Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

20. september 2019:

DØDSFALD
Orlogskaptajn (P)  Peter Alan Nielsen fra borde

 

Vi har her til aften modtaget den sørgelige meddelelse, at vort gode medlem, orlogskaptajn (P) Peter Alan Nielsen er gået fra borde efter længere tids svær sygdom. Peter gjorde tjeneste i Søværnet fra 1964 og indtil sin pensionering. Hans seneste tjenestested var som chef for Minedepot Dråby. Peter blev medlem af Danmarks Marineforening den 12. januar 1968 og blev ved sin udnævnelse til chef for Minedepot Dråby overflyttet fra Glostrup Marineforening (nu Brøndby Marineforening) til Ebeltoft, og han blev således ved generalforsamlingen sidste år tildelt 50-års medlemstegnet.
Peter Nielsen var ikke medlem af Folkekirken og har inden sin død udtrykt ønske om, at der, når den tid kom, kunne afholdes en mindesammenkomst i Marinestuen, hvor der kunne siges "et par borgerlige ord". Mere herom senere, ligesom der også vil komme udførlige mindeord om Peter A. Nielsen i det kommende nummer af Kabysrygtet.
Æret være Peter Alan Nielsens minde !

Efterskrift 24.-09.-2019 :
Der afholdes en mindehøjtidelighed i Marinestuen søndag den 13. oktober kl. 14.00. - Se nærmere
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret: 11. oktober 2019