Præsentation

Ebeltoft Marineforening er stiftet den 28. februar 1917. Foreningen er en af de 79 selvstændige afdelinger under Danmarks Marineforening (se: www.marineforeningen.dk), - altså en ”soldaterforening” for tidligere marinesoldater – eller orlogsgaster, som det rettelig hedder. Som medlemmer optages :

  • Mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet
  • Mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i Handelsflåden eller som erhvervsfiskere
  • Mænd, der nærer interesse for orlogs- eller Handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Marineforeningen er altså ikke blot en forening, som man kan melde sig ind i, - det er en forening, som man kan søge optagelse i. Alle optagelsesblanketter behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, efter at de er modtaget.

 

Læs yderligere her på hjemmesiden om Ebeltoft Marineforenings mangeartede aktiviteter. – Det er om Ebeltoft Marineforening sagt, at hvis man selv vil benytte sig af det, er det den forening i kommunen, hvor man får størst udbytte for sit kontingent. – Vurdér selv, om det lyder rigtigt.

Klik på nedenstående for nærmere informationer: