Kabysrygtet

Foreningen har sit eget lille medlemsblad "Kabysrygtet", der udkommer 6 gange årligt med følgende numre: februar/marts - april/maj - juni/juli - august/september - oktober/november og december/januar.

Redaktør, ansvh.:
Knud Erik Overgaard. Bakkusvej 29 B, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 20 71 66 11 - e-mail: overgaardknuderik@gmail.com
Grafisk tilrettelægning:
Niels Poulsen. NP Grafisk. Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 22 11 69 45,e-mail: np@npgrafisk.dk

Deadline: Den 15. i hver måned inden næste udgivelse


Se de seneste numre af Kabysrygtet her:
Klik på den lille skrift under overskriften