Aktuelt nyt

 

Fotos fra Soldaterforenings-skydningen den 19. september 2021

:

Resultattavle

Alle holdskytter

Nr. 1, holdkonkurrence

Nr. 2, holdkonkurrence

Nr. 3, holdkonkurrence

fremgangspokalen
vundet af Ebeltoft for en fremgang på ikke mindre end 31 points

05. juli 2022:
Skonnerten "Fylla" af Svendborg lagde til i Fregathavnen.

Kl. 15.42 i dag lagde den 3-mastede skonnert "Fylla" af Svendborg til i Fregathavnen. Stolt og velholdt skib. Smukt syn, der kan få hjertet til at banke i enhver sømand og maritim-interesseret. her et par billeder af det smukke skib. Fotos: Erik Bang Madsen.

Fylla's historie - kort fortalt
Fylla's første år
Fylla blev bygget i Nyborg i 1922 (så den har altså 100-års fødselsdag i år) af skibsbygmester Niels Peter Waldemar Dreyer, og er en af de tre jagtbyggede tremast-skonnerter, man kan møde i vore farvande. De to andre er Marilyn Anne fra 1919 og Fulton fra 1815.
Fylla blev bygget under navnet Fyn til et rederi i Marstal, og herfra blev den sat i fart på Nord- og Østersøen. lasteevnen var 170 ton, og skonnerten blev fra starten bygget med en hjælpemotor (48 HK).
Efter 7 år på Nord- og Østersøen blev skonnerten købt af rederiet Grønland S/S og sendt på fiskeri ved Grønland under navnet Fylla. I 1932 blev skibet overtaget af den Kongelige Grønlandske Handel.  Med tiden skiftede man til en større maskine et par gange, først 96 HK og sidst i Grønlandsfarten  en  174 HK Alpha Diesel.
I en kort periode fra 1968-69 hed skibet Arctic Freezer og var ejet af Albrecht & Boserup Grønland A/S, Godthåb.
De sidste 10 år af Grønlandstiden var skibet ejet af en færing, der byggede det om, så det kunne fungere som fryseskib. Fylla hentede får og fisk fra de mindre bopladser på kysten til de større opsamlingshavne, hvor lasten blev omladet og fragtet videre til Danmark. Skibet hed i den periode Polar Freezer, og under det navn blev den købt af Fyns Amtskommune i 1979 med henblik på at bygge det om til et lejrskoleskib.
Lejrskoleskibet bliver en realitet
Skibet blev i  de følgende tre år indrettet som lejrskoleskib som et beskæftigelsesprojekt for unge arbejdsløse i Odense. I forbindelse med ombygningen fil Fylla en ny maskine, en 236 HK Scania Diesel.
Skonnerten Fylla blev ved årsskiftet 2006-07 overdraget til Fylla Fonden, stiftet af Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø kommuner. Fylla Fonden viderefører skibets drift gennem rederiet Fylla.

Arkiv-foto, Det Gamle Værft, Ærøskøbing Havn, Ærø.
Besøg Fyllas hjemmeside
her
 

04. juli 2022:
Fin og værdig mindehøjtidelighed i "Danske Soldaters Mindelund" ved Rindsholm Kro

Ebeltoft Marineforenin g var - selvfølgelig - "på plads", da den årlige mindehøjtidelighed i "Danske Soldaters Mindelund" blev afviklet den 4. juli 2022. Foreningen var repræsenteret ved flagbærer John  Rosborg, Lillian Jensen og Jørgen Brøgger. Derudover deltog distriktsformand Lars Gjættermann på en af vores pladser, som vi havde overladt til ham i hans egenskab af Distriktsformand, - da der jo var tale om et officielt arrangement, der fasndt sted i hans distrikt. Lars Gjættermann fungerede endvidere som fklaggast for flagbærer John Rosborg.
Her lidt stemningsindtryk fra den gode dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. juli 2022:
Vellykket "Sommerfest" med lige knap 70 deltagere.

Lige knap 70 (67 for at være helt nøjagtig) glade deltagere havde fundet vej til Marinestuen og foreningens årlige "Sommerfest". vejret var ikke det bedste , overskyet, "snusket" med egentlige byger indimellem, hvorfor der blev trukket indenfor i Marinestuen. Lidt ærgerligt selvfølgelig, uden at det dog gav skår i den gode og glade stemning.Der blev budt på helstegt pattegris med diverse tilbejør. Utroligt lækkert !
Her foreløbig et enkelt foto af "aftenens hovedperson", - flere følger snarest.

13. juni 2022:
Danmarks territorialfarvand øges med flere hundrede kvadrat-sømil.

En mere end 50 år gammerl stidn mellem Canada og Danmark om ejerretten til den omstridte, ubeboede Hans Ø i Kennedy-stræde mellem Canada og Grønland er nu afsluttet med en fredelig forhandlingsløsning,og aftale om en grænsedragning, der tildeler Danmark mere end halvdelen af øens areal og et tilhørende stort farvandsområde i Labradorhavet.
Nu afdøde orlogskaptajn John Arentoft, der senere kom i Folketinget, har berettet, at da det skib, han dengang sejlede med, var i området, var de nogle unge søofficerer, der gik i land på øen og byggede en varde. Da Arentoft senere kom i Folketinget, og striden mellem Canada og Danmark blussede om, kom han i tanker om varden og fortalte om den. Det og andre årsager har været med til at bane vejen for den nu fredelige grænsedragning.
Læs den spændende historie
her.

