Klik på det årstal, du gerne vil se billeder fra

25. oktober 2020:
Godt Distriktsmøde afviklet "i Coronaens tegn"

Det var Randers Marineforening, der var vært ved efterårs-distriktsmødet, der havde samlet ca. 25. deltagere. Randers havde gjort alt for at imødekomme myndighedernes forskellige Corona-påbud; Afstand mellem stolene, håndsprit og mundbind på alle borde, individuel platteservering o.s.v..
Distriktsformand Lars Gjættermann aflagde en fin beretning, hvorfra bl.a. kan nævnes LB's og FU's holdninger og beslutninger til specifikke "sager" som f.eks. distriktsformændenes "lokalberetninger" ved LB-møderne, der er en betragtelig tidsrøver, hvorfor man vil følge eksemplet fra Distrikt X, hvor afdelingsberetningerne udsendes skriftligt inden distrikltsmødet, således, at den mundtlige beretning begrænses til principielle emner og fakta. Ligeledes FU's holdning til en ændring (lempelse) af optagelseskriterierne. Det er fra vort synspunkt glædeligt, at FU står fast og ikke ønsker en "udvanding". Distriktsformaden vil gerne deltage i afdelings-generalforsamlinger.
Ebeltoft Marineforening var repræsenteret af Peter og Jørgen Brøgger, og Peter bad distriktsformaden om at foranledige, at landsbestyrelsen udsender retningslinier for, hvordan afdelingerne skal forholde sig, hvis det bliver sådan, at Coronasituationen til den tid forhindrer afholdelse af generalforsamlinger. Lars Gjættermann lovede at sørge for, at sådanne retningslinier vil blive udsendt,.
Forårs-distriktsmødet 2021 blev aftalt afholdt den 7. marts på Samsø. Det undersøges, om vi kan sejle med Marinehjemmeværnet. - Distriktsskydningen den 7. november må aflyses grundet det nye forsamlingsloft på kun 10 personer. Det vedtoges ar udsætte denne (ikke aflyse) til foråret, stadig med Randers som arrangør. Datoen aftaltes til den 11. april, dog således, at hvis Landsskyttestævnet den 19.-20. marts (i Ebeltoft) må aflyses p.g.a. Corona-situationen, flyttes Distriktsskydningen til søndag den 20. marts, såfremt det til den tid gældende forsamlingsloft ikke forhindrer det. Den "normale" Distriktsskydning fastsattes til den 7. november i Ebeltoft.
Lars Gjættermann præsenterede det nye  errindrigstegn for Fregatkaptajner ("Fregatkaptajns-medalje"). - Flot ! (se foto)
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Fra venstre: Distriktsformand Lars Gjættermann aflægger beretning - Pause inden skafningen (deltagerne fra Aarhus t.v. i billedet) - Vi sad ved bord sammen med repræsentantrerne fra Samsø (Peter Brøgger t.v. m. ryggen til) - Klar til skafning - Alle deltagerne (minus distriktsformanden, der agerede fotograf) til "det obligatoriske familiebillede" -  Flot og lækker, individuel platte-servering - Aversen på det nye erindringstegn for Fregatkaptajner - reversen på samme.

07. oktober 2020:
Den årlige renovering af flagalléen

17 arbejdsivrige gaster var mødt op til den årlige renovering af byens flagallé.  Nogle tog rundt i byen og rensede flagstangs-huller op, andre blev ved "magasinet", hvor et hold gennemgik og renoverede alle flagstænger og gennemgik hvilke flag, der skulle udskiftes, mens det andet hold rengjorde og ryddede arealet foran hallen.
Til slut samledes alle til en velfortjent "tak for indsatsen-sammenkomst" på Christian Koudals nærliggende fritidsgrund, "Frihuset", hvor foreningen var vært ved en øl og et par pølser, grillet over bålstedet.
Tak til alle, der deltog. Vi er glade for, at vi på denne måde kan yde vort bidrag til en flagsmykket by ved særlige og festlige læehjligheder.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. september 2020:
Fregatten Jylland fejrede dobbelt-jubilæum: 160-året for stabelafløbningen og 60-året for ankomsten til Ebeltoft.

