05. maj 2022:
Værdig højtideligholdelse og  markering af 5. maj, - 77-årsdagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45

Det var en smuk og værdig markering af den nationale mindedag, da en lille snes medlemmer af foreningen deltog i det traditionelle arrangement ved foreningens mindesten på havnen i i Ebeltoft. Stenen var flankeret af Marineforeningens flag og Vaabenbrødreforeningens fane, mens den øvrige parade stod opmarcheret med front mod mindestenen, der blev rejst af Ebeltoft Marineforening i 1946.
Foreningens medlem, tidligere generalsekretær i Dansk Sømandskirke, orlogs- og sømandspræst Ronalæd Pedersen emer., holdt en meget smuk og meget tankevækkende tale, hvor han også drog paralleller til den nuværende situation med krig i Europa, - russernes invasion af Ukraine og den skæbne ukrainerne lige nu lider.
Næstformand Steen Knudsen lagde herefter en buket rød-hvide blomster ved stenen, hvorefter foreningens medlem, Kis Bødker, der er bestyrelsesmedlem i pårørendeforeningen for Danske Krigssejlere, lagde en buket i De Allieredes farver.
Efter højtideligheden marcherede paraden tilbage til Marinestuen, hvor der var aftrædning og hyggeligt samvær over en kop kaffe med brød.
I dagens anledning var femlagt de to original-breve, som fiskeskipper Jens Bendix Jensen fra Ebeltoft efter krigen modtog fra generalerne Eisenhower og Montgomery som tak for hans store indsats med at sejle nedskudte allierede flyvere til Sverige under Besættelsen. Foreningen har fået originalbrevene af Jens Bendix' barnebarn, Jens Mejlgaard. Det var meningen, at originalbrecvene skulle have været afsløret ved det stort anlagte arrangement 4. og 5. maj 2020 i anledning af 75-året for Befrielsen. Det arrangement der desværre, også i 2021, måtte aflyses på grund af corona-pandemien. Der er nu fremstillet en glasmontre, hvori brevene for eftertiden vil være udstillet i Marinestuen.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Fotos: Bent Olsen og Erik Grønlund. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

21. april 2022:
Så er "den lille kanon" færdig-restaureret.

Efter længere tids intensivt og dygtigt håndværksarbejde er "den lille kanin" nu færdigrestaureret. Og resultatet er blevet utrroligt flot.  De to gode medlemmer, der harv stået for den flotte restaurering er Ole Laursen (tømrer- og smedearbejde) og Thorkil Thorsen (malerarbejde). Den står nu smukt i de gamle oldenborgske farver.

26. marts 2022:
Første Fregatskydning efter to års corona-nedlukning
Flemming Hjorth ny Fregatkaptajn

Efter to corona-år, hvor det ikke var muligt at afholde den årlige, traditionsrige Fregatskydning, kunne det endelig lade sig gøre i år. Og det skete efter de allerbedste traditioner.
Der måtte i alt 183 skud og næsten 3 timers hård kamp til, før den fjendtlige fregat var skudt endeligt i sænk ved et velrettet skud af Flemming Hjorth, der dermed sikrede sig titlen som Fregatkaptajn samt modtager af den ny-indstiftede Fregatkaptajns-medalje samt 1. skyttepræmie.
Danmarks Marineforenings Landsskytteudvalg har indstiftet en ny landsdækkende, officiel Fregatkaptajnsmedalje, der kan tildeles fremtidig Fregatkaptajner, - og ligeledes med tilbagevirkende kraft til tidligere Fregatkaptajner. Det sidste skete ved en lille højtidelighed i kaffepausen, hvor medaljen blev overrakt til 14 tidligere Fregatkaptajner.
Resultaterne blev som følger:
1. Store Bram, Cai Muss v. Flemming Hjorth
2. Fore Bram, Lauge Christiansen v. Claus Thuesen Jensen
3. Bergginen, Steen Trolle v. Gunnar Christensen
4. Store Mærs, Erik Sebbelin v. Thorkil Thorsen
5. Torben Larsen v. Svend Rasmussen
6. Blændsejl, Martin Bech Hansen v. Preben Steen Jensen
7. Mesan, Johan Peter Jensen v. Anders Hansen
8. Storsejl, Steen Knudsen v. Jen s Knudsen
9. Fok, Alf Petersen v. Jan A. Hansen
10. Krudtkammer, Flemming Hjorth, eget skud.
1. Skyttepræmie: Flemming Hjorth
2. Skyttepræmie Jan A. Hansen

Herunder nogle "skarpe skud" fra den hyggelige eftermiddag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19.-20. marts 2022:
100-års jubilæums-landsskyttestævne
Jørn Mortensen veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk
Ebeltoft skal være vært for stævnet igen i 2024

Foreningen deltog med 6 skytter i årets landsskyttestævne, der afholdtes i København i anledning af 100-året for den første landsskydning i 1922, der netop afholdtes i København. Selve skydningerne foregik på Kgs. Lyngby skydebaner og "det sociale" med jubilæumsfest lørdag aften og søndagsfrokost med præmieuddelinger foregik i Brøndby Marineforening.
Et fint og veltilrettelagt arrangement, som landsskytteudvalget skal have stor stor ros, tak og anerkendelse for !
Jørn Mortensen sikrede sig titlen som veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk. Dermed blev han også "holdskytte", ligesom han fik præmie for bedste Ebeltoft-resultat ved vinterens hjemmebaneskydning. Han kunne således drage hjem med ikke færre end 3 præmier i køjesækken.
I konkurrencen for fritstående skytter kom Mikkel Brøgger ind på 4. pladsen, lige nøjagtigt 1 point efter "bronzemedaljevinderen".
I holdkonkurrencen kom Ebeltoft ind på en "lun" 7. plads ud af 20 laug.
Under præmieuddelingen var formand Mikkel Brøgger op og modtage erindringsbægeret for "Fremgangspokalen", som vi vandt sidste år.
Ved landsmødet lørdag eftermiddag valgtes Ebeltoft som arrangør af stævnet i 2024, ligesom vi også var i 2021. I 2023 skal stævnet holdes i Randers.
Læs pressemeddelelse her.
Herunder nogle "skarpe skud" fra det festlige jubilæums-arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
19.-20. marts 2022:
100-års jubilæums-landsskyttestævne
Jørn Mortensen veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk
Ebeltoft skal være vært for stævnet igen i 2024

Foreningen deltog med 6 skytter i årets landsskyttestævne, der afholdtes i København i anledning af 100-året for den første landsskydning i 1922, der netop afholdtes i København. Selve skydningerne foregik på Kgs. Lyngby skydebaner og "det sociale" med jubilæumsfest lørdag aften og søndagsfrokost med præmieuddelinger foregik i Brøndby Marineforening.
Et fint og veltilrettelagt arrangement, som landsskytteudvalget skal have stor stor ros, tak og anerkendelse for !
Jørn Mortensen sikrede sig titlen som veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk. Dermed blev han også "holdskytte", ligesom han fik præmie for bedste Ebeltoft-resultat ved vinterens hjemmebaneskydning. Han kunne således drage hjem med ikke færre end 3 præmier i køjesækken.
I konkurrencen for fritstående skytter kom Mikkel Brøgger ind på 4. pladsen, lige nøjagtigt 1 point efter "bronzemedaljevinderen".
I holdkonkurrencen kom Ebeltoft ind på en "lun" 7. plads ud af 20 laug.
Under præmieuddelingen var formand Mikkel Brøgger op og modtage erindringsbægeret for "Fremgangspokalen", som vi vandt sidste år.
Ved landsmødet lørdag eftermiddag valgtes Ebeltoft som arrangør af stævnet i 2024, ligesom vi også var i 2021. I 2023 skal stævnet holdes i Randers.
Læs pressemeddelelse her.
Herunder nogle "skarpe skud" fra det festlige jubilæums-arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

04. marts 2022:
Ebeltoft Marineforening donerede overskuddet fra Slupsejladsen til Fregatten Jylland.

At flytte slupsejladsen fra fastelavns-mandag til fastelavns-lørdag viste sig at være det helt rigtige, og de ihærdige raslere fik betydeligt mere i indsamlingsbøsserne og via MobilePay end sædvanligt.
Det var derfor med stor glæde, at repræsentanter fra foreningen - med vores nye formand Mikkel Brøgger i spidsen - i forbindelse med allerede tidligere fastlagt møde i anden anledning den 4. marts kunne overrække fregatledelsen overskuddet fra slupsejladsen, - ialt 11.000,- kr. !
På nedenståen de fotos ses fra venstre: Tovholder for slupsejladsen Poul Bojesen, Fregattens udstillingsleder Karen-Louise  Juhl, fregatdirektør Karin Buhl Slæggerup og MF-formand Mikkel Brøgger.

28. februar 2022:
Ebeltloft Marineforening fyldte 105 år.

det blev markleret ved, at signalflagene i flagspillet foran Marinestuen blev udskiftet, så der nu står 105, - efterfulgt en kop formiddagskaffe indendøre i varmen for de deltagende repræsen- tanter. - Og så kan vi jo passende allesammen ønske både foreningen og os selv tillykke med den høje alder. Nogle af os holder sig bedre end andre. Foreningen nok bedst af alle.

25. februar 2022:
Generalforsamling
Mikkel Brøgger valgt til ny formand. Derudover 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.

Foreningens generalforsamling den 24. februar startede i overensstemmelse med de bedste traditioner og i god ro og orden. Efter velkomst og flaghejsning nød de ca. 55 medlemmer hovmesterens vel-tillavede og velsmagende kogte torsk med div. tilbehør. Og efter spisningen stødte ca. en halv snes medlemmer yderligere til for at deltage i selve generalforsamlingen. Efter velkomst og flaghejsning samt et minuts stilhed for medlemmer, der er gået fra borde i det forløbne år, var der tildeling af jubilartegn samt overrækkelse emblem til nye medlemmer.
Som aftenens højdepunkt blev Ole Laursen herefter kaldt frem og blev - efter godkendelse i Landsbestyrelsen - tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv, for sin mangeartede og store indsats for foreningen gennem mange år.
Under valg blev Mikkel Brøgger valgt som ny formand, mens Knud Erik Overgaard, Palle Dannemann og Kjeld Thejl nyvalgtes til bestyrelsen. Som nye suppleanter valgtes Svend M. Rasmussen og Christian Brix Nielsen. Som ny flagbærer valgtes John Rosborg.
Den nye formand, Mikkel Brøgger takkede for valget og udtrykte ønsket om fremtidig støt og rolig kurs i foreningen og kaldte derefter de afgåede bestyrelse4smedlemmer frem og overrakte hver en flaske "Royal Danish Navy Rum", - og den afgåede formand tillige et våbenskjold fra Ebeltoft Marineforening.
Her nogle stemningsindtryk fra aftenen.

27. januar 2022:
Interessant og velbesøgt kammeratskabsaften

Årets første kammeratskabsaften var en stor succes med ikke færre end 31 deltagere, der efter "den obligatoriske nytårspunch" lyttede spændt til Anders Kristensens fortælling om sine oplevelser rundt i verden, specielt i Afrika, efter mere end 35 års virke i cementkoncernen F.L. Smidth A/S.
Her er nogle stemningsfotos fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.