Aktuelt nyt

 

Valdemarsdag og Genforeningsdag

Lørdag den 15. juni 2024 afvikledes et fællesarrangement på vegne af Dannebrogs-Samfundets Lokalkomité Syddjurs, der sammen med samarbejdspartnerne, Ebeltoft Kirke, Ebeltoft Handelsstandsforening, Våbenbrødreforeningen og vores forening, stod for festligholdelse af Valdemarsdag og markering af Genforeningsdagen i 1920.

Paradeføreren Jens Klinge Sørensen varetog sammen med sognepræst, Maria Sønderby, faneoptogets ind- og udmarch og opstilling af de deltagende 40 faner i Ebeltoft Kirke. I forvejen havde FDF Grenaa Brass Band med 14 musikere taget plads samme sted.

En fin festgudstjeneste, der blev afviklet i en smuk blomstersmykket kirke med prædiken af sognepræsten Maria Sønderby, suppleret med Grenaa Brass Band, der gav tre fine musiknumre undervejs.

Efter gudstjenesten gik faneparaden med musik gennem byens gader til Marineforeningen, hvor den sidste del af højtideligheden med uddeling af faner m.m., var planlagt til at skulle afvikles i Marineforenings gårdhave. Men vejrguderne ville det imidlertid anderledes. De havde nemlig valgt dagsregn med en mulig opklaring sidst på dagen.

Da klokken nåede hen til et par timer før arrangementet skulle starte, besluttede de fremmødte hjælpere, at arrangementet skulle holdes indendørs. Så med lynets hast, blev Marinestuen omrokeret, så der blev plads til det store 14-mands Brass Band i biblioteksafdelingen og de godt 100 deltagere, der var mødt frem.

Marineforeningens formand, Steen Knudsen, bød velkommen, og udnævnte formanden for Våbenbrødreforeninge Paul Erik Nielsen til at styre slagets gang resten af aftenen.

Der blev sunget fællessange akkompagneret af Grenaa Brass Band.

Formanden for Syddjurs kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg, Heine Skovbak Iversen, holdt en fin og vedkommende tale over "Dannebrog" og Genforeningsdagen i 1920. Han komplimentere de arrangerende foreninger for deres trofaste opbakning til såvel det danske nationalflag ”Dannebrog”, som det trofaste engagement arrangørerne lægger i at fastholde traditionerne i denne sammenhæng.

På vegne af Dannebrogssamfundets Lokalkomité fik Hjemmeværnskompagni Favrskov, der er hjemmehørende i Nødager, overrakt en fane af Marineforeningens formand, Steen Knudsen, der i dagens anledning var stedfortræder for Dannebrogssamfundet. Det var to stolte modtagere, der for øjnene at de tilstedeværende deltagere i Valdemarsfesten – behørigt rullede den nye fane ud til de tilstedeværendes beskuelse.

