07. marts 2020:
Mindestensafsløring

Muesumsforeningen for Ebeltoft og Omegn havde i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og Naturstyrelsen Kronjyllandm påtaget sig at rejse to mindesten for de to sidste våbennedkastninger fra de allierede til den lokale modstandsbevægelse under Besæt- telsen 1940-45, henholdsvis ved Langesø og Agri Baunehøj.
En højtidelighed med afsløring af stenen ved Agri Baunehøj markerede rejsningen af begge sten. En meget fin højjtidelighed, hvortil Ebeltoft marineforening var anmodet om atv deltage med flaget og officielle repræsentanter sammen med fanekommandoer fra Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Hjemmeværnsdistrikt Djursland og Danmarks Veteraner.
Se annonce for arrangementet, avisforomtale og avisreferat fra begivenheden
her.
Herunder stemningsindtryk fra højtideligheden. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse.

Vedrørende Besættelsen 1940-45 iøvrigt:
I anledning af 40-året for Befrielsen udgav Ebeltoft Marineforening i 1985 et mindehæfte, hvori flere af foreningens medlemmer berettede om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: Sejlads iallieret tjeneste, konvojsejlads på Murmansk, i Søværnet, sejlads "indenfor spærringen" og i den lokale modstandsbevægelse.
Se mindehæftet her(klik på den nederste,  lille skrift (under overskriften):

Stor tak til Jørgen Nyhuus,
der har udvirket, at det er blevet muligt at lægge dette mindehæfte på hjemmesiden !

01. marts 2020:
Godt Distriktsmøde i Horsens

Forerningen var repræsenteret med 6 mand ved forårs-distriktsmøædet i Horsens. Et rigtigt godt og indholdsrigt distriktsmøde, der blev indledt med et indlæg af vor nue landsformand Steen Eiler Engstrøm. I et spændende powerpoint-foredrag fortalte ERngstrøm om sig selv og sin baggrund, iom sin karriere i Søværnet (pt. CH FLS Korsør + Svn. Tamburkorps m.m.) samt om hans syn på og visioner for fremtidens Danmarks Marineforening.
Distriktsformand Lars Gjættermann aflagde en fyldig beretning, og debatlysten var stor og seriøs. Et helt igennem godt og vellykket distriktsmøde.
Kik på det enkelte foto for at se det ib stor størrelse.

27. februar 2020:
Velbesøgt og god generalforsamling

Lige knap 100 medlemmer deltog i årets generalforsamling, heraf godt 90 i den indledende, traditionelle torskespisning. Som altid lækker og særdfeles vel-tilberedt torsk af chefhovmester (og fiskeskipper med forstand på de dele) Bent Olsen.
Efter spisningen var der flaghejsning, hvorefter flaget blev sat på halv, og der blev udtalt pæne mindeord om de medlemmer, der var gået fra borde i det forløbne år. Efter et minuts stilhged var der overrækkelse af jubilartegn: 50-årstegn til Jørgen brøgger, Bent Ole rehr og Kristian Rønholm. 40-års tegn til Leif Hoel og Kurt Nielsen samt 25-års teggn tilArne Uhrskov Christensen, Erik Grønlund og Johannes Jenriksen, Andry Jensen, William Jørgensen og Poul Erik Lægs. Og slutteligt optagelse af/tildeling af medlemsemblem til nye medlemmer.
Selve generalforsamlingen afvikledes i god ro og orden under myndig ledelse af Benny Magnussen som dirigent. Der var ingen principiellem spørgsmål, der bør refereres, så vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

30. januar 2020:
Spændende kammeratskabsaften

Ca. 30 gaster havde fundet vej til Marinestuen for at høre Lasse Bonde Mikkelsen fortælle om sin karriere og sine oplevelser som maskinmester, - et foredrag, som han kaldte  "Fra sømand af Kogtved til principal surveyor of Lloyds Register". 

Aftenen indledtes traditionelt med overrækkelse af emblem til nye medlemmer, og denne aften var der ikke færre end fire. Dejligt !
Da dette var den første kammeratskabsaften i det nye år, blev aftenen lige så traditionelt indledt (efter overrækkelsen af emblemer) med at foreningen var vært ved et krus varm punvh, hvormed vi ønskede hinanden godt nytår.

Ingen af de fremmødte kom til at gå skuffede derfra. I et imponerende powerpoint-foredrag af 3 timers varighed tryllebandt lasse forsamlingen. det var blændende ! - og synd for alle de, der ikke hørte det.
Her nogle "skarpe skud" fra aftenen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

21. januar 2020:
"Tirsdagstræffet"s vellykkede "vinterfrokost".
Her fanget i Christian Koudals fotolinse. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.