10. juni 2022:
Danske Rederier hædrer HM Dronningen

Danske Redriers Søfartspris, der hvert år uddeles til en person eller organisation, som har gjort eller betydet noget særligt for dansk søfasrt, blev torsdag den 9. juni 2022 overrakt til Hendes Majestæt Dronningen for hendes dedikerede virke, store engagement og kærlighed til søen, søfolk og søfart.
Læs mere
her.

27. maj 2022:
Dronningen deltager i Danske Rederiers årsdag den 9. juni

11. maj 2022:
Nyt fra OLFI - Søofficerer skyder idé om kombinerede patrulje- og havmiljøskibe ned

De fire miljøskibe af supply-klassen skal erstattes af nye kombinerede patrulje-og havmiljøskibe. Her er det "Gunnar Thorson", der i 2017 bekæmper olieforurening fra det portugisiske skib "Victoria". Foto: Anders Fridberg/Forsvarsgalleriet.

Det er ikke nogen god idé at bygge "hybridskibe", der simultant skal fungere i rollen som krigsskibe og havmiljøfartøjer. Det mener flere pernsionerede søofficerer, der foreslår andre løsninger ogdrømmer om større inddragelse af Søværnet som skibenes slutbruger.
Læs mere
her.

09. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"

Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn har i fællesskab hjemkøbt en beholdning af de kendte "Danmark/Ukraine-nåle" (pins), der viser de to landes flag.
Nålene sælger for 50,- kr. pr stk., og overskuddet går ubeskaret til humanitære og velgørende formål for ukrainske flygtninge i vores nærområde. Pengene vil blive overdraget til en anerkendt velgørenhedsorganisation, der netop arbejder med de ukrainske flygtninge, så beløbet kan blive anvendt på den bedst mulige måde.
Emblemerne kan købes i baren i Marinestuen.
På billedet her ved siden af, er "Ukraine-nålen" fotograferet ved siden af Marineforeningens kendetegn til belysning af størrelsesforholdet.

05. maj 2022:
Værdig højtideligholdelse og  markering af 5. maj, - 77-årsdagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45

Det var en smuk og værdig markering af den nationale mindedag, da en lille snes medlemmer af foreningen deltog i det traditionelle arrangement ved foreningens mindesten på havnen i i Ebeltoft. Stenen var flankeret af Marineforeningens flag og Vaabenbrødreforeningens fane, mens den øvrige parade stod opmarcheret med front mod mindestenen, der blev rejst af Ebeltoft Marineforening i 1946.
Foreningens medlem, tidligere generalsekretær i Dansk Sømandskirke, orlogs- og sømandspræst Ronalæd Pedersen emer., holdt en meget smuk og meget tankevækkende tale, hvor han også drog paralleller til den nuværende situation med krig i Europa, - russernes invasion af Ukraine og den skæbne ukrainerne lige nu lider.
Næstformand Steen Knudsen lagde herefter en buket rød-hvide blomster ved stenen, hvorefter foreningens medlem, Kis Bødker, der er bestyrelsesmedlem i pårørendeforeningen for Danske Krigssejlere, lagde en buket i De Allieredes farver.
Efter højtideligheden marcherede paraden tilbage til Marinestuen, hvor der var aftrædning og hyggeligt samvær over en kop kaffe med brød.
I dagens anledning var femlagt de to original-breve, som fiskeskipper Jens Bendix Jensen fra Ebeltoft efter krigen modtog fra generalerne Eisenhower og Montgomery som tak for hans store indsats med at sejle nedskudte allierede flyvere til Sverige under Besættelsen. Foreningen har fået originalbrevene af Jens Bendix' barnebarn, Jens Mejlgaard. Det var meningen, at originalbrecvene skulle have været afsløret ved det stort anlagte arrangement 4. og 5. maj 2020 i anledning af 75-året for Befrielsen. Det arrangement der desværre, også i 2021, måtte aflyses på grund af corona-pandemien. Der er nu fremstillet en glasmontre, hvori brevene for eftertiden vil være udstillet i Marinestuen.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Fotos: Bent Olsen og Erik Grønlund. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. maj 2022:
DanPilot fremtidssikrer lodsstationen i Skagen

26. april 2022:
Nyt fra Olfi:

KA Torben Mikkelsen er fratrådt som chef for Søværnskommandoen.
Kontreadmiral Torben Mikkelsen har fratrådt sin stilling som chef for Søværnskommandoen for fra 1. juni at stå i spidsen for Forsvarets skibsprogram, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen overtager tøjlerne indtil stillingen bliver permanent besat.

21. april 2022:
Så er "den lille kanon" færdig-restaureret.

Efter længere tids intensivt og dygtigt håndværksarbejde er "den lille kanin" nu færdigrestaureret. Og resultatet er blevet utrroligt flot.  De to gode medlemmer, der harv stået for den flotte restaurering er Ole Laursen (tømrer- og smedearbejde) og Thorkil Thorsen (malerarbejde). Den står nu smukt i de gamle oldenborgske farver.