09. maj 2024:
Fornem, højtidelig og festlig markering af "Fregattens Dag", 160-årsdagen for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Arrangementet for "Fregattens Dag" fulgte "det sædvanlige mønster", men var kraftigt udvidet i anledning af den "runde" dag. Blandt andet deltog  de 120 søofficerer, der gæstede Marinestuen dagen før, i paraden og ceremonien på Fregatpladsen, ligesom der var flere talere, end vanligt. Der blev også lagt en ekstra krans fra Søværnet (normalt er det "kun" to, fra Danmarks Marineforening og Ebeltoft Marineforening).
Traditionen tro havde vi inviteret Søværnets Tamburkorps på morgenkaffe i Marinestuen. Da den var sat til livs, stillede musikerne op og marcherede til "Hos Walter" på Havnen, hvor de gav en 2-3 numre og blev "belønnet" med en vederkvægende dram.
Mens Tamburkorpset var derhenne blev den øvrige parade opstillet. Den talte 22 flag & faner i faneborgen, de 120 søofficerer og øvrige paradedeltagere fra Marineforeninger og andre soldaterforeninger.
Paraden gjorde holdt ved Torvet, hvor Tamburkorpset stillede op i koncertformation foran Det Gamle Rådhus og gav 3 musiknumre, inden de gik tilbage i front af paraden, der fortsatte til Fregatten Jylland.
Efter opstilling på Fregatpladsen gik 3 medlemmer af Ebeltoft Marineforening over til Fregatten og tog opstilling foran for bagbords faldereb, bærende hver sin krans.
Fregatinstitutionens direktør Anne-Marie Dohm bød velkommen, hvorefter CH Søværnskommandoen, KA Henrik Ryberg, holdt dagens hovedtale. Han blev efterfulgt af 1. viceborgmester i Syddjurs Kommune, Christoffer Pedersen (V), der efter sin tale gav ordet til Fregatinstitutionens bestyrelsesformand, Tommy Bøgehøj, der igen gav ordet videre til Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm.
Herefter fulgte den fantastisken opvisning og koncert med Søværnets Tamburkorps. Imponerende flot som altid og selvsagt med stor applaus efter hvert nummer.
Derefter var der krabselægninger. Til en forandring var det "kranseholderne", der lagde kransen, hvorefter den, på hvis vegne kransen var lagt, gik frem og rettede på båndene efterfulgt af ærbødig hilsen. Først lagde Jørgen Brøgger kransen fra Sørværnet, og KA Henrik Ryberg rettede på båndene og indtog retstilling med kasketten under venstre arm. Erik Lyager lagde kransen fra Danmarks Marineforening, og landsformand KK Steen Engstrøm rettede på båndene og hilste ærbødigt i retstilling med kasketten under armen. Slutteligt lagde Niels Poulsen kransen fra Ebeltoft Marineforening, hvorefter Steen Knudsen rettede på båndene og hilste med kasketten under venstre arm.
Dette efterfulgtes af trompet-soloen "Søværnets Honnør". 
Under hele dette oprin hilste flag-/faneborgen med alle flag og faner løftet til 45 grader, og alle paradedeltagere havde kasketten/huen under venstre arm.
Hele ceremonien afsluttedes med kanonsalutten "Dansk Løsen" - de velkendte tre kanonskud fra Bastiunen - hvorunder faneborgen igen hilste til 45 grader.
Efter aftrædning var der skafning. For de deltagende søofficerer og inviterede gæster ombord på Fregatten og for Tamburkorpset og elle deltagerne i flag-/faneborgen og paraden i Marinestuen, hvor der var virkelig hyggeligt samvær. Det gjorde alle godt med en kold og læskende øl/vand ovenpå hele den lange ceremoni, - og da den først havde vædet halsen, gik snakken rigtigt på kyds og tværs mellem alle deltagere fra alle foreninger.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den fornemme dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Jeppe Wahlstrøm, Flemming Hjorth og Anders Vinther.

08. maj 2024:
Stort sø-officersbesøg i Marinestuen

I anledning af 160-årsdagen for Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 havde Søværnet lavet et stort arrangement for medlemmer af Søofficersforeningen og Soeleutenantselskabet af 1784. De 120 officerer indledte dagen med besøg og frokost i Marinestuen, der næsten var fyldt til bristepunktet. Alle (næsten i hvert fald) gav højlydt udtryk for, hvor flot en Matrinestue, vi har, og for fantastiske og gæstfrie modtagelse, de havde fået, suppleret med den gode frokost, der bekom alle vel.
Efter frokosten forhalede de alle til Fregatten Jylland, hvor de holdt seminar i aufitoriet. 
Efter overnatning på Fuglsøcentret deltog de alle i paraden ved "Fregattens Dag" dagen efter, den 9. maj, 160-års dagen for Slaget ved Helgoland.
Hele arrangementet var planlagt i tæt samarbejde med Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening.
Blandt de deltagende officerer var den sidste chef for Skinfaxe og den sidste chef for Søværnets Dykkerskole, og fvi fik nogle gode snakke med dem begge. Den tidl. CH Skinfaxe var imponeret over hvor stor, Madeira-vinstokken var blevet. Han havde jo overrakt os den som en lille plante i en urtepotte ved Skinfaxes sidste adoptionsbesøg i byen. Og den tidl. CH Dykkerskolen bar den mindemedalje, vi i 2014 udgav i anledning af  150-årsdagen for Slaget ved helgoland, og som alle fra Dykkerskolen fik overrakt, dea de var adoptionsbesøg i august 2014.
Herunder nogle stemningsindtryk fra det vellykkede og celebre besøg. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger.


