Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

O.B.S.   KUN LØRDAGSFROKOSTER I DE LIGE UGER   O.B.S.

På forsøgsbasis, vil der frem til årets generalforsamling, kun være lørdagsfrokost i Marinestuen i de "lige" uger. Der vil således ikke være spisning i Marinestuen lørdag den 7. januar ! !
På grund af de kraftige prisstigninger på råvarerne, vil frokostprisen fremover være kr. 75,00.
Der vil i lighed med tidligere, ikke være frokost lørdag efter generalforsamlingen".

Hilsen bstyrelsen

O.B.S.              O.B.S.               O.B.S.

Fra og med januar 2023 ændres starttidspunktet for de månedlige kammeratskabsaftener

til kl. 19.00
(mod som hidtil 19.30), - begyndende med kammeratskabsaftenen den 26. januar 2023, - jvfr. nedenstående.

O.B.S.          O.B.S.          OB.S.

FØRSTE KAMMERATSKABSAFTEN I DEN NYE ÅR
torsdag den 26. januar 2023, kl. 19.00

 Ved en  beklagelig fejl er næste kammeratskabsaften den 26. januar 2023, den første i det nye år, ikke blevet "annonceret" / omtalt i januar-nummeret af Kabysrygtet, der p.t. ved at blive udsdendt og omdelt.

TRADITIONEN TRO STARTER VI AFTENEN MED, AT FORENINGEN  ER VÆRT VED
ET KRUS VARM PUNCH (Søværnets gode opskrift),
HVORMED VI ØNSKER HINANDEN
GODT NYTÅR

Derefter giver vi ordet til kommandørkaptajn Henrik Staunstrup, der fortæller spændende om
PIRATERI I ADENBUGTEN
baseret på Henrik Staunstrups oplevelser i
Fregatten Esbern Snare i 2011

Fototekster,  fra venstre: Besætningen fra Esbern Snare har netop skudt et pirat-moderskib i sænk, - Et hold pirater overgiver sig efter at være opbragt af gasterne i Esbern Snares FRB-gummibåd, - Entrehold fra et europæisk flådefartøj på vej til at borde og undersøge et formodet pirat-moderskib, - Esbern Snare (i forgrunden) og containerskibet "Mærsk McKinney Møller".

9. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"
Læs mere
her
 

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret:
25. januar 2023