Galleri

               Klik på det enkelte årstal, du gerne vil se billeder fra

25. maj 2019:
God Soldaterforeningsudflugt til "Sea War Museu, Jutland" ogt Mindeparken for "Jylllandsslaget" 1916.
De 36 deltagere i "Soldaterforeningsudflugten Djursland 2019" havde alle en virkelig god oplevelse, da man besøgte muséet og mindeparken for verdens største søslag, "Jyllandsslaget" den 30. maj-1. juni 1916. Efter en god bustur med kaffe-/rundstykkepause ankom vi planmæssigt til muséet kl. 11.00, hvorefter fulgte 2 timers meget spændende guidning, inden vi i bussen kørte forbi selve mindepaerken, hvor muséets leder, Bettina,, fortalte om mindeparkens historie og tiblivelse samt om selve søslaget.
Der var deltagere fra Danmarks veteraner, Djurslands Garderfoerning, Gerenaa Marineforening, Prinsens Livreginments Soldaterforening,  Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft Omegn, - og så selvfølgelig Ebeltoft Marineforening.
Herunder nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
(Fotos: Paul Erik Nielsen, Ebeltoft VBF og Jørgen Brøgger, Ebeltoft MF)

 

18. maj 2019:
Flot og godt sendemandsmøde i Randers
Ny landsformand, KK Steen Engstrøm - MTUD-redaktør Leif Mortensen udnævnt til æresmedlem af Danmarks Marineforening - afgående landsformand, Jens Ole Løje Jensen, udnævnt til æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødre

Ebeltoft Marineforening var repræsenteret med 3 mand ved årets sendemandsmøde, næstformand Frank Heede, bestyrelsesmedlem Knud Erik Overgaard og tidl. formand Jørgen Brøgger. Det var et virkelig godt tilrettelagt og vel gennemført arrangement, som Randers Marineforening skal have stor tak og ros for !
Dagen startede med Festgudstjeneste i Sct. Mortens Kirke under ledelse af Søværnets orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, og med medvirkent af Søværnets Tamburkorps. En meget, meget stemningsfuld optakt til dagen. Derefter march gennem byen med alle sendemændene i parade efter Tamburkorpset og flagborgen. Stop med kranselægning ved mindeankeret på Randers Havn og selve sendemandsmødet afholdt i Randers Fritidscenter (Håndværkerforeningens tidligere, statelige bygning og sal).
Under mødet nyvalgtes KK Steen Engstrøm, Korsør, til ny landsformand, efter Jens Ole Løje Jensen, der ikke ønskede at fortsætte på posten. Redaktøren af "Under Dannebrog", Leif Mortensen blev udnævnt til æresmedlem af Danmarks Marineforening.
Udenfor dagsordenen gik præsidenten for De Danske Forsvarsbrødre, oberst K.E. Nielsen, på talerstolen for at takke Jens Ole Løje for godt samarbejde medlem alle soldaterforeningerne og specielt som formand for DSMF (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd). K.E. Nielsen sluttede med at udnævnte Jens Ole Løje til æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødre, idet han samtidig oplyste, at det var første gang i Forsvarsbrødrenes 116-årige historie, at der var udnævnt et æresmedlem, der ikke i forvejen var medlem af Forsvarsbrødrene.
Alle tre udnævnelser med hilst med stående klapsalver..
Under "eventuelt" var Jørgen Brøgger på talerstolen for at takke Danmarks Marineforening for moralsk opbakning og økonomisk støtte til gennemførelsen af "Fregattens Dag", 155-årsdagen for Slaget ved Helgoland, den 9. maj 1864 (se herunder)., ligesom Jørgen Brøgger også i sin egenskab af tidligere bestyrelsesformand for Fregatten Jylland taskkede for godt samarbejde og Marineforeningens store opbakning til Fregatten Jylland i Jens Ole Løje Jensens 14-årige formandsperiode.
Efter den officielle afslutning var der hyggeligt samvær i Marinestuen, hvor der bl.a. blev budt på helstegt pattegris.
Herunder stemningsindtryk fra det gode arrangement. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. maj 2019:
Vellykket "Fregattens Dag" - 155-årsdagen for sejren i Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Hidtil har Søværnets stået for afviklingen af "Søværnets Dag" med markering/højtideligholdelse af årsdagen for den danske nordsøeskadres sejr i Slaget ved Helgoland, den 9. maj 1864.
Omlægningwer i Forsvaret har imidlertid medført, at Søværnets ikke længere kan stå for dette arrangement, ligesom Søværnets Tamburkorps heller ikke længere kan deltage.
I Fregatten Jyllands ledelse og Ebeltoft Marineforening var vi hurtigt enige om, at markeringen af denne nationale mindedag fortsat skal holdes i hævd og Fregatinstitutionen og Ebeltoft Marineforening er derfor gået sammen om at fortsætte denne tradition i et nyt "set-up" (som det vist hedder på nydansk). den 9. maj 2019 var således første gang i denne nye konstellation. Hidtil har Søværnets arrangement været afholdt midt på dagen; nu blev det som et aftenarran- gement.
der startedes med, at Hjememværnets Musikkorps, Aarhus, gav en halv times koncert på Torvet, hvorefter flag-/faneborgen og paraden marcherede efter marchtrommer og stortromme gennem byen til Fregatten Jylland, hvor der var velkomst ved Fregatinstitutionens bestyrelses-næstformand, Henning Kovsted, koncert af Hjememværnets Musikkorps og "Søværnets Hilsen" (tale) af Søværnets repræsentant i Fregatinstuitutionens bestyrelse, KD Mikael Bill, Herefter marcherede flag-/faneborg og parade til Bastionen, hvor der affyredes kanonsalut, "Dansk Løsen" (3 kanonskud). Ved tilbagekomst til Fregatpladsen var der aftrædning og sammenrulning af flag/faner, mens Musikkoerpset gav endnu et nummer.
Hele arrangementet sluttede med  fællesspisning i Marinestuen for musikkorpset og deltagerne i flag-/fanebiorgen og paraden m. fl..
Bortset fra, at det desværre var meget småt med tilskuere/tilhørere både på Torvet og på fregatpladsen må det siges, at det nye koncept "bestod prøven".
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

