Aktuelt nyt

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Klik på det emne, du gerne vil se mere om

23. marts 2019:
Sluppen sejler gennem Randers

I anledning af Randers Marineforenings 100-års jubilæum vil de genoplive den gamle tradition med at lade Fastelavnsbåden (hos os Sluppen) "sejle" gennem Randers' indre bydel. Hertil har de lånt vores Slup, loigesom vi deltager med bådsmand, lodhiver, en roer, en første-flagbærer og to musikere (harmonika og trompet). Randers Marineforening stiller selv med den øvrige besætning.
Samtidig skal Slupkoret og Marinehjemmeværnsorkestret fra Randers skiftes til at underholde på Torvet foran Rådhuset. Det hele sker i tidsrummet 10.30-12.30, - og blivwer helt sikkert en festlig oplevelse.
Tirsdag den 29. marts var vi 5 fra Ebeltoft, der skal med på "sejladsen" i Randers for at fortælle lidt om, hvordan en slupsejlads foregår og indøve sangene med dem, hvorefter der var udlevering af uniformer. - Billederne herunder er fra den dag. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

22. marts 2019:
- og så blev Sluppen hentet for at sætte kursen nordpå mod Randers.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

16.-17. marts 2019:
Jørn Mortensen hjem fra årets Landsskyttestævne som "dobbelt-mester"

Ebeltoft deltog med 6 skytter i årets Landsskyttestævne, der afvikledes i Esbjerg  den 16.-17. marts 2019. For 6. gang i alt og for 4. år i træk blev Ebeltofts bedste skytte Jørn Mortensen Landsskytte i venetarnklassen med fornemme 197 points ud af 200 mulige.
I den den individuelle konkurrence for fritstående skytter (< 60 år) kom peter Brøgger ind på en fornem 4. plads med 167 points.
Traditionen tro var der ved Landsskyttestævnet også præmieuddelinger for vinterens hjemmebaneskydning. Også her placerede Jørn Mortensen sig som bedst af alle med ialt 377 points ud af 400 mulige.
I hjemmebaneskydningens holdkonkurrence avancerede Ebeltoft fra en 5. plads sidste år til en 3. plads i år.
Der kan ses flere resultater fra Landsskyttestævnet
her.
Her er nogle "skarpe skud" fra det vellykkede stævne. Klik påp det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Fra Landsmødet lørdag eftermiddag og kammeratskabsaftenen lørdag aften:

Fra søndag formiddag:
Deltagerne fra Randers, Aarhus, Grenaa og Ebeltoft var kørende sammen i bus til stævnet. Det gav et fantastisk sammenhold på hele ture. - Peter Brøgger (Ebdeltoft), der er maskinchef i rederiet Esvagt havde udvirket, at alle deltagerne fra duisse fire foreninger kunne komme ombord og se rederiets skifteskib "Esvagt Alpha". Flere af rederiets skibe lå standby i havnen, så indledningsvis fortalte Peter lidt om de forskellige skibe og deres respektive opgaver, inden vi gik ombord. Vel ombord blev vi samlet i messen, hvor Peter først fortalte noget om rederiet og skipperen derefter fortalte om skibet og det opgaver som skifteskib. "Alpha" er  Farvandsvæse- nets gamle "Argus", som et par af deltagerne havde sejlet med tidligere, hvilket gjorde besøget endnu mere interessant. Vi blev inddelt i 6 hold, der med hvert sit besætningmedlem blev guidet rundt på skibet og fik fortalt om dette og hint. - Stor tak til Peter for at have tilrettelagt dette interessante besøg !

Efter besøget kunne i lige nå et kort besøg i Esbjerg marineforenings Marinestue på havnen, inden vi skulle tilbage til frokosten og præmieuddelingen.

Fra frokosten og præmieuddelingen søndag.- samt 2 "skud" fra hjemturen i bussen (hvor stemningen trods alt  var lidt mere dæmpet end på vejen derned).

