Bestyrelsen m.fl.

Formand:
Erich Franzen
Lyngsbækvej 41, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft.
Tlf. : 40 27 10 33 – e-mail: erich.heiner@gmail.com

Næstformand:
Frank Heede.
Jyllandsvej 4, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 2346 5722 – e-mail: flheede@hotmail.com

 

Kasserer:
Hans B. Hvitved.
Lærkestien 25, 8400 Ebeltoft
Tlf. 29 89 74 78 – e-mail: hanshvitved@gmail.com

 

Sekretær og redaktør af foreningens medlemsblad "Kabysrygtet", leder af skydeudvalget:
Peter Brøgger
Engdalsvej 65 A, st. t.h., 8220 Brabrand
Tlf. 40 71 95 09 – e-mail: peterbrogger@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem
Pia Skovsen Skarritsø.
Ebeltoftvej 3, Tåstrup, 8410 Rønde.
Tlf. 20 78 78 99 – e-mail: skarritsoe@gmail.com

Orlov fra bestyrelsesarbejdet resten af 2020

Bestyrelsesmedlem:
Poul Lindhardt Bojesen.
Enebærstien 8, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 30 20 40 10 – e-mail: pbojesen@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesposten er vakant frem indtil det bliver muligt at afholde generalforsamling 2021. Pladsen har hidtil været besat af Knud Erik Overgaard, der af personlige årsager har set nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pr. 25. januar 2021.

Suppleanter:

1. suppleant:
Martin kamp
Tlf. 28 78 19 94
e-mail: kamp2404@gmail.com

 

Martin Kamp er pr. 1. april 2020 indtrådt i bestyrelsen for resten af 2020 som stedfortræder for Pia Skarritsø

2. suppleant:
Mark Bjerg

Udenfor bestyrelsen:

Revisor:
Finn Adamsen.
Størvej 7, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 23 24 84 97 - e-mail: fia@nybolig.dk

Revisor:
Hans Skov.
Hvidkløvervej 2 A, Øer, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 40 17 66 11 - e-mail: hansskov@post10.tele.dk

Leder af Slupkoret:
Uwe weissfeld.
Krokusvej 12, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 20 29 65 29 - e-mail:weissfeld@mail.dk

Alle henvendelser om optræden af Slupkoret bedes venligst rettet til Uwe Weissfeld.

 

Tovholder for "Tirsdagstræffet":
Flemming Hjorth.
Markvangen 10, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 26 15 28 38 - e-mail: flemminghjorth@live.dk

"Tirsdagstræffet" mødes hver tirsdag kl. 10.00 til kaffe og rundstykker, - og går derefter igang med alt forefaldende udvendigt vedligeholdelsesarbejde 

Leder vedr. flagalléen:
Jørgen Halling-Illum.
Tlf. 40 50 65 53 / 35 3682 11 - e-mail: illum@e-mail.dk

Foreningen står for opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af byens flagallé

Leder af Pudselauget:
Per Snejbjerg.
Svinget 9, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 87 52 20 90 - e-mail: sunset-9@mail.dk 

Pudselauget står for pudsning af alt Marinestuens sølv- og messingtøj m.v..

Leder af Kanonlauget:
Thorkil Thorsen.
Kornvangen 1, 8400 Ebeltoft
Tlf. 40 33 50 65

Kanonlauget står for vedligeholdelse af kanoner og minebøsser m.m..

Webmaster, PR-mand og kontaktperson til andre soldaterforeninger:
Jørgen Brøgger.
Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

cvr. nr. 15783230

Bankforbindelse:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling
reg. nr. 93 60 - konto nr.
00087 38807