Slupsejlads

Hvert år – Fastelavnsmandag – holder foreningen den gamle tradition i hævd og ”sejler” Sluppen gennem byens gader.

Det at ”sejle Sluppen gennem byens gader” var tidligere en fast tradition i alle europæiske søkøbstæder.

Ifølge bogen ”Bådeoptog i danske søkøbstæder og i udlandet” af museumsinspektør Henning Henningsen, Handels- og Søfartsmuséet på Kronborg, må denne tradition her i Ebeltoft antages at gå mindst 250 år tilbage i tiden.

I 1973 tog Marineforeningen idéen op, efter at Fiskeriforeningen i 1961 havde indstillet ”sejladsen”, og fik igen Sluppen ud i de gamle gader.

Ebeltoft er – så vidt vides – den eneste danske søkøbstad, hvor denne gamle tradition stadig holdes i hævd hvert år.

Sluppen er en båd, anbragt på en vogn, forspændt med to heste. Den er pyntet med gran og røde og hvide bånd, hestene med fiskenet og røde og hvide rosetter.

Mandskabet består af en admiral og en bådsmand, begge i søofficersuniformer. Dernæst i marineuniformer (busseronner med stribet krave) en lodhiver, en udkig, 4 roere og 2-4 musikanter (harmonika, trompet og banjo). På begge sider af Sluppen går 8-10 flagbærere samt et antal raslere, alle iklædt mørkeblå bukser, hvide busseronner med røde skærf og høje silkehatte.

Ved tidligere tiders Slupsejladser indsamledes der beløb til sømandsenker og pensionerede, mindrebemidlede søfolk. Det har vore dages sociallovgivning lykkeligvis overflødiggjort, men da en Slup uden raslere ikke er nogen ”rigtig Slup”, samles der i dag ind til almennyttige, maritime formål. De seneste mange år er der således samlet ind til skoleskibet Georg Stage.

”Forhyring” af Slupmandskab blandt foreningens medlemmer fortages altid i løbet af januar og begyndelsen af februar måneder.