Aktuelt nyt

 

27. maj 2020:
Fregatten Jylland har nu igen slået portene op for publikum

Efter den langvarige Corona-nedlukning af Danmark har muséerne nu igen fået lov at åbne. Dette gælder selvsagt også Fregatten Jylland, der glæder sig til at tage imod gæster igen, - og som har benyttet nedlukningen til at få nyt design på institutionens hjemmeside. - Se mere
her.

26. maj 2020:
Travaljen søsat

Christian Koudal beretter, at travaljen nu er søsat og klar til sommerens ro-aftener. - Første gang allerede i morgen, onsdag den 27. maj. Og deredfter som sædvanlig hver onsdag kl. 19.00.

07. april
Yderligere nedlukning og aflysninger

Efter statsministerens klare udmelding ved pressemødet i aftes fortsætter nedlukningen af Marinestuen og alle arrangementer, nu på ubestemt tid !
Det betyder også, at de planlagte store arrangementer den 4.-5. maj i anledning af 75-året for Befrielsen, den 9. maj i anledning af årsdagen for Slaget ved helgoland og den 15. juni, Valdemarsdag og 100-års dagen for Genforeningen ALLE AFLYSES !

O.B.S.    O.B.S.    O.B.S.

NEDLUKNINGEN AF MARINESTUEN FORLÆNGES

Grundet den aktuelle udvikling og situation med bekæmpelse af Corona-virus forlænges lukningen af Marinestuen og alle aktiviteter. Foreløbig april måned ud, hvor situationen så igen vil blive taget op til vurdering. Det betyder samtidig, at KAMMERATSKABSAFTENEN DEN 30. APRIL - fællesarrangementet med Vaabenbrødreforeningen, med foredrag om general Rye's udskibning fra Helgenæs i krigen 1848-51 - AFLYSES ! Vi vil forsøge at gennemføre dette arrangement senere, når situationen i landet igen er normaliseret.

Foreningen følger løbende alle udmeldinger, henvisninger og påbud fra myndighederne og følger selvsagt disse.
Vi håber, at alle vores medlemmer med familie er ved godt mod og klarer sig godt igennem denne helt unormale situation, - med alvor, godt humør (trods alt), ansvarlighed og efterlevelse af myndighedernes anvisninger. Vi sender vore bedste hilsener til Jer alle og Jeres familier og siger "på gensyn, når vi er kommet ud på den anden side".

MARINESTUEN LUKKES NED

Med henvisning de af regeringen udsendte retningslinjer og opfordringer har bestyrelsen besluttet at Ebeltoft Marineforening holder lukket. Foreløbig frem til og med den 28. marts. Dette betyder at alle vores ugentlige aktiviteter aflyses, Tirsdagstræf, Slupkorets øveaften, onsdagsåben med skydning og lørdagsfrokost. Kammeratskabsaftenen den 26. marts udskydes og det samme gør vi med fregatskydningen lørdag den 28. marts. Vi vil senere melde ud, hvornår disse arrangementer gennemføres. Ebeltoft Marineforening takker for forståelsen fra medlemmerne.

Marineforeningens Landsskyttestævne den 14.-15. marts 2020 in Gerenaa er AFLYST ! - Nyt Landsskyttestævne afholdes i stedet i week-enden 3.-4. oktober 2020

Slupkorets optrædender ved Ældresagens, Grenaa's generalforsamling den 16. marts og ved PR Electronic den 02. april 2020 ER LIGELEDES AFLYST

Slupsejladsen i Randers og Slupkorets samtidige optræden foran Randers Rådhus den 21. marts er AFLYST/UDSAT indtil videre.

Prisændring på lørdagsfrokost

Det er altid ærgerligt, når vi er nødt til at lave prisændringer, men vi er også nødt til at følge med indkøbspriserne. Derfor hæves prisen på lørdagsfrokosten  fra 50 til 60 kr. fra og med lørdag den 4. januar 2020

ÆNDRINGER I ÅBNINGSTIDEN

Vi har desværre de sidste år set en faldende tilslutning til skydning og åbningstiden onsdag aften. Især den sidste time der er åbent er der meget få gæster. Dette tager vi nu konsekvensen af og reduceret åbningstiden onsdag aften. Per 1. marts vil stuen derfor lukke kl. 21.00 og ikke kl. 22.00 som tidligere.

