Aktuelt nyt

 

Fra Landsskyttestævnet:

Ved landsmødet i Fregatten Jyllands auditorium blev landsskytteudvalgs-næstformand og -kasserer Gunnar Kristensen, Ran- ders, tildelt Skyttelavets hæderstegn for sin indsats både i landsskytteudvalget og i Randers Marine- forenings skyttelav.
Under skydningen lørdag ved middagstid blev Jacob Enevoldsen optaget som medlem af Ebeltoft Marineforening. Han fik overrakt medlemsemblemet og forklaret symbolikken i det.

Fremgangspokalen
vundet af Ebeltoft for en fremgang på ikke mindre end 31 points

Se resultater fra Landsskyttestævnet her

Se afsnittet om Skyttelavene på Marineforeningens nye hjemmeside her

Fotos fra Soldaterforenings-skydningen den 19. september:

Resultattavle

Alle holdskytter

Nr. 1, holdkonkurrence

Nr. 2, holdkonkurrence

Nr. 3, holdkonkurrence

fremgangspokalen
vundet af Ebeltoft for en fremgang på ikke mindre end 31 points

26. januar 2022:
Så er der endelig grønt lys for afviklingen af Fregatskydningen

Ved politiets besigtigelse/godkendelse af skydebanerne i efteråret 2021 blev der nedlagt forbud mod gennemførelse af Fregatskydningerne som hidtil gjort. Forbuddet gjaldt, at der ikke måtte skydes på de traditionelle jernplader på sejl og skrog, - ghrundet risiko for rikochetter.
Skydeudvalget har siden drøftet og testet forskellige alternative muligheder. Efter en test-skydning i søndags mente man, at man nu havde fundet løsningen, og man kontaktede derfor piolitiets skydebanesagkyndige, PA Jan Poulsen, der syntes, at forslaget lød så fornuftigt, atv han tilbød at komme på besøg/besigtigelse i dag.
Løsningsforslaget gik/går ud på, at der i stedet for jernpladerne skydes på aluminiumsplader, der friholdes fra sejlet/skroget med ca. 4 mm. afstand; og i stedet for at skrue pladerne fast sømmes de fast i hvert hjørne med mindre messingstifter. Når der så skydes på pladen bøjer den ind mod sejlet/skroget og trykker stifterne ud. "Keine hekserei, nur behändigkeit" !
Løsningsforslaget blev godkendt på stedet og den programsatte Fregatskydning den 26. marts kan således nu gennemføres som planlagt.
Stor tak til PA Jan Poulsen for stor velvilje og imødekommenhed i forsøget på at finde en løsning !
Vi håber at se rigtig mange til årets Fregatskydning efter ar denne nu har været corona-aflyst de seneste to år.

21. januar 2022:
Ændret program for kammeratskabsaftenen den 27. januar

Aftenens foredragsholder, Carsten Petersen, der skulle have fortalt om krigen i Kattegat i 1945, er desværre blevet ramt af corona, og har derfor selvsagt måttet melde afbud.
Vi ser frem til at høre Carsten petersens foredrag ved en senere lejlighed.

I stedet vil bestyrelsesmedlem Anders Kristensen under titlen "Man skal ikke skue hunden på hårene"fortælle om sine mere end 35 år i cementkoncernen FLSMIDT A/S, hvor han har rejst verden rundt og været med til at sælge og opbygge cementfabrikker, - med hovedvægten på Afrika; herunder om en helt speciel ordre til Nigeria.
Så rods afbuddet fra Carsten petersen venter der os helt sikkert en interessant og spændende aften
Og traditionen tro starteter vi naturligvis med, at foreningene r vært ved et krus varm punch, hvorm ed vi ønsker hinanden godt nytår, inden vi giver ordet til Anders.

