Aktuelt nyt

 

25. december 2019:
Mange fra Marineforeningen var til Julegudstjeneste

I dag, 1. juledag, transmitterede Danmarks Radio, DR K, julegudstjeneste fra Ebeltoft Kirke. Blandt menigheden sås særligt mange medlemmer af Ebeltoft marineforening, herunder flere fra Slupkoret. I flæng kanblandt andre nævnes Uer Eirssfeld, Ingvardt Christensen, Poul Bojesen, Bernt Kaatd, Jens, Elund Pedersen og vist også benny Magnussen m.fl. Flere med ægtefæller. Og naturligvis ogsa mange andre kendte Ebeltoft-borgere. Gudstjenesten blev forrettet af sognepræst Heidi Bisgaard.
Fotografen forsøgte at tage flere fotos fra TV-skærmen, hvilket desværre mislykkedes.

09. december 2019:
Vellykket "Juleskafning" på Fregatten Jylland

I week-enden 7.-8.-december afholdtes eventen "Fregatten Jylland søsætter julen" ombord på Fregatten Jylland. Traditionen tro medvirkede Ebeltoft Marineforening lørdag, hvor vi dels stod for udbakning og udskænkning af "ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter" med tilhørende romgrog og "Bådsmandens fryd" m.m, dels under havde Slupkoret til at underholde hvert hele klokkeslet.
Vi i dag modtaget denne takkeskrivelse fra Fregatten Jyllands direktør, Karin Buhl Slæggerup:

Kære Erich, Ebeltoft Marineforening & Slupkoret
Tusind tak for indsatsen her i weekenden. Vi er meget taknemmelige for jeres medvirken og at I er med til at skabe en god julestemning på skibet. Også stor tak til Slupkoret for det som altid festlige indslag.
Vi havde en meget fin afvikling af arrangementet med mange glade gæster og stadeholdere begge dage.
Jeg håber, du vil videregive min hilsen til jeres medlemmer, herunder i særlig grad til dem der meldte sig under fanerne.Også rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle i Ebeltoft Marineforening og Slupkoret
De bedste hilsner
Karin Buhl Slæggerup
Direktør

Herunder nogle nogle "skud" fra den stemningsfulde arrangement (Fotos: Frank Heede). Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Se flere fotos fra dagen
her.

23. november 2919:
Fornem donation til foreningen

Vort gode, gavmuilde - og altid meget arbejdsomme - medlem, Ole Laursen, har igen solgt en af sine joller, - med det formål efterfølgende at donere salgsprisen til Ebeltoft Marine- forening. Ole har øremærket beløbet - 4.000,- kr. - til renovering af gavklen pålager-/værkstedsbygningen samt nye brystningspartier under vinderne fra hall'en og rygerummet.
Vi siger hjerteligt TAK til Ole for denne fornemme donation, der gør, at vi nu kan få  gennem-ført disse vedligeholdelsesarbejder, der længe har været tiltrængt.

08. oktober 2019:
Afdeling af Veterancafé Djursland åbnet i Ebeltoft

Veterancafé Djursland har som bekendt eksisteret siden marts 2017 med faste møder i Marinestuen i Grenaa tirsdage i lige uger.
Nu er der oprettet en afdeling af Veterancaféen i Ebeltoft - i Marinestuen - hvor der er åbent den første mandag i hver måned, kl. 10.00-13.00:
Første arrangement blev afholdt mandag den 8. oktober 2019 med 14 deltagere.
Kontaktpersoner vedr. afdelingen i Ebeltoft er: Lars Hansen (tlf. 86 34 01 48 / 41 42 86 33 - e-mail: ditlar@hansen.mail.dk) og Kjeld Thejl (tlf. 51 74 63 02 - e-mail: thejlaeg@gmail.com)
Se mere om Veterancafé Djursland
her., her. og her:
Se pressemeddelelse her.

 

24. september 2019:
Travaljeroerne mindedes Peter A. Nielsen.

Ved travaljeroningen onsdag den 24. 25. september mindedes roerne ders tidligere, og nu afdøde, styrmand Peter A. Nielsen. - Christian Koudal skriver således:
"Årets sidste roning med Travaljen gik til Fregathavnen, hvor vi indtog den obligatoriske øl og mindes vores afdøde Fartøjsfører Peter A. Nielsen. På hjemturen, til indsejlingen til Trafikhavnen rejste vi årernesom en sidste hilsen til Peter, samtidig med at vi ønskede ham god vind på hans sidste sejllads.
Christian Koudal"

13. september 2019:
Skydebanegodkendelse.

Politiet gennemførte fredag den 13. september det årlige eftersyn af skydebanen, - og den nyrenoverede skydebane blev godkendt   uden bemærkninger - og med stor ros for det udførte arbejde.

