Marinestuen

Foreningens domicil er Marinestuen, der er beliggende på havnen i Ebeltoft, - nærmere betegnet på adressen Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft.

Mere relevant kan det næppe blive. Stockflethsvej er opkaldt efter byfoged Johan Wibe Stockfleth, der i 1820-erne sørgede for, at Ebeltoft fik en ny og anvendelig havn efter at den tidligere anløbsbro var uanvendelig som følge af mange års forfald.

Marinestuen er foreningens tilholdssted og foreningslokale. Den nuværende Marinestue på havnen er foreningens femte, og den første, som man selv har ejet. Foreningen overtog bygningen (et tidligere autolakereri) den 30. januar 1992 - og et større ombygningsarbejde gik straks i gang, - alt udført ved frivillig arbejdskraft af mange af foreningens medlemmer.

Der findes mange rarieteter i Marinestuen, der må betegnes som et lille, maritimt museum.

Indendørs er Marinestuen selvsagt maritimt udsmykket med billeder, fotografier af Søværnets skibe og fra medlemmernes tid i Søværnet, diverse våbenskjold, skibsmodeller og andre effekter, herunder et af Kong Frederik den IX’s kongeflag fra Kongeskibet Dannebrog, hvilket foreningen fik foræret af Marineforeningens Hovedbestyrelse ved sin 80-års fødselsdag.

Stuen rummer også et maritimt bibliotek med mange fine bogværker, såvel historiske som faglitteratur og skønlitteratur, som medlemmerne kan låne med hjem eller ”fordybe” sig i ved besøg i Marinestuen.

Også udendørs bærer Marinestuen præg af at være et maritimt tilholdssted.

Det flagspil, der står i gården ved Marinestuen, er den tidligere stormast fra Søværnets sejlførende skoleskib, ”Svanen”, - der blev kortet af med 8 m. inden den blev lavet til flagspil. Den naglebænk, der står ved flagspillet kommer fra Fregatten ”Jylland”. Det er en af de naglebænke, der var ombord, da den i sin tid var rigget med korvetten ”Dagmar”s rigning. Så retteligen stammer naglebænken altså fra korvetten ”Dagmar”.

De andre effekter udenfor Marinestuen, stammer hovedsageligt fra Søværnet. Det store patentanker kommer fra Fregatten ”Peder Skram”, medens stok-ankeret tidligere har stået foran havnekontoret længere ude på havnen, og torpedoen og pejleapparatet kommer fra Søminevæsenet. Den store kanon er oprindelig tysk. Den har været installeret i krydseren ”Gneisenau”, men blev som allieret krigsbytte, og som et led i Marshall-hjælpen, installeret ved Bangsbofortet ved Frederikshavn, hvorfra foreningen har fået den foræret.

Den sorte kanon er en af de originale kanoner fra Fregatten Jylland. 

Der er siden indvielsen i 1992 udført adskillige forbedringer ved Marinestuen og dens omgivelser.

I 1999 og 2000 udførte en række af foreningens medlemmer igen en ekstraordinær, stor frivillig arbejdsindsats, da de i sidelængen til Marinestuen opbyggede og indrettede egne skydebaner, - der kunne indvies ved en distriktsskydning den 28. oktober 2000.

Foreningen råder her over ti indendørs 15-m. skydebaner, i to niveauer. Foreningen blev dermed den hidtil eneste Marineforening i landet med egne skydebaner.

Interiørbilleder fra Marinestuen. Fra venstre h.h.v. generalforsamling, kammeratskabsaften og julefrokost.

Til højre et kig ind på skydebanerne.

De to billeder til venstre: Sommerhygge på terrassen i gården. - Nr. 3 fra venstre: Det store flagspil, der var lavet af stormasten fra "Svanen" tages ned, april 2017. - Til højre: Marinestuen i vinterdragt.