Ebeltoft Marineforening gratulerede med dobbelt-jubilæet, da næstformand Frank Heede og foreningens kontaktperson til Fregatuinstitutionen, fhv. formand Jørgen Brøgger mødte op og overrakte en donation på 5.000,- kr. fra Ebeltoft Marineforenings  Jubilæumsfond til hjælp til Fregattens vedligeholdelse.
Bestyrelsesformand FJ, Tommy Bøgehøj og direktør Karin Buhl Slæggerup takkede hjerteligt for den overraskende jubilæumshilsen og donation, - og bød på kaffe og kage.
Se lykønskningstelegram
her. - herunder et par situationsbilleder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Christian Koudal.

13. september 2020:
Soldaterforenings-skydning Djursland 2020

Ebeltoft Marineforening "løb med" både guld- og bronzemedaljerne
Det hidtil størsteb antal foreninger bakkede op om årets Soldaterforenings-skydning 2020, - hele ni ialt med tilsammen 45. skytter. Ligesom sidste søndag var der taget akke fornødne Corona-forholdsregler: håndsprit flere steder. bordplaner, der tog højde for afstandskrav, påbudt mundbind og engangshandske under skydningen og afspritning af geværerne efter hver skydning.
Ebeltoft Marineforening "fulgte parolen og smed al skam overbord, udnyttede groft hjemmebane- fordelen og sikrede sig guldmedaljerne, - igen, igen. Og sikrede sig desuden bronzemedaljerne, ligesom foreaningen "satte sig på"de tre første af de fem individuelt bedste og præmiegivende pladser.
Resultaterne var:
Holdskydning, - 3 præmiegivende::
Nr. 1: Ebeltoft Marineforening, Hold 3: 432
         (Jørn Mortensen 145, Bent Olsen 145, Jørgen Brøgger 141)
Nr. 2: Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: 424
         (Svend M. Rasmussen 143/3x, Svend Erik Sørensen 138/1x, Anders hansen 143/2x)
Nr. 3: Ebeltoft Marineforening, Hold 2: 425
         (Erik Lyager 141/1x , Steen Dideriksen 143/1x, Mikkel Brøgger 141/2x
Individuel konkurrence, 5 bedste:
Nr. 1: Benmt Olsen, Ebeltoft Marineforening, 146 - Nr. 2: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marine-forening: 145, - Nr. 3: Mark Bjerg, Ebeltoft Marineforening: 144, - Nr. 4: Svend M. Rasmussen, Vaabenbrødreforeningen for Ebetlft og Omegn,: 143/3x - nr. 5: Anders Hansen, Vaabenbrødre- foreningen for Ebeltoft og Omegn: 143/2x
Holdskytter (bedste skytte fra hver forening - alfabetisk rækkefølge):
Danmarks Veteraner: Ole Bøjstrup: 137
Djurslands garderforening: Peter Bugge: 149(3x
Ebeltoft Marineforening: Bent Olsen: 146
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders H. Olsen: 136
Grenaa Marineforening: Per Schults: 140
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Niels Jørgen Ravn Sørensen: 134
Veterancafér Djursland: Lillian Jensen: 134
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: Kristian True: 142
Vaabenbrødref9oreningen for Ebeltoft og Omegn: Svend M. Easmussen: 143/3x
Eild-cards:
Nr. 6: Steen Dideriksen, Ebeltoft marineforening: 143/1x
Nr. 12: Jan True, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: 139/4x
Nr. 21: Thorkil Thorsen, Ebeltoft Marineforening:137

Herunder lidt stemnuingsindtryk fra dagen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.:

06. september 2020:
Hyggelig "4-kantskydning" i Coronaens tegn
Ebeltoft Marineforening vandt (igen)

Det var vores tur til at stå for afviklingen af den årlige "4-kantskydning" mellem Marineforeningerne i Aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft.  Skydningen afvikledes under hensyntagen til den aktuelle Corona-situation, hvilket medførte, at alle skytter skulle bruge mundbind og engangshandsker under skydningen samt afspritte geværet på kolbe, aftrækkermekanisme og sigtemidler efter hver skydning. Af samme årsag var al servering af både morgenkaffe og frokost individuel tallerken-servering.
Hjemmebanefordel eller ej, så har Ebeltoft vundet samtlige hidtil afholdte "4.-kantskydninger", og i år blev ingen undtagelse. Resultaterne blev:
Holdkonkurrence (5 bedste):
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 1: 435/4X - Nr. 2:Aarhus, Hold 1: 431/7X - Nr. 3: Ebeltoft, Hold 3: 418/3X - Nr. 4: Grenaa, Hold 1: 417/2X - Nr. 5: Randers, Hold 2: 415/2X
Individuel konkurrence (5 bedste):
Nr. 1: Steen A. Pedersen, Aarhus: 148/3X - Nr. 2: Jørn Mortensen, Ebeltoft: 147/1X - Nr. 3: Svend M. Rasmussen, Ebeltoft: 146/2X - Nr. 4: Jørgen Brøgger, Ebeltoft: 145/3X - Nr. 5: Christian Koudal, Ebeltoft: 143/1X
Holdskytter (bedste skytte fra hver forening):
Aarhus: Steen A. Pedersen: 148/3X
Grenaa: Claus Sørensen: 141/0X
Randers (efter omskydning): Lars Gjættermann: 142/1X - 29
Ebeltoft: Jørn Mortensen: 147/1X