 

 

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Her i 2020 vil 75-året for Befrielsen blive højtideligholdt ved et større 2-dages arrangement, som Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening i fællesskab står som arrangør af. Planlægningen heraf har fundet sted det meste af det forgangne år. -Se programmet for de to dages højtideligheder her.

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

01. april 2020:
Vaabenbrødreforeningens kranselægning ved Krigergraven på Ebeltoft Kirkegård.

Stiftelsesdatoen for vores gode samarbejdspartner, Vaabenrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, er den 1. april. Det markerer foreningen normalt hvert år ved på dagen at lægge en buket blomster ved mindestenen for general Olaf Rye på Rye's skanser på Helgenæs samt ved den første lørdag i april at holde en lille højtidelighed med ktranselægning ved Krigergraven på Ebeltoft Kirkegård. Der kan alle foreningens medlemmer deltage, normalt ca. en "lille håndfuld", der bagefter plejer at gå i Marinestuen og spise frokost.
Sådan blev/bliver det ikke i år på grund af "Corona-krisen". Jo, buketten ved Rye's mindesten blev lagt af foreningens næstfiormand Karl Aage Sørensen. Kranselægningen ved krigergraven på Ebeltoft Kirkegård blev rykket til stiftelsesdagen, den 1. april, og foregik "i stilhed" ved at formand Paul Erik Nielsen i overværelse af 2 fotografer (Jørgen Nyhuus og "Marineforeningens udsendte"). - På Krigergraven ligger 5 danske soldater fra 1. Slesvigske Krig begravet. Alle døde på lazarettet i Ebeltoft (hjørneejendommen Overgade/Kurveleddet) af de sår, de pådrog sig i kampene i Slesvig (nu Sønderjylland). Det er en smuk og værdig tradition, Vaabenbrødreforenmingen her holder i hævd. - Begivenheden er foréviget her (klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse).

04. februar 2020:
Messingpladen fra den gamle travalje er nu monteret og ophængt

Christian Koudal beretter:
"For et stykke tid siden fandt vi den længe savnet messingplade fra den gamle Træ travalje sammen medmessing Kongekronen. De er nu sat på en træplade med Erik Langes hjælp, sammen med et billede hvorvi ror ud af havnen foran den gamle Fregat da den stadig lå i havnen. Det er nu sat op  over skibsbænken,til minde om den første Travalje jeg fik til Marineforeningen.
Hilsen Christian"

25. december 2019:
Mange fra Marineforeningen var til Julegudstjeneste

I dag, 1. juledag, transmitterede Danmarks Radio, DR K, julegudstjeneste fra Ebeltoft Kirke. Blandt menigheden sås særligt mange medlemmer af Ebeltoft marineforening, herunder flere fra Slupkoret. I flæng kanblandt andre nævnes Uer Eirssfeld, Ingvardt Christensen, Poul Bojesen, Bernt Kaatd, Jens, Elund Pedersen og vist også benny Magnussen m.fl. Flere med ægtefæller. Og naturligvis ogsa mange andre kendte Ebeltoft-borgere. Gudstjenesten blev forrettet af sognepræst Heidi Bisgaard.
Fotografen forsøgte at tage flere fotos fra TV-skærmen, hvilket desværre mislykkedes.

09. december 2019:
Vellykket "Juleskafning" på Fregatten Jylland

I week-enden 7.-8.-december afholdtes eventen "Fregatten Jylland søsætter julen" ombord på Fregatten Jylland. Traditionen tro medvirkede Ebeltoft Marineforening lørdag, hvor vi dels stod for udbakning og udskænkning af "ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter" med tilhørende romgrog og "Bådsmandens fryd" m.m, dels under havde Slupkoret til at underholde hvert hele klokkeslet.
Vi i dag modtaget denne takkeskrivelse fra Fregatten Jyllands direktør, Karin Buhl Slæggerup:

Kære Erich, Ebeltoft Marineforening & Slupkoret
Tusind tak for indsatsen her i weekenden. Vi er meget taknemmelige for jeres medvirken og at I er med til at skabe en god julestemning på skibet. Også stor tak til Slupkoret for det som altid festlige indslag.
Vi havde en meget fin afvikling af arrangementet med mange glade gæster og stadeholdere begge dage.
Jeg håber, du vil videregive min hilsen til jeres medlemmer, herunder i særlig grad til dem der meldte sig under fanerne.Også rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle i Ebeltoft Marineforening og Slupkoret
De bedste hilsner
Karin Buhl Slæggerup
Direktør

Herunder nogle nogle "skud" fra den stemningsfulde arrangement (Fotos: Frank Heede). Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Se flere fotos fra dagen
her.