05. maj 2019:
Mindehøjtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen, - til minde om Befrielsen, 5. maj 1945
Se pressemeddelelse
her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. april 2019:
Klargøring til flagallé i påsken

9 morgenfriske gaster tog turen rundt i byen for at oprense alle hulle til flagalléen, der skal opm i alle påskedagene. - På fotoet her får de en velfortjent hjertestyrkning efter endt dont.

06. april 2019:
Vellykket Fregatskydning. - Vagn Nyholm Hansen ny Fregatkaptajn ved eget skud.

Se pressemeddelelse med resultater m.m. her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. marts 2019:
Danmarks Veteraner, Midtjylland, fejrede 50-års jubilæum

Vi var repræsenteret med 5 mand, da Danmarks Veteraner, Midtjylland, inviterede til 50-års jubilæumsreception på Årslev kro. Vi forærede dem en faneplade med inskription.
her et par indtryk fra det hyggelige arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrlse:

23. marts 2019:
Sluppen sejlede gennem Randers i anledning af Randers Marineforenings 100-års jubilæum

Randers Marineforening markerede blandt andet sit 100-års jubilæum ved et genoplive den gamle tradition med at lade "Fastelavnsbåden" sejle gennem byens gader. - Til det formål havde de lånt vores Slup, og vi stillede desuden med 6 mand til "sejladsen": Bådsmand, Lodhiver, 2 musikere, en roer og første-flagbæreren. Det blev et virkelig festligt indslag, der "rog kegler" overalt, hvor båden og mandskabet kom frem og underholdt med sang og musik, vittige lodskud og myndige kommandoer.
Vi lader billederne fortælle. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Også Slupkoret var med til at markere den runde dag.
De skiftedes med Randers Marinehjemmeværnsorkester til at underholde på Torvet foran Rådhuset fra kl. 10.30 til 12.00. Også det var en stor publikums-succes, der var med til at markere 100-års jubilæet for offentligheden.

.... Dagen startede med morgenkaffe i Randers' hyggelige Marinestue, og efter afslutningen var vi alle inviteret til "afriggergilde" med et lækkert frokostbord.
 

16.-17. marts 2019:
Jørn Mortensen hjem fra årets Landsskyttestævne som "dobbelt-mester"

Ebeltoft deltog med 6 skytter i årets Landsskyttestævne, der afvikledes i Esbjerg  den 16.-17. marts 2019. For 6. gang i alt og for 4. år i træk blev Ebeltofts bedste skytte Jørn Mortensen Landsskytte i venetarnklassen med fornemme 197 points ud af 200 mulige.
I den den individuelle konkurrence for fritstående skytter (< 60 år) kom peter Brøgger ind på en fornem 4. plads med 167 points.
Traditionen tro var der ved Landsskyttestævnet også præmieuddelinger for vinterens hjemmebaneskydning. Også her placerede Jørn Mortensen sig som bedst af alle med ialt 377 points ud af 400 mulige.
I hjemmebaneskydningens holdkonkurrence avancerede Ebeltoft fra en 5. plads sidste år til en 3. plads i år.
Der kan ses flere resultater fra Landsskyttestævnet
her.
Her er nogle "skarpe skud" fra det vellykkede stævne. Klik påp det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Fra landsmødet lørdag eftermiddag og kammeratskabsaftenen lørdag aften:

