Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

23. november 2023:es, at det er godt "forankret", al den stund det klarede den kraftige blæst/storm i aftes.
I dag er der præcis en måned til Lille-juleaften, og i morgen holder vi så julefrokost som annonceret her nedenfor.

04. november:
ÅRETS JULEFROKOST
Fredag den 24. november kl. 16.00
Så er menuen til årets julefrokost klar :

23. oktober 2023:
"Byfanen" nu officielt i Marineforeningens varetægt

Ved et møde med bestyrerlsen for Ebeltoft Distriktsråd fik Ebeltoft Marineforening officielt overdraget ansvaret for "Byfanen" - Ebeltoft Købstads fane.
Læs mere
her - og læs historien om "Byfanen", og hvordan den endte med at komme i Marineforeningens varetægt her.

05. september 2023:
Ny direktør for Fregatten Jylland

Læs mere her

05. september 2023:
Smuk og værdig højtidelighed  i anledning af Den Nationale Flagdag for danske udsendte og veteraner

Læs mere her.

Årets Flagdagsmagasin er udkommet

Se mere her

29. august 2023:
Smuk højtidelighed i anledning af 80-årdsdagen for Flådens sænkning af egne skibe 29. august 1943 - efterfulgt af højtidelig afsløring af glasmontre i Marinestuen med originale takkebreve fra USA og Storbritannien til skipper Jens Bendix Jensen, Ebeltoft, for hans hjælp med at redde nedskudte allierede flyvere og sejle dem til Sverige under Besættelsen/2, Verdenskrig, 1940-45.
Læs mere
her

 

Den Nationale Flagdag for danske udsendte og veteraner, 5. september

Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at det - "i ellevte time" -alligevel har vist sig muligt at gennemføre arrangementet i anledning af Den Nationale Flagdag ganske som vi plejer. Blandt andet takket være en donation fra de såkaldte § 18-midler fra Frivilligrådet i Syddjurs Kommune.
Læs om hele arrangementet
her.

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret 23. november 2023