Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

26. september 2022:
Steen Knudsen ny formand for foreningen

Efter Mikkel Brøggers fratræden som formand og udtrædelse af bestyrelsen er næstformand Steen Knudsen konstotueret som ny formand. Som ny næstformand er valgt Palle Dannemand.
"God vind" til de to, såvel som til den øvrige bestyrelse og Mikkel Brøgger.

9. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"
Læs mere
her
 

04. marts 2022:
Ebeltoft Marineforening overrakte overskuddet fra årets slupsejlads til Fregatten Jylland, - ialt 11.000,- kr.

Læs mere her.

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret:
30. november 2022