Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

28. oktober 2021:
Kammeratskabsaften

Ea Vinkel, ny flærdiguddannet navigatør i Mærsk, kommer og holdet foredrag om sin uddannelse til og sit arbejde som navigatør i Mærsk, som hun skulle have holdt i spetember, men som hun desværre ikke nåede hjem til. - Se mere
her

02. oktober 2021:
Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm:

"Jeg er ikke i tvivl om, at Skyttelavene er en betydelig del af Danmarks Marineforenings DNA og fortsat vil være en stor del af vores sammenhængskraft i fremtidens Marineforening" !
Læs mere
her

02. oktober 2021:
Christian Koudal tildelt Skyttelaugets Hæderstegn

Landsskyttestævnets kammeratskabsaften den 2. oktober blev traditionen tro indledt med flaghejsning og Dronningens Skål. Umiddelbart herefter blev ærersmedlem, tidligere formand Christian Koudal kaldt frem, - og blev tildelt Skyttelaugets Hæderstegn. Hæderstegnet blev oerrakt til Christian og hæftet på hans bryst af landsskytteudvalgs-form and Pierre Jensen. - Læs mere her

2.-3. oktober 2021
Vellykket Landsskyttestævne - med gode Ebeltoft-resultater

Marineforeningens Landsskyttestævne 2021  afholdtes i Ebeltoft med Ebgeltoft Marineforening som ansvarlig for al planlægning, praktisk tilrettelægning og hele gennemførelse. Stævnet var henlagt til Ebeltoft, fordi det i år er 100 år siden, at det første skydearrangement i Ebeltoft Marineforening blev afviklet. Det var en indendørs salon-skiveskydning, der afholdtes i Hotel Skandsenskilde's festsal. - Læs mere om det vellykkede Landsskyttestævne og de fine Ebeltoft-resultater her.

Sluppen skal medvirke ved åbningen ef årets Ebelfestival
lørdag den 16. oktober

Slupkoret deltager som bekendt altid ved åbningen af Ebelfestival'en. I år skal også selve Sluppen medvirke. Derfor starter vi allerede "forhyringen" af Slupgaster. - Læs mere her.

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret: 18. oktober 2021