Aktuelt nyt

 

16. april 2024:
Hyggelig og velbesøgt fødselsdagsfrokost i Tirsdagstræffet

"Tovholderen" for "Tirsdagstræffet", Flemming Hjorth, og hans trofaste gaster havde inviteret til fødselsdagsfrokost i anledning af 10-året for "Tirsdagstræffet"s opståen.
Frokosten blev holdt på HM Dronning margrethes fødselsdag, 16. april, hvorfor Flemming straks, da han havde budt velkommen, indledte med at udbringe "Dronningens skål", der stod skænket ved hver kuvert.
Flemming kom derefter med et kodt, historisk "rids" af "Træffet"s "historie", - som han måtte ende med at tilstå, at da han i aftes havde siddet og forberedt, hvad han ville sige, havde opdaget, at det IKKE var 10-års fødselsdagen, man kunne fewjre ! - men kun 9-års dagen !! - Men som han sagde: "Hvorfor lade en mulighed for at fejre noget, gå fra sig ?" -. Og det gjorde absolut heller ikke noget skår i glæden og humøret hos de 27 deltagere. Tværtimod.
Var der nogen, der talte om "Årets Vådeskud" til næste års generalforsamling ?
Hovmester Søren Høg fortalte derefter, hvad fødselsdagsmenuen bestod af:
Marinerede sild m. karrysalat, Stegte sild i lage med løgringe, Lune fiskefroikadeller m. remoulade, tarteletter med skinke, gulerødder & ærter, tarteletter med høns i asparges, ost, og ..... tilsidst kaffe og "fødselsdags-kagemand". Som Flkemming efterfølgende skrev: "Voksne drenge kan oså spise kagemand med lidt alternativ pynt"  Og han tilføjede: "En fantastisk dag med 26 glade gaster er ved at være overstået. Tak Gutter ! Tak til de, som slæbte i Kabyssen og med oprydning, men ikke mindst for det gode humør, I bragte med !"
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger)

06. april 2024:
God og hyggelig fregatskydning, - "den fjendtlige fregat sænket efter 3 timers ildkamp"
Mikkel Brøgger ny fregatkaptajn

Da formand Steen Knudsen bød velkommen til årets fregatskydning skete det med bemælrkningen om, at der var observeret en fjendtlig fregat i Vigen, som han bad om deltagernes hjælp til at få sænket, inden den nåede at angribe byen.
Det skete, og efter 3 timer og 14 minutters kraftig ildkamp blev fregatten sænket, da Mikkel Brøgger affyrede skud nr. 180, der sprængte fregattens krudtammer i luften og fregatten dermed var nedkæmpet.
Mikkel Brøgger sikrede sig derved titlen som årets fregatkaptajn.
Den hyggelige eftermiddag indledtes med, at sidste års fregatkaptajn, Gunnar Christensen, affyrede det første skud mod fregatten med den fornemme gamnle Kronborg-riffel. Afviklingen af skydningen forløb perfekt, og der var god stemning over hele linien blandt de ca. 40 deltagere.
Som Svend Rasmussen sagde: "Hvor er det synd for de mange medlemmer, der snyder sig selv for sådan en god oplevelse, som det er at deltage i denne hyggelige tradition !" - Og hvor harr han ret !
Skydningen afvikledes med Bent Olsen og Svend M. Rasmussen som ladere, Mikkel Brøgger og Anders Hansen som "havarikommission" og Sven B. Jensen og Jørgen Brøgger som listeførere.
Det var foreningens fregatskydning nr. 78, så om 2 år skal vi fejre fregatskydningernes 80-års fødselsdag, og det vil blive gjort med manér !
Dagens "kamp mod fregatten" gav følgende resultater:
  1. Store Bram: Vagn Lassen, eget skud
  2. Fore Bram: Morten Gerner Jensen, eget skud
  3. Bergginen: Jørn Mortensen v. Christian Koudal
  4. Store Mærs: Knud Erik Overgaard v. Georg Sand
  5. GFore Mærs: Peter Bassse v. Kim Bech Hansen
  6. Blændsejl: Leif Kurt Jensen v. Steen Knudsen
  7. Mesan: Svend M. Rasmussen, eget skud
  8. Storsejl: Claus Thuesen Jensen, eget skud
  9. Fok: Flemming Hjorth, eget skud
10. Krudtkammer: Mikkel Brøgger, eget skud
1. Skyttepræmie: Mikkel Brøgger
2. Skyttepræmi: Claus Thuesen Jensen

Der blev i løbet af dagen også affyret nogle "løse skud" - resultaterne ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger.

