Aktuelt nyt

 

03. januar 2019:
Ny korrespondance med borgmesteren vedr Syddjurs Kommunes adoption af Søværnets Skole, Center for Dykning ("Dykkerskolen").

Borgmesterens holdning og manglende svar på de stillede spørgsmål forekommer os nogetv arrogant. - Læs mere
her.

Ny kaptajn på Fregatten Jylland

Pressemeddelelse:

Vedr. Fregatten Jyllands Direktion

Offentliggørelse

Fregatten Jylland får ny kaptajn

Fregatten Jylland har ansat Karin Buhl Slæggerup som ny direktør med virkning fra d. 1. februar 2019.

Den selvejende institution Fregatten Jylland som står overfor en større strategi – og forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen, har ønsket at styrke ledelseskompetencerne til den kommende opgave.

Karin Buhl Slæggerup har stor erfaring inden for kulturledelse, fundraising og eventudvikling via nuværende job som sekretariatschef for HC Andersen Festivalen, tidligere job som Partnerskabs-og Udviklingschef for Aarhus 2017, Marketingschef for Midtjysk Turisme m.m.

Det er med vemod jeg forlader det spændende projekt med HC Andersen Festivals, men ser med stor glæde frem til de ny spændende udfordringer som direktør for Fregatten Jylland, hvor en samlet bestyrelse står bag indstillingen, udtaler Karin Buhl Slæggerup
Tommy Bøgehøj
Formand D.S.I. Fregatten Jylland
Mobil 20200196

19. december 2018:
Ebeltoft Marineforening stillede spørgsmål ved byrådsmødet

Repræsentanter for Ebeltoft Marineforening mødte op til byrådsmødet den 19. december for i byrådets spørgetid at stille spørgsmål til borgmesteren og det øvrige byråd vedrørende byrådets (borgmesterens) uforståelige beslutning om ikke at ville søge adoptionen af Søværnets Dykkerskole bibeholdt.
Læs foreningens oprindelige henvensle af 12. november 2018
her. - Læs borgmesterens svar her, og afbud til fællestransport til Dykkerskolens afskedsreception her, - samt de spørgsmål der blev stillet ved byrådsmødet her.
Se endvidere live-videoptagelse fra spørgetiden her.

30. november 2018:
Ændring i Fregatten Jyllands direktion

Pressemeddelelse fra Fregatten Jylland::

Vedr. Fregatten Jyllands Direktion

Offentliggørelse

Efter gensidig aftale fratræder direktør Lars H. Olsen sin stilling på Fregatten Jylland med udgangen af april 2019.

Den selvejende institution Fregatten Jylland står overfor en større fysisk forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen.

Bestyrelsen og Lars H. Olsen er enige om, at de kommende faser skal styrkes ved at tilføre yderligere kompetencer til Fregatten Jylland.

Bestyrelsen ved formand Tommy Bøgehøj takker Lars H. Olsen for et godt samarbejde og for at have stået i spidsen for udarbejdelse af den nye strategiplan, og ser frem til fortsat at have en god dialog med Lars H. Olsen som konsulent for Fregatten Jylland.

Tommy Bøgehøj
Formand D.S.I. Fregatten Jylland

01. november 2018:
Æresmedlem Tommy Schmidt bisat. - Se mere
her.

30. oktober 2018:
Mols-Linien overtager Danske Færger A/S

- og fire danske færgerueter skifter dermed navn,.
Læs mere
her.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.

Generelt 2018
Modelskibsudstilling ved Fregatten Jylland

Den 11. februar 2018 åbnede en modelskibsudstilling - "Modeller på podier" - i Fregatten Jyllands udstillingshal.

Udstillingen omfatter en lang række modelskibe og enkelte andre historiske effekter, udlånt af flere af landets marineforeninger. - Alene Ebeltoft Marineforening har udlånt 4 modelskibe samt lanternen fra "ME 1016", "Jappes mine" og maleriet af Fregatten Jylland i indsejlingen til Ebeltoft Vig.

Udstillingen løber frem til den 31. december 2018. - Et besøg kan afgjort anbefales.