Pressemeddelelse / orientering

Ebeltoft Marineforening holdt søndag den 5. maj traditionen i hævd  ved at afholde en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på havnen i anledning af 74-års dagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45.

Mindestenen, der var flankeret af faner fra Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Danmarks Veteraner og, naturligvis, Ebeltoft Marineforening selv, blev rejst af Marineforeningen i 1946 til minde om Freden. Stenen bærer i sin inskription tre datoer: 29. august 1943 (da den danske flåde sænkede sine egne skiber for at de ikke skulle falde i besættelsesmagtens hænder), 6. juni 1944 (invasionen i Normandiet) og 5. maj 1945 (Freden).

Ved afsløringen den 6. juni 1946 – 2-års dagen for invasionen i Normandiet – holdt foreningens daværende næstformand, læge Egino Hansen  afsløringstalen, som han sluttede med ordene ”de skal ikke blive glemt”.

Siden har foreningen hvert år markeret dagen med en kort højtidelighed. Således også i år. Medlemmer af foreningen opstillede en æresparade og foreningens næstformand, kaptajn Frank Heede, lagde en buket rød-hvide blomster, hvorefter foreningens tidligere formand, Jørgen Brøgger, holdt en kort tale, inden der afholdtes et minuts stilhed.

I sin tale sagde Brøgger blandt andet: ”Stenen her skal dels minde os om de, der dengang ydede den indsats, der førte til, at vi andre i dag kan leve i et frit land. Nogle måtte betale den højeste pris, mens andre overlevede med store ar på krop og sjæl. Men den (stenen) skal også minde os om, at fred, frihed og demokrati ikke er nogen selvfølge, men noget, man ikke blot bør forsvare, men kan have pligt til at forsvare. Om nødvendigt med magt.
Vi kommer næppe til igen at opleve krige som 1848-51, 1864, 1914-18 og 1940-45. Ikke desto mindre er Danmark også i dag truet. Terrorisme fylder verdensbilledet, senest i Shri Lanka,  og cyber-krig er så tæt på, som aldrig før, med trusler fra især Rusland og Kina. Det er vi nødt til at gardere os imod, og derfor yder danske styrker fra hær, flyvevåben, søværn, hjemmeværn, politi og sundhedsvæsen i dag store indsatser rundt i verdens brændpunkter for at bidrage til at sikre verdensfreden”.

Efter at faneborgen og paraden var marcheret tilbage til Marinestuen og aftrådt, var der en hygge-sammenkomst i Marinestuen, hvor foreningen var vært ved en kop kaffe med brød.

Det kan yderligere oplyses, at Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft marineforening i fællesskab allerede er godt i gang med at planlægge en større højtidelighed 4.5- maj næste år i anledning af 75-året for Befrielsen.

www.marineforeningen-ebeltoft.dk