 

21. april 2022:
Nyt fra OLFI:
Rusland er ramt på stoltheden, og kan ikke uden videre erstatte krydseren "Moskva"

Tabet af missilkrydseren “Moskva” har ramt Rusland på selvforståelsen, og skibet kan ikke uden videre erstattes. Den russiske forsvarsindustri er ramt af økonomiske sanktioner, udbredt korruption og sognerådspolitik, hvilket udfordrer muligheden for at modernisere og udskifte udtjent materiel, fortæller to eksperter.
Læs mere
her

26. marts 2022:
Første Fregatskydning efter to års corona-nedlukning
Flemming Hjorth ny Fregatkaptajn

Efter to corona-år, hvor det ikke var muligt at afholde den årlige, traditionsrige Fregatskydning, kunne det endelig lade sig gøre i år. Og det skete efter de allerbedste traditioner.
Der måtte i alt 183 skud og næsten 3 timers hård kamp til, før den fjendtlige fregat var skudt endeligt i sænk ved et velrettet skud af Flemming Hjorth, der dermed sikrede sig titlen som Fregatkaptajn samt modtager af den ny-indstiftede Fregatkaptajns-medalje samt 1. skyttepræmie.
Danmarks Marineforenings Landsskytteudvalg har indstiftet en ny landsdækkende, officiel Fregatkaptajnsmedalje, der kan tildeles fremtidig Fregatkaptajner, - og ligeledes med tilbagevirkende kraft til tidligere Fregatkaptajner. Det sidste skete ved en lille højtidelighed i kaffepausen, hvor medaljen blev overrakt til 14 tidligere Fregatkaptajner.
Resultaterne blev som følger:
1. Store Bram, Cai Muss v. Flemming Hjorth
2. Fore Bram, Lauge Christiansen v. Claus Thuesen Jensen
3. Bergginen, Steen Trolle v. Gunnar Christensen
4. Store Mærs, Erik Sebbelin v. Thorkil Thorsen
5. Torben Larsen v. Svend Rasmussen
6. Blændsejl, Martin Bech Hansen v. Preben Steen Jensen
7. Mesan, Johan Peter Jensen v. Anders Hansen
8. Storsejl, Steen Knudsen v. Jen s Knudsen
9. Fok, Alf Petersen v. Jan A. Hansen
10. Krudtkammer, Flemming Hjorth, eget skud.
1. Skyttepræmie: Flemming Hjorth
2. Skyttepræmie Jan A. Hansen

Herunder nogle "skarpe skud" fra den hyggelige eftermiddag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19.-20. marts 2022:
100-års jubilæums-landsskyttestævne
Jørn Mortensen veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk
Ebeltoft skal være vært for stævnet igen i 2024

Foreningen deltog med 6 skytter i årets landsskyttestævne, der afholdtes i København i anledning af 100-året for den første landsskydning i 1922, der netop afholdtes i København. Selve skydningerne foregik på Kgs. Lyngby skydebaner og "det sociale" med jubilæumsfest lørdag aften og søndagsfrokost med præmieuddelinger foregik i Brøndby Marineforening.
Et fint og veltilrettelagt arrangement, som landsskytteudvalget skal have stor stor ros, tak og anerkendelse for !
Jørn Mortensen sikrede sig titlen som veteran-landsskytte for 8. gang, heraf for 7. år i træk. Dermed blev han også "holdskytte", ligesom han fik præmie for bedste Ebeltoft-resultat ved vinterens hjemmebaneskydning. Han kunne således drage hjem med ikke færre end 3 præmier i køjesækken.
I konkurrencen for fritstående skytter kom Mikkel Brøgger ind på 4. pladsen, lige nøjagtigt 1 point efter "bronzemedaljevinderen".
I holdkonkurrencen kom Ebeltoft ind på en "lun" 7. plads ud af 20 laug.
Under præmieuddelingen var formand Mikkel Brøgger op og modtage erindringsbægeret for "Fremgangspokalen", som vi vandt sidste år.
Ved landsmødet lørdag eftermiddag valgtes Ebeltoft som arrangør af stævnet i 2024, ligesom vi også var i 2021. I 2023 skal stævnet holdes i Randers.
Læs pressemeddelelse her.
Herunder nogle "skarpe skud" fra det festlige jubilæums-arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

06. marts 2022:
Danmark skal efterleve mål i Wales-erklæringen – men først om 11 år

Forsvaret bliver tilført syv milliarder kroner over de næste to år, og Danmark skal om med udgangen af 2033 leve op til Natos to procent-målsætning. Det er to af elementerne i et “nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik”, som regeringen i dag har indgået med Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative.
Læs mere
her.

 

6. marts 2022:
Nyt fra OLFI:
Forsvaret bliver tilført syv milliarder kroner over de næste to år, og Danmark skal om med udgangen af 2033 leve op til Natos to procent-målsætning. Det er to af elementerne i et “nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik”, som regeringen i dag har indgået med Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative.

Læs mere
her.

04. marts 2022:
Ebeltoft Marineforening donerede overskuddet fra Slupsejladsen til Fregatten Jylland.

