Kabysrygtet

Foreningen har sit eget lille medlemsblad "Kabysrygtet", der udkommer 6 gange årligt med følgende numre: februar/marts - april/maj - juni/juli - august/september - oktober/november og december/januar.

Redaktør, ansvh.:
Peter Brøgger. Engdalsvej 65 A, st. th., 8220 Brabrand. Tlf. 40 71 95 09,- e.-mail:peterbrogger@hotmail.com
Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen. NP Grafisk. Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft. Tlf. 22 11 69 45,e-mail: np@npgrafisk.dk

 

Deadline: Den 15. i hver måned inden næste udgivelse


Se de seneste numre af Kabysrygtet her:
Klik på den lille skrift under overskriften


O.B.S.: Til Kabysrygtet, august 2021:
Datoen for fisketuren er ændret til mandag den 13. september

Jvfr. side 12: Så er menuen til sommerfesten den 20. august klar, - læs her