Klik på det emne, du gerne vil læse mere om

15. juni 2019:
Formandens velkomsttale

ved indvielsen af foreningens nye flagspil i forbindelse med arrangementet "Dannebrog 800 år" - Valdemarsfest i Ebeltoft:

Kære Gæster, medlemmer og tilskuere

Velkommen her til Marinestuen på denne helt særlige dag. Vi fejrer i dag vort flag, Dannebrogs, 800års fødselsdag, hvilket fra Danmarks-samfundet blev gjort ved det fine arrangement på Torvet og i Kirken.

Men her Marinestuen for Ebeltoft Marineforening har vi endnu noget at fejre.

Og derfor skal der lyde en særlig velkomst til de gaster der har lavet vores nye flagspil.

For et par år siden måtte vi desværre konstatere at vort gamle flagspil, der var bygget af masten fra Søværnets skoleskib ”Svanen” var angrebet af råd indvendigt og ikke stod til at redde.

På initiativ af æresmedlem, tidligere formand Christian Koudal, gik et gæng af gaster i gang med at fremstille et nyt flagspil. Det er det I ser her, og som vi skal indvie i dag. De har knoklet hårdt for at blive færdige, men har ikke givet køb på håndværket. Det er et flot resultat som I kan se.

Jeg vil, på foreningens vegne gerne sige jer en stor tak for det flotte flagspil og for jeres enorme arbejdsindsats for at få det færdigt til Dannebrogs 800-års fødselsdag.

TAK

Jeg ved, at Christian lidt senere gerne vil sige et par ord, når flaget er hejst.

Efter indvielsen der afsluttes med 3 kanonsalutskud, vil der for dem, der har spisebillet, være Danmarks Nationalret i Marinestuen. De, der ikke har spisebillet, er selvfølgelig også velkommen til at følge med ind og købe sig noget at drikke i baren. Der vil være underholdning ved Slupkoret og hyggeligt samvær

Inden vi giver ordet til formanden for Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Mogens Fokdal, der vil holde indvielsestalen, skal vi synge ”Danmark nu blunder den lyse nat”. Teksten står i programhæfterne. Jeg vil gerne bede Slupkoret synge for. – Værs’go !

Efter sangen:

Værs’go til Mogens Fokdal