Eksternt nyt

30. april 2024:
Statsejede DanPilot investerer i fremtiden

I løbet af 2023 har DanPilot, som mange andre virksomheder, navigeret gennem et komplekst miljø præget af bl.a. vedvarende krig, handelsrestriktioner og geopolitiske spændinger. De ændrede forsyningslinjer har blandt andet resulteret i, at de lodsede skibe har tilbagelagt længere distancer med lods om bord, hvilket har haft indvirkning på virksomhedens operationer og omkostninger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.
Læs mere
her

13. april 2024:
Stop nu den manipulerende propaganda !

Kommentar af Peter Ernstved Rasmussen, Olfi:
"Forsvaret genvinder aldrig befolkningen tillid, før hele det militære system åbner mere op og begynder at kommunikere ærligt og troværdigt. Sagen om "Iver Huitfeldt" blev håndteret katastrofalt, og den nu detroniserede forsvarschef Flemming Lentfer fortsætter i egen kamikazestil gennem bgennem sin advokat."
Læs mere
her

12. april 2024:
Striden mellem jakkesæt og uniformer har udviklet sig til "borgerkrig"

Interview: Håndterringen af fregatsagen udstiller den gensidige mistillid mellem politikere, officerer og embedsmænd, der gennemsyrer forsvarsområdet. det mener politisk analytiker Lars Trier Mogensen, som samtidig peger på, at Elbit-sagen i sig selv kunne have kostet Flemming Lentfer jobbet. Til syvende og sidst skal der dog andet og mere til for at løse problemerne, mener han.
Læs mere
her 

12. april 2024:
Flemming Lentfer truer Forsvarsministeriet med sagsanlæg efter hjemsendelse

Den detroniserede forsvarschef Flemming Lentfer truer nu Forsvarsministeriet med sagsanlæg for usaglig fyring. Det skriver TRV2, som har fået lejlighed til at læse et brev til Forsvarsministeriet fra Lentfers advokat. Ifølge brevet har Lentfer ikke fået nogen forklaring på, hvorfor han måtte forlade posten.
Læs mere
her

05. april 2024:
Flemming Lentfer var den forkerte mand på det forkerte tidspunkt

Analyse af Peter Ernstved Rasmussen, Olfi:
"Forsvarsminister Troels Lund Poulsen kunne ikke gøre andet end at fyre Flemming Lantfer. Havde miniusteren giver forsvarschefen erndnu en chance, ville han selv stå svækket tilbage, ligesom det gode samarbejde med forligspartierne var gået gået fløjten."
Læs mere
 her

04. april 2024:
"Forsvaret er kollapset ...."

Kommentar af Peter Ernstved Rasmussen, OLFI:
"Onsdag mistede forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilliden til foirsvarschef Flemming Lentfer, som nu er foirtid. Fyringen løser dog på ingen måde Forsvarets problemer, som er vokset år for år, mens politikerne har snorksovet og gennemnført besparelser,i en grad, så Forsvaret ikke længere hænger sammen,"
Læs mere
her

04. april 2024:
"Politikerne på Christiansborg har fået præcis det forsvar, som de ønskede"

Orlogskaptajn Alexander With:
"Forudsætningerne for at genopbygge Forsvaret er ikke tilstede, og ansvaret ligger hos politikerne på Christiansborg. De har på mange måder fået præcis det forsvar, som de ønskede sig, da de skabte det system, som vi har i dag."
Læs mere
her

01. april 2024:
Dansk fregat sendt ind i fjendtligt område med fejlramt radar og defekt ammunition

Det blev præsenteret dom en succes-historie, da fregatten Iver Huitfeldt i marts nedkæmpede 4 fjendtlige droner over det røde hav. Men bag det lykkelige udfald gemmer historien på en helt anden virkelighed, hvor skib og besætning var i direkte fare fordi vitale forsvarssystemer fejlede. Soldaternes fagforeningsformand er rysten, og forsvarsministeren kræver redegørelse fra forsvarschefen.
Man kan nærmest mærke den anspændte stemning i operationsrummet og forstå vreden i skibsledelsen. Dokumentet er et "NATO RESTRICTED" såkaldt signal sendt fra chefen for "Iver Huitfeldt" til en række militære myndigheder i Danmark, herunder Søværnskommandoen, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og skibsledelsen på Søværnets fire andre fregatter.
Læs mere
 her

