Klik på det årstal, du gerne vil se billeder fra

Pressemeddelelse / orientering
Veteranskibet ”Skødshoved” modtog donation

Veteranskibet ”Skødshoved” modtog lørdag den 11. maj en donation på 2.500,-kr. til skibets vedligeholdelse og fortsatte drift, da repræsentanter for Ebeltoft Marineforening overrakte overskuddet fra Slupsejladsen fastelavns-mandag, hvor der netop samledes ind til ”Skødshoved”.

Donationen blev overrakt af bestyrelsesmedlem Poul Bojesen og tidligere formand, æresmedlem Christian Koudal fra Marineforeningen og blev modtaget af formand, skipper Geert Bilander og bestyrelsesmedlem, bedstemand Alf Petersen fra Skødshoved.
Geert Bilander takkede for donationen, som han sagde var meget velkommen, da det på ingen måde er hverken gratis eller billigt at drive og vedligeholde et veteran-træskib. Eksempelvis skal ”Skødshopved” på bedding i næste uge og af forestående større vedligeholdelsesopgaver står en udskiftning af agterlønningen forrest i køen.
Formanden for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen, udtaler supplerende: ”Vi er meget glade for, at vi med denne donation, omend beskedent, kan bidrage til den fortsatte drift og vedligeholdelse af det historiske klenodie, som ”Skødshoved” er, og samtidig give det som et skulderklap med tak for den fornemme måde, hvorpå ”Skødshoved” er med til at vedligeholde og fastholde vores sejlende kulturarv.”

Fakta:
Veteranskibet ”Skødshoved” er Danmarks eneste, bevarede paketbåd.  Paketbådene var tidligere en meget vigtig del af den danske infrastruktur, hvor paketbådene sørgede for den søværts trafik mellem mange danske øer og kystbyer. Som sådan besejlede ”Skødshoved” helt frem til slutningen af 1960-erne Århusbugten, herunder Kalø Vig og Ebeltoft Vig, med gods, passagerer og post. Det er fra den tid de gamle anløbsbroer på Mols stammer (Nappedam, Knebelbro, Kongsgårde og Skødshoved, ligesom ”Skødshoved” også anløb Ebeltoft Havn).

Veteranskibet ”Skødshoved” er et stykke dansk kulturhistorie, der er med til at minde os om, at Danmark er et ø-rige og en søfartsnation med sin helt egen maritime historie, hvor tidligere tiders småskibstrafik mellem landsdelene var en væsentlig del af landets livsnerve. – Derfor er det så vigtigt at  sikre bevarelsen den sidste, bevarede danske paketbåd, ”Skødshoved”.

Det er muligt at komme på sejlture med ”Skødshoved” i sommerhalvåret, - se mere på ”Skødshoved”s egen hjemmeside: http://www.veteranskibet.dk/

Siden 1973 har Ebeltoft Marineforening holdt den gamle maritime skik fra danske søkøbstæder og havnebyer i hævd med at lade Sluppen ”sejle” gennem byen fastelavns-mandag for at samle penge ind til et almennýttigt, maritimt formål. I tidligere tider samledes ind til sømandsenker og mindrebemidlede, pensionerede søfolk, men det er vore dages sociallovgivning heldigvis løbet fra. Derfor samles i dag ind til andre almennyttige, maritime formål, som eksempelvis i år til Veteranskibet ”Skødshoved” (tidligere er f.eks. også samlet ind til Skoleskibet ”Georg Stage”, spejderskibet ”Klitta”, Fregatten Jylland, ”Fulton” og Danmsk Sømandskirke i fremmede havne m fl.).. Denne tradition er meget gammel og går iflg. Handels- og Søfartsmuséet på Kronborg alene her i Ebeltoft mindst 275 år tilbage i tiden. Oprindeligt var det Fiskeriforeningen, der vedligeholdt traditionen her, men de ”lagde op” i 1961. I Ebeltoft Marineforening fandt man imidlertid at denne gamle maritime tradition burde vedligeholdes netop i en gammel søkøbstad som Ebeltoft, og genoplivede derfor traditionen i 1973. Og det nød ”Skødshoved” altså godt af her i 2019.
Ebeltoft Marineforening udtaler ved samme lejlighed en stor tak til de mange, der bidrog med klingende mønt i raslebøsserne samt sørgede for mandskabets forplejning.

Fra overrækkelsen ombord i ”Skødshoved” i den historiske Fiskerihavn..
Ti venstre: Christian Koudal og Poul Bojesen, Ebeltoft Marineforening – Til højre Geert Bilander og Alf Petersen fra ”Skødshoved”.