Tale på Helgenæs Kirkegård den 5. maj  2021
I anledning af 75(+1)-året for Danmarks Befrielse, 5. maj 1945.
Til ære for modstandsmand, Vagn Eigil Holst
.

Vagn Eigil Holst, hvis jordiske rester hviler her på Helgenæs Kirkegård, er en af de mange tusind danske modstandsmænd og -kvinder, som vi, der lever i dag, kan takke for, at det er blevet os forundt at opvokse og leve i et frit land.

Vagn Holst var født den 6. januar 1919 i Hornslet og voksede op som plejesøn hos sin tante og onkel på ejendommen ”Dammen” her på Helgenæs.
Han blev uddannet som mekaniker og som 24-årig blev han medlem af den kendte modstandsgruppe BOPA, hvor hans mekanikeruddannelse kom modstandsgruppen til stor gavn, ikke kun teknisk, men også med at skaffe egnede biler til modstandsbevægelsens mange forskellige illegale aktiviteter.

Hans aktiviteter kom til at foregå i hovedstadsområdet, og under dæknavnet Anders deltog Vagn Holst i de fleste af Bopa’s store sabotageaktioner, der som oftest havde fabrikker, der arbejdede for tyskerne, som mål.

Men en aktion den 5. december 1944 – 5 måneder før Befrielsen – kom til at koste Vagn Holst livet, og flere af hans gruppemedlemmer blev fanget og fængslet, med hvad deraf fulgte af pinsler.
Målet var et garageanlæg å Klokkemagervej i København, hvor der var opbevaret en større mængde våben. – MEN …. En stikker – en københavnsk grosserer i pengenød – havde hørt om aktionen og anmeldte det til Gestapo. Da Vagn Holst ankom til garageanlægget, var Gestapo kommet ham i forkøbet, og to af hans kammerater var allerede taget til fange og sad med bagbundne hænder i håndjern.
Vagn Holst trak sit våben – velsagtens en pistol – men det kan også have været en maskinpistol. Det beretter arkiverne desværre ikke noget om. Det kom til en kraftig ildkamp mellem ham og de fremmødte Gestapo-folk, der resulterede i, at Vagn Holst blev ramt og dræbt på stedet.

Han blev kun 26 år.
Hans familie fik ingen besked om hans død og begravelse. Først den 25. juni 1945 blev hans jordiske rester fundet på begravelsespladsen i Ryvangen, hvorefter hans lig blev ført her til Helegenæs, hvor han blev stedt til hvile i familiegravstedet her på kirkegården den 6. juli 1945.
Vagn Eigil Holst’s navn optræder på den store mindeplade i Mindelunden i Ryvangen. – På gravstenen her på kirkegården står Kaj Munks hilsen til ”de faldne”:

                                   Drenge, I drenge som døde
                                   I tændte for Danmark
                                   i dybeste mulm
                                   en lysende morgenrøde

Når vi i dag er samlet her ved Vagn Eigil Holst’s gravsted på Helgenæs Kirkegård er det for at ære hans minde i respekt og taknemmelighed. Som 26-årig gav han sit liv for Danmark. I håb om, at den kamp, han og hans kammerater førte, kunne føre til et frit og fredeligt Danmark som det, han havde oplevet under sin opvækst på ”Dammen” her på Helgenæs. - Det lykkedes i den sidste ende – men det var ikke den danske regerings eller det øvrige officielle Danmarks fortjeneste.  – Det var Vagn Holst’s og alle de øvrige medlemmer af modstandsbevægelsens fortjeneste. Uden deres uvurderlige og farefulde indsats – med store lidelser for de, der blev taget – var Danmark aldrig i den ellevte time blevet accepteret som medlem af De allierede.
Så havde vi dag været en russisk vasal-stat.

Tak for din indsats for Danmark, Vagn Eigil Holst.

I dyb respekt og taknemmelighed vil Ebeltoft Marineforening nu lægge en buket blomster i de allieredes farver: rød, hvid og blå – sammensat, som farverne var sammensat i de danske frihedskæmper-armbind, der blev lanceret den 5. maj 1945.
De armbind, som du, Vagn Holst, havde fortjent at opleve at bære.