Kontakt

Stor størrelse ved klik

Ebeltoft Marineforening.
Stocklflethsvej 7,
8400 Ebeloft.
Tlf. 86 34 30 30 - e-mail: marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

Formand:
Steen Knudsen
Tlf. 40 68 53 73 - e-mail:
 Steenk@knudsen.mail.dk

Næstformand:
Palle Dannemand
Tlf. 30 46 05 08 - e-mail: palledannemann@gmail.com


Kasserer:
Erik Lyager
Tlf. 20 57 52 17 - e-mail: eriklyager@hotmail.com

Sekretær og leder af Skydeudvalget:
Peter Brøgger. Tlf. 40 71 95 09 - e-mail:peterbrogger@com

Redaktør af "Kabysrygtet":
Knud Erik Overgaard.
Tlf. 20 71 66 11 - e-mail: overgaardknuderik@gmail.com

Slopkistebestyrer:
Søren Høg.
Tlf.: 40 20 69 00 - e-mail: sh@hb-production.dk