16. januar 2022:
Marinestuen genåbner

Vi har i dag tilskrevet de medlemmer, vi har en mail-adrese til således, - og lagt det samme på forenibngens face-book-side:

Kære alle
Det er glædeligt vi kan åbne Marinestuen igen her den 18. januar, hvor Tirsdagstræffet lægger ud om formiddagen kl. 10.00. Samme aften har Slupkoret øveaften og onsdag d. 19. jan. er der skydning. 
 
Den 27. januar har vi årets første kammeratskabsaften, hvor vi skal høre et spændende foredrag af Carsten Petersen. Carsten vil fortælle om nogle af de kampe der foregik mellem allierede flyvere og tyske fartøjer i farvandet omkring Ebeltoft i slutningen af 2. verdenskrig. 
Vedhæftet finder i en beskrivelse af Carstens foredrag. 
 
Men inden vi skal høre foredraget er foreningen vært ved det traditionelle krus punch og vi ønsker hinanden godt nytår. 
 
Vi håber at se rigtig mange af jer denne aften, ikke mindst for at høre det spændende foredrag, men også for at ønske hinanden godt nytår. 
 
Med venlig hilsen og ønsker om et godt nytår
Bestyrelsen

16. januar 2022:
Det sidste medlem af modstandsgruppen "Holge Danske" er gået bort

Selskabet Niels Ebbesens Venner oplyser:

Den sidste 'Holger Danske' er faldet: Bent Nielsen død |
https://www.bt.dk/samfund/den-sidste-holger-danske-er-faldet-bent-nielsen-doed

Den sidste fra Holger Danske, modstandsmanden Bent Nielsen med dæknavnet
Claus Bøgholm, er død. Bent Nielsen begraves den 18. januar 2022 fra Dragør
Kirke.
Den sidste fra modstandsgruppen Holger Danske, den største og sammen med
Hvidsten Gruppen den mest berømte. Ved befrielsen bestod Holger Danske af
350 medlemmer og de havde foretaget mere end 200 likvideringer af stikkere
og omkring 100 sabotageaktioner. Bent Nielsen var 'praktiske gris', han stod
bland andet bag modstandsbevægelsens Stenguns. Bent Nielsen kom ind i Holger
Danske - hvor også Flammen og Citronen var -  i februar 1944, hvor gruppen
var ved at blive opløst, da de fleste enten var arresteret eller døde. 
Æret være Bent Nielsens minde...
Vi mindes stille de tapre døde - hvis navne lever i Danmarks navn - og
takken søger til dem, der segned' - og dem der, der sidder med tunge savn -
Gud trøste dem, der har lidt og stridt - til det blev forår og Danmark
frit..
  www.nielsebbesensvenner.dk 

10. januar 2022:
Fregatten Peter Willemoes skal forstærke Standing NATO Maritime Group 1

Danmark udsender Fregatten Peter Willemoes og 16 F 16-kampfy til henholdsvis Natos stående flådestyrke og til suverænitetshåndhævelse i Baltikum. Det sker for at bidrage til, at Nato har de nødvendige kapaciteter til rådighed til afskrækkelse i den nuværende sikkerhedspolitiske situation omkring Ukraine. Det oplyser ForsvarskommandoenLæs mere her.

20. december 2021:
Ændringer i bestyrelses-sammensætningen

For ca. en månedrxs tid siden meddelte Martin Kamp den øvrige bestyrelse, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkeligt virke.Nu har Peter brøgger meddelt det samme,
De er i bestyrelsen blevet erstattet af de to suppleanter, Steen Knudsen og Mikkel Brøgger.
Se den nye bestyrelses-sammensætning
her.
Mås
ke tankevækkende, at det er de to yngste bestyrelsesmedlemmer, der har taget dette drastiske skridt ?

19. november 2021:
Sig juklen nærmer ...
..
Så er marinestuen ved at være juleklar. I går blev der opsat juletræ for Marinestuen. Primus Motor var som altid æresmedlem Christian Koudal.  Tak for det Christian !

