Velkommen til

Ebeltoft Marineforening

Koncerten med
PRINSENS MUSIKKORPS

planlagt til fredag den 21. august 2020
ER AFLYST
p.g.a.Covid19-situationen

FISKETUREN
der oprindeligt var fastsat til den 26. august
ER UDSAT TIL ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER

Marinestuen genåbnet
Ingen træningsskydninger i juli måned + første uge af august

Marinestuen er igen åben for div. aktiviteter, der selvsagt udføres under iagttagelse af gældende Corona-forskriftern og -anvisninger, herunder forsamlingsantal, afstand og håndhygiejne. - selvom vi ikke må servere buffet, kan der nu igen nydes en god lørdagsfrokost i Marinestuen. Der er invividuel, personlig tallerkenservering af lækre platter, varierende efter vagthavendes valg. Prisniveau afhængigt asf, "hvad der er på platten", normalt 40,- kr.

grundet den lave søgning til onsdfags-skydningerne i sommermånederne, er det besluttet at lukek skydebanen for træningsskydninger i juli måned og første uge i august. Næste trænings-skydning er således onsdag den 12. august.

Om Besættelsen, 1940-45 :


Ved 40-året for Befrielsen, i 1985, udgav Ebeltoft marineforening et mindehæfte, hvor nogle af foreningens dalevende medlemmer fortalte om deres oplevelser i krigsårene: I Søværnet, i Handelsflåden, i allieretv tjeneste, i konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse m.m. - Dette mindehæfte kan ses og læses her.
 

I anledning af 50-året for Den Danske Flådes sænkning ef egne skibe den 29. august 1943 udgav Danmarka Marineforening i 1993 mindehæftet "Sådan oplevede jeg 29. august 1943 - 24 øjenvidneskildringer".
Forud herfor havde Marineforeningen udskrevet en konkurrence blandt personel, der havde været med til at sænke Flåden. Konkurrencen blev vundet af orlogskaptajn Jørgen Juul Rasmussen, - daværende chef for Minedepot Dråby ved Ebeltoft, og medlem af Ebeltoft Marineforening.
Mindehæftet kan ses og læses
her.


O.B.S.  -  O.B.S. :

Har du kendskab til søfolk fra Ebeltoft og øvrige Djursland, der var såkaldte "krigssejlere" i allieret tjeneste 1939-1945 ? - Så vil vi gerne høre om det. - Læs mere her.

Senest opdateret: 07. august 2020