02. april 2024:
Forsvarsordførere er rystede og føler sig ført bag lyset af Forsvarets ledelse

Oplysningerne om fejl og defekter på missilsystemer og granater ombord på fregatten "Iver Huitfeldt" vækker opsigt på Christiansborg, hvor to forsvarpolitiske orførere udtrykker både vrede og harme. De blev inden afsejlingen lovet, at skibet var klar til opgaven og kræver nu svar fra forsvarsministeren.
Der lyder et dybt suk, da jeg får Danmarksdemokraternes foirsvarsordfører i tale. Lise har fulgt udsendelsen af fregatten "Iver Huitfeldt" tæt, og står selv med ansvaret for, at partiet stemte ja til missionen.Hun var oven i købet meget kritisk i forhold til forsvarsledelsen inden udsendelse, fordi der allerede inden udsendelsen var historier i bl.a. OLFI at fregatten slet ikke var kampklar.
Læs mere
 her

02. april 2024:
Der er blevet igangsat en undersøgelse efter at fregatten "Iver Huitfeldt"sendte sit signal

INTERVIEW: Forsvaret reagerede om meldingerne om fejl på "Iver Huitfeldts radar, ildstyringssystem og ammunition ved at igangsætte en undersøgelse, som stadig er i gang. Men chefen for Søværnskommandoen kan ikke svare på, hvorfor forsvarsministeren eller politikerne i Folketingets forsvarsudvalg aldrig fik oplysninger om problemerne ombord på fregatten.
Læs mere
 her

22. marts 2024:
Søværnet "æder af sin egen organisation" for at kunne løse opgaverne

Ledelsesinformationerne fra 2. Eskadre er blot endnu et vidnesbyrd i en lang række, der afslører tilstanden i både Søværnet og Forsvaret, mener Peter Viggo Jakobsen. Tingene bliver stadig værre, mener både han og formanden for hovedorganisationen for officerer i Danmark, Niels Tønning, som peger på, at den brændende platform efterhånden kun er gløder.
Læs mere
 her

21. marts 2024:
Søværnet kommer til at stå bedre i frermtiden end i de seneste mange år

Kasper Junge Wester - 21. marts 2024

INTERVIEW: Situationen i Søværnets 2. Eskadre er ikke længere helt så grel, som ledelsesinformationerne i OLFIs seneste artikel giver indtryk af. Alt er ikke rosenrødt, men fregatterne kan for nuværende godt løse de pålagte opgaver, forsikrer chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Henrik Ryberg. Han advarer dog mod at hæve ambitionsniveauet, uden at der følger ressourcer med.
Læs mere
 her

11. marts 2024:
Gør Forsvaret maritimt igen

Inspektionsskibet "Triton" (forrest i billedet) og inspektionsfartøjet "Lauge Koch" på slæbeøvelse i Sydgrønland. Arkivfoto: Brian Djurslev/Forsvarsgalleriet

DEBAT: Fra et Forsvarsperspektiv er det nødvendigt at vende blikket mod havet. De største danske byer ligger langs kysterne, og store dele af det nordatlantiske område kan kun patruljeres fra søsiden.. Hvis Danmark for alvor ønsker at sikre rigsfællesskabet og bidrage til Nato, er det til søs, tyngden skal ligge, mener orlogskaptajn John Fritzen.
Læs mere
 her

06. marts 2024:
Major udtaler: Vi risikerer en gentagelse af  9. april, hvis vi ikke snart tager os sammen

Det kan ikke beskrives som andet end et kollaps, når vores politiske ledelse overraskes over et hul i Forsvarets økonomi på 38 miliarder kroner, skriver Steen Holm Iversen.
‚ÄčLæs mere her