Klik på det emne, du gerne vil læse mere om.

Ved indvielsen af foreningens nye flagspil, Valdemarsdag den 15. juni 2019 - Dannebrogs 800-års dag - holdt æresmedlem, tidl. formand Christian Koudal, denne korte og gode  tale, inden han sammen med flaggast Per Snejbjerg indviede flagspillet vd at hejse det nye flag, som foreningen havde fået skænket af Danmarks-Samfundet, og som tidligere på dagen "dalet ned fra himlen". - Christian sagde:

"Her idag hvor vi fejrer 800 året for vort Nationale Flag, Dannebrog,fejrer vi samtidig indvielsen af vort nye Flagspil. Det er sponsoreret af vort afdøde æresmedlem Tommy Schimdt, Tommy var selv med til at fælde topmasten,,et af hans sidste ønsker var netop at bidrage til dette Flagspil, da det gamle, Svanens mast, ikke kunne holde længere. Det ønske er nu opfyldt, og der vil blive sat en lille mindeplade på Stormasten ved en senere lejlighed.
Poul Erik Clausen kunne desværre ikke være her idag.Han har virklig været primus motor
i tilvirkningen af dette flagspil og har været med lige fra starten sammen med 3 andre ildsjæle.
Poul Erik er endnu ikke medlem af foreningen, men er kommet udefra,men skal være hjertelig velkommen. Samtidig vil jeg nævne mange andre gode medlemmer, der også har været en uvurderlig hjælp. Tusind tak for det ! - samt også tak til de gode sponsorer, der har bidraget med forskellige materialer.
Ingen  nævnt ingen glemt.

Lad os hejse Dannebrog"

c.k.