Ebeltoft Marineforenings Skyttelaug.
Siden oprettelsen af Danmarks Marineforening i 1913 har skydning været en særlig del af foreningens aktivitet. Ifølge vedtægterne var det (og er det stadig) sådan, at enhver Marineforeningsafdeling kunne oprette et særskilt Skyttelaug. Dette skulle ifølge vedtægterne være underlagt den pågældende afdeling, men have egen bestyrelse, eget regnskab og egen generalforsamling. Kun medlemmer af den pgl. afdeling kunne optages som medlemmer af Skyttelauget.
På landsplan har der alle dage været et Landsskytteudvalg til at varetage og koordinere skyttelaugenes aktiviteter, herunder at arrangere et årligt landsskyttestævne.

Som tidligere nævnt, har skydning været en fast bestanddel af Ebeltoft Marineforenings aktiviteter siden 1921.
I 1983 besluttede foreningens generalforsamling, at man skulle oprette et egentligt skyttelaug. Reglerne/vedtægterne blev således udformet, at alle medlemmer af Ebeltoft Marineforening automatisk også var medlemmer af Skyttelauget, at foreningens bestyrelse automatisk var bestyrelse for Skyttelauget (foreningsformand og kasserer m.v. også formand, kasserer o.s.v. for Skyttelauget), og således at Skyttelaugets generalforsamling var sammenfaldende med foreningsgeneralforsamlingen, Skyttelaugets generalforsamlingsberetning en integreret del af  den samlede beretning og Skyttelaugsregnskabetb en integreret del af foreningens samlede regnskab. På den måde håbede man på at kunne imødegå tendenser til klikedannelser i foreningen.
Denne ordning kom efterfølgende til at danne model for mange andre marinefotreningers skyttelaug i landet !

Til at varetage "den daglige drift",tilrettelægning og afvikling af diverse skydearrangementerer er nedsat et skydeudvalg. - Dette har følgende sammensætning:

Leder af skydeudvalget:

Peter Brøgger.
Engdalsvej 65 A, st. t.h., 8330 Brabrand.
Tlf. 40 71 95 09 - e-mail: peterbrogger@hotmail.com

Øvrige medlemmer af skydeudvalget:

Steen Zacho.
Skovhøjen 8, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 23 88 18 06 - e-mail:zac@zacho.mail.dk

 

Svend M. Rasmussen.
Ebeltoftvej 10, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.
Tlf. nr. 60 65 46 47 - e-mail: svend-m-rasmussen@hotmail.com

Bent Olsen.
Galgebakken 1, 8400 Ebeltoft.
Tlf. nr.24 23 65 31 - e-mail: lene.bent.olsen@hotmail.com

Jørgen Brøgger.
Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 50 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

I 1980 - altså før foreningen fik eget, egentligt skyttelaug - tog Ebeltoft Marineforening initiativ til afholdelse af en årlig distrikts-skydning mellem alle marineforeningerne i Distrikt X, Østjylland. - I erkendelse af, at der kun var Aarhus og Randers Marineforeninger, der dengang havde egne/egentlige skyttelaug blev bestemmelserne for disse distriktsskydninger gjort "åbne", således at alle marineforeninger i distriktet kunne deltage, - uanset om de havde skyttelaug eller ej.
Dette blev den første distriktsskydning i Danmarks Marineforening, - og det har siden udviklet sig til, at alle Marineforeningens distrikter nu afholder sådanne distriktsskydninger.

Se Landsskytteudvalgets hjemmeside her.

Se vedtægterne for Ebeltoft Marineforenings Skyttelaug her.