14. marts 2019:
Forrygende tilslutning til "krigssejler-aften"

Som andetsteds (læs
her) holdt Grenaa og Ebeltoft Marineforeninger i fællesskab en "krigssejlser-aften" i Marinestuenm i Ebeltoft. Arrangementet var et led i vores bestræbelsr på at skaffe oplysninger om krigssejlere fra Djursland, således at vi kan samle deres historier og sikre dem for eftertiden, - samt forhåbentlig at sætte en mindetavle for alle krigssejlere fra Djursland på havnene i Djurslands to havnebyer, Grenaa og Ebeltoft.
Vi havde fået historiker Jakob Kjesgaard fra Randers til at holde et power-point-foredrag om krigssejlerne. Der var fri entré og fri adgang for alle interesserede. Arrangementet samlede over 80 tilhørere, og der var flere spørgsmål efter foredraget. Samtidig fik vi både på aftenen og dagene forud henvendelser med oplysninger om krigssejlere fra Djursland, bl.a. en mail helt fra Canada ! (Alice Marlowe, datter er krigssejler, Søren Nielsen, fra Nørager).
Det var et arrangement, der virkelig gav noget at arbejde videre med. - Det glæder vi os til, - og sidder DU inde med oplysninger om en tidligere krigssejler fra Djursland - er måske oven i købet  efterkomemr af en af dem - hører vi meget gerne fra Dig !
Se pressemeddelelse
her, annonce her og avisartikel her.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode aften. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

28. februar 2019:
Velbesøgt generalforsamling.

Foreningens 102. generealforsamling afholdtes på selveste stiftelsesdagen, den 28. februar.
Som traditionen byder, indledtes generalfrosamlingen med torskespisning, yderst velsmagende og vel-tilberedt af chefhovmester Bent Olsen og han kabyshjælpere.Spisningen havde havde samlet ikke færre end 84 medlemmer. Dejligt !  Efter spisningen kom yderligere en halv snes medlemmer for at deltage i selve generalforsamlingen, der selvsagt indledtes med flaghejsning, hvorefter flaget blev sat på halv, og der blev udtalt mindeord om de medlemmer, der er gået fra borde i det forgangne år. Herefter modtagelse og overrækkelse af emblem til nye medlemmer samt overrækkelse af jubilartegn.
Da flaget igen var sat på hel, valgtes Benny Magnussen enstemmigt som aftenens dirigent.Bestyrelsens beretning blev uden bemærkninger godkendt med akklamation.
Regnskabet blev godkendt med det protokollat, at der var en fejl i note 9, og at generalforsamlingen derfor bad bestyrelsen om kontakte den eksterne revisor (der har udarbejdet årsrapporten) og udbede sig en forklaring samt en retvisende årsrapport.
Kasserer Erik Lyager ønskede ikke at modtage genvalg til denne post. I hans sted valgtes på forslag fra bestyrelsen Hans Hvitved. Pia Skarritsø og Peter Brøgger genvalgtes til bestyrelsen, Kjeld Thejl som ny 1. suppleant og Mark Bjerg som 2. suppleant. Finn Adamsen genvalgtes som revisor og Uwe Weissfeld som revisorsuppleant.
Nils Jørgen Tastum valgtes som ny flagbærer efter æresmedlem Tommy Schmidts død; Mogens Fokdal nyvalgtes som 1. reserve-flagbærer og Per Snejbjerg som 2. reserve-flagbærer, medens det blev overladt til bestyrelsen at udpege sendemænd.
Forskellige bemærkninger under Eventuelt om bl.a. Marinestuens udsmykning, Slupkoret og medlemshvervning m.m..
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Fra venstre: Optagelse af nye medlemmer - 50-års tegn til John Olesen (t.v.) og Torben Larsen - 40-års tegn til, fra v., Tommy persen, Kaare A. Sørensen og Ronny Schmit - 25-års tegn til, fra v., Erik Klemmensen, Aage N. Hansen, Paul Agger madsen, John D'arcy Eriksen og Paul Erik Nielsen - kasserer Erik Lyager fremlægger regnskabet - "Ridderne om det runde bord" (de, der ikke deltog i torskespisningen, og derfor kom senere) - regnskabet studeres.

