Galleri

               Klik på det enkelte årstal, du gerne vil se billeder fra

05. september 2019:
Den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste og veteraner

Den nationale Flagdag blev indstiftet af regering og folketing i 2009 og kunne således i år fejre "10-års fødselsdag". Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening har lige siden det første år stået for afviklingen af en højtidelighed ved det Gamle Rådhus i anledning af flagdagen. Således selvsagt også i år, hvor arrangementet afvikledes i henhold til "den faste drejebog" og tidligere års "traditioner". En faneborg, i år med 17 flag og faner, samt øvrige paradedeltagere, veteraner og repræsentanter for de to arrangerende foreninger, mødte ved rundkørslen ved Nørreallé. Kl. 17.00 marcherede faneborgen og paraden efter Marinehjemmeværnets tambourkorps fra Randers til Det Gamle Rådhus, hvor paraden tog opstilling og formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielsen, bød velkommen. Efter afsyngelsen af "Der er ingenting, der maner, som et flag, der går til tops", blev ordet givet til Jørgen Brøgger, der som repræsentant for Danmarks-Samfundets Lokalkomité overrakte en ny fane til Veterancafé Djursland.
Årets hovedtale blev holdt af oberstløjtnant (P) Mogens Fokdal. En meget fin, oplysende og vedkommende tale. Læs Mogens Fokdals tale
her.
Efter afsyngelsen af nationalsangen "Der er et yndigt land", takkede Paul Erik Nielsen alle tilstedeværende for fremmødet og  sagde "tak for i dag", hvorefter paraden trådte af.
Foreningens slupkor fungerede som forsangere ved begge sange.
Efter det officielle arrangement ved det Gamle Rådhus afvikledes et lukket arrangement i Marinestuen for alle inviterede/tilmeldte veteraner fra Syddjurs Kommune samt deltagerne i faneborgen/paraden. dette arrangement indledtes med en god og indholdsrig tale af borgmester Ole Bollesen, specielt rettet mod vetranerne. - Herefter var der skafning. Hovmesteren bød på oksefilét med rødvinssauce og tilbehør, - med "hyggeligt samvær til dessert".
Herunder et par foreløbige fotos fra aftenen: T.v.: paraden ved Det Gamle Rådhus. T.h.: Borgmester Ole bollesen taler i Marinestuen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Flere fotos følger snarest !

28. august 2019:
Årets fisketur

Ialt 20 gaster fordelt på de to fartøjer, Veteranskibet "Skødshoved" og m/s "Hopla" stævnede - efter kaffe/rundstykker og den obligatoriske "parolebitter" indtaget ombord i fiskerihavnen - ud i det allersmukkeste sommer-morgenvejr fyldt med "forventningens glæde" om gode fangster på den årlige fisketur. Efter nogen tid ændrede det smukke vejr sig imidlertid til overskydet, "småkøligt" og med "blid regn". Nogle måtte sande, at de ikke havde været forudséende nok, renet påklædningsmæssigt, men heldigvis klarede det op igen sidst på formiddage, solen brød igennem og den svage vind gjorde, at det blev til en fin sejltur i "magsvejr". "Skødshoved" fiskede på "Øreringen", hvilket der dog ikke var det store held ved. Jo, der blev fanget rigtig mange små hvillinger, der alle blev sat ud igen. Også et par småtorsk og en ulk. De eneste ti fisk af rimelig størrelse, der kom med hjem, bvar en makrel og en hvilling. Skipper Kurt på "Hopla"havde nok lidt mere flair for det, da han også forsøgte sig på Øreflak, hvor der blev fanget en hel del fjæsinger samt nogle makrel.
Merkopokalen for største ikke-torsk tilfaldt Vagn Lassen fra "Skødshoved" for den største nmakrel. Da der ikke blev fanget torsk (over målet), gik Torskepokalen til den, der havde fanget flest fisk. Det var Lauge Christiansen, der havde fanget ialt 23 stk., de fleste fjæsinger, men bl.a. også den næststørste makrel. - En 3. præmie - en fin fiskevest, udsat af Christian Koudal - tilfaldt Vagn Lassen (sidste foto).
Her nogle gode stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
Fotos: Erik Grønlund, Christian Koudal, Jørgen Brøgger.