At flytte slupsejladsen fra fastelavns-mandag til fastelavns-lørdag viste sig at være det helt rigtige, og de ihærdige raslere fik betydeligt mere i indsamlingsbøsserne og via MobilePay end sædvanligt.
Det var derfor med stor glæde, at repræsentanter fra foreningen - med vores nye formand Mikkel Brøgger i spidsen - i forbindelse med allerede tidligere fastlagt møde i anden anledning den 4. marts kunne overrække fregatledelsen overskuddet fra slupsejladsen, - ialt 11.000,- kr. !
På nedenståen de fotos ses fra venstre: Tovholder for slupsejladsen Poul Bojesen, Fregattens udstillingsleder Karen-Louise  Juhl, fregatdirektør Karin Buhl Slæggerup og MF-formand Mikkel Brøgger.

Se gavebrev til Fregatinstitutionen her
Se den folder, som slup-raslerne omdelte til "publikumher.
"

 


04. marts 2022:
Nyt fra OLFI:

Ukraine udnytter lav russisk kampmoral i psykoliogisk krigsførelse
De russiske invasionsstyrkers kampmoral ser godt en uge inde i krigen i Ukraine ud til at lide under dårlige forberedelser, manglende logistisk opbakning og tvivl om meningen med krigen. Desillusionerede soldater deserterer eller overgiver sig til ukrainerne, som moralsk er ovenpå og ved, hvor kniven skal sættes ind.
Læs mere
her.

04. marts 2022:
Altinget: "Nu er der et før og efter 24. februar 2022"

Kommentar af Lisbeth Knudsen. - Læs her.

 

28. februar 2022:
Ebeltloft Marineforening fyldte 105 år.

det blev markleret ved, at signalflagene i flagspillet foran Marinestuen blev udskiftet, så der nu står 105, - efterfulgt en kop formiddagskaffe indendøre i varmen for de deltagende repræsen- tanter. - Og så kan vi jo passende allesammen ønske både foreningen og os selv tillykke med den høje alder. Nogle af os holder sig bedre end andre. Foreningen nok bedst af alle.

25. februar 2022:
Ebeltoft Marineforening har fået ny ledelse
Mikkel Brøgger valgt til ny formand. Derudover 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.
Marineforeningens hæderstegn tildelt Ole Laursen.

Foreningens generalforsamling den 24. februar startede i overensstemmelse med de bedste traditioner og i god ro og orden. Efter velkomst og flaghejsning nød de ca. 55 medlemmer hovmesterens vel-tillavede og velsmagende kogte torsk med div. tilbehør. Og efter spisningen stødte ca. en halv snes medlemmer yderligere til for at deltage i selve generalforsamlingen
Efter valg af Finn Adamsen som dirigent indledte formanden, Erich H. Franzen, beretningen med at bede flaggasterne sætte flaget på halv. Formanden omtalte herefter de medlemmer, der var gået fra borde i det forløbne år, hvilket efterfulgtes af et minuts stående stilhed.
Efter at flaget igen var sat på hel, var der overrækkelse af jubilartegn: 50-års tegn skulle være tildelt Kurt Haugaard, der desværre ikke var tilstede, og derfor vil få tegnet overrakt ved en senere lejlighed, - samt 25-års tegn til Børge Pedersen, - efterfulgt af tildeling af medlemsamblemer til nye medlemmer. Som aftenens højdepunkt blev Ole Laursen herefter kaldt frem og blev - efter godkendelse i Landsbestyrelsen - tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv, for sin mangeartede og store indsats for foreningen gennem mange år.
I selve beretningen gennemgik formanden de forskellige arrngementer og aktiviteter i de forgangne år, herunder selvsagt med fokus på, hvad corona-nedlukningerne havde betydet for foreningen.
Der var hverken spøergsmål eller kommentarer til beretningen, der derfor blev godkendt med akklamation. Det samme var tilfældet med årsregnskabet, der i kassererens fravær blev blev fremlagt af bogholder Erik Lyager. Regnskabet udviste et underskud i 2021 på 7.510,- kr. mod et underskud på knap 10.500,- kr. i 2020. Begge underskud er dels begrundet i bygningsvedligeholdelser samt tabte indtægter som følge af corona-nedlukninger.
Budgettet for 2022, udvisende et forventet underskud på 45.000,- kr. blev taget til efterretning, og bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 50,- kr. fra og med 2023 blev godkendt. Det budgetterde underskud er begrundet i div. bygningsvedligeholdelse og -forbedringer, mens kontingentstigningen er begrundet i en kontingentstigning til Landsforeningen samt øgede driftsudgifter til Marinestuen (prisstigninger på forbrugsafgifter m.v.).
Da formand Erich H. Franzen ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen den hidtidige 1. suppleant, Mikkel Brøgger, der valgtes med akklamation.
Næstformand Frank Heede og bestyrelsesmedlemmerne Poul Bojesen og Anders Kristensen ønskede heller ikke genvalg. - Efter forskellige forslag fra salen og efterfølgende skriftlig afstemning nyvalgtes Knud Erik Overgaard, Palle Dannemann og Kjeld Thejl til de tre ledige bestyrelsesposter, mens Svend M. Rasmussen og Anders Brix Nielsen nyvalgtes som h.h.v. 1. og 2. suppleant.
Hans Skov og Uwe Weissfeld genvalgtes som h.h.v. revisor og revisorsuppleant.
Nils Jørgen Tastum ønskede genvalg som flagbærer. I hans sted valgtes John Rosborg, mens Per Snejbjerg og Steen Knudsen genvalgtes som h.h.v. 1. og 2. reserve-flagbærer.
Traditionmen tro blev bestyrelsen bemyndiget til at udpege sendemænd til sendemandsmødet den 14. maj i Lemvig.
Under "Eventuelt" blev Kjeld Thejl  tildelt "Årets Vådeskud" for at have taget fejl af datoen for generalforsamlingen og derfor indkøbt næsten alt en uge for tidligt.
Den nye formand, Mikkel Brøgger takkede for valget og udtrykte ønsket om fremtidig astør og rolig kurs i foreningen og kaldte derefter de afgåede bestyrelse4smedlemmer frem og overrakte hver en flaske "Royal Danish Navy Rum", - og den agåede formand tillige et våbenskjold fra Ebeltoft Marineforening.
Efter nedhaling af flaget og afsyngelsen af sidste vers af Kongesangen var der opbrud og alm. hyggesnak.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Læs pressemeddelelse her.