23. november 2919:
Fornem donation til foreningen

Vort gode, gavmuilde - og altid meget arbejdsomme - medlem, Ole Laursen, har igen solgt en af sine joller, - med det formål efterfølgende at donere salgsprisen til Ebeltoft Marine- forening. Ole har øremærket beløbet - 4.000,- kr. - til renovering af gavklen pålager-/værkstedsbygningen samt nye brystningspartier under vinderne fra hall'en og rygerummet.
Vi siger hjerteligt TAK til Ole for denne fornemme donation, der gør, at vi nu kan få  gennem-ført disse vedligeholdelsesarbejder, der længe har været tiltrængt.

08. oktober 2019:
Afdeling af Veterancafé Djursland åbnet i Ebeltoft

Veterancafé Djursland har som bekendt eksisteret siden marts 2017 med faste møder i Marinestuen i Grenaa tirsdage i lige uger.
Nu er der oprettet en afdeling af Veterancaféen i Ebeltoft - i Marinestuen - hvor der er åbent den første mandag i hver måned, kl. 10.00-13.00:
Første arrangement blev afholdt mandag den 8. oktober 2019 med 14 deltagere.
Kontaktpersoner vedr. afdelingen i Ebeltoft er: Lars Hansen (tlf. 86 34 01 48 / 41 42 86 33 - e-mail: ditlar@hansen.mail.dk) og Kjeld Thejl (tlf. 51 74 63 02 - e-mail: thejlaeg@gmail.com)
Se mere om Veterancafé Djursland
her., her. og her:
Se pressemeddelelse her.

 

24. september 2019:
Travaljeroerne mindedes Peter A. Nielsen.

Ved travaljeroningen onsdag den 24. 25. september mindedes roerne ders tidligere, og nu afdøde, styrmand Peter A. Nielsen. - Christian Koudal skriver således:
"Årets sidste roning med Travaljen gik til Fregathavnen, hvor vi indtog den obligatoriske øl og mindes vores afdøde Fartøjsfører Peter A. Nielsen. På hjemturen, til indsejlingen til Trafikhavnen rejste vi årernesom en sidste hilsen til Peter, samtidig med at vi ønskede ham god vind på hans sidste sejllads.
Christian Koudal"

13. september 2019:
Skydebanegodkendelse.

Politiet gennemførte fredag den 13. september det årlige eftersyn af skydebanen, - og den nyrenoverede skydebane blev godkendt   uden bemærkninger - og med stor ros for det udførte arbejde.

09. september 2019:
O.B.S.: - Der er ingen onsdags-skydninger i uge 37 og 38 ! - Skydebanen renoveres

Skydebanerne skal haveb det årlige eftersyn/godkendelse den 20. september, - og skal inden da være færdigrenoverede med ny bagvæg, renovering af kuglefang og ny, miljøvenlig blyaffalds-opsamling. Det er et noget større arbejde, og skydebanerne er derfor lukket for træningsskydninger i uge 37 og 38. - Til gengæld vil de stå fuldt færdige og "up to date" til Soldaterforenings-skydningen den 22. septermber !
Herunder et par "skud"  fra de igangværende renoveringsarbejder den 12. september. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

 

05. september 2019:
Den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste og veteraner

 

Årets hovedtale ved det Gamle Rådhus blev holdt af oberstløjtnant (P) Mogens Fokdal. - Læs talen her.
Læs mere og se flere fotos her.