Hyggesnak på terrassen og indendøre inden den officielle velkomst og start :

Formand Steen Knudsen byder velkommen til Ebedltoft og til Ebeltoft matrineforening (nr. 1 fra venstre) og derefter velkomsttale ved CH Søværenskommandoen, kontreadmiral Henrik Ryberg, (nr. 2 & 3  fra venstre). - Og derefter "angreb man buffet´en" :

05. maj 2024:
Smuk og værdig mindehøjtidelighed ved mindestenen på Havnen

En god snes deltagere deltog i den traditionelle højtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen på Befrielsesdagen, 5. maj. Efter opstilling i gården ved Marinestuen marcheredes med 6 faner i spidsen til mindestenen, hvor paradedeltagerne tog opstilling med front mod stenen, mens fanebærere og -vagter tog opstilling bag mindestenen med front mod den øvrige del af paraden.
Sekretær i bestyrelsen, Peter Brøgger, holdt en god, vedkommende og tankevækkende tale, hvor han pointerede, hvorfor dette er en mindesten. Den er til minde om "de 5. forbandede år", hvor Danmark var besat af Nazityskland, og den er rejst som en tak for den indsats, som danske modstandsfolk, såvel i modstandsbevægelsen herhjemme som til søs i allieret tjeneste og på anden vis, ydede og til minde om de, der betalte med deres liv for at vi andre i dag kan leve i et frit land.
Peter drog også paralleller mellem tiden dengang og sikkerhedsrisikoen i dag set i lyset af krigene i Ukraine og Mellemøsten, herunder de udfordringer, Danmark og det danske forsvar aktuelt står med i dag.
Efter talen lagde foreningens æresmedlem, Christian Koudal, den rød-hvide buket med bånd ved mindestenen, mens faneborgen hilste med fanerne, og de øvrige paradedeltagere indtog retstilling med huebeklædningen under venstre arm.
Efter march tilbage og aftrædning i Marinestuens gård bød foreningen på en "opstrammer" of en "slukefter", hvorunder det hyggelige samvær trivedes og hyggesnakken gik.
Herunder nogle "skarpe skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Anders Vinther.

25. april 2024:
Sæsonens sidste kammeratskabsaften - med lækker skafning, spændende foredrag og hyggeligt samvær

Som altid var sæsonens sidste kammeratskabsaften med ledsagere og indledende fællesspisning, hvor hovmestrene Søen Høg og Calle Petersen bød på lækre danske bøffer med bløde løg m.v.
I forbindelse med sin velkomst kaldte formanden Tom Jessen frem og tildelte ham det 25-års tegn, han skulle have haft ved generalforsamlingen, hvor han imidlertid var forindret i at deltage. Tom var i Slupkors-.uniform, ligesom de andre korgaster, der havde lejret sig om "det runde bord", idet de skulle ud og optræde, og dermed tjene penge til foreningen, mens vi andre nød bøfferne og det efterfølgende foredrag.
Efter skafninhgen gav formanden ordet til vort gode medlem Walther Gyldenløve, der i et fint powerpoint-foredrag viste billeder fra og fortalte om sin tid i Sirius-patruljen., Levende og interessant fortalt med flere tankevækkende aspekter.
Efter powerpoint-foredraget holdtes pause, hvor der serveredes kaffe og varme hveder - det var Store Bededags Aften. Da det var sat til livs, fortsatte Walter med at vise en filmoptagelse fra tiden i Sirius-patruljen, hvilket selvsagt også gav et godt indtryk af det ensomme liv i den grønlandske natur og kulde.
Efdter nogæle afsluttrendxe spørgsmål takkede formand Steen Knudsen Walther for det gode foredrag, og overrakte ham et eksemplar af jubilæumsbogen fra Danmarks Marineforening 100-års jubilæum samt et af Søværnets velkendte krus - med Sirius-patruljens våbenskjold på. EWalther takkede og fortalte historien om, hvordan han for år tilbage havde mistet sit oprindelige Sirius-krus, hvorfor han var særlig glad for nu at få et sådant igen.
Herunder lidt "klip"  fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

