Aktuelt nyt

 

29. september 2020:
O.B.S. - O.B.S.:

TIRSDAGSTRÆFFET genåbner tirsdag d. 6. oktober og indtil videre  med kaffe/morgenbrød med skærpede regler for servering mm medmindre, der kommer nye krav fra sundhedsmyndighederne.
VEL MØDT !
"TOVHOLDEREN"

22. september 2020:

AFLYSNINGER SOM FØLGE AF DEN NYE CORONA-SITUATION

Som følge af den nye udvikling i Corona-situationen i landet og de deraf følgende ny-indførte restriktioner og anbefalinger fra myndighederne har bestyrelsen besluttet at følgende planlagte aktiviteter aflyses/udsættes:

  • Kammeratskabsaften den 24. september
  • Fregatskydning den 10. oktober
  • Kammeratskabsaften den 29. oktober
  • ”Skafferfest” den 5. november
  • Julefrokost den  21. november

Følgende aktiviteter fortsætter uændret:

  • Lørdagsåbent, - uden frokost
  • Onsdagsåbninger med skydning, travaljeroning (indtil travaljen tages på land), kortspil m.v..
  • Tirsdagstræf, - dog uden rundstykker
  • Slupkors-øveaftener

Vi håber venligst på forståelse herfor
Bedste hilsener
Bestyrelsen

09. oktober 2020:
Politisk aftale om genstart af eksporten gavner Det Blå Danmark

Læs her.

02. oktober 2020:
MARLOG udpeget som den samlede nationale klynge for maritime erhverv og logistik

Læs her

24. september:
Handelsflådes rolle skal afklares i EU's asyl- og migrationspolitik

Læs her.

22. september 2020:
Det færøske passagerskib "Norrøna" fremtidssikres på dansk reparationsværft

Læs her

01. juni 2020:
Overskuddet fra Slupsejladsen doneret til Veteranskibet "Skødshoved"
Da veteranskibet "Skødshoved" 2. pinsedag, den 1. juni, traditionelt anløb Ebeltoft Havn med nye Samsø-kartofler i lasten, afholdtes en lille seance, hvor Marineforeningens formand, Erich H. Franzen, overrakte  overskuddet fra årets Slupsejlads - 3.000,- kr. - til skipper Geert Builander, "Skødshoved", - som hjælp til veteranskibets fortsatte drift og vedligeholdelse. - Læs pressemeddelelse
her.
Her et par fotos fra begivenheden.

27. maj 2020:
Fregatten Jylland har nu igen slået portene op for publikum

Efter den langvarige Corona-nedlukning af Danmark har muséerne nu igen fået lov at åbne. Dette gælder selvsagt også Fregatten Jylland, der glæder sig til at tage imod gæster igen, - og som har benyttet nedlukningen til at få nyt design på institutionens hjemmeside. - Se mere
her.

26. maj 2020:
Travaljen søsat

Christian Koudal beretter, at travaljen nu er søsat og klar til sommerens ro-aftener. - Første gang allerede i morgen, onsdag den 27. maj. Og deredfter som sædvanlig hver onsdag kl. 19.00.

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.