23. august 2019:
Koncert med Prinsens Musikkorps

Den årlige friluftskoncert på Torvet med Prinsens Musikkorps blev afviklet for 12. gang i træk med Ebeltoft Handelæsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening som arrangør. Dejligt vejr, omend knap så solrigt som lovet af meteorologerne., skøn koncert med velklingende og medrivende toner og over 300 tilhørere. Som noget helt særligt spillede musikkorpset "Jyden han er stærk og sej" til ære for Lars Larsen, Jysk ("dynelarsen"), der var blevet bisat dagen før. Der var total stilhed under dette nummer. Fantastisk !
Her nogle klip fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

04. juli 2019:
30-års jubillæum, Danske Soldaters Mindelund, Rindsholm Kro

Traditionen tro var Ebeltoft Marineforening inviteret til at deltage i højtideligheden i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro på den historiske dag, 4. juli. Vi deltog med 4 repræsentanter: Formand Erich H. Franzen, flagbærer Nils Jørgen Tastum, Lars Hansen og Kjeld Thejl. De to sidstnævnte deltog både som Marineforenings-repræsentanter og som veteraner.
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse. -- Se flere fotos fra dagen her.
Fotos: Sonja Kirk, Grenaa Marineforening.

Søværnets krans ved dan gamle Søværns-kanon fra 1864 blev lagt af vicechef i Søværnskommandoen, KD Mikael Bill (der som bekendt også er Søværnets repræsentant i Fregatten Jyllands bestyrelse).

Læs mere om mindelunden og historiske Rindsholm Kro her.

19. juni 2019:
Første rotur med den nye travalje "Sluppen 2" - Travalje-kaproning måtte aflyses
Der skulle have været samroning/kaproning mellem Randers Travaljelaug Bur og Ebeltoft Marineforenings travaljeroere. Men da man kom hen forbi Fregatten Jylland, var den stærke blæst ret imod, så man måtte aflyse. Ebeltoft-roerne vendte tilbage til havnen, hvorimod de seje rorskarle fra Randers tog turen tværs over Vigen til Natomolen, hvor de drak boblevand, inden de roede tilbage igen (de var 13 gaster i båden, styrmand og 12 roere). I mellemtiden havde Ebeltoft-gasterne rigget an i Marinestuen, hvor der efterfølgende var hyggeligt samvær og fællesspisning, Her er nogle indtryk fra aftenen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. juni 2019:
"...... og Dannebrog fra himlen faldt ....," - Flot og stemningsfuld Valdemarsfest.