Vue over nogle af de mange deltagere

14. februar 2019:
Flagspil og travalje

Æresmedlem og formand emeritus Christian Koudal beretter:
"Der var pudsedag idag,  så der var mandskab til til at få Travaljen fra traileren så Erik Grønlund kører den til Grenå imorgen.
Samtidig blev der arbejdet godt på Flagspillet således at hovedmasten er lagt til tørring til videre forarbejding.
Som i kan se bliver der ryddet op efter arbejdet, Poul Erik havde sin store trailer med så den blev fyldt godt op.
Billeder og beretning til Hjemmesiden og Kabysrygtet.
Bedste Hilsener
Christian"

Vi siger tak til Christian for både beretning og billeder. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

09. februar 2019:
Fælles soldaterforenings-udflugt til Sea War Museum Jutland i Thyborøn, 25. maj 2019

Ved "formandsmødet" ved Soldaterforenings-skydningen 2018 blev det besluttet at arrangere en fælles-udflugt til Sea War Museum Jutland, - muséet og mindeparken for verdens største søslag, Jyllandsslaget, den 31.maj-1. juni 1916.

Se det detaljerede program her. - Læs også mere i Kabysrygtet, februar/marts 2019 her.

Muséets motto er:
Krig er tragedie og skal ikke forherliges, men historien skal fortælles og ofrene huskes.

Så sandt, som det er sagt. Derfor håber og tror vi også på, at vi kan og vil få en god tur med megen god snak med repræsentanterfor fra de andre foreninger.

Tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestruen

O.B.S.: Foreningen yder  et tilskud på 100,- kr. pr. medlem af Ebeltoft Marineforening, der deltager via Ebeltoft Marineforening. (gælder kun medlemmer, ikke ledsagere).

07. februar 2019:
... og så er arbejdet alleerede i gang
Så er arbejdet med tilvirkning af stængerne til flagspillet
allerede i gang,
- jvfr. nedenstående.

06. februar 2019:
Så kom den nye travalje på "hjem".

Den ene af de to nye travaljer, som vi har fået fra Søværnet har hidtil stået "opmagasineret" hos formand Erich Franzen (den anden er som bekendt udlånt til Grenaa Marineforening). I dag kom den så hjem til Marinestuen, hvor den nu er opklodset i gården og venter på foråret, så den kan komme i vandet.
Tak til Christian Koudal, Poul C.D. Sørensen, Ole Laursen, Georg Sand og Erik grønlund, der sørgede for transporten og opklodsningen m.m..

01. februar 2019:
Flagspilsmasterne klar til forarbejdning

Så er træet til flagspilsmasterne klar tikl videre forarbejdnin, - d.d. "fragtet" fra Fregatten Jylands værft til gården ved Marinestuen 9og opklodset på paller. - Stor tak til Poul, Flemming Georg og Christian, der udførte det hårde arbejde.

24. januar 2019:
Anden legatportion fra Ebeltoft Marineforenings Fond uddelt.

PRESSEMEDDELELSE / ORIENTERING
Kvindelig styrmandselev fik legatportion fra
Ebeltoft Marineforenings Fond

Ved Ebeltoft Marineforenings første kammeratskabsaften i det nye år blev legatportion nr. 2 fra Ebeltoft Marineforenings Fond tildelt 21-årige styrmandselev Ea Skaaning Vinkel fra Elsegårde.

Ea Vinkel har uddannelseskontrakt med Mærsk om en uddannelse som styrmand og skibsfører. Ea Vinkel har som sådan netop afsluttet et halvt års kadettogt med ”Nele Mærsk”, og er nu tilbage på SIMAC Svendborg (tidl. Svendborg Navigationsskole).

Ea Vinkel, der modtog et beløb til hjælp til indkøb af lærebøger, underholdt efter overrækkelsen forsamlingen med et meget spændende power-point-foredrag om sit netop afsluttede kadettogt med ”Nele Mærsk”.

Fakta:
I anledning af Ebeltoft Marineforenings 100-års jubilæum i 2017 oprettede Ebeltoft Marineforening ”Ebeltoft Marineforenings Fond”, der har til formål at støtte unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse.
Den første legatportion blev uddelt allerede i jubilæumsåret 2017.

