Bestyrelsen m.fl.

Formand:
Erich Franzen
Lyngsbækvej 41, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft.
Tlf. : 40 27 10 33 – e-mail: erich.heiner@gmail.com

Næstformand:
Frank Heede.
Jyllandsvej 4, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 2346 5722 – e-mail: flheede@hotmail.com

 

Kasserer:
Erik Lyager
Bakkehegnet 31, 8400 Ebeltoft
Tlf. 87521045 / 20575217 – e-mail: eriklyager@hotmail.com

 

Sekretær:
redaktør af medlemsbladet "Kabysrygtet", leder af skydeudvalget.
Peter Bøgger.
Engdalsvej 65 A, st. t.h. 8220 Brabrand.
Tlf. 40 71 95 09 - e-mail: peterbrogger@hotmail.dk

 

Bestyrelsesmedlem:
Poul Lindhardt Bojesen.
Enebærstien 8, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 30 20 40 10 – e-mail: pbojesen@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem:
Steen Knudsen.
Tlf.:40 68 63 73 - e-mail:steenk@knudsen.dk

Indtrådt som suppleant for Martin Kamp, - for resten af Martins valgperiode.

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Anders Kristensen. Solvangsvej 18, 8400 Ebeltoft.

Tlf. 61 30 41 99 -
e-mail anders@kristensen.at

Suppleanter:

1. suppleant:
Mikkel Brøgger.
Fiskegårdevej 3, Rosmus, 8570 Trustrup.
Tlf. 21 44 99 31, - e-mail:
mikkelbrogger@me.com

 


 

 

2. suppleant
P.t. vakant

 

Udenfor bestyrelsen:

Revisor:
Finn Adamsen.
Størvej 7, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 23 24 84 97 - e-mail: fia@nybolig.dk

Revisor:
Hans Skov.
Hvidkløvervej 2 A, Øer, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 40 17 66 11 - e-mail: hansskov@post10.tele.dk

Leder af Slupkoret:
Uwe weissfeld.
Krokusvej 12, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 20 29 65 29 - e-mail:weissfeld@mail.dk

Alle henvendelser om optræden af Slupkoret bedes venligst rettet til Uwe Weissfeld.

 

Tovholder for "Tirsdagstræffet":
Flemming Hjorth.
Markvangen 10, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 26 15 28 38 - e-mail: flemminghjorth@live.dk

"Tirsdagstræffet" mødes hver tirsdag kl. 10.00 til kaffe og rundstykker, - og går derefter igang med alt forefaldende udvendigt vedligeholdelsesarbejde 

Leder vedr. flagalléen:
Jørgen Halling-Illum.
Tlf. 40 50 65 53 / 35 3682 11 - e-mail: illum@e-mail.dk

Foreningen står for opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af byens flagallé

Leder af Pudselauget:
Per Snejbjerg.
Svinget 9, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 87 52 20 90 - e-mail: sunset-9@mail.dk 

Pudselauget står for pudsning af alt Marinestuens sølv- og messingtøj m.v..

Leder af Kanonlauget:
Thorkil Thorsen.
Kornvangen 1, 8400 Ebeltoft
Tlf. 40 33 50 65

Kanonlauget står for vedligeholdelse af kanoner og minebøsser m.m..

Webmaster, PR-mand og kontaktperson til andre soldaterforeninger:
Jørgen Brøgger.
Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

cvr. nr. 15783230

Bankforbindelse:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling
reg. nr. 93 60 - konto nr.
00087 38807