I dag, 800 år efter, faldt Dannebrog igen ned fra himlen, - men denne gang i Ebeltoft. Det flag, der senere på dagen skulle overrækkes til Ebeltoft Marineforening, landede med en faldskærmsudspringer på grønsværen nord for Hotel Ebeltoft Strand, hvor det blev overrakt til repræsentant fra Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Paul Erik Nielsen (formand for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn), hvorefter det af 6 personer fra Ebeltoft Marineforening - 3 "piger" på "spindesiden" (højre flanke) og 3 "svende" på "sværdsiden" (venstre flanke) blev båret udfoldet gennem byen lige efter den store faneborg, der marcherede bag Grenaa FDF-orkester, til Det Gamle Rådhus.
Her var der på Torvet 3 kvarters koncert med Skanderborg Brass Band, efterfulgt af velkomst, fællessange, festtale ved viceborgmester Kirstine Bille, overrækkelse af flag og faner og slutteligt uddeling af præmier til de 3 bedst pyntede butiksvinduer.  Det flag, der var "faldet ned fra himlen", blev båret frem udfoldet, derefter foldet og rullet på Søværns-manér, og overrakt til formanden for Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Mogens Fokdal, der efefter overrakte det til formanden for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen.
Efter højtideligheden på Torvet marcherede paraden videre til Ebeltoft Kirke, hvor FDF-orkestret spille præludium, "I Danmark er jeg født" med melodi af Sebastian, mens faneborgen blev ført ind og tog opstilling i koret. Under Gudstjenesten var der korsang ved Slupkoret, der sang "I Danmark er jeg født", "Det have så nyligen regnet" og "Vift stolt på Kodans bølge". Faneborgen blev igen ført ud under postludiet, og efter opstilling foran kirken marcheredes videre til Marinestuen, hvor der var indvielse af foreningens nye flagspil.
Paraden tog opstilling med front mod flagspillet, formand Erich H. Franzen bød velkommen, man sang "Danmark nu blunder den lyse nat", hvorefter formanden for Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Mogens Fokdal, holdt indvielsestalen. "Flagkommandøren" kaldte vore flaggaster - æresmedlem, tidl. formand, Christian Koudal, og flaggast Per Snejbjerg - frem til at være "klar ved flaget". Inden flaget blev hejst, talte Christian Koudal, der omtalte arbejdet med flagspillet fra fældningen af lærkestammerne til det færdige resultat, takkede de gaster, der havde medvirket, og ærede afdøde æresmedlem og flagbærer Tommy Schmidt, der havde doneret os pengene til at fremstille flagspillet for.
På ordren "Klar overalt" beordrede paradeføreren paraden ret og "med fanerne til 45 grader hils", og alle Marineforeningsmedlemmer med kasket tog denne under venstre arm. Flaget blev derefter hejst til bådsmandspibens signal, og da flaget var nået til tops sang man første vers af "Kong Christian". Igen fællessang, "Jylland mellem tvende have" og hele det officielle arrangement slutte med kanonsalut - "Dansk Løsen" - 3 kanonskud.
Slutteligt var der hyggeligt samvær i Marinestuen, hvor der blev budt på "Danmarks Nationalret", stegt flæsk med persillesovs. - Slupkoret underholdt med sit normale repertoire, og ved 16.30-tiden begyndte folk at "sive". Der deltog mellem 140 og 150 personer ved arrangementet i Marinestuen, der var tætpakket, da vi desværre fik "besøg" af en regnbyge, der gjorde, at man ikke kunne opholde sig på terassen, som vi ellers havde håbet på. - Men som man siger "Hvor der er hjerterum, er der husrum". Og det var der !
Det blev en uforglemmelig dag, - ikke alene for os i Marineforeningen, der fik indviet vort nye flagspil, men for alle, der deltog.

Læs formanden velkomsttale her, og Christian Koudals tale her.
Herunder fotos fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse ) tag en række ad gangen - der kan ikke "hoppes" fra en rækker og videre til den næste)
Se videoklip fra TV 2 Østjyllands indslag om Valdemarsfesten i Ebeltoft
her.
Se programhæftet for hele dagens programpunkter her.
Stor TAK til alle, der ydede en indsats, for at hele arrangementet blev gennemført så flot, som tilfældet var.
Læs Georg Sands og "tovholder" på flagspilsprojektet Christian Koudals tak eftetr indvielsen
her.

13. juni 2019:
...... Og så blev flagspillet rejst !

Ved en stor og præcisionsbetinget indsats blev det nye flagspil  rejst i dag, - så det er klar til indvielseshøjtideligheden på lørdag, netop på Dannebrogs 800-årsdag.
Der er udført et stort, ihærdigt og flot stykke arbejde af de gæve flagspils-gaster. Der kan ganske enkelt ikke siges nok tak for denne storslåede indsats og det flotte resultat. TAK !
Her nogle fotos fra denne helt særlige dag i foreningens historie. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
Se også fotokavalkade over flagspillets tilvirkning lige fra da lærketræet blev fældet og til det færdige resulta, - her.

12. juni 2019:
Vellykket foreningsmesterskab.- Steen Zacho og Jørgen Nyhuus foreningsmestre i henholdsvis "Åben" og "Lukket Klasse".

