Symbolerne

Symbolikken i Marineforeningens medlemsemblem:

Man ser først det store ”M”, der står for Marineforeningen. 

Over det ses en kongekrone, der symboliserer Danmarks Marineforenings forhold til Kongehuset – der har altid været et medlem af Kongehuset, der har været ærersformand for Danmarks Marineforening.

Den første var HKH Prins Valdemar; i dag er det HKH KronprinsFrederik. 

Under ”M”et ses et anker,  der symboliserer foreningens forhold til Søværnet.

Det hele ses på baggrund af vort nationale symbol, orlogsflaget Dannebrog, som medlemmerne har sejlet under i tjenesten i Søværnet. 

Omkring det hele ses en tovværkskrans, der symboli- serer det kammeratskab, der binder foreningen sammen.

Optagelse af nye medlemmer ved h.h.v. kammeratskabsaftenen den 25. januar 2018 (t.v.) og ved generalforsamlingen den 22. februar 2018. - 

Efter ved en lille ceremoni at have fået fortalt medlemsemblemets symbolik får de nye medemmer emblemet overdraget, - med en påmindelse om at børe det med stolthed og værdighed.

Marineforeningens kendingstegn.                             

Udver selve medlemsemblemet – der kun bæres ved arrangementer i foreningen og ved officielle lejligheder – har Marineforeningen også et kendingstegn (ses her ved siden af), som medlemmerne til daglig kan bære i knaphullet og derved vise deres medlemskab af Marineforeningen.