27. marts 2024:
Tirsdagstræffet fylder 10 år, og det markeres med en forårsfrokost på HM Dronning Margrethes fødselsdag den 16. april
Initiativtagere var dengang Andry Jensen, Poul Erik Lægs, Erik Grønlund, Erik Lyager og Flemming Hjorth.
Det blev da kaldt for Tirsdagsklubben, men tog senere navneforandring til TIRSDAGSTRÆFFET, hvor vi nu er 9 i gruppen af vagthavende, som på skift sørger for forplejning og borddækning til kl. 10.00 hver tirsdag.
Lad mig sige det med store ord!! Det har udviklet sig til en kæmpesucces m. 20-24 deltagere hver gang - mange af træffets gaster hjælper også med alt forefaldende arbejde såvel ude som inde, ligesom de giver et stort nap ved Marineforeningens arrangementer i årets løb.
Vi holder også 3 frokoster i træffets regi hvert år - det plejer at være festligt med vitser mm.
Tirsdag d. 16. april 2014 afholdes forårsfrokosten, hvor vi vil markerer 10 års eksistens.
ALLE marineforeningens medlemmer er velkomne.
Der er fremlagt tilmeldingsliste i baren...sidste frist for bindende tilsagn er d. 13. april.
De bedste hilsner
Flemming Hjorth - tovholder
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. marts 2024:
"Bragende succes" ved Marineforeningernes Landsskyttestævne i Ebeltoft. Ebeltoft Marineforening besatte en fornem andenplads i holdkonkurrencen.
Danmarks Marineforening afviklede sit Landsskyttestævne 2024 i Ebeltoft den 16.-17. marts på Ebeltoft Marineforenings skydebaner ved Marinestuen på Havnen og med Ebeltoft Marineforening som praktisk arrangør. Og det blev et vellykket arrangement med ikke mindre end 110 deltagere fra hele landet. Et af de højeste deltagerantal nogensinde. Der kunne skydes både lørdag og søndag, afhængigt af, hvornår man ankom og "følte sig i form". Lørdag eftermiddag afholdtes Landsmøde (generalforsamling) med deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert skyttelaug, hvor landsskytteudvalget aflagde beretning og regnskab for skyttelaugene under Danmarks Marineforening. Dette blev afholdt i Fregatten Jyllands mandskabskantine "Kystens Perle", der med sin beliggenhed ved og udsigt ud over Ebeltoft Vig dannede den helt rigtige, maritime ramme.
Her blev det bl.a. vedtaget, at næste års landsskyttestævne skal afvikles i Aarhus med Aarhus Marineforening som praktisk arrangør.
Efter dagsordenens afvikling gav Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm, en orientering om de nyeste tiltag og webløsninger i Marineforeningen. Det skete under overskriften "En Marineforening i tiden", og hvor skyttelaugene er en vigtig del af Marineforeningens dna.
Ebeltoft-skytterne ydede også i år en fornem indsats. Med en fremgang på 8 points i forhold til 2023 skød holdet sig ind på en delt 2. plads sammen med Kerteminde, begge med et resultat på 720 points. Konkurrencen blev (man kan fristes til at sige "traditionen tro") vundet af Nyborg Marineforening med 741 points.
I den individuelle konkurrence for fritstående skytter under 60 år vandt Karl Kristian Nielsen fra Hanstholm-Thisted Marineforening for mange år i træk med 173 points. Veteran-landsskytte blev Bent Larsen fra Nyborg. I veteranklassen kom Jørn Mortensen fra Ebeltoft ind på en 4. plads med 192 points og Bent Olsen på en 6. plads med 189 points ud af de ialt 86 deltagende veteranskytter.
Ved Landsskyttestævnet var der også præmieuddelinger for den afholdte hjemmebaneskydning i vinteren 2023-24. Her kom Ebeltoft  ind på en 6. plads ud af de ialt deltagende 13 laug. Bedste Ebeltoft-skytte blev Bent Olsen med ialt 363 points.
herunder nogler stemningsindtryk fra de gode dage. Klik poå det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