Det bugnede af flotte præmier til foreningsmesterskabet (skydning), hvilket godt kunne have fortjent nogle flere deltagere. Til gengæld havde de, der deltog, en hyggelig aften, - og "tog godt for sig" af de fine præmier.
Den gode aften endte med, at Steen Zacho sikrede sig titlen som foreningsmester i "åben klasse" og Jørgen Nyhuus i "lukket" klasse.
Aftenens resultater var således:
Foreningsmester, "åben" klasse: Steen Zacho, 149/5x
Nr. 2: Erik Lyager, 148/5x, Nr. 3: Svend Rasmussen 147/7x
Foreningsmester, "lukket" klasse:Jørgen Nyhuus v. Steen Zacho, 149/9x
Delt 2. plads: Svend Rasmussen, egne skud, og Erich Franzen v. Bent Olsen, begge 146/4x - Nr. 3: Steen Dideriksen v. Peter Brøgger, 146/2x
Traditionen tro var der ligeledes pokaluddelinger for bedste resultat af 5 træninbgsskydninger, henholdsvis med og uden anlæg. Her var resultaterne:
Med anlæg: Steen Zacho, 150
Uden anlæg, Jørn Mortensen, 150
Stort tillykke til alle præmievinderne ! - Her et par "skud" af nogle af aftenens vindere. Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse:

07. jun i 2019:
Så er travaljen klar til Søsætning:

Christian Koudal skriver: Så er den nye travalje, "Sluppen 2" malet 2 gange og kørt hen til Skudehavnen, klar til søsætning i morgen.
Stor tak til Chrstian og de andre gæve gaster, der har stået for arbejdet !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

06.-09. juni 2019:
Syv færøske veteran-træskibe besøgte Ebeltoft

Ebeltoft Marineforening var (selvfølgelig) med i planmlægningen af besøget sammen med mange andre. - Ved ankomsten stillede foreningen  med en velkomstparade med flaget på fløjen, ligesom Slupkoret sang på kajen. På kajen var endvidere opstillet en flagallé med 10 færøske og 10 danske flag, opstillet som hveranden. Fredag sidst på eftermiddagen var der inviteret til reception i flagskibet "Westword Ho", og efterfølgen de varbesætningerne til spisning i Marinestuen, hvortil medlemmer af Ebeltoft Marineforening også var inviteret til at deltage.
Fotos: Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

25. maj 2019:
God Soldaterforeningsudflugt til "Sea War Museum, Jutland" og Mindeparken for "Jyllandsslaget" 1916.
De 36 deltagere i "Soldaterforeningsudflugten Djursland 2019" havde alle en virkelig god oplevelse, da man besøgte muséet og mindeparken for verdens største søslag, "Jyllandsslaget" den 30. maj-1. juni 1916. Efter en god bustur med kaffe-/rundstykkepause ankom vi planmæssigt til muséet kl. 11.00, hvorefter fulgte 2 timers meget spændende guidning, inden vi i bussen kørte forbi selve mindepaerken, hvor muséets leder, Bettina,, fortalte om mindeparkens historie og tiblivelse samt om selve søslaget.
Der var deltagere fra Danmarks veteraner, Djurslands Garderfoerning, Gerenaa Marineforening, Prinsens Livreginments Soldaterforening,  Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft Omegn, - og så selvfølgelig Ebeltoft Marineforening.
Herunder nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
(Fotos: Paul Erik Nielsen, Ebeltoft VBF og Jørgen Brøgger, Ebeltoft MF)

 

18. maj 2019:
Flot og godt sendemandsmøde i Randers
Ny landsformand, KK Steen Engstrøm - MTUD-redaktør Leif Mortensen udnævnt til æresmedlem af Danmarks Marineforening - afgående landsformand, Jens Ole Løje Jensen, udnævnt til æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødre

Ebeltoft Marineforening var repræsenteret med 3 mand ved årets sendemandsmøde, næstformand Frank Heede, bestyrelsesmedlem Knud Erik Overgaard og tidl. formand Jørgen Brøgger. Det var et virkelig godt tilrettelagt og vel gennemført arrangement, som Randers Marineforening skal have stor tak og ros for !
Dagen startede med Festgudstjeneste i Sct. Mortens Kirke under ledelse af Søværnets orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, og med medvirkent af Søværnets Tamburkorps. En meget, meget stemningsfuld optakt til dagen. Derefter march gennem byen med alle sendemændene i parade efter Tamburkorpset og flagborgen. Stop med kranselægning ved mindeankeret på Randers Havn og selve sendemandsmødet afholdt i Randers Fritidscenter (Håndværkerforeningens tidligere, statelige bygning og sal).
Under mødet nyvalgtes KK Steen Engstrøm, Korsør, til ny landsformand, efter Jens Ole Løje Jensen, der ikke ønskede at fortsætte på posten. Redaktøren af "Under Dannebrog", Leif Mortensen blev udnævnt til æresmedlem af Danmarks Marineforening.
Udenfor dagsordenen gik præsidenten for De Danske Forsvarsbrødre, oberst K.E. Nielsen, på talerstolen for at takke Jens Ole Løje for godt samarbejde medlem alle soldaterforeningerne og specielt som formand for DSMF (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd). K.E. Nielsen sluttede med at udnævnte Jens Ole Løje til æresmedlem af De Danske Forsvarsbrødre, idet han samtidig oplyste, at det var første gang i Forsvarsbrødrenes 116-årige historie, at der var udnævnt et æresmedlem, der ikke i forvejen var medlem af Forsvarsbrødrene.
Alle tre udnævnelser med hilst med stående klapsalver..
Under "eventuelt" var Jørgen Brøgger på talerstolen for at takke Danmarks Marineforening for moralsk opbakning og økonomisk støtte til gennemførelsen af "Fregattens Dag", 155-årsdagen for Slaget ved Helgoland, den 9. maj 1864 (se herunder)., ligesom Jørgen Brøgger også i sin egenskab af tidligere bestyrelsesformand for Fregatten Jylland taskkede for godt samarbejde og Marineforeningens store opbakning til Fregatten Jylland i Jens Ole Løje Jensens 14-årige formandsperiode.
Efter den officielle afslutning var der hyggeligt samvær i Marinestuen, hvor der bl.a. blev budt på helstegt pattegris.
Herunder stemningsindtryk fra det gode arrangement. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. maj 2019:
Overskuddet fra årets slupsejlads doneret til veteranskibet "Skødshoved"

Ved en lille højtidelighed ombord på veteranskibet "Skødshoved" blev overskuddet fra årets slupsejlads - ialt 2.500,- kr. - overrakt til "Skødshoved", der var repræsenteret af formand, skipper Gert Bilander og bestyrelsesmedlem, bedstemand Alf Petersen. Donationen blev overrakt af bestyrelsesmedlem Poul Bojesen, assisteret af de tidligere formænd, æresmedlemmerne Christian Koudal og Jørgen Brøgger (fotograf).
Se pressemeddelelse
her
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse:

Overdragelsen blev efterfølgende "beseglet" med en let lørdagsfrokost i Marinestuen.

09. maj 2019:
Vellykket "Fregattens Dag" - 155-årsdagen for sejren i Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Hidtil har Søværnets stået for afviklingen af "Søværnets Dag" med markering/højtideligholdelse af årsdagen for den danske nordsøeskadres sejr i Slaget ved Helgoland, den 9. maj 1864.
Omlægningwer i Forsvaret har imidlertid medført, at Søværnets ikke længere kan stå for dette arrangement, ligesom Søværnets Tamburkorps heller ikke længere kan deltage.
I Fregatten Jyllands ledelse og Ebeltoft Marineforening var vi hurtigt enige om, at markeringen af denne nationale mindedag fortsat skal holdes i hævd og Fregatinstitutionen og Ebeltoft Marineforening er derfor gået sammen om at fortsætte denne tradition i et nyt "set-up" (som det vist hedder på nydansk). den 9. maj 2019 var således første gang i denne nye konstellation. Hidtil har Søværnets arrangement været afholdt midt på dagen; nu blev det som et aftenarran- gement.
der startedes med, at Hjememværnets Musikkorps, Aarhus, gav en halv times koncert på Torvet, hvorefter flag-/faneborgen og paraden marcherede efter marchtrommer og stortromme gennem byen til Fregatten Jylland, hvor der var velkomst ved Fregatinstitutionens bestyrelses-næstformand, Henning Kovsted, koncert af Hjememværnets Musikkorps og "Søværnets Hilsen" (tale) af Søværnets repræsentant i Fregatinstuitutionens bestyrelse, KD Mikael Bill, Herefter marcherede flag-/faneborg og parade til Bastionen, hvor der affyredes kanonsalut, "Dansk Løsen" (3 kanonskud). Ved tilbagekomst til Fregatpladsen var der aftrædning og sammenrulning af flag/faner, mens Musikkoerpset gav endnu et nummer.
Hele arrangementet sluttede med  fællesspisning i Marinestuen for musikkorpset og deltagerne i flag-/fanebiorgen og paraden m. fl..
Bortset fra, at det desværre var meget småt med tilskuere/tilhørere både på Torvet og på fregatpladsen må det siges, at det nye koncept "bestod prøven".
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