Fra søndag formiddag:
Deltagerne fra Randers, Aarhus, Grenaa og Ebeltoft var kørende sammen i bus til stævnet. Det gav et fantastisk sammenhold på hele ture. - Peter Brøgger (Ebdeltoft), der er maskinchef i rederiet Esvagt havde udvirket, at alle deltagerne fra duisse fire foreninger kunne komme ombord og se rederiets skifteskib "Esvagt Alpha". Flere af rederiets skibe lå standby i havnen, så indledningsvis fortalte Peter lidt om de forskellige skibe og deres respektive opgaver, inden vi gik ombord. Vel ombord blev vi samlet i messen, hvor Peter først fortalte noget om rederiet og skipperen derefter fortalte om skibet og det opgaver som skifteskib. "Alpha" er  Farvandsvæse- nets gamle "Argus", som et par af deltagerne havde sejlet med tidligere, hvilket gjorde besøget endnu mere interessant. Vi blev inddelt i 6 hold, der med hvert sit besætningmedlem blev guidet rundt på skibet og fik fortalt om dette og hint. - Stor tak til Peter for at have tilrettelagt dette interessante besøg !

Efter besøget kunne i lige nå et kort besøg i Esbjerg Marineforenings Marinestue på havnen, inden vi skulle tilbage til frokosten og præmieuddelingen.

Fra frokosten og præmieuddelingen søndag.- samt 2 "skud" fra hjemturen i bussen (hvor stemningen trods alt  var lidt mere dæmpet end på vejen derned).

14. marts 2019:
Forrygende tilslutning til "krigssejler-aften"

Som andetsteds (læs
her) holdt Grenaa og Ebeltoft Marineforeninger i fællesskab en "krigssejlser-aften" i Marinestuenm i Ebeltoft. Arrangementet var et led i vores bestræbelsr på at skaffe oplysninger om krigssejlere fra Djursland, således at vi kan samle deres historier og sikre dem for eftertiden, - samt forhåbentlig at sætte en mindetavle for alle krigssejlere fra Djursland på havnene i Djurslands to havnebyer, Grenaa og Ebeltoft.
Vi havde fået historiker Jakob Kjesgaard fra Randers til at holde et power-point-foredrag om krigssejlerne. Der var fri entré og fri adgang for alle interesserede. Arrangementet samlede over 80 tilhørere, og der var flere spørgsmål efter foredraget. Samtidig fik vi både på aftenen og dagene forud henvendelser med oplysninger om krigssejlere fra Djursland, bl.a. en mail helt fra Canada ! (Alice Marlowe, datter er krigssejler, Søren Nielsen, fra Nørager).
Det var et arrangement, der virkelig gav noget at arbejde videre med. - Det glæder vi os til, - og sidder DU inde med oplysninger om en tidligere krigssejler fra Djursland - er måske oven i købet  efterkomemr af en af dem - hører vi meget gerne fra Dig !
Se pressemeddelelse
her, annonce her og avisartikel her.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode aften. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. marts 2019:
Våd - men god - Slupsejlads
Dagen startede som altid med besøg og underholdning på "Solbak- ken" (tidligere "Bakkegården" og tidligere igen "De Gamles Hjem", - ak ja, "kært barn har mange navne"). Dagen var startet med solskin, men da vi tog tilbage til Marinestuen fra "Solbakken", styrtregnede det, - og alt tydede på heldagsregn. Der var en del snak om at aflyse "sejlturen", og 5 gaster fandt da også anledning til at afmønstre, mens resten besluttede at gennemføre, iklædt gennemsigtige regnslag. samtidig besluttedes, at harmonikaspillerne skulle køre i bil mellem de steder, vi skulle besøge (harmonikaerne kan ikke tåle fugt), således at der kun var "trompeteren" tilbage som musik i båden. - Faktisk hldt regnen op, netop som vi "lagde fra kaj" ved Marinestuen, men de fleste beholdt dog regnslagene på indtil over middag, - "for en sikkerheds skyld". - Vi fik overalt den samme gode modtagelse, som vi plejer, og ved Fregatten Jylland afbrød institionens bestyrelse sit bestyrelsesmøde for at byde os velkommen og høre vores sang og selve historien om den nu over 275-årige tradition her i Ebeltoft.
Stor TAK til alle, der betænkte gasterne med føde, fast og flydende, så dagen kunne gennemføres og lige så stor TAK til de der forsynede raslebøsserne med "guldstøv" !!!
her et par fotos fra dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