30. oktober 2021:
FREGATSKYDNINGEN UDSAT + info om Distrikts- skydning og fælles foredragsaften med Vaabenbrødre- foreningen
ar i aftes udsendt denne medlemsorientering til alle de medlemmer, vi har en gyldig mail-adresse til:


Til alle de medlemmer af Ebeltoft Marineforening, vi har en mail-adresse til:

Kære alle.
Årets Fregatskydning var programsat til lørdag den 6. november 2021. Det er vi desværre nødt til at udsætte. Ved den årlige besigtigelse af skydebanerne nedlagde politiet mundtligt forbud mod at skyde på jernpladerne på fregatten (grundet risiko for rikochetter). - Det samme forbud gælder for Vaabenbrødreforeningens indendørs fugleskydning.
Det er ensbetydende med, at vi i samarbejde med Vaabenbrødreforeningen skal have gennemført nogle forsøg med alternative materialer. Vi har forskellige muligheder/idéer "i hovedet", men skal sikre os, at det virker. Det kan vi desværre ikke nå til på lørdag, hvorfor vi beklageligvis må udskyde Fregatskydningen. Igen, igen ........

Vi kan måske kalde det "held i uheld", da vi må indrømme, at Fregatskydningen ikke har været særlig godt annonceret. Det beklager vi ! - Men udsættelsen har så den fordel, at vi kan få den nye dato kommunikeret ordentlig ud til alle. - Ny dato bekendtgøres så snart, vi har fundet et egnet alternativ til jernpladerne.

Vi benytter lejligheden til samtidig at oplyse, at vi har modtaget invitation til Distriktsskydning i Randers søndag den 14. november. Tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestuen. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at repræsentere foreningen ved denne lejlighed. Vi har jo nogle gode resultater fra både Soldaterforenings-skydningen og Landsskyttestævnet at forsvare. Skriv Jer hurtigst muligt på tilmeldingslisten !

Endelig vil vi oplyse, at der torsdag den 18. november holdes fællesarrangement med Vaabenbrødreforeningen i Marinestuen. Vi får besøg af historiker (og tidligere borgmester) Vilfred Friborg Hansen, der vil fortælle om udskibningen af de danske tropper fra Helgenæs (Ryes Skanser) i den første slesvigske krig 1848-51. - Udskibningen, der førte til det succesfulde udfald fra Fredericia 6. juli 1849 (se evt. dette link:
https://www.fredericiahistorie.dk/side/udfaldet-fra-fredericia-6-juli-1849)

Arrangementet er med ægtefælle/ledsager og indledende fællesspisning. Nærmere introduktion følger i det Kabysrygte, der p.t. er på vej mod trykken, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen.

Bedste hilsener til alle
På vegne af bestyrelsen og skydeudvalget
Peter Brøgger
sekretær/leder af Skydeudvalget

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

16. oktober 2021:
Festlig åbning af Ebelfestival 2021, - med slupsejlads og korsang

Slupkoret var - traditionen tro - bedt om at underhold ved åbningen af årets Ebelfestival. I år var også selve Sluppen med; den deltog i det store optog gennem byen fra Havnen til Det Gamle Rådhus.
I Havnen ankom "æbleskuden" med "æbler fra Æbelø til Ebeltoft". Alle de smukke æbler blev lastet i de veteranbiler, der også deltog i optoget. Efter åbningstalerne ved Det Gl. Rådhus underholdt Slupkoret og gasterne med de velkendte slupsange samt - naturligvis - "Så tager vi ud på æbletur".
Herefter fortsattes "sejladsen" til Nørreport og derfra tilbage gennem byen til Marinestuen. Undervejs samlede raslerne ind til foreningens fond for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse. Til brug herved var der fremstillet foldere, der fortalte om fonden og historien om sluptraditionen, der alene her i Ebeltoft går mindst 325 år tilbafe i tiden. Omkring 200 af disse foldere blev uddelt til publikum, hvoraf flere benyttede sig af muligheden for at give et bidrag via Mobile-Pay.
VI SIGER TAK TIL ALLE, DER STØTTEDE FORMÅLET !!!
Herunder nogle stemningsindtryk fra det festlige indslag. Klik på det enkelte foro for at se det i stor størrelse (Fotos: Lene Boeriis og Niels Poulsen)

02. oktober 2021:
"Jeg er ikke i tvivl om, at Skyttelavene er en betydelig del af Danmarks Marineforenings DNA og fortsat vil være en stor del af vores sammenhængskraft i fremtidens Marineforening" !