09. september 2019:
O.B.S.: - Der er ingen onsdags-skydninger i uge 37 og 38 ! - Skydebanen renoveres

Skydebanerne skal haveb det årlige eftersyn/godkendelse den 20. september, - og skal inden da være færdigrenoverede med ny bagvæg, renovering af kuglefang og ny, miljøvenlig blyaffalds-opsamling. Det er et noget større arbejde, og skydebanerne er derfor lukket for træningsskydninger i uge 37 og 38. - Til gengæld vil de stå fuldt færdige og "up to date" til Soldaterforenings-skydningen den 22. septermber !
Herunder et par "skud"  fra de igangværende renoveringsarbejder den 12. september. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

 

05. september 2019:
Den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste og veteraner

 

Årets hovedtale ved det Gamle Rådhus blev holdt af oberstløjtnant (P) Mogens Fokdal. - Læs talen her.
Læs mere og se flere fotos her.

20. juli 2019:
Fornemme gaver til foreningen

Ved lørdagsåbningen i dag forærede vort gode medlem, KK (P) Klaus Sabro Larsen, os sin tjenestefrakke, incl. bælte og kasket samt sin messeuniform med både mørk og hvid vest med ditto butterfly's.
Ved samme lejlighed forærede Klaus Sabro os også en speciel forseglet flaske. Der er den særlige historie ved denne flaske, at den er bjærget fra en tysk U-båd efter 2. Verdenskrig af det danske søværn.  Nu afdøde OK Erik Nordentoft, Aalborg, var med til bjærgningen og har senere foræret flasken til Klaus Sabro. Flasken indeholder pickles, beregnet til u-bådsbesætningens kost.
På fotoet til venstre herunder ses Klaus Sabro overrække tjenestefrakken til sekretær Peter Brøgger, der havcde lørdagsvagten i dag. - På det andet foto ses den forseglede flaske med pickles.
Uniformerne indgår nu i fotreningen s uniformsbeholdning, mens flasken bliver udstillet i "biblioteket", selvsagt med historien vedlagt.
Vi siger stor TAK for de fornemme gav er til Klaus Sabro !

20. juli 2019:
Danmarks største trawler langtidschartres til det færøske rederi Vardin

Læs mere her.

17. juli 2019:
Skøn onsdags-roaften

Pragtfuldt sommervejr på en næsten havblik Ebeltoft Vig. - her fanget i Christian Koudals og Erik Grønlunds fotolinser: - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. juli 2019:
Danmark er nu oppe på at råde over den femtestørste handelsflåde i verden

Læs mere her

10. juli 2019:
Travaljeroerne mødte veteraner til søs

Aftenens travaljeroere fik en ekstra oplevelse, da de mødte skibet "Veteranen", der sejler med veteraner fra danske indsatser i international tjeneste. Styrmand Christian Koudal beretter:
"Halløj
Onsdagens rotur gik til Fregathavnen, hvor vi roede forbi en stor sejlbåd der hilste på os, navnet på båden var Vetaranen. Efter den obligatoriske øl blev vi inviteret over for at se båden. Det viste sig så, at Jesper som var skipper ombord. havde købt båden  for en erstatning han fik i forbindelse med krigen i Afganistan. og sejler nu med Vetaraner,hvilket vi syntes var en rigtig god idé. Derfor inviterede vi dem over i Marinestuen efter deres skafning. De kom og beundrede først vores nye Flagspil, derefter fik de en komplet rundvisning og var meget begejstrede for vores stue, hvorefter de hyggede sig med de medlemmer,, der var tilstede. De fik 2 stk. CD med vores slupkor. der, som de skriver, løftede den maritime stemning ombord.
Hilsen
Christian"

Vi siger tak til Christian for både beretning og fotos, - og ikke mindst for initiativet til at invitere de pgl. veteraner på besøg i Marinestuen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. juli 2019:
Rederiet Stena Line flytter i 2020 flærgeruten Grenaa-Varberg til Grenaa-Halmstad

Det kan læses i Danmarks Marineforenings tidsskrift "Under Dannebrog", nr
. 3, juni 2019, - se side 3 her.
Se også mere her og her.

05. juli 2019:
Fond støtter Fregatten Jyllands kunstudstilling "Jylland på Jylland - kunsten går ombord"

Læs mere her.

05. juli 2019:
Mindeplade for Tommy Schmidt på det nye flagspil

Æresmedlem, tidl. formand Christian Koudal, der har været "primus motor" i hele arbejdet med fremstillingen af det nye flagspil, monterede i dag den fremstillede mindeplade til ære for afdøde ærersmedlem Tommy Schmidt, foreningens flagbærer gennem 45 år, for den arv, han havde testamenteret til Ebeltoft Marineforening, og som - helt i Tommys ånd - har dækket udgifterne til fremstillingen af flagspillet.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.

Generelt 2019
Modelskibsudstilling ved Fregatten Jylland

Den 11. februar 2018 åbnede en modelskibsudstilling - "Modeller på podier" - i Fregatten Jyllands udstillingshal.

Udstillingen omfatter en lang række modelskibe og enkelte andre historiske effekter, udlånt af flere af landets marineforeninger. - Alene Ebeltoft Marineforening har udlånt 4 modelskibe samt lanternen fra "ME 1016", "Jappes mine" og maleriet af Fregatten Jylland i indsejlingen til Ebeltoft Vig.

Udstillingen løber frem til den 31. december 2019. - Et besøg kan afgjort anbefales.