22. februar 2022:
Danmark forærer dykkerbåd til den Kenyanske  Flåde

Læs mere her.

 

16. februar 2022:
Nyt fra OLFI
Aftale med USA forbedrer afskrækkelsen og mindsker risikonen for krig
Af kasper Junghe Vester, 16. februar 2022

Amerikanske jagerfly kan snart blive hjemmehørende i Danmark, hvorfra de skal bidrage til at afskrække Rusland fra at angribe baltiske lande. Foto: Air Force Airman 1st Class Cesar J. Navarro/U.S. Department of Defense

Der er masser af ræson i regeringens bebudede aftale om at tillade amerikanske tropper på dansk jord. Det er særligt Natos behov for troværdig afskrækkelse af Rusland, en amerikansk tilstedeværelse i Danmark vil imødekomme, mener lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet.
Var man i tvivl før regeringens pressemøde torsdag om en ny sikkerhedspolitisk aftale med USA, er man det næppe længere: Amerikanerne er ingenlunde ved at forlade Europa for at rette sin fulde militære opmærksomhed mod Asien. I øst vækker Ruslands sabelraslen på grænsen til Ukraine dyb amerikansk bekymring, og i sidste uge kunne den danske regering så annoncere, at man på amerikansk foranledning forhandler om at indgå en bilateral aftale om amerikanske tropper og materiel – blandt andet skibe og fly – på dansk territorium.

Aftalen bliver et historisk brud med årtiers faste politik på området og vil markere en ny forsvarspolitisk kurs for Danmark. En kurs, som vækker bekymring hos flere iagttagere, der vægrer sig ved tanken om en permanent udenlandsk troppetilstedeværelse i Danmark. Henset til den aktuelle russiske trussel og bureaukratiet i Nato giver aftalen dog i militærfaglig forstand fin mening, fortæller lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet til Frontlinjen på Radio4:

»Det handler for amerikanerne om at gå uden om Natos kollektive beslutningsstruktur. Alle kan se, at det vil tage alt for lang tid for de næsten 30 lande i Bruxelles at blive enige om, hvad man gør i en krise. Det kan man ikke vente på, hvis Rusland begynder at bruge militærmagt. Russerne kan opmarchere rigtig store styrker meget hurtigt, som vi aktuelt ser ved Ukraine. Det kunne de også gøre i Baltikum, hvor de lynhurtigt kan stå med 40.000 mand. Så dur det ikke, at man skal til at holde møder nede i Nato,« siger Peter Viggo Jakobsen om baggrunden for det amerikanske ønske.

Lettere at indsætte fly uden at spørge om lov

Selvom verdens øjne for tiden er rettet mod Ukraine, har Ruslands aggressive fremfærd længe givet anledning til panderynker i netop Baltikum, hvorfor Nato gennem en årrække af samme årsag har været til stede gennem det såkaldte Enhanced Forward Presence-initiativ. En kommende aftale mellem USA og Danmark bliver de facto en styrkelse af denne indsats og vil ifølge Peter Viggo Jakobsen gøre det lettere at dæmme op for et eventuelt russisk angreb på de baltiske lande.

Læs også: Regeringen inviterer amerikanske tropper til Danmark

»Vi står konkret i en situation i det baltiske område, hvor vi har en lille styrke på 5000 mand stående. Det er hammersvært for Nato at forstærke den styrke, hvis den skulle komme under angreb. Det, at amerikanerne meget hurtigt kan indsætte fly fra danske flyvestationer uden at skulle spørge nogen om lov, gør afskrækkelsen mere troværdig,« forklarer Peter Viggo Jakobsen og fortsætter:

»Nu kan amerikanerne ved hjælp af øvelsesaktivitet demonstrere, at de lynhurtigt kan indsætte fly over Baltikum, hvis det skulle blive nødvendigt i en krisesituation. Det mindsker risikoen for, at russerne får held med et overraskelsesangreb og erobrer dele af Baltikum, inden vi kan nå at gøre noget ved det.«

Der er altså masser af militærfaglige grunde til, at USA ønsker sig en aftale med Danmark, som formentlig kommer til at ligne den aftale, man allerede har indgået med en række andre europæiske lande, herunder Norge. Her kan amerikanske tropper frit ankomme til og forlade landet, ligesom USA i vid udstrækning selv har politimyndigheden over sine styrker – et forhold, som flere danske kritikere allerede har problematiseret.