Sådan sagde Danmarks Marineforenings landsformand, KK Steen Engstrøm, ved marineforeningens Landsskyttestævne i Ebeltoft, - både under landsmødet lørdag eftermiddag og igen i sin festtale i Marinestuen lørdag aften. Ved landsmødet introducerede landsformanden hvordan, Landsskytteudvalgets og Skyttelavenes aktiviteter fremover vil være en integreret del af Marineforeningens nye hjemmeside, således at Marineforeningen og Skyttelavene fremiover fremstår udadtil som een enhed. Det betyder samtidig, at Landsskytteudvalgets/Skyttelavenesn "egen" hjemmeside fremover lukkes ned. Rigtigt godt for alle ! - og ikke mindst for Danmarks Marineforening både udadtil og indadtil.
Se landsformandens tale ved kammeratskabsaftenen lørdag her.

02. oktober 2021:
Christian Koudal tildelt Skyttelaugets Hæderstegn

Landsskyttestævnets kammeratskabsaften den 2. oktober blev traditionen tro indledt med flaghejsning og Dronningens Skål. Umiddelbart herefter blev ærersmedlem, tidligere formand Christian Koudal kaldt frem, - og blev tildelt Skyttelaugets Hæderstegn. Hæderstegnet blev oerrakt til Christian og hæftet på hans bryst af landsskytteudvalgs-form and Pierre Jensen.I motiveringen for tildelingen lyder det:
Ebeltoft Marineforenings bestyrelse, og dermed Skyttelauget i Ebeltofts bestyrelse, indstiller hermed Christian Koudal til Skyttelavets hæderstegn. Christian var aktivt medvirkende til oprettelsen af et skyttelaug i Ebeltoft og i laugets første år næstformand i bestyrelsen. De efterfølgende 20 år var Christian formand for Ebeltoft Marineforening og dermed også for Skyttelauget, jævnfør laugets konstruktion i Ebeltoft. Christian har siden laugets start været aktiv skytte og hjælper ved utallige skydninger.

02.-03. oktober 2021:
Vellykket Landsskyttestævne, - med fornemme Ebeltoft-rersultater

