Aktuelt nyt

 

15. juni 2021:
Valdemars- og Genforeningsfest
Vi festligholder Dannebrog's "fødselsdag" og 100 (+1)-året for Genforeningen med Sønderjylland i 1920

Se program her (klik på den lille tekst under overskriften) :

Og se plakat herunder (klik også her på den lille skrift under overskriften):

11. juni 2021:
Generalforsamling

Datoen for yderligere genåbning, bl.a. med forhøjet forsamliongsloft indendørs er fredag den 11. juni. Det fejrer vi ved at holde generalforsamling på "selve dagen". Vi plejer ganske vist ikke at holde generalforsamling på en fredag, men vi benytter lejligheden til at markere, at vi igen må mødes og kan gennemføre arrangementet på lovlig vis, sådan som vi længtes efter.
Om selve generalforsamlingen - dagsorden m.v. - se side 1 i maj-nummeret af Kabysrygtet
her.

20. maj 2021:
Fiskeriskoleskibet "Athene" sætter kurs mod en række danske havne

Læs mere her

18. maj 2021:
Shippingindustrien ønsker et opgør med pirateriet i Guineabugten

Læs mere her

 

12. maj 2021:
Dansk skibsfart starter året med positive meldinger

Læs mere her

19. maj 2021:
Travaljen søsat

Travaljen blev i dag søsat og gjort søklar. Onsdagsroningerne starter onsdag den 28. maj kl. 19.00 - Hvis du ikke vil agterudsejles, så mød op kl. 18.50, så du også kan hjælpe med køre årer og redningsveste m.v. over til travaljen .
I søsætningen deltog Frank - Søren - Poul - Georg - Jens og Christian.
Tak til alle for indsatsen !

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.