Forbedrer afskrækkelsen og mindsker risiko for krig

Den forestående aftale har da også vakt bekymring hos flere folketingspolitikere. Blandt andre har Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm slået fast, at hverken hun eller partiet er synderligt begejstrede for udsigterne til amerikanske soldater i Danmark. Et af kritikpunkterne handler om den suverænitetsafgivelse, der er forbundet med at lade amerikanerne tage permanent ophold i Danmark. Dertil kommer ubesvarede juridiske spørgsmål vedrørende politimyndigheden over de udstationerede soldater.

På disse områder har kritikerne en pointe, slår Peter Viggo Jakobsen fast:
»I og med at vi nu giver amerikanerne lov til at lande på dansk jord når som helst, skal vi selvfølgelig afgive noget handlefrihed. Vi kan ikke længere stille krav til, hvad amerikanerne gør og ikke gør, og vi kan heller ikke stille spørgsmål til, hvad de gør. Vi har en aftale om, at de ikke må medbringe atomvåben. På den måde har venstrefløjen ret, når den siger, at det betyder en vis afgivelse af suverænitet – helt på linje med den baseaftale, amerikanerne har i Thule.«
Andre bekymringer om den forestående aftale går på, om Danmark i højere grad end tidligere bliver et militært mål for Rusland. Der er dog ikke noget i regeringens annoncering af forhandlingerne med USA, der for alvor bryder med, hvad Danmark allerede havde lovet Nato.
»Uanset hvad vidste russerne godt, at danske havne og flyvestationer skulle være opmarchområde for Nato. Om det er amerikanske eller britiske styrker, er i princippet ligegyldigt,« siger Peter Viggo Jakobsen, der overvejende finder aftalen fornuftig i lyset af den sikkerhedspolitiske situation i Europa.
»I og med at det her forbedrer afskrækkelsen, mindsker det risikoen for en krig. På den måde anser jeg den sårbarhed, som flere har peget på, som hypotetisk.«

14. februar 2022:
Organisationen Folk og Sikkerhed udsender en briefing om Ruslands militære styrker og muligheder i Danmarks nærområde.

Læs herunder:

Fra: asm@folkogsikkerhed.dk <asm@folkogsikkerhed.dk>
Sendt: 8. februar 2022 13:15
Til: 'christian arildsen' <
c_arildsen@hotmail.com>; 'Steen Engstrøm' <lf@marineforeningen.dk>; 'Leif Giebel' <lf@propel.dk>; 'praesident@dfbmail.dk' <praesident@dfbmail.dk>
Emne: Nyt brief: Truslerne mod Danmarks sikkerhed
Til Danske Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks Marineforening, Flyvevåbnets Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber. 

Kære formænd,
Folk & Sikkerhed har for nylig udgivet et 12-siders brief om Ruslands militære styrker og muligheder i Danmarks nærområde. Se vedhæftede fil eller via linket nederst i mailen.

Briefingen er udarbejdet af Forsvarsgruppen, der trækker på danske, skandinaviske og internationale netværk af Ruslands- og militæreksperter. Forsvarsgruppen er nedsat af Folk & Sikkerhed og refererer til landsbestyrelsen.

Dette brief er første del af en række af udgivelser, som vi vil distribuere i forbindelse med vores folkeoplysende indsats op til det kommende forsvarsforlig.

Materialet vil blandt andet blive distribueret i trykt form til Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, en lang række medier, m.m.m.

Det er vigtigt for bestyrelsen i Folk & Sikkerhed, at ledergruppen i DSM er velorienteret om foreningens indsats vedrørende det kommende forsvarsforlig. I er som altid velkommen til at kontakte undertegnede ved behov for yderligere informationer. Bestyrelsen vil uddybe indsatsen til foreningens kommende Årsmøde.

I kan også finde briefingen samt yderligere information om indsatsen og Forsvarsgruppen her: https://folkogsikkerhed.dk/brief-truslerne-mod-danmarks-sikkerhed/

Briefingen må meget gerne distribueres i jeres netværk.

Med venlig hilsen
Adam Sonnich Meinertz
sekretariatsleder
Tlf.:         +45 3314 7900
Mobil:    +45 5120 7940
Klingseyvej 15B
2720 Vanløse


13. februar 2022:
Der er ingen aftale om militær på Bornholm
Selskabet Niels Ebbesens Venner har i dag rundsendt nedenstående artikel:

Professor Bent Jensen:
Der er ingen aftale om militær på Bornholm..

OM HISTORIENS UNYTTE
Af Bent Jensen

Man hører meget useriøst vrøvl i Danmarks Radio. For et par dage siden påstod en dansk historiker uden at blive modsagt til to DR-journalister, at der eksisterer ”en dansk-russisk aftale” fra 1946 om, at der ikke må komme udenlandsk militær til Bornholm. Journalisterne havde kontaktet historikeren i anledning af den danske regerings opsigtsvækkende erklæring om, at der nu skal stationeres udenlandsk militær i Danmark. Ruslands ambassadør i Danmark Vladimir Barbin har ligeledes påstået, at der findes en sådan aftale, der forbyder allierede tropper på Bornholm. Uffe Ellemann-Jensen har med rette kaldt det for vås.

