Aktuelt nyt

 

11. april 2021:
Arrangementerne, højtideligholdelse af 75(+1)-året for Danmarks Befrielse den 4. og 5. maj er AFLYST.

De både nuværende og til den tid gældende Corona-restriktioner gør det desværre ikke muligt at gennemføre arrangementerne. Der ventes derfor med at gøre noget særligt til 2025 - 80-året for Befrielsen
.

26. marts 2021:
Den indvarslede generalforsamling den 22. april AFLYSES/ UDSÆTTES til 10. juni grundet de p.t. gældende Corona-restriktioner.

12. februar 2021:
Forsvaret får flere muskler til indsatsen i Arktis og Nordatlanten

25. januar 2021:
Vakant bestyrelsespost frem til generalforsamlingen

Bestyrelsesmedlem Knud Erik Overgaard har af personlige årsager set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen pr. 25. januar 2021.
Da alle foreningsaktiviteter er lukket som følge af den aktuelle Corona-situation, vil bestyrelsesposten forblive vakant indtil det bliver muligt at afholde generalforsamling, hvor der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af Knud Eriks periode, d.v.s. frem til generalforsamlingen 2022.
Bestyrelsen er kede af Knud Eriks afgang, men har selvfølgelig forståelse for situationen og ønsker Knud Erik al mulig "god vind" med tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet i de forgangne år.

24. januar 2021:
70-års mindearrangement ved "Jutlandia-mindestenen" på Langelinie

Læs mere her

21. januar 2021:
Flere handelsskibe har Dannebrog i hækken

Læs mere her

13. januar 2021:
Danmark overtager ledelsen af flådeoperationen i Hormuz-strædet

Læs mere her.

12. januar 2021:
Samsølinien A/S køber Hundested-Rørvig Færgefart A/S

Læs mere
her

13.december 2020:
Sendemandsmødet udskydes til september

Grundet den aktuelle Covid-19 situation har Landsbestyrelsen besluttet at flytte forårets sendemandsmøæde til september måned. Ny dato udmeldes senere.

08.-10. januar 2021:
Lovpligtig åbenkontrol af alle våben,
der er registreret via Ebeltoft Marineforenings Skyttelaug. Vi kan desværre ikke gøre, som vi plejer: At bede de, der har deres privatejede våben derhjemme, om at møde op med dem (alternativt at indlevere dem på forhånd). Derfor må vi i stedet bede de, der har deres rifler derhjemme, om at tage et billede af riflen med låsen åben + et billede af bund-stykket, hvor man kan se nummeret. - Vi tager personlig kontakt til de medlemmer, det drejer sig om.

01. december 2020:
Landsskyttestævnet 2021 udsættes til den 2.-3. oktober

Det er d.d. aftalt med formanden for landsskytteudvalget, at Landsskyttestævnet, der var planlagt til aholdelse den 20.-21 marts 2021 med od som arrangør, flyttes til den 2.-3. oktober grundet corona-situationen.
Marineforeningens landsbestyrelse har tilsvarende besluttet at udskyde sendenmandsmødet 2021 til september måned

Midlertidig lukning af Marinestuen !

Vi har desværre også nu i Ebeltoft Marineforening oplevet vores første tilfælde af Covid19 virus, da et medlem er konstateret positiv. Derfor har bestyrelsen besluttet at lukke Marinestuen for alle aktiviteter med øjeblikkelig virkning. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre de der deltog ved Tirsdagstræffet den 20.10.2020 til at lade sig teste. Ligeledes opfordrer vi til, at hvis man har mistanke om at være smittet eller været i kontakt med en smittet til at lade sig teste for Covid19.
Lukningen betyder at alle aktiviteter, herunder Tirsdagstræffet, Slupkorets øve-aften, Onsdags-åbent med skydning og lørdags-åbent stopper med øjeblikkelig virkning.
Vi kan for nuværende ikke sige, hvornår vi kan åbne Marinestuen igen, men håber det kan blive inden for en overskuelig fremtid. Men dog næppe inden for de næste 4 uger. Det er selvfølgelig ærgerligt, men med den udvikling vi i disse dage ser i Danmark var det nok også forventeligt, at vi måtte blive ramt på et tidspunkt. Vi kan kun opfodre til at passe på hinanden og følge anbefalingerne fra myndighederne om at holde afstand og spritte af.
Til slut vil vi ønske vort ramte medlem god bedring og, at du hurtigt kommer dig over det. Vi glæder os til at se dig og alle jer andre tilbage i Marinestuen når vi kan åbne igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.