05. maj 2019:
Mindehøjtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen, - til minde om Befrielsen, 5. maj 1945
Se pressemeddelelse
her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. april 2019:
Klargøring til flagallé i påsken

9 morgenfriske gaster tog turen rundt i byen for at oprense alle hulle til flagalléen, der skal opm i alle påskedagene. - På fotoet her får de en velfortjent hjertestyrkning efter endt dont.

06. april 2019:
Vellykket Fregatskydning. - Vagn Nyholm Hansen ny Fregatkaptajn ved eget skud.

Se pressemeddelelse med resultater m.m. her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. marts 2019:
Danmarks Veteraner, Midtjylland, fejrede 50-års jubilæum

Vi var repræsenteret med 5 mand, da Danmarks Veteraner, Midtjylland, inviterede til 50-års jubilæumsreception på Årslev kro. Vi forærede dem en faneplade med inskription.
her et par indtryk fra det hyggelige arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrlse:

23. marts 2019:
Sluppen sejlede gennem Randers i anledning af Randers Marineforenings 100-års jubilæum

Randers Marineforening markerede blandt andet sit 100-års jubilæum ved et genoplive den gamle tradition med at lade "Fastelavnsbåden" sejle gennem byens gader. - Til det formål havde de lånt vores Slup, og vi stillede desuden med 6 mand til "sejladsen": Bådsmand, Lodhiver, 2 musikere, en roer og første-flagbæreren. Det blev et virkelig festligt indslag, der "rog kegler" overalt, hvor båden og mandskabet kom frem og underholdt med sang og musik, vittige lodskud og myndige kommandoer.
Vi lader billederne fortælle. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Også Slupkoret var med til at markere den runde dag.
De skiftedes med Randers Marinehjemmeværnsorkester til at underholde på Torvet foran Rådhuset fra kl. 10.30 til 12.00. Også det var en stor publikums-succes, der var med til at markere 100-års jubilæet for offentligheden.

.... Dagen startede med morgenkaffe i Randers' hyggelige Marinestue, og efter afslutningen var vi alle inviteret til "afriggergilde" med et lækkert frokostbord.
 

16.-17. marts 2019:
Jørn Mortensen hjem fra årets Landsskyttestævne som "dobbelt-mester"

Ebeltoft deltog med 6 skytter i årets Landsskyttestævne, der afvikledes i Esbjerg  den 16.-17. marts 2019. For 6. gang i alt og for 4. år i træk blev Ebeltofts bedste skytte Jørn Mortensen Landsskytte i venetarnklassen med fornemme 197 points ud af 200 mulige.
I den den individuelle konkurrence for fritstående skytter (< 60 år) kom peter Brøgger ind på en fornem 4. plads med 167 points.
Traditionen tro var der ved Landsskyttestævnet også præmieuddelinger for vinterens hjemmebaneskydning. Også her placerede Jørn Mortensen sig som bedst af alle med ialt 377 points ud af 400 mulige.
I hjemmebaneskydningens holdkonkurrence avancerede Ebeltoft fra en 5. plads sidste år til en 3. plads i år.
Der kan ses flere resultater fra Landsskyttestævnet
her.
Her er nogle "skarpe skud" fra det vellykkede stævne. Klik påp det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Fra landsmødet lørdag eftermiddag og kammeratskabsaftenen lørdag aften:

Fra søndag formiddag:
Deltagerne fra Randers, Aarhus, Grenaa og Ebeltoft var kørende sammen i bus til stævnet. Det gav et fantastisk sammenhold på hele ture. - Peter Brøgger (Ebdeltoft), der er maskinchef i rederiet Esvagt havde udvirket, at alle deltagerne fra duisse fire foreninger kunne komme ombord og se rederiets skifteskib "Esvagt Alpha". Flere af rederiets skibe lå standby i havnen, så indledningsvis fortalte Peter lidt om de forskellige skibe og deres respektive opgaver, inden vi gik ombord. Vel ombord blev vi samlet i messen, hvor Peter først fortalte noget om rederiet og skipperen derefter fortalte om skibet og det opgaver som skifteskib. "Alpha" er  Farvandsvæse- nets gamle "Argus", som et par af deltagerne havde sejlet med tidligere, hvilket gjorde besøget endnu mere interessant. Vi blev inddelt i 6 hold, der med hvert sit besætningmedlem blev guidet rundt på skibet og fik fortalt om dette og hint. - Stor tak til Peter for at have tilrettelagt dette interessante besøg !

Efter besøget kunne i lige nå et kort besøg i Esbjerg Marineforenings Marinestue på havnen, inden vi skulle tilbage til frokosten og præmieuddelingen.

Fra frokosten og præmieuddelingen søndag.- samt 2 "skud" fra hjemturen i bussen (hvor stemningen trods alt  var lidt mere dæmpet end på vejen derned).

14. marts 2019:
Forrygende tilslutning til "krigssejler-aften"

Som andetsteds (læs
her) holdt Grenaa og Ebeltoft Marineforeninger i fællesskab en "krigssejlser-aften" i Marinestuenm i Ebeltoft. Arrangementet var et led i vores bestræbelsr på at skaffe oplysninger om krigssejlere fra Djursland, således at vi kan samle deres historier og sikre dem for eftertiden, - samt forhåbentlig at sætte en mindetavle for alle krigssejlere fra Djursland på havnene i Djurslands to havnebyer, Grenaa og Ebeltoft.
Vi havde fået historiker Jakob Kjesgaard fra Randers til at holde et power-point-foredrag om krigssejlerne. Der var fri entré og fri adgang for alle interesserede. Arrangementet samlede over 80 tilhørere, og der var flere spørgsmål efter foredraget. Samtidig fik vi både på aftenen og dagene forud henvendelser med oplysninger om krigssejlere fra Djursland, bl.a. en mail helt fra Canada ! (Alice Marlowe, datter er krigssejler, Søren Nielsen, fra Nørager).
Det var et arrangement, der virkelig gav noget at arbejde videre med. - Det glæder vi os til, - og sidder DU inde med oplysninger om en tidligere krigssejler fra Djursland - er måske oven i købet  efterkomemr af en af dem - hører vi meget gerne fra Dig !
Se pressemeddelelse
her, annonce her og avisartikel her.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode aften. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. marts 2019:
Våd - men god - Slupsejlads
Dagen startede som altid med besøg og underholdning på "Solbak- ken" (tidligere "Bakkegården" og tidligere igen "De Gamles Hjem", - ak ja, "kært barn har mange navne"). Dagen var startet med solskin, men da vi tog tilbage til Marinestuen fra "Solbakken", styrtregnede det, - og alt tydede på heldagsregn. Der var en del snak om at aflyse "sejlturen", og 5 gaster fandt da også anledning til at afmønstre, mens resten besluttede at gennemføre, iklædt gennemsigtige regnslag. samtidig besluttedes, at harmonikaspillerne skulle køre i bil mellem de steder, vi skulle besøge (harmonikaerne kan ikke tåle fugt), således at der kun var "trompeteren" tilbage som musik i båden. - Faktisk hldt regnen op, netop som vi "lagde fra kaj" ved Marinestuen, men de fleste beholdt dog regnslagene på indtil over middag, - "for en sikkerheds skyld". - Vi fik overalt den samme gode modtagelse, som vi plejer, og ved Fregatten Jylland afbrød institionens bestyrelse sit bestyrelsesmøde for at byde os velkommen og høre vores sang og selve historien om den nu over 275-årige tradition her i Ebeltoft.
Stor TAK til alle, der betænkte gasterne med føde, fast og flydende, så dagen kunne gennemføres og lige så stor TAK til de der forsynede raslebøsserne med "guldstøv" !!!
her et par fotos fra dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

