Kammeratskabsaftener

Foreningen afholder kammeratskabsaften den sidste torsdag i hver måned i vintersæsonen, - nærmere betegnet månederne september, oktober, november, januar, marts og april.

Netop kammeratskabsaftenerne betragtes som ”kernen” i foreningslivet”.

Hvis der er nye medlemmer i foreningen, der endnu ikke har fået overrakt medlemsemblem, starter aftenen med en lille ceremoni, hvor de får fortalt symbolikken i medlemsemblemet inden de bliver tildelt emblemet.

Derefter indledes aftenen altid med et foredrag eller film, som udgangspunkt altid noget maritimt, selv om enkelte undtagelser naturligvis kan forekomme. Det hænder dog også, at film eller foredrag erstattes af besøg udenfor Marinestuen.

Eksempelvis har man flere gange været på besøg på Fregatten Jylland for at følge restaureringsarbejdet, man har haft en maritim byvandring under ledelse af redaktør Knud C. Jensen, der fortalte om byens maritime historie, om de gamle tangdiger og havnen og dens historie, man har besøgt Ebeltoft Våbenhistoriske Museum, Søværnets Minedepot i Dråby, Søværnets Operative Kommando i Århus, man har været på rundvisning på Århus Havn og på Filmhøjskolen for at se den film, som elever fra skolen optog i forbindelse med regentparrets besøg i byen ved købstadsjubilæet i 2001, - og meget andet.

Det fører for vidt at opremse titler på alle foredrag og film, - men som typiske eksempler kan nævnes ”Bjergningen af Wasa”, ”Ø.K. i fem verdensdele”, ”En rejse fra Liverpool til Antarctic”, ”Med Olfert Fischer i Den Persiske Golf”, ”Tjenstgørende i Sirius-patruljen”, ”Falklandskrigen”, ”Den store kollission ved Bornholm”, ”I Fregattens Kølvand, - på rejse til De Vestindiske Øer”, ”Søværnets sejlførende skoleskibe, Svanen og Thyra”, ”Oplevelser som medlem af Hvidsten-gruppen”, ”Wilhelm Gustloff-katastrofen”, ”Sejlads på Bajkal-søen”, ”Feltpræst i Afghanistan”, ”Skonnerten ”Signe” af Marstals forlis i Killala Bay, Irland, 1927” (hvor foreningens tidligere, nu afdøde æresmedlem, Gunnar Lindberg, var skibsdreng ombord), ”Britisk soldat i Fjernøsten”, ”Jyllandsslaget”, ”De store slagskibe”, ”Krydstogt på Volga-floden”, - og meget, meget mere. Men de nævnte titler, der dels omhandler film, dels foredrag, giver forhåbentlig et indtryk af arten af de indslag, medlemmerne tilbydes ved kammeratskabsaftenerne, der altid slutter med såkaldt ”kammeratligt samvær”.

I februar erstattes kammeratskabsaftenen af den årlige generalforsamling og i december af foreningens ”familie-jule-mini-bankospil”. Det er endvidere en tradition, at januar måneds kammeratskabsaften indledes med, at foreningen er vært ved et krus varm punch, hvormed man ønsker hinanden godt nytår.