08. marts 2019:
100-års jubilæum i Randers Marineforening

Ebeltoft Marineforening var repræsenteret med 6 mand ved Randers Marineforenings  fornemme 100-års jubilæums-reception i Marinestuen ved havnen i Randers, - hvor der blandt andet blev serveret "rigtigt fiskebord - "laks i alle afskygninger" (var der nogen, der sagde "Gudenå-laks ?)
her er par stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

06. marts 2019:
Makkerskydning:

Resulatet af marts måneds makkerskydning:
"Klasse 1" (145-150 pt.): Nr. 1: Jørgen Nuhuus & Svend Rasmussen, 295, - Nr. 3: Kaj Birk Jensen % Erik Lyager, 294, - Nr. 3: Svend Erik Sørensen & Jørgen Nyhuus, 292.
"Klasse 2": (139-144): Nr. 2: Jørgen Brøgger & Jørn Mortensen, 286, - Nr. 3: Preben Kristensen & Erik Lyager, 278, - Nr. 3: Jørgen Madsen & Peter Brøgger, 264.

03. marts 2019:
Distriktsmøde, afholdt i Ebeltoft.
Forårs-Distriktsmødet skulle efter planen have været afholdt i Skanderborg, men da afdelingen dér ikke så sig i stand til at gennemføre et distriktsmøde, blev dette i stedet henlagt til Ebeltoft
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

07. februar 2019:
Februar måneds makkerskydning

kategori 1 (145-150): Nr. 1: Erik Lyager & Steen Zacho, 197/14 X, - Nr. 2: Jørgen Nyhuus & Jørn Mortensen, 197/12 X, - Nr. 3: Svend Rasmussen & Erik Lyager, 294.
Kategori 2 (139-144): Nr. 1: Kaj Birk jensen & Finn Adamsen, 284, - Nr. 2: Ingelise Lyager & Børge Pedersen, 281, - Nr. 3: Jørgen Brøgger & Børge Pedersen, 276.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

06. februar 2019:
Den nye travalje er kommet "hjem"

Den ene af de to travaljer, vi sidste år fik fra Søværnet, har hidtil været opmagasineret hos formand Erich Franzen. I dag, den 6. februar, blev den afhentetb og fragtet til Marinestuen, hvor den nyu er klodset op og afventer, at årstiden og vejrliget bliver til, at at den kan komme i vandet.

01. februar og 07. februar 2019:
Forberedende arbejder til det nye flagspil

Den 1. februar blev stængerne til det nye flagspil fragtet fra Fregatten Jyllands værft - hvor de er høvlet til firkanter - til Marinestuen, hvor de blev klodset op. - Og allerede den 7. februar gik de forberedende arbejder i gang.
Klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse
.

24. januar 2019:
Første kammeratskabsaften i det nye år

Alle gode traditioner skal holdes i hævd, - så derfor startede vi også aftenen med,  at foreningen var vært ved en gang varm punch, hvormed vi alle ønskede hinanden godt nytår.
Derefter overrakte formand Erich H. Franzen en legatportion fra Ebeltoft Marineforenings Fond til styrmandsaspirant Ea Skaaning Vinkel, der har uddannelseskontrakt med Mærsk (til styrmand og skibsfører). Legatportionen er til hjælp til indkøb af lærebøger.
Ea Vinkel er netop vendt hjem efter ½ års kadet-togt med "Nele Mærsk" og skal nu tilbage på skolebænke på SIMAC i Svendborg.
Efter legatoverrækkelsen holdt Ea, der er medlem hos os, et meget spændende power-point-foredrag om togtet med "Nele Mærsk".
Der var mange spørgsmål til Ea efter foredraget, som hun  alle svarede hurtigt, koncist og beredvilligt på.
En helt igennem god aften, - og hvor var det synd for de, der ikke var der, og som derfor snød sig selv for en rigtig god oplevelse (og et krus dejlig punch).
Her et par "skud" fra aftenen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

09. januar 2019:
Første makkerskydning i det nye år
Vinder-makkerpar: Svend Rasmussen & Ib Rørmand, 286 (billedet)
Nr. 2: Jørgen Nyhuus & Georg Sand, 282, - Nr. 3: Ib Rørmand & Erik Lyager, 280.
Grundet lavt deltragerantal var der kun præmie til aftenens vinderhold. - Der er åbenbart mange, der endnu ikke er færdige med at holde juleferie.