08. marts 2019:
100-års jubilæum i Randers Marineforening

Ebeltoft Marineforening var repræsenteret med 6 mand ved Randers Marineforenings  fornemme 100-års jubilæums-reception i Marinestuen ved havnen i Randers, - hvor der blandt andet blev serveret "rigtigt fiskebord - "laks i alle afskygninger" (var der nogen, der sagde "Gudenå-laks ?)
her er par stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

06. marts 2019:
Makkerskydning:

Resulatet af marts måneds makkerskydning:
"Klasse 1" (145-150 pt.): Nr. 1: Jørgen Nuhuus & Svend Rasmussen, 295, - Nr. 3: Kaj Birk Jensen % Erik Lyager, 294, - Nr. 3: Svend Erik Sørensen & Jørgen Nyhuus, 292.
"Klasse 2": (139-144): Nr. 2: Jørgen Brøgger & Jørn Mortensen, 286, - Nr. 3: Preben Kristensen & Erik Lyager, 278, - Nr. 3: Jørgen Madsen & Peter Brøgger, 264.

03. marts 2019:
Distriktsmøde, afholdt i Ebeltoft.
Forårs-Distriktsmødet skulle efter planen have været afholdt i Skanderborg, men da afdelingen dér ikke så sig i stand til at gennemføre et distriktsmøde, blev dette i stedet henlagt til Ebeltoft
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

07. februar 2019:
Februar måneds makkerskydning

kategori 1 (145-150): Nr. 1: Erik Lyager & Steen Zacho, 197/14 X, - Nr. 2: Jørgen Nyhuus & Jørn Mortensen, 197/12 X, - Nr. 3: Svend Rasmussen & Erik Lyager, 294.
Kategori 2 (139-144): Nr. 1: Kaj Birk jensen & Finn Adamsen, 284, - Nr. 2: Ingelise Lyager & Børge Pedersen, 281, - Nr. 3: Jørgen Brøgger & Børge Pedersen, 276.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

06. februar 2019:
Den nye travalje er kommet "hjem"

Den ene af de to travaljer, vi sidste år fik fra Søværnet, har hidtil været opmagasineret hos formand Erich Franzen. I dag, den 6. februar, blev den afhentetb og fragtet til Marinestuen, hvor den nyu er klodset op og afventer, at årstiden og vejrliget bliver til, at at den kan komme i vandet.

01. februar og 07. februar 2019:
Forberedende arbejder til det nye flagspil

Den 1. februar blev stængerne til det nye flagspil fragtet fra Fregatten Jyllands værft - hvor de er høvlet til firkanter - til Marinestuen, hvor de blev klodset op. - Og allerede den 7. februar gik de forberedende arbejder i gang.
Klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse
.

24. januar 2019:
Første kammeratskabsaften i det nye år

Alle gode traditioner skal holdes i hævd, - så derfor startede vi også aftenen med,  at foreningen var vært ved en gang varm punch, hvormed vi alle ønskede hinanden godt nytår.
Derefter overrakte formand Erich H. Franzen en legatportion fra Ebeltoft Marineforenings Fond til styrmandsaspirant Ea Skaaning Vinkel, der har uddannelseskontrakt med Mærsk (til styrmand og skibsfører). Legatportionen er til hjælp til indkøb af lærebøger.
Ea Vinkel er netop vendt hjem efter ½ års kadet-togt med "Nele Mærsk" og skal nu tilbage på skolebænke på SIMAC i Svendborg.
Efter legatoverrækkelsen holdt Ea, der er medlem hos os, et meget spændende power-point-foredrag om togtet med "Nele Mærsk".
Der var mange spørgsmål til Ea efter foredraget, som hun  alle svarede hurtigt, koncist og beredvilligt på.
En helt igennem god aften, - og hvor var det synd for de, der ikke var der, og som derfor snød sig selv for en rigtig god oplevelse (og et krus dejlig punch).
Her et par "skud" fra aftenen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

09. januar 2019:
Første makkerskydning i det nye år
Vinder-makkerpar: Svend Rasmussen & Ib Rørmand, 286 (billedet)
Nr. 2: Jørgen Nyhuus & Georg Sand, 282, - Nr. 3: Ib Rørmand & Erik Lyager, 280.
Grundet lavt deltragerantal var der kun præmie til aftenens vinderhold. - Der er åbenbart mange, der endnu ikke er færdige med at holde juleferie.