Marineforeningens landsskyttestævne 2021 var henlagt til Ebeltoft i anledning af, at det i år er 100 år siden, at det første skydearrangement i foreningen blev afholdt. Det var en indend'ørs salon-skiveskydningskonkurrence, der blev afholdt Hotel Skandsenskilde's festsal. Disse skive- skydnibnger afhokldtes hvert år frem til 1947, hvor man gik over til at afholde de årlige Fregat- skyd-ninger. - Læs mere
her om foreningens historie f.s.v. angår skydning.
Det var selvsagt Landsskytteudvalget, der var den officielle arrangør af stævnet, men hele den praktiske del: Plamæøgning, .tilrettelægning og gennemførelse, var lagt i hænderne på os. Ikke kun f.s.v. angik selve skydningen, men også alt "udenoms" som landsmøde (= landsgeneraslfor- samling - afholdt i Fregatten Jyllands auditorium), kammeratskabsaften (middag) lørdag og afsluttende frokost med præmieuddeling søndag.
Alt klappede og forløb på bedste og forbilledlig vis. Vi hørte ikke een eneste negativ bemærkning. Tværtimod fik vi mange rodende ord ogt tak'er.
Men ikke kun det organisatoriske og praktiske gennemførelse var en succes. For Ebeltofts vedkommende blev selve skydningen også en meget positiv oplevelse.
I den individuelle konkurrence placerede Jørn Mortensen sig med 1q96 points på en fornem 1. plads blandt alle. Ligeledes genvandt han med 188 veteran-points  titlen som veteran-lands- skytte. Det var 7. gang, Jørn sikrede sig denne titel, heraf de seneste 6 gange i ttræk.
I konkurrencen for de fritstående skytter (< 60 år) kom Mikkel Brøgger med 164 points ind på en fornem 2. plads, kun overgået af catrl Chistian Nielsen fra Hanstholm-Thisted, der med 175 points igen i år sikrede sig titlen som landsskytte,
I holdkonkurrencen avancerede Ebeltoft fra 3. pladsen ved sidste landsskyttestævne (2019, - hvor vi avancerede fra 5. til 3. pladsen) til en fornem 2. plads i år. Førstepladsen giik - kigen igen - til Nyborg, der har sikret sig holdsejren hvert år siden 2014.
Men ikke nok med det. Ebeltoft vandt også "Fremgangspokalen" for bedste fremgang siden sidste landsskyttestævne, - for en fremgang på 9 points.
Vi fik som sagt mange "roser" for det vel-gennemførte arrangement og program, og Efterfølgende har vi modtaget disse hilsener:
SMS fra formanden for Landsskytteudvalget, Pierre Jensen (sendt fra ham på vejen hjem søndag):
Kære Ebeltoft.
På Landsskytteudvalgets vegne vil jeg gerne takke Jer for et godt landsskyttestævne
Pierre

Mail fra tidl. landsskytteudvalgsformand, Jørgen Kjeldsen, Brøndby):
Hej Peter.
Tak for en rigtig god weekend i Ebeltoft, det var efter min beskedne mening et særdeles flot og vel gennemført Landsskyttestævne, rigtigt dejligt mad (hils kokken) god underholdning men ikke mindst at møde gamle venner til en hyggelig fight på skydebanen.
Jeg vil gerne bede dig hilse alle dine hjælpere, uden dem er jeg helt sikker på at det ikke var gået så godt.
De kammeratligste hilsner
Jørgen Kjeldsen

Mail fra distriktsformand Lars Gjættermann, Randers:
Kære Peter.
Først tak for en fint tilrettelagt landsskydning. Jeg oplevede i dag i Jeres ”Marienestue” en dejlig rolig formiddag med mulighed for at passe/pleje gode bekendtskaber os imellem. Kabyssen var i højeste gear, dejlig mad ikke for tung. Det kan I på ”Jysk” godt være bekendt.

Bedste hilsner
Lars Gjættermann  
SMS fra Maja Jensen, medlem af København Marineforenings Skyttelaug (afsendt på vejen hjem søndag):
Hej Peter.
Mange tak for et rigtig flot arrangement og rigtiog godt samvær
😁
Hils omkring dig 😁

Til næste år - 2022 - er det 100 år siden, at Danmarks Marineforening via det dengang netop nedsatte landsskytteudvalg afholdt det første landsskyttestævne, der blev afholdt i København. Derfor arbejdes der på, at landsskyttestævnet 2022 skal afvikles i Københavns-området med Landsskytteudvalget som hovedarrangør. - Men... da Landsskytteudvalget kun består af 3 mand og Københavns Marineforenings skyttelaug kun har 8 medlemmer, kan de ikke løfte opgaven alene, hvorfor der skal praktisk hjælp til fra andre foreningen fra hele landet. Blandt andet som banekommandører m.m. - Hanstholm-Thisted, Randers, Kalundborg og Ebeltoft udtrykte ved landsmødet lørdag eftermiddag positivitet heroverfor.
Det blev ved landsmødet besluttet, at det inden nytår skal være afklaret, om denne mulighed kan gennemføres, så man derved kan skabe et rigtig godt 100-års jubilæum.
Lykkes det ikke, bliver næste års landsskyttestævne igen afviklet i Ebeltoft. - Arrangementet vil finde sted medio marts måned 2022 (der jo er det tidspunkt, landsskyttestævnerne normalt afholdes på, når det ikke er "corona-tider").
Og så lige til slut:
Vi håber også, at succes'en kan være med til at få flere medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsskydninger, - og efterfølgende konkurrencer. Lad være med at sige, at "det er kun for eliteskytter". Det er det ikke ! Og det er ikke svært ! - Derimod er det hyggeligt med  godt samvær og snak udenfor skydebanen.
Her nogle stemninghsindtryk fra den gode week-end. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Erik Lyager og Jørgen Brøgger


