Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

11. april 2021:
Arrangementerne, højtideligholdelse af 75(+1)-året for Danmarks Befrielse den 4. og 5. maj er AFLYST.

De både nuværende og til den tid gældende Corona-restriktioner gør det desværre ikke muligt at gennemføre arrangementerne. Der ventes derfor med at gøre noget særligt til 2025 - 80-året for Befrielsen
.

 

09. april 2021:
81-årsdagen for Danmarks Besættelse 9. april 1940

Vi fulgte naturligvis flagreglementet og flagede på halv indtil kl. 12.00 og derefter på hel resten af dagen.
Tak til flaggasterne: Frank, Hans, Erik L. og Erik G.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Erik Grønlund.

26. marts 2021:
Den indvarslede generalforsamling den 22. april AFLYSES/UDÆTTES til den 10. juni, - grundet gældende Corona-restriktioner.

Vakant bestyrelsespost frem til generalforsamlingen
Knud Erik Overgaard har af personlige årsager set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pr. 25. januar 2021. - Læs mere
her

Midlertidig lukning af Marinestuen !

Vi har desværre også nu i Ebeltoft Marineforening oplevet vores første tilfælde af Covid19 virus, da et medlem er konstateret positiv. Derfor har bestyrelsen besluttet at lukke Marinestuen for alle aktiviteter med øjeblikkelig virkning. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre de der deltog ved Tirsdagstræffet den 20.10.2020 til at lade sig teste. Ligeledes opfordrer vi til, at hvis man har mistanke om at være smittet eller været i kontakt med en smittet til at lade sig teste for Covid19.
Lukningen betyder at alle aktiviteter, herunder Tirsdagstræffet, Slupkorets øve-aften, Onsdags-åbent med skydning og lørdags-åbent stopper med øjeblikkelig virkning.
Vi kan for nuværende ikke sige, hvornår vi kan åbne Marinestuen igen, men håber det kan blive inden for en overskuelig fremtid. Men dog næppe inden for de næste 4 uger. Det er selvfølgelig ærgerligt, men med den udvikling vi i disse dage ser i Danmark var det nok også forventeligt, at vi måtte blive ramt på et tidspunkt. Vi kan kun opfodre til at passe på hinanden og følge anbefalingerne fra myndighederne om at holde afstand og spritte af.
Til slut vil vi ønske vort ramte medlem god bedring og, at du hurtigt kommer dig over det. Vi glæder os til at se dig og alle jer andre tilbage i Marinestuen når vi kan åbne igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret: 11. april 2021