For der findes IKKE nogen dansk-russisk aftale med et sådant indhold. Efter at have besluttet at rømme den danske ø siden maj 1945 meddelte udenrigskommissær Molotov den 5. marts 1946 den danske gesandt Thomas Døssing, at de sovjetiske tropper ville blive trukket tilbage og Bornholm overdraget til den danske stat, ”hvis Danmark allerede nu var i stand til med egne tropper at besætte øen Bornholm og dér oprette sin egen administration uden nogen som helst deltagelse af fremmede tropper.” To dage senere fik Døssing af det danske udenrigsministerium instruks om at svare det sovjetiske udenrigskommissariat, at Danmark fuldt ud var i stand hertil. Den danske gesandt skulle også spørge, om danske tropper allerede nu kunne komme til Bornholm.

Alt dette har været dokumenteret i årevis, bl.a. i min bog fra 1996 Den lange befrielse. Når der stadig fremsættes påstande om en dansk-russisk underhåndsaftale, skyldes det flere ting. Dels tilslørede den danske udenrigsminister Gustav Rasmussen, hvor let og gnidningsfrit den sovjetiske rømning af Bornholm forløb. Han udspredte desinformation om, at der foregik svære forhandlinger med Kreml og han hemmeligholdt Molotovs mundtlige udtalelse. Dels opførte skiftende danske regeringer sig under Den kolde Krig, som om der forelå en dansk forpligtelse til ikke at tillade allierede tropper at sætte fod på Bornholm eller orlogsskibe at anløbe bornholmske havne. Det skete i form af en lang række selvpålagte begrænsninger. For det tredje misbrugte Moskva den danske 1946-udtalelse om selv at kunne overtage det militære forsvar af Bornholm. Og for det fjerde støttede venstreorienterede partier og journalister dette misbrug ved at påstå, at der fandtes en aftale (”Døssing-aftalen”). Jens Thoft fra SF var utrættelig med spørgsmål til den danske regering og påstande om, at Danmark provokerede Sovjetunionen. Og Jørgen Dragsdahl skrev i Information om ”dansk aggression” og støttede herved det kommunistiske dagblad Land og Folks påstande om danske løfter til Moskva, som havde gjort Bornholm til ”forbudt område” for allieret militær.

De danske selvpålagte begrænsninger var særdeles vidtgående. Mest kendt er vel det latterlige forbud mod, at et amerikansk miitærorkester spillede ved et dyrskue i Rønne. Allierede forsvarsattacheer fik påbud om at trække i civil, hvis de ønskede at aflægge Bornholm besøg. Det danske fik pålagt meget generende begrænsninger for, hvor langt øst for Bornholm danske orlogsskibe og militære fly måtte operere. Forsvarsminister Poul Søgaard sagde offentligt, at Bornholm ikke rigtigt var medlem af NATO! Det var også grunden til, at Danmark trods sit eget utilstrækkelige forsvar sagde nej til stationering af allierede styrker. Men lige lidt hjalp det, skiftende sovjetiske ambassadører troppede op i udenrigsministeriet for at protestere mod Danmarks påståede overtrædelser af den ikke-eksisterende aftale. Når Uffe Ellemann nu siger, at han som udenrigsminister i 1980´erne afskaffede alle disse selvpålagte begrænsninger, er det ikke rigtigt. Nogle af dem blev blødt op, men der var begrænsninger vedr. Bornholm lige så længe Sovjetunionen eksisterede.

11. februar 2022:
Danpilot tilbyder nu også lodsning i det arktiske område.

Læs mere her

 

08. februar 2022:
Danske rederier eksporterede for 323,8 mill. kroner i 2021

Læs mere her.

 

08. februar 2022:
Nyt fra OLFI:

Regeringen skærper Forsvarets beredskab og afslutter Operation Gefion

Af  Kasper Junge Wester

Forsvaret øger sit beredskab i lyset af Ruslands fremfærd nær Ukraine. Det betyder blandt andet, at danske F-16-fly kan blive placeret på Bornholm. Foto: Forsvaret