29. februar 2024:
God og rolig generalforsamling - Uwe Weissfeld udnævnt til æresmedlem

Efter en fremragende gang kogt torsk afvikledes generalfordsamlingen i god ro og orden med Jan Bo Lilliendal som dirigent.
Efter flaghejsning indledte formand Steen Knufdsen med at tildele emblemer til nye medlemmer og dernæst at udnævne Uwe Weissfeld til æresmedlem.
Anledningen hertil var, at Uwe i pår været leder af Slupkotret i 25 år.
Efter enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet og budgettet var både det og den forudgående bestyrelsesberetning godkendt.Sussi Berg Neumann og Anders Hansen "byttede plads", således at Anders nu er bestyrelsesmedlem og Sussi suppleant, dog "rykket en tak længere ned", end Anders var, idet Carl Petersen valgtes som 1. suppleant og Sussi som 2. supplea
nt.

Læs mere om generalforsamlingen på side 3 i Kabysrygtetfor marts/april 2024 her

25.-01.-2024:
Fornem gave til foreningen

Ved kammeratskabsaftenen i aften forærede Sven B. Jensen og dette historiske skrift om inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen.
Skriftet indgår nu i foreningens bog- og litteratur-samling i bibliotreket, hvor den kan ses af alle, og lånes af særligt interesserede mod behøring kvittering.
Stor tak til Sven B. Jensen !

21. januar 2024:
Flag- Fanekommando for kongeparret og den kongelige familie i anledning af tronskiftet

Ebeltoft Marineforening blev med meget kort varsel og meget sent involveret i bestræbelserne på, på kort tid, at f arrangeret en flag-/faneborg i anledning af festgudstjenesten i Aarhus Domkirke for Kongeparret og hele den kongelige familie. Vi rundsendte invitationen/opfordringen til at deltage til alle de foreninger, vi normalt inviterer til f.eks. soldaterforenings-skydningerne og til "Fregattens Dag" den 9., maj. Både Djurslands Garderforening og Djurs Veteraner reagerede positivt på invitationen. Fra Ebeltoft Marineforening deltog vi selvsagt med vort orlogsrøde splitflag (der tog sig godt ud mellem alle de Dannebrogsrøde faner). Flagbærer var Per Snejbjerg og flaggast Peter Brøgger.

Derudover "leverede" Marineforeningen fanebærere og -vagter til Ebeltoft Købsteds Byfane og til Danmarlks-Samfundets fane, Lokalkomitéen for Syddjurs Kommuner. Det var en højtidelig og meget værdig begivenhed.
​Se pressemeddelelse her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

"Skibe mod nord" - film om bygningen af F 348 "Hvidbjørnen" (1962)
Se film om bygningen af det første af de fem inspektionsskibe af Hvidbjørnen-klassen.
De efterfølgende skibe af samme klasse var F 349 "Vædderen" 1963), F350 "Ingolf (1963), F 351 "Fylla" (1963) og den senere F 340 "Beskytteren" (1976), der var en moderniseret udgave i forhold til de fire første.
Bygningen af inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen iværksattes som følge af forliset af KGH-skibet M/S "Hans Hedtoft" (læs mere om "Hans Hedtoft"s forlis
her og her).

09. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"

Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn har i fællesskab hjemkøbt en beholdning af de kendte "Danmark/Ukraine-nåle" (pins), der viser de to landes flag.
Nålene sælger for 50,- kr. pr stk., og overskuddet går ubeskaret til humanitære og velgørende formål for ukrainske flygtninge i vores nærområde. Pengene vil blive overdraget til en anerkendt velgørenhedsorganisation, der netop arbejder med de ukrainske flygtninge, så beløbet kan blive anvendt på den bedst mulige måde.
Emblemerne kan købes i baren i Marinestuen.
På billedet her ved siden af, er "Ukraine-nålen" fotograferet ved siden af Marineforeningens kendetegn til belysning af størrelsesforholdet.

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.