Herunder nogle "skarpe skud" fra dagen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Knud Erik Overgaard.

05. september 2020:
Den Nationale Flagdag for danske udsendte

Den Nationale Flagdag for danske udsendte gennemførtes grundet den aktuelle Corona-situation og -udvikling i en  reduceret "udgave" i forhold til tidligere. Der var begrænset annoncering og foromtale, marchen gennem byen med musik m.v. var aflyst, og til faneborgen & paraden var kun inviteret "!rigtige" Soldater-/Marineforeninger og Hjemmeværn. Altsammen i et forsøg på at begrænse deltagerantallet ved højtideligheden foran Det Gamle Rådhus, således at forsamlingsforbuddet på max. 100 mennesker på Torvet kunne overholdes. Det kunne det så ikke helt trods disse forholdsregler. Men alle stod med pæn afstand, sa der var ikke umiddelbart nogen risiko ved det. Og i sig selv jo dejligt, at så mange ønskede at overvære begivenheden, uagtet den meget begrænsede foromtale.
Traditionen tro skulle formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielse3n, have budt velkommen, men han var desværre nødt til at melde fra i sidste øjeblik, hvorfor velkomsttalen i stedet blev holdt af MF-æresmedlem og tidligere formand Jørgen Brøgger. Hovedtalen blev holdt af borgmester Ole Bollesen; en fin og meget vedkommende tale. Tak for det, borgmester !
Efter den officielle del ved det Gamle Rådhus afholdtes traditionen tro et lukket arrangement i Marinestuen for de inviterede og deltagende vetreraner samt deltagerne i faneborgen og paraden. Også dette foregik i Coronaens tegn med bl.a. individuel tallerken-servering m.v.. Trods det en hyggelig afslutning på et i det hele taget fint og vel gennemført program.
Se Jørgen Brøggers velkomsttale
her, - og se dagens programhæfte herunder (klik på den lille tekst under overskriften):


Herunder nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

02. september 2020:
Pragtfuld fisketur i dejligt magsvejr

Ud af 20 mulige deltog 18 gaster i årets fisektur, der fandt sted i det skønneste sensommervejr:  Sol fra morgenstunden og kun svag vind. Morgenens lette kølighed blev hurtigt erstattet af dejlig sensommer-solvarme. Efter en halv times forsinkelse med utålmodig venten på diverse forsyninger i form af kaffe, rundstykker og den lovede morgendram samt - ikke uvæsentligt - læskedrikke, stod vi til søs fordelt på veteranskibet "Skødshoved" og kutteren "Hopla" med h.h.v. Gert Bilander og Kurt Nielsen som skippere. Det med "magsvejr" skal måske tages med et gran salt: Da vi rundede vindmøllerne ved Færgehavnen, stod der alligevel en ret hård sø. "Skødshoved" fortsatte mod den planlagte fiskeplads ved Hjelm, mens "Hopla" satte kursen tilbage mod Vigen. Efter nogen tid kom også "Skødshoved" tilbage til Vigen efter en ikke just rolig tur, der heller ikke var præget af den store fiskelykke. Begge skibe afsøgte forskellige oplagte "grunde" i Vigen; sidst i farvandet omkring Natomolen ved Lyngsbæk Strand.
Ved ankomst til Fiskerihavnen "forhaledes" til Marinestuen, hvor formand Erich Franzen på terrassen takkede de to skippere + "Skødshoved"s bedstemand for turen og overrakte hver et par flasker Ebeltoft Marinevin. Derefter var der pokaluddeling. Det viste sig her, at der på begge skibe havde været pæne fangster af fjæsing; på "Hopla" desude en del makreller. Derudover ikke andre fiskearter. Da der ikke var fanget nogen torsk, gik torskepakalen til den, der havde fanget flest fsik. Det var Vagn Lassen, der havde fanget 8 makreller og 23 fjæsinger. Det blev også Vagn, der løb med Merko-pokalen for den største ikke-torsk: En flot stor makrel.*
Her nogle stemningsindtry
k fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