Den russiske trussel mod Ukraine får nu regeringen til at øge Forsvarets beredskab. Det betyder, at en dansk kampbataljon i Nato-beredskab skal kunne stå klar med ultrakort varsel, og at to F-16-fly kan sendes til Bornholm, hvis det bliver nødvendigt. Samtidig afvikles bevogtningsopgaverne i Operation Gefion.
Ruslands troppeopbygning på grænsen til Ukraine og bekymringerne for en russisk invasion får nu den danske regering til at skærpe Forsvarets beredskab gennem en række konkrete tiltag, skriver Forsvarsministeriet i 
en pressemeddelelse. Tiltagene har i første omgang virkning til udgangen af marts og får betydning for både Hæren og Flyvevåbnet.
»Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er skærpet som følge af det uacceptable russiske militære pres på Ukraine. Regeringen har derfor besluttet en række nødvendige skridt efter anbefaling fra Forsvarskommandoen for at skærpe Forsvarets beredskab, så Danmark styrker sin evne til at støtte Natos afskrækkelse,« skriver Forsvarsministeriet.
Det skærpede beredskab betyder blandt andet, at responstiden for den danske kampbataljon, som er tilmeldt og indgår i Natos beredskab, bliver på 1-5 dage. Bataljonen består af 7-800 soldater hjemmehørende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor også de nødvendige lagre nu vil blive opbygget, fremgår det videre af pressemeddelsen.
Afvisningsberedskab kan rykkes til Bornholm
Beslutningen betyder samtidig, at soldater fra Hærens enheder ikke længere skal bidrage til bevogtning af den jødiske synagoge i Krystalgade samt den israelske ambassade, ligesom de ikke længere skal tage del i grænsebevogtningen ved den dansk-tyske grænse. Disse opgaver er hidtil blevet løst i regi af Operation Gefion, men henset til den sikkerhedspolitiske situation vil det altså ikke længere være tilfældet. Forsvarskommandoen kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige, om afviklingen af Gefion bliver permanent.
Til gengæld kan det øgede beredskab betyde, at danske jagerpiloter, mekanikere og andet personel med tilknytning til afvisningsberedskabet får ny midlertidig arbejdsplads længere mod øst, end man er vant til.
»Forsvaret vil endvidere styrke det nationale afvisningsberedskab ved at placere to F-16 kampfly på Bornholm, hvis det vurderes operativt nødvendigt. Det er tidligere sket, når der har været øget russisk flyaktivitet nær dansk luftrum.«
Danske F-16-fly afviser rutinemæssigt russiske fly, som kommer for tæt på dansk luftrum. Som regel holder flyene sig på den rigtige side af luftrumsgrænsen, men forud for Folkemødet i Allinge i sommeren 2021 måtte afvisningsberedskabet imidlertid reagere på to regulære krænkelser. I forlængelse af episoderne, blev to F-16-fly sendt til lufthavnen i Rønne.

04. februar 2022:
Nyt fra OLFI:

Regeringsrokade erstatter Trine Bramsen med Morten Bødskov som forsvarsminister
Af 
Peter Ernstved Rasmussen

Trine Bramsen blev udnævnt til forsvarsminister den 29. juni 2019 og har siden måttet håndtere en række skandaler på sit ministerområde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Statsminister Mette Frederiksen brugte transportmisterens afsked til at gennemføre en rokade, hvor skatteminister Morten Bødskov afløser Trine Bramsen som forsvarsminister. Hun fortsætter i regeringen som transportminister, men er i øjeblikket syg med corona.
Så gik den ikke længere. Fredag stod det klart, at Morten Bødskov (S) erstatter Trine Bramsen (S), efter at hun har været i et veritabelt stormvejr gennem det meste af sin tid som forsvarsminister.
Kritikken er haglet ned over Trine Bramsen for hendes håndtering af en række skandaler lige fra svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fængselsdommen til den tidligere hærchef H.-C. Mathiesen til hendes stædige titulering af forsvarschefen som styrelseschef, evakueringen fra Kabul og senest håndteringen af hele FE-sagen.
»I mere end 2,5 år har jeg haft den store glæde og ære at være Danmarks forsvarsminister. Jeg har oplevet dedikerede soldater, medarbejdere og veteraner som jeg har den største respekt for. Jeg har knyttet stærke bånd til forsvarsministre i NATO og rejst verden rundt. Og så har jeg haft oplevelser og fået indsigt i sikkerhedsudfordringer som for altid har ændret mig som menneske. Jeg vil gerne takke alle jeg har mødt på min vej for samarbejdet. Det danske forsvar er noget særligt og kan noget særligt,« skriver Trine Bramsen på Facebook.
Den nye forsvarsminister kommer fra Skatteministeriet
Morten Bødskov kommer fra en stilling som skatteminister, og han har tidligere været justitsminister under Helle Thorning-Schmidt (S). Han er tiltrådt i stillingen med det samme, men på grund af sygdom bliver selve overdragelsesforretningen i Forsvarsministeriet udskudt til næste uge. Trine Bramsen skriver selv på Facebook, at hun er ramt af corona.
»Sporskifte. Når jeg i næste uge er fri for corona er det som Transport og ligestillingsminister. Ligesom jeg også fremover indtræder i regeringens økonomiudvalg. Jeg ser virkelig frem til at løse de udfordringer der ligger – og ikke mindst fortsætte det gode samarbejde med EL, SF og RV – og de blå partier,« skriver Trine Bramsen på Facebook.Det er ikke mere end en måned siden, at Trine Bramsen fik en ny særlig rådgiver. Han hedder Jakob Eldrup Lauesen og kom netop fra en stilling som særlig rådgiver for Morten Bødskov i Skatteministeriet. Jakob Eldrup Lausen har på kort tid formået at få Trine Bramsen til at stille op til en række længere interview i flere medier bl.a. Weekendavisen og talkshowet “Lippert” på TV2. Nu er Trine Bramsen sendt videre til Transportministeriet, og det bliver således et allerede velfungerende makkerpar, der skal køre butikken i Forsvaret videre sammen.

Kommentar: Det er ubetinget den største gtjeneste, statsminister Mette Frederiksen har gjort det danske forsvar i hele sin statsminister-tid ! (red.)

30. januar 2022:
Pia Skarritsø er ny landssekretær for Danmarks Marineforening

Pia Skarritsø fra Ebeltoft Marineforening er blevet "headhuntet" som ny landssekretær for Danmarks Marineforening. Pia er udpeget som fungerende landