Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

29. september 2020:
O.B.S. - O.B.S.:

TIRSDAGSTRÆFFET genåbner tirsdag d. 6. oktober og indtil videre  med kaffe/morgenbrød med skærpede regler for servering mm medmindre, der kommer nye krav fra sundhedsmyndighederne.
VEL MØDT !
"TOVHOLDEREN"

22. september 2020:

AFLYSNINGER SOM FØLGE AF DEN NYE CORONA-SITUATION

Som følge af den nye udvikling i Corona-situationen i landet og de deraf følgende ny-indførte restriktioner og anbefalinger fra myndighederne har bestyrelsen besluttet at følgende planlagte aktiviteter aflyses/udsættes:

  • Kammeratskabsaften den 24. september
  • Fregatskydning den 10. oktober
  • Kammeratskabsaften den 29. oktober
  • ”Skafferfest” den 5. november
  • Julefrokost den  21. november

Følgende aktiviteter fortsætter uændret:

  • Lørdagsåbent, - uden frokost
  • Onsdagsåbninger med skydning, travaljeroning (indtil travaljen tages på land), kortspil m.v..
  • Tirsdagstræf, - dog uden rundstykker
  • Slupkors-øveaftener

Vi håber venligst på forståelse herfor
Bedste hilsener
Bestyrelsen

27. august 2020:
LØRDAGSFROKOSTERNE LÆGGES OP INDTIL VIDERE

Læs mere her

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret: 20. oktober 2020