20. august 2020:
Travaljemøde på Vigen

Vore gæve travaljeroere havde aftalt et fællesarrangement med Randers Travaljelaug "Buur", hvor de to travaljer mødte hinanden på Ebeltoft Vig med efterfølgende sammenkomst i Marinestuen.
Vores gode travalje-styrmand Christian Koudal fortæller:
"I fremragende vejr mødte vi vores rovenner fra Randers Travaljelaug “Buur”midt ude på Vigen. Efter indtagelse af en velfortjent øl, roede vi sammen ind til Ebeltoft, hvor Randersfolkene satte deres Travalje på Trailer. Derefter var der Skafning i Marinestuen, hvor Poul Bojesen og hanskone Helle havde frembragt en herlig menu, bestående af sesamstegt mørbrad med salat og ris, dessert gammeldags æblegrød med flødeskum. Stor tak til Poul og Helle for det. Derefter var der hyggeligt samvær og undertegnede overrakte ved denne lejlighed, en højpoleret åregaffel sat på plade, poleret af  vores gode medlem Erik Lange, til Travaljelaugets Formand Keld Juul Sørensen.
En rigtig god dag i Marineforeningens regi.
Christian Koudal"

Tak til Christian for både beretningen og de mange finde billeder. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. august 2020:
Interessant besøg på "Ny Malt"

Besøget på den gamle maltfabrik, der er ombygget og inrettet til kulturhuset "Ny Malt" var et fælles-arrangement med Vaabenbrødreforeningen. Det var en utroligt interessant rundvisning forestået af Ny Malt's direktør Kristian Krog, der levende og engageret fortalte om både ombygningen og den nye anvendelse.
Arrangementet sluttede af med hyggelig "grill-selv sammenkomst" på Marinestuens terrasse, Alle havde selv medbragt, hvad de ville have på grillen, incl. tilbehør. Der var en virkelig hyggelig stemning i den lune og smukke sommeraften:Desværre har vi kun fotos fra besøget på Ny Malt. Den gode stemning gjorde, at alle glemte at tage billeder, da vi havde fået sat os og begyndte at nyde maden.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. august 2020:
Ny fliseblægning ved affaldscontainerne

De mest ernergiske og arbejdsomme blandt "tirsdagsfolket" arbejder nogle gange også om onsdagen. Det var bl.a. tilfældet i dag, da de lagde flisebelægning under affaldscontainerne.
Tusind tak indsatsen, svende !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

11. august 2020:
Grill-hygge ved Tirsdagstræffet

"Tirsdagsfolket" forstår til fulde at forene det nyttige og det behagelige & hyggelige.  Normalt går "holdet" jo i gang med diverse forefaldende arbejder, når kaffen og rundstykkerne er sat til livs. I dag var rundstykkerne imidlertid undladt, og i stedet var grillen startet op, så der ved 10.30-tiden blev serveret (solgt) lækre grillpølser med hovmester Thejls hjemme- og veltillavede varme kartoffelsalat. Alt blev nydt med største velbehag tilsat megen god snak. Fantastisk sommervejr med sol og temperaturer over de 25 gr., der ikke tillod mange fysiske udfoldelser.
DU skulle også prøve at "frekventere" tirsdagstræffet. Du vil garanteret ikke fortryde det.
Her et par stemningsindtryk. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

02. juli 2020:
"Fugleskydnings-kompensation"

Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab holder sin årlige, traditionsrige fugleskydning den første torsdag i juli. På grund af Corona-situationen måtte Selskabet desværre aflyse den traditionsrige skydning i år.
Da der er mange medlemmer af Ebeltoft Marineforening, der også er medlemmer af Fugleskydningsselskabet, besluttede vi at arrangere en "Fugleskydnings-kompensation", således at disse alligevel kunne mødes til skydning og hyggesnak netop den første torsdag i juli. Selvfølgelig inviterede vi også medlemmer af Fugkleskydningsselskabet, der ikke er medlemmer af Marineforeningen, til at deltage.
For at følge traditionen mest muligt bød vi på samme menu, som hvert år serveres ved fugleskydningerne: Ved ankomst/efter velkomst: Kaffe og franskbrød med ost & rullepølse, og som noget ekstra: En dram hertil. Til frokost: Sild & nye kartofler efterfulgt af "Gyldenspjæts livret", Sprængt oksebryst med stuvet spidskål. Det "tog kegler" !
Selve skydningen (på vores baner, selvsagt) omfattede "en normal serie" med 5 prøveskud og 15 gældende. Der var præmie til de 5 bedste resultater samt en trøstpræmie til sidste mand i feltet.
Som optakt til frokosten og præmieuddelingen sang vi to af de sange, der altid synges ved Selskabets samling på Det Gamle Rådhus inden marchen gennem byen til skydepladsen: Kongesangen, "Kong Christian" og "Mød op i dag, du glade borger, for nu skal fuglen skydes rigtig mør ....".
Resultaterne blev: Nr. 1: Jørgen Nyhuus, 147/7x - Nr. 2: Erich H. Franzen, 146/4x - Nr. 3: Svend M. Rasmussen, 145/4x - Nr. 4: Christian Koudal, 142/2x - Nr. 5: Jørgen Brøgger, 141/2x
Klik på det enkelte foto for at se det i stor større.se:

16. juni 2020:
"Tirsdagstræffet" startet igen

Flere ugers længsel blev forløst, da Marinestuen igen slog dørene op for afholdelse det første "tirsdags Træf" efter Corona-nedlukningen. - Alt foregik under tilbærlig overholdelse af myndighederbes anbefalinger. Alle nød det gode vejr på terrasen og "råhyggede". En rigtig god tradition er hermed bevaret.

4.-5. maj 2020:
75-året for Befrielsen 1945 markeret og højtideligholdt på fornem og værdig vis med bysang og levende lys i vinduerne

Corona-krisen var som bekendt årsag til, at det stort anlagte arrangement og højtideligholdelse af 75-året for Befrielsen måtte aflyses. Begivenheden blev dog alligevel markeret på fornemste og værdigste vis under de givne forhold.
Den 4. maj:
Sammen med Vaabenbrødreforeningen havde vi opfordret alle til at sætte levende lys i vinduerne og i samarbejde med sognepræst Heidi Bisgaard var der på hendes initiativ arrangeret klokkeringning, hvor klokkerne på pastoratets 3 kirker ringede på slaget 20.36 - det tidspunkt, hvor Frihedsbudskabet lød fra London den 4. maj 1945 (i 1 minut), På samme tidspunkt var alle borgere opfordret til at tænde levende lys i vinduerne, hvilket ganske mange fulgte..Herefter spillede klokkespillet i Ebeltoft Kirke "Altid frejdig, når du går" og "I Danmark er jeg født". Alle borgere var opfordret til at gå udenfor og synge med. Mange fulgte denne opfordring og rigtig mange var kommet til kirken, hvor man tog opstilling under hensyntagen til myndighedernes krav om afstand og forsamlingsstørrelser.
Den 5. maj:
Flagalléen var opsat i byen og Vaabenbrødreforeningen og vi havde opfordret alle, der har en flagstang, til at flage. Også dette var der glædeligvis mange, der fulgte.
"En håndfuld" medlemmer mødte op til en uformel blomsterlægning ved mindestenen på Havnen, efterfulgt af en kop kaffe, en dram og en "gå-hjem-øl" i gården ved Marinestuen.
Se annonce og pressemeddelelse om det samlede arrangement
her.
Klik på det enkelæte foto for at se det i står størrelse:

09. april 2020:
80-årsdagen for den tyske besættelse af Danmark

Den 9. april 1940 besatte Tyskland Danmark som et led i 2. Verdenskrig. Siden Befrielsen i 1945 har denne dag været officiel flagdag, - hvor der skal flages på halv til kl. 12.00 og derefter på hel resten af dagen.
Selvom Danmark p.t. er "lukket ned" på grund af den verdensomspændende Corona-situation - og al aktivitet i Ebeltoft Marineforening derfor er indstillet - markerede vi alligevel, naturligvis, denne mindedag ved at sætte flaget til minde om denne historiske dag.