19. september 2021:
Hyggelig og vellykket "Soldaterforenings-skydning Djursland"
Ialt 48 skytte fra 8 foreninger, incl. Veterancafé Djursland, deltog i årets Soldaterforeningsskydning, hvor alle havde en god og hyggelig dage med megen snak foreningerne og de enkelte medlemmer imellem. Kun Grenaa Marineforening manglede i, at vi havde været fuldtallige.
Er der noget, man ikke skal beskylde vores egne skytter for, så er det falsk beskedenhed. På trods af værtsrollen tog de godt og grundiogt for sig af de mange præmier. - I holdkonkurrencen "tillod de sig" at besætte de tre bedste, og dermed præmiegivende, placeringer med h.h.v. 433/8x, 431/8x og 424/9x. På 4.pladsen kom Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn med 424/7x og på 5. pladsen  Djurslands Garderforening med 418/6x.
Men ikke nok med det. I den individuelle konkurrence gik alle 5 bedste, præmiegivende placeringer udelukkende til Ebeltoft-skytter med Georg Sand på 1. pladsen med 147/6x. Øvrige resultater var 147/3x, 146/6x, 144/3x og 144/2x

"Holdskytter" (bedste skytte fra hver forening) blev:
Danmarks vweterander: Palle Stausholm, 144/1x
Djurslands Garderforenuing: Peter Bugge, 143/2x
Ebeltoft Marineforening: Geoerg Sand, 147/6x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders H. Olsen, 141/1x
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Jens Ulsted Sørensen, 139/1x
Veterancafé Djursland: Peter Thomsen, 139/1x
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn. René Fasting, 143/2x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Lisbeth Christensen, 142/3x
Wildcards:
02: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening, 147/3x
11: Svend Rasmussen, Vaabenbrødrefotreningen for Ebeltoft og Omegn,
      142/2x
46: Thomas Præst, Flyvevåbenets Soldaterforening, 116/0x

Ved "formandsmødet" aftaltes datoen for næste års skydning til søndag den 18. september 2022. - Endvidere aftaltes, at veterancafé Djursland afholder et arrangement i Marinestuen i Ebeltoft på FN.-dagen, søndag den 24. oktober, hvortil de øvrige foreninger også inviteres. - Endelig aftaltes det at arrangere en fælles bustur til Frøslevlejrens muséer med rundvisning og foredrag lørdg den 25. juni 2022.

Alle deltagere

13. september 2021:
God fisketur i magsvejr og med god fangst

17 gaster, fordelt med 10 på "Skødshoved" og 7 på "Hopla" stævnede ud sammen med de to skippere Frank Heede og Kurt Nielsen. Inden afsejling serveredes kaffe og rundstykker samt en "parolebitter" mens de to skibe lå på siden af hinden, og der blev ønsket "Knæk og Bræk".
Det var dejligt magsvejr,svag vind og lunt, ikke mindst da solen brød igennem.
På "Skødshoved" blev der fanget 78 makrel, 2 sej, 4 knurhaner og 2 sild. Der er ikke tal for den samlede fangst på "Hopla", men alene de 3 gaster på agterdækket fangede tilsammen 22 makrel, 2 knurhaner og ukendt antal fjæsinger.
Da der uikke blev fanget torsk over målet, tilfaldt Torskeopokalenm den, der havde fanget flest fisk. Der gik lidt "snak", inden man fandtr vinderen, idet der var nogle, der troede, at det kun makreller, der talte. Og her havde Emil Grønlund og Tom Bendtsen hver fanget 18 stk. Det er  ikke kun makreller, men den samlede fangst af alle fisk over målet. Og da Emil også havde fanget 2 sej, blev han vinderen med ialt 20 fisk,.
Merko-pokalen gik til Thorkil Thorsen for en makrel på 1,2 kg.
Desværre fik "Skødshoved" maskinhavafri på vejen hjem (problemer med vandkølepumpen), så "Hopla" måtte tage den med på slæb frra Vindmøllerne og hele vejen ind til havneindløbet, hvor "Skødshoved" lige selv kune "tøffe" til kaj.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Anders Kristensen, Erik Grønlund og Jørgen Brøgger

