på mig med en blanding af glæde og vemod. – med glæde, fordi der er så meget at sige tak for – og fordi det er mig, der får lov til at gøre det – og med vemod, fordi det markerer afslutningen på en æra.

Tak til Dykkerskolen og hele dens mandskab – vores gode venner – for mange timers godt samvær, fagligt og socialt. Tak for alt, hvad I har gjort for Ebeltoft ved Jeres tilstedeværelse og demonstrationsdykninger ved Maritime Dage, Havnefester og Kystkultur-dage. Tak fra alle de borgere, der har nydt godt af Jeres gæstfrihed ved ”åbent skib” arrangementer og tilsvarende.

Tak til Søværnet, fordi Ebeltoft i 1980 fik lov til at være med i familien af ”adoptionsforældre” til nogle af Søværnets enheder, - da vi fik lov til at adoptere tankfartøjet A 568 Rimfaxe. Den havde tidligere – i 1969 – fragten Fregatten Jyllands master til Ebeltoft. Det vil sige, Fregattens egne master var det ikke, men derimod den rigning fra korvetten Dagmar, der tidligere havde været installeret ombord i Jylland.
Allerede året efter lagde Søværnet imidlertid Rimfaxe i ”mølpose”, hvorfor Ebeltoft i stedet adopterede søsterskibet A 569 Skinfaxe. Ebeltoft blev dermed  den første søkøbstad, der have to adoptionsskibe, - em end det ene ikke var operationelt.

Skinfaxe vedblev at være Ebeltofts adoptionsskib i 19 år, til og med det sidste adoptionsbesøg i forbindelse med Ebeltoft Maritime Dage i 2000. Ved årsskiftet 2000-2001 udgik Skinfaxe af Flådens tal,

Søværnet gav herefter Ebeltoft lov til at adoptere Dykkerskibet A 307 ”Læsø”. Det var meningen, at adoptionshøjtideligheden skulle have fundet sted i forbindelse med Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum i 2001, men desværre blev ”Læsø”s chef langtids-sygemeldt, og den tilkommanderede afløser måtte  meddele, at skibet desværre ikke kunne komme de pgl. Dage. I erkendelse af, at adoptionsfestligheder bør foregå i sommer og solskin og ikke i vintersjap og kulde, besluttedes det, at udsætte adoptionen til 2002, Efterfølgende viste det sig nødvendigt at udsætte adoptionen endnu et år til 2003.
Adoptionshøjtideligheden foregik den 8. august 2003 i tingstuen på Det Gamle Rådhus, - og ra den dag lærte vi Dykekrskolens mandskab at kende. ”Læsø” havde nemlig altid mandskabet fra Dykkerskolen med sig, - så de sammen med Dykkehistorisk Selskab kunne udføre demonstrationsdykninger i forbindelse med Ebeltoft Maritime Dage, der altid var sammenfaldende med adoptionsbesøgene.

Ved ”Læsø”s sidste adoptionsbesøg i 2008 sagde ”Læsø”s chef, PL Henrik Nilsson, at han ville foreslå kommunen at søge om at måtte adoptere Søværnets Dykkerskole (som det hed dengang og stadig kaldes mand og mand imellem), for – som han sagde – derved kunne der være chancer for, at Dykkerskolen ved fremtidige adoptionsbesøg også ville medbringe det til enhver tid skolen hørende dykkerskib.

"Læsø” udgik af Flådens tal ved årsskiftet 2008-09, ogn den endelige kommandostrygning foregik ved en højtidelighed på Holmen den 14. maj 2009, hvor jeg havde den ære at repræsentere både Syddjurs Byråd og Ebeltoft Marineforening. En højtidelighed med parade, taler, tattoo ved Søværnets Tamburkorps og endelig selve kommandostrygningen. – Et vemodigt øjeblik.

Adoptionen af Dykkerskolen blev beseglet ved en højtidelighed den 14. august 2009 i tingstuen på Det Gamle Rådhus, hvor adoptionsdokumenterne højtideligt blev underskrevet af Dykkerskolens chef, OK Søren beck, borgmester Vilfred Friborg Hansen og Marineforeningens formand (undertegnede).
Uagtet, at Dykkerskolen således først blev adopteret i 2009, havde vi jo allerede kendt hele mandskabet i 6 år, idet de jo altid fulgte med, når ”Læsø” var på adoptionsbesøg.

Nu lukker og slukker Søværnets Dykkerskole og bliver i stedet en enhed under Frømandskorpset i Kongsøre. I nuet lige så vemodigt, som da ”Læsø” strøg kommando. I fremtiden forhåbentlig til glæde og gavn for Søværnet – og mandskabet fra Dykkerskolen, der dog – uden tvivl – i hvert fald i starten vil savne de gamle bygninger og hele den atmosfære, der omgærder Holmen og dens historie, der knytter sig til det, de engang blev kaldt Flådens Leje.

En hilsen og en tak var min opgave. Selv om det er sagt een gang, vil jeg gerne gentage vores tak  for mange, mange timers godt samvær (nogle gange lidt sene timer i døgnet).

Ligesom der også allerede har lydt enb tak til Søværnet, fordi Ebeltoft i sin tid blev indlemmet i familien af adoptionsforældre, vil vi også gerne Søværnets stor tak for – og fra – de mange skoleleever fra Ebeltoft og Syddjurs, der gennem årene har været i erhverspraktik i Søværnet, - netop godt hjulpet på vej via – og inspireret af vores forskellige !adoptivbørn” og deres årlige adoptionsbesøg.

Det er jo en vis kutyme, at skibe og andre militære enheder overrækker våbenskjold ved forskellige lejligheder. – Idet vi håber, at I – Dykkerskolen, som vi vil vedblive at kalde Jer – får Jeres eget domæne i Kongsøre, vil vi lidt i lighed hermed overrække Jer  Ebeltofts byvåben. – Vi håber, at I vil kunne finde en passende plads til det, og at det vil kunne være med til at genkalde gode minder og forhindre, at I helt glemmer Ebeltoft.

Alt, hvad jeg her har sagt, er sagt ud fra den viden, vi havde, da vi ankom, - men vi har jo nu hørt, at der er politiske kræfter, der arbejder for, at Dykkerskolen fortsat skal bestå som en selvstændig enhed  under Søværnet – blot med nyt domicil på Flådestation Korsør.
Skulle det ske, vil det være bedste julegave, vi kan få i år !”

Vi ønsker Jer al mulig ”god vind” !