16. april 2024:
Hyggelig og velbesøgt fødselsdagsfrokost i Tirsdagstræffet

"Tovholderen" for "Tirsdagstræffet", Flemming Hjorth, og hans trofaste gaster havde inviteret til fødselsdagsfrokost i anledning af 10-året for "Tirsdagstræffet"s opståen.
Frokosten blev holdt på HM Dronning margrethes fødselsdag, 16. april, hvorfor Flemming straks, da han havde budt velkommen, indledte med at udbringe "Dronningens skål", der stod skænket ved hver kuvert.
Flemming kom derefter med et kort, historisk "rids" af "Træffet"s "historie", - som han måtte ende med at tilstå, at da han i aftes havde siddet og forberedt, hvad han ville sige, havde opdaget, at det IKKE var 10-års fødselsdagen, man kunne fewjre ! - men kun 9-års dagen !! - Men som han sagde: "Hvorfor lade en mulighed for at fejre noget, gå fra sig ?" -. Og det gjorde absolut heller ikke noget skår i glæden og humøret hos de 27 deltagere. Tværtimod.
Var der nogen, der talte om "Årets Vådeskud" til næste års generalforsamling ?
Hovmester Søren Høg fortalte derefter, hvad fødselsdagsmenuen bestod af:
Marinerede sild m. karrysalat, Stegte sild i lage med løgringe, Lune fiskefroikadeller m. remoulade, tarteletter med skinke, gulerødder & ærter, tarteletter med høns i asparges, ost, og ..... tilsidst kaffe og "fødselsdags-kagemand". Som Flkemming efterfølgende skrev: "Voksne drenge kan oså spise kagemand med lidt alternativ pynt"  Og han tilføjede: "En fantastisk dag med 26 glade gaster er ved at være overstået. Tak Gutter ! Tak til de, som slæbte i Kabyssen og med oprydning, men ikke mindst for det gode humør, I bragte med !"
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger)

06. april 2024:
God og hyggelig fregatskydning, - "den fjendtlige fregat sænket efter 3 timers ildkamp"
Mikkel Brøgger ny fregatkaptajn

