25. juni 2019:
Georg Sands og Christian Koudals tak til gasterne efter indvielsen af flagspillet.

Ved tirsdagstræffet i dag oplæste Christian Koudal, tovholder på flagspils-projektet, denne takkeskrivels, som han samtidig bad om at få lagt på  foreningens hjemmeside og face-bookside samt bragt i Kabysrygtet:

"Flagspil:
I forbindelse med det netop færdiggjorte flagspil, er der mange gode medlemmer, der har bidraget med en indsats, der har været vigtig for at flagspillet kunne stå færdigt til Valdemarsdagen.
Her vil vi gerne nævne nogle af de særdeles vigtige personer der, ud over Lauge Christiansen, Erik Lange og Thorkil Thorsen, arbejdede ihærdigt de sidste dage før opsætningen for at gøre de sidste nødvendige ting helt klare til ibrugtagning.
Villy Rasmussen arbejdede næsten i døgndrift får at få de rustfri beslag til at passe til perfektion.
Claus Albæk der havde medbragt et mobilt værksted; og brugte det meste af en dag for at få wirerne til spillet passet til i den helt rigtige længde og få klemt de forskellige beslag på.
Herudover skal det nævnes, at tirsdagstræffets deltagere har været meget hjælpsomme, når der enten skulle løftes, bæres eller flyttes, og også tak til alle dem der var med til selve opsætningen.
Flagspillet står nu strunkt og næsten helt færdigt, og det har været en utrolig spændende proces at komme igennem; lige fra fældning af træet, transport til fregatværkstedet for savning og endelig videre til Marinestuen, transporteret på en tohjulet mastevogn.
Uden Poul Erik Clausens viden og indsigt og Ole Laursens utrolige ihærdighed havde vi været i gang endnu, og det har været en lærerig fornøjelse at tilbringe så mange tirsdage og torsdage sammen med jer.                                                                                                                       Tusind tak for indsatsen !

 Georg Sand og Christian Koudal".