20. juli 2019:
Fornemme gaver til foreningen

Ved lørdagsåbningen i dag forærede vort gode medlem, KK (P) Klaus Sabro Larsen, os sin tjenestefrakke, incl. bælte og kasket samt sin messeuniform med både mørk og hvid vest med ditto butterfly's.
Ved samme lejlighed forærede Klaus Sabro os også en speciel forseglet flaske. Der er den særlige historie ved denne flaske, at den er bjærget fra en tysk U-båd efter 2. Verdenskrig af det danske søværn.  Nu afdøde OK Erik Nordentoft, Aalborg, var med til bjærgningen og har senere foræret flasken til Klaus Sabro. Flasken indeholder pickles, beregnet til u-bådsbesætningens kost.
På fotoet til venstre herunder ses Klaus Sabro overrække tjenestefrakken til sekretær Peter Brøgger, der havcde lørdagsvagten i dag. - På det andet foto ses den forseglede flaske med pickles.
Uniformerne indgår nu i fotreningen s uniformsbeholdning, mens flasken bliver udstillet i "biblioteket", selvsagt med historien vedlagt.
Vi siger stor TAK for de fornemme gav er til Klaus Sabro !

20. juli 2019:
Danmarks største trawler langtidschartres til det færøske rederi Vardin

Læs mere her.

17. juli 2019:
Skøn onsdags-roaften

Pragtfuldt sommervejr på en næsten havblik Ebeltoft Vig. - her fanget i Christian Koudals og Erik Grønlunds fotolinser: - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. juli 2019:
Danmark er nu oppe på at råde over den femtestørste handelsflåde i verden

Læs mere her

10. juli 2019:
Travaljeroerne mødte veteraner til søs

Aftenens travaljeroere fik en ekstra oplevelse, da de mødte skibet "Veteranen", der sejler med veteraner fra danske indsatser i international tjeneste. Styrmand Christian Koudal beretter:
"Halløj
Onsdagens rotur gik til Fregathavnen, hvor vi roede forbi en stor sejlbåd der hilste på os, navnet på båden var Vetaranen. Efter den obligatoriske øl blev vi inviteret over for at se båden. Det viste sig så, at Jesper som var skipper ombord. havde købt båden  for en erstatning han fik i forbindelse med krigen i Afganistan. og sejler nu med Vetaraner,hvilket vi syntes var en rigtig god idé. Derfor inviterede vi dem over i Marinestuen efter deres skafning. De kom og beundrede først vores nye Flagspil, derefter fik de en komplet rundvisning og var meget begejstrede for vores stue, hvorefter de hyggede sig med de medlemmer,, der var tilstede. De fik 2 stk. CD med vores slupkor. der, som de skriver, løftede den maritime stemning ombord.
Hilsen
Christian"

Vi siger tak til Christian for både beretning og fotos, - og ikke mindst for initiativet til at invitere de pgl. veteraner på besøg i Marinestuen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. juli 2019:
Rederiet Stena Line flytter i 2020 flærgeruten Grenaa-Varberg til Grenaa-Halmstad

Det kan læses i Danmarks Marineforenings tidsskrift "Under Dannebrog", nr
. 3, juni 2019, - se side 3 her.
Se også mere her og her.

05. juli 2019:
Fond støtter Fregatten Jyllands kunstudstilling "Jylland på Jylland - kunsten går ombord"

Læs mere her.

05. juli 2019:
Mindeplade for Tommy Schmidt på det nye flagspil

Æresmedlem, tidl. formand Christian Koudal, der har været "primus motor" i hele arbejdet med fremstillingen af det nye flagspil, monterede i dag den fremstillede mindeplade til ære for afdøde ærersmedlem Tommy Schmidt, foreningens flagbærer gennem 45 år, for den arv, han havde testamenteret til Ebeltoft Marineforening, og som - helt i Tommys ånd - har dækket udgifterne til fremstillingen af flagspillet.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.

Generelt 2019
Modelskibsudstilling ved Fregatten Jylland

Den 11. februar 2018 åbnede en modelskibsudstilling - "Modeller på podier" - i Fregatten Jyllands udstillingshal.

Udstillingen omfatter en lang række modelskibe og enkelte andre historiske effekter, udlånt af flere af landets marineforeninger. - Alene Ebeltoft Marineforening har udlånt 4 modelskibe samt lanternen fra "ME 1016", "Jappes mine" og maleriet af Fregatten Jylland i indsejlingen til Ebeltoft Vig.

Udstillingen løber frem til den 31. december 2019. - Et besøg kan afgjort anbefales.