Da formand Steen Knudsen bød velkommen til årets fregatskydning skete det med bemælrkningen om, at der var observeret en fjendtlig fregat i Vigen, som han bad om deltagernes hjælp til at få sænket, inden den nåede at angribe byen.
Det skete, og efter 3 timer og 14 minutters kraftig ildkamp blev fregatten sænket, da Mikkel Brøgger affyrede skud nr. 180, der sprængte fregattens krudtammer i luften og fregatten dermed var nedkæmpet.
Mikkel Brøgger sikrede sig derved titlen som årets fregatkaptajn.
Den hyggelige eftermiddag indledtes med, at sidste års fregatkaptajn, Gunnar Christensen, affyrede det første skud mod fregatten med den fornemme gamnle Kronborg-riffel. Afviklingen af skydningen forløb perfekt, og der var god stemning over hele linien blandt de ca. 40 deltagere.
Som Svend Rasmussen sagde: "Hvor er det synd for de mange medlemmer, der snyder sig selv for sådan en god oplevelse, som det er at deltage i denne hyggelige tradition !" - Og hvor harr han ret !
Skydningen afvikledes med Bent Olsen og Svend M. Rasmussen som ladere, Mikkel Brøgger og Anders Hansen som "havarikommission" og Sven B. Jensen og Jørgen Brøgger som listeførere.
Det var foreningens fregatskydning nr. 78, så om 2 år skal vi fejre fregatskydningernes 80-års fødselsdag, og det vil blive gjort med manér !
Dagens "kamp mod fregatten" gav følgende resultater:
  1. Store Bram: Vagn Lassen, eget skud
  2. Fore Bram: Morten Gerner Jensen, eget skud
  3. Bergginen: Jørn Mortensen v. Christian Koudal
  4. Store Mærs: Knud Erik Overgaard v. Georg Sand
  5. GFore Mærs: Peter Bassse v. Kim Bech Hansen
  6. Blændsejl: Leif Kurt Jensen v. Steen Knudsen
  7. Mesan: Svend M. Rasmussen, eget skud
  8. Storsejl: Claus Thuesen Jensen, eget skud
  9. Fok: Flemming Hjorth, eget skud
10. Krudtkammer: Mikkel Brøgger, eget skud
1. Skyttepræmie: Mikkel Brøgger
2. Skyttepræmi: Claus Thuesen Jensen

Der blev i løbet af dagen også affyret nogle "løse skud" - resultaterne ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger.

19. marts 2024:
"Bragende succes" ved Marineforeningernes Landsskyttestævne i Ebeltoft. Ebeltoft Marineforening besatte en fornem andenplads i holdkonkurrencen.
Danmarks Marineforening afviklede sit Landsskyttestævne 2024 i Ebeltoft den 16.-17. marts på Ebeltoft Marineforenings skydebaner ved Marinestuen på Havnen og med Ebeltoft Marineforening som praktisk arrangør. Og det blev et vellykket arrangement med ikke mindre end 110 deltagere fra hele landet. Et af de højeste deltagerantal nogensinde. Der kunne skydes både lørdag og søndag, afhængigt af, hvornår man ankom og "følte sig i form". Lørdag eftermiddag afholdtes Landsmøde (generalforsamling) med deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert skyttelaug, hvor landsskytteudvalget aflagde beretning og regnskab for skyttelaugene under Danmarks Marineforening. Dette blev afholdt i Fregatten Jyllands mandskabskantine "Kystens Perle", der med sin beliggenhed ved og udsigt ud over Ebeltoft Vig dannede den helt rigtige, maritime ramme.
Her blev det bl.a. vedtaget, at næste års landsskyttestævne skal afvikles i Aarhus med Aarhus Marineforening som praktisk arrangør.
Efter dagsordenens afvikling gav Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm, en orientering om de nyeste tiltag og webløsninger i Marineforeningen. Det skete under overskriften "En Marineforening i tiden", og hvor skyttelaugene er en vigtig del af Marineforeningens dna.
Ebeltoft-skytterne ydede også i år en fornem indsats. Med en fremgang på 8 points i forhold til 2023 skød holdet sig ind på en delt 2. plads sammen med Kerteminde, begge med et resultat på 720 points. Konkurrencen blev (man kan fristes til at sige "traditionen tro") vundet af Nyborg Marineforening med 741 points.
I den individuelle konkurrence for fritstående skytter under 60 år vandt Karl Kristian Nielsen fra Hanstholm-Thisted Marineforening for mange år i træk med 173 points. Veteran-landsskytte blev Bent Larsen fra Nyborg. I veteranklassen kom Jørn Mortensen fra Ebeltoft ind på en 4. plads med 192 points og Bent Olsen på en 6. plads med 189 points ud af de ialt 86 deltagende veteranskytter.
Ved Landsskyttestævnet var der også præmieuddelinger for den afholdte hjemmebaneskydning i vinteren 2023-24. Her kom Ebeltoft  ind på en 6. plads ud af de ialt deltagende 13 laug. Bedste Ebeltoft-skytte blev Bent Olsen med ialt 363 points.
herunder nogler stemningsindtryk fra de gode dage. Klik poå det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