05. september 2021:
Fint og værdigt arrangement i anledning af Den Nationale Flagdag for danske udsendte
i international tjeneste
Fællesarrangementet med Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn fik igen i år et fornemt og værdigt forløb. Faneborg og paradedeltagere samledes ved rundkørslen ved Nørreport, hvorfra der med Grenaa FDF-oprkester og faneborgen i spidsen marcheredes til Det Gamle Rådhus. Her bør formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielsen, velkommen i en kort og meget velvalgt tale,. hvorefter der blev afsunget #Der er ingenting, der maner" og "Vift stolt på Kodans bølge" til akkompagnement af FDF-oorkestret og med repræsentanter for Slupkoret som forsan gere. Hovedtalen blev holdt af orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretør for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen. En meget smu, tankevækkende og vedkommende take. Der afsluttedes med afsyngelsen af "Der er et yndigt Land", igen til akkompagnement af FDF-orkestyret og med Slupkoret som forsangere. Efter at faneborgen/paraden var marcheret over på Torvet, hvor de aftrådte, sluttedes det officielle arrangement af med, at FDF-orkestret gav en kort koncert på Torvet.
Efterfølgende afholdtes et lukket arrangement i Marinestuen, hvor borgmester Ole Bollesen talte til veteranerne, - og det hele afsluttedes med en let frokost.
Her en række stemningsindtryk fra det vellykkede og højtidelige arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

13. august 2021:
Velklingende og velbesøgt koncert med Prinsens Musikkorps

Efter at den årlige, traditionelle friluftskoncert på Torvet med Prinsens Musikkorps sidste år måtte corona-aflyses, var det med glæde og forventning at vi - og åbenbart også mange andre - så frem til at denne gode tradition kunne genoptages i år. Og forventningerne blev tilfulde indfriet, kan vi hilse og sige. Koncerten var som altid fantastisk og tilhører-antallet levede i høj grad op til vores forhåbninger. Skønsmæssigt blev koncerten besøgt af godt 200 tilhørere. Det var nogle glade og meget tilfredse musikere, der forlod Marinestuen og Ebeltoft efter den efterfølgende frokost. Datoen for næste års koncert er allerede aftalt. Det bliver fredag den 12. august 2022, så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. - Her er nogle stemningsindtryk fra den vellykkede koncert. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

29. juli 2021:
Så blev der ryddet op i baren og biblioteket

Der har længe hersket et forfærdeligt rod i både baren og biblioteket i Marinestuen. Derfor gik Peter iog Jørgen Brøgger i dag i gang med en kraftig oprydning og "upshining" begge steder.
De mange tryksager vedr. veteran-arbejdet er fjernet fra bardisken og har nu i stedet fået deres egen plads på det lille bord mellem kistebænken og "stjernekikkerten". - Her er nogle glimt af det færdige resultat. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

15. juni 2021:
Smuk og værdig festligholdelse af Valdemarsdagen, Dannebrogs "fødselsdag", samt 100 (+1)-året for Genforeningen med Sønderjylland i 1920.

Læs mere og se mange billeder
her

11. juni 2021:
Vellykket generalforsamling

Dejligt endelig at kunne være sammen igen. - Læs mere og se fotos
her:

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.