07. marts 2020:
Mindestensafsløring

Muesumsforeningen for Ebeltoft og Omegn havde i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og Naturstyrelsen Kronjyllandm påtaget sig at rejse to mindesten for de to sidste våbennedkastninger fra de allierede til den lokale modstandsbevægelse under Besæt- telsen 1940-45, henholdsvis ved Langesø og Agri Baunehøj.
En højtidelighed med afsløring af stenen ved Agri Baunehøj markerede rejsningen af begge sten. En meget fin højjtidelighed, hvortil Ebeltoft marineforening var anmodet om atv deltage med flaget og officielle repræsentanter sammen med fanekommandoer fra Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Hjemmeværnsdistrikt Djursland og Danmarks Veteraner.
Se annonce for arrangementet, avisforomtale og avisreferat fra begivenheden
her.
Herunder stemningsindtryk fra højtideligheden. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse.

Vedrørende Besættelsen 1940-45 iøvrigt:
I anledning af 40-året for Befrielsen udgav Ebeltoft Marineforening i 1985 et mindehæfte, hvori flere af foreningens medlemmer berettede om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: Sejlads iallieret tjeneste, konvojsejlads på Murmansk, i Søværnet, sejlads "indenfor spærringen" og i den lokale modstandsbevægelse.
Se mindehæftet her(klik på den nederste,  lille skrift (under overskriften):

Stor tak til Jørgen Nyhuus,
der har udvirket, at det er blevet muligt at lægge dette mindehæfte på hjemmesiden !

01. marts 2020:
Godt Distriktsmøde i Horsens

Forerningen var repræsenteret med 6 mand ved forårs-distriktsmøædet i Horsens. Et rigtigt godt og indholdsrigt distriktsmøde, der blev indledt med et indlæg af vor nue landsformand Steen Eiler Engstrøm. I et spændende powerpoint-foredrag fortalte ERngstrøm om sig selv og sin baggrund, iom sin karriere i Søværnet (pt. CH FLS Korsør + Svn. Tamburkorps m.m.) samt om hans syn på og visioner for fremtidens Danmarks Marineforening.
Distriktsformand Lars Gjættermann aflagde en fyldig beretning, og debatlysten var stor og seriøs. Et helt igennem godt og vellykket distriktsmøde.
Kik på det enkelte foto for at se det ib stor størrelse.

27. februar 2020:
Velbesøgt og god generalforsamling

Lige knap 100 medlemmer deltog i årets generalforsamling, heraf godt 90 i den indledende, traditionelle torskespisning. Som altid lækker og særdfeles vel-tilberedt torsk af chefhovmester (og fiskeskipper med forstand på de dele) Bent Olsen.
Efter spisningen var der flaghejsning, hvorefter flaget blev sat på halv, og der blev udtalt pæne mindeord om de medlemmer, der var gået fra borde i det forløbne år. Efter et minuts stilhged var der overrækkelse af jubilartegn: 50-årstegn til Jørgen Brøgger, Bent Ole Rehr og Kristian Rønholm. 40-års tegn til Leif Hoel og Kurt Nielsen samt 25-års tegn til Arne Uhrskov Christensen, Erik Grønlund, Johannes Henriksen, Andry Jensen, William Jørgensen og Poul Erik Lægs. Og slutteligt optagelse af/tildeling af medlemsemblem til nye medlemmer.
Læs bestyrelsens beretning i sin helhed
her.
Selve generalforsamlingen afvikledes i god ro og orden under myndig ledelse af Benny Magnussen som dirigent. Der var ingen principielle spørgsmål, der bør refereres, så vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

30. januar 2020:
Spændende kammeratskabsaften

Ca. 30 gaster havde fundet vej til Marinestuen for at høre Lasse Bonde Mikkelsen fortælle om sin karriere og sine oplevelser som maskinmester, - et foredrag, som han kaldte  "Fra sømand af Kogtved til principal surveyor of Lloyds Register". 

Aftenen indledtes traditionelt med overrækkelse af emblem til nye medlemmer, og denne aften var der ikke færre end fire. Dejligt !
Da dette var den første kammeratskabsaften i det nye år, blev aftenen lige så traditionelt indledt (efter overrækkelsen af emblemer) med at foreningen var vært ved et krus varm punvh, hvormed vi ønskede hinanden godt nytår.

Ingen af de fremmødte kom til at gå skuffede derfra. I et imponerende powerpoint-foredrag af 3 timers varighed tryllebandt lasse forsamlingen. det var blændende ! - og synd for alle de, der ikke hørte det.
Her nogle "skarpe skud" fra aftenen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

21. januar 2020:
"Tirsdagstræffet"s vellykkede "vinterfrokost".
Her fanget i Christian Koudals fotolinse. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.