29. februar 2024:
God og rolig generalforsamling - Uwe Weissfeld udnævnt til æresmedlem

Efter en fremragende gang kogt torsk afvikledes generalfordsamlingen i god ro og orden med Jan Bo Lilliendal som dirigent.
Efter flaghejsning indledte formand Steen Knufdsen med at tildele emblemer til nye medlemmer og dernæst at udnævne Uwe Weissfeld til æresmedlem.
Anledningen hertil var, at Uwe i pår været leder af Slupkotret i 25 år.
Efter enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet og budgettet var både det og den forudgående bestyrelsesberetning godkendt.Sussi Berg Neumann og Anders Hansen "byttede plads", således at Anders nu er bestyrelsesmedlem og Sussi suppleant, dog "rykket en tak længere ned", end Anders var, idet Carl Petersen valgtes som 1. suppleant og Sussi som 2. supplea
nt.

Læs mere om generalforsamlingen på side 3 i Kabysrygtetfor marts/april 2024 her

25.-01.-2024:
Fornem gave til foreningen

Ved kammeratskabsaftenen i aften forærede Sven B. Jensen og dette historiske skrift om inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen.
Skriftet indgår nu i foreningens bog- og litteratur-samling i bibliotreket, hvor den kan ses af alle, og lånes af særligt interesserede mod behøring kvittering.
Stor tak til Sven B. Jensen !

21. januar 2024:
Flag- Fanekommando for kongeparret og den kongelige familie i anledning af tronskiftet

Ebeltoft Marineforening blev med meget kort varsel og meget sent involveret i bestræbelserne på, på kort tid, at f arrangeret en flag-/faneborg i anledning af festgudstjenesten i Aarhus Domkirke for Kongeparret og hele den kongelige familie. Vi rundsendte invitationen/opfordringen til at deltage til alle de foreninger, vi normalt inviterer til f.eks. soldaterforenings-skydningerne og til "Fregattens Dag" den 9., maj. Både Djurslands Garderforening og Djurs Veteraner reagerede positivt på invitationen. Fra Ebeltoft Marineforening deltog vi selvsagt med vort orlogsrøde splitflag (der tog sig godt ud mellem alle de Dannebrogsrøde faner). Flagbærer var Per Snejbjerg og flaggast Peter Brøgger.

Derudover "leverede" Marineforeningen fanebærere og -vagter til Ebeltoft Købsteds Byfane og til Danmarlks-Samfundets fane, Lokalkomitéen for Syddjurs Kommuner. Det var en højtidelig og meget værdig begivenhed.
​Se pressemeddelelse her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

"Skibe mod nord" - film om bygningen af F 348 "Hvidbjørnen" (1962)
Se film om bygningen af det første af de fem inspektionsskibe af Hvidbjørnen-klassen.
De efterfølgende skibe af samme klasse var F 349 "Vædderen" 1963), F350 "Ingolf (1963), F 351 "Fylla" (1963) og den senere F 340 "Beskytteren" (1976), der var en moderniseret udgave i forhold til de fire første.
Bygningen af inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen iværksattes som følge af forliset af KGH-skibet M/S "Hans Hedtoft" (læs mere om "Hans Hedtoft"s forlis
her og her).

09. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"

Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn har i fællesskab hjemkøbt en beholdning af de kendte "Danmark/Ukraine-nåle" (pins), der viser de to landes flag.
Nålene sælger for 50,- kr. pr stk., og overskuddet går ubeskaret til humanitære og velgørende formål for ukrainske flygtninge i vores nærområde. Pengene vil blive overdraget til en anerkendt velgørenhedsorganisation, der netop arbejder med de ukrainske flygtninge, så beløbet kan blive anvendt på den bedst mulige måde.
Emblemerne kan købes i baren i Marinestuen.
På billedet her ved siden af, er "Ukraine-nålen" fotograferet ved siden af Marineforeningens kendetegn til belysning af størrelsesforholdet.

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.