Formand Erich H. Franzen overrækker legatportionen til Ea Vinkel

Ea Vnkel holder sit spændende power-point-foredrag

Nele Mærsk

03. januar 2019:
Ny korrespondance med borgmesteren vedr Syddjurs Kommunes adoption af Søværnets Skole, Center for Dykning ("Dykkerskolen").

Borgmesterens holdning og manglende svar på de stillede spørgsmål forekommer os nogetv arrogant. - Læs mere
her.

Ny kaptajn på Fregatten Jylland

Pressemeddelelse:

Vedr. Fregatten Jyllands Direktion

Offentliggørelse

Fregatten Jylland får ny kaptajn

Fregatten Jylland har ansat Karin Buhl Slæggerup som ny direktør med virkning fra d. 1. februar 2019.

Den selvejende institution Fregatten Jylland som står overfor en større strategi – og forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen, har ønsket at styrke ledelseskompetencerne til den kommende opgave.

Karin Buhl Slæggerup har stor erfaring inden for kulturledelse, fundraising og eventudvikling via nuværende job som sekretariatschef for HC Andersen Festivalen, tidligere job som Partnerskabs-og Udviklingschef for Aarhus 2017, Marketingschef for Midtjysk Turisme m.m.

Det er med vemod jeg forlader det spændende projekt med HC Andersen Festivals, men ser med stor glæde frem til de ny spændende udfordringer som direktør for Fregatten Jylland, hvor en samlet bestyrelse står bag indstillingen, udtaler Karin Buhl Slæggerup
Tommy Bøgehøj
Formand D.S.I. Fregatten Jylland
Mobil 20200196

19. december 2018:
Ebeltoft Marineforening stillede spørgsmål ved byrådsmødet

Repræsentanter for Ebeltoft Marineforening mødte op til byrådsmødet den 19. december for i byrådets spørgetid at stille spørgsmål til borgmesteren og det øvrige byråd vedrørende byrådets (borgmesterens) uforståelige beslutning om ikke at ville søge adoptionen af Søværnets Dykkerskole bibeholdt.
Læs foreningens oprindelige henvensle af 12. november 2018
her. - Læs borgmesterens svar her, og afbud til fællestransport til Dykkerskolens afskedsreception her, - samt de spørgsmål der blev stillet ved byrådsmødet her.
Se endvidere live-videoptagelse fra spørgetiden her.

30. november 2018:
Ændring i Fregatten Jyllands direktion

Pressemeddelelse fra Fregatten Jylland::

Vedr. Fregatten Jyllands Direktion

Offentliggørelse

Efter gensidig aftale fratræder direktør Lars H. Olsen sin stilling på Fregatten Jylland med udgangen af april 2019.

Den selvejende institution Fregatten Jylland står overfor en større fysisk forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen.

Bestyrelsen og Lars H. Olsen er enige om, at de kommende faser skal styrkes ved at tilføre yderligere kompetencer til Fregatten Jylland.

Bestyrelsen ved formand Tommy Bøgehøj takker Lars H. Olsen for et godt samarbejde og for at have stået i spidsen for udarbejdelse af den nye strategiplan, og ser frem til fortsat at have en god dialog med Lars H. Olsen som konsulent for Fregatten Jylland.

Tommy Bøgehøj
Formand D.S.I. Fregatten Jylland

01. november 2018:
Æresmedlem Tommy Schmidt bisat. - Se mere
her.

30. oktober 2018:
Mols-Linien overtager Danske Færger A/S

- og fire danske færgerueter skifter dermed navn,.
Læs mere
her.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.

Generelt 2018
Modelskibsudstilling ved Fregatten Jylland

Den 11. februar 2018 åbnede en modelskibsudstilling - "Modeller på podier" - i Fregatten Jyllands udstillingshal.

Udstillingen omfatter en lang række modelskibe og enkelte andre historiske effekter, udlånt af flere af landets marineforeninger. - Alene Ebeltoft Marineforening har udlånt 4 modelskibe samt lanternen fra "ME 1016", "Jappes mine" og maleriet af Fregatten Jylland i indsejlingen til Ebeltoft Vig.

Udstillingen løber frem til den 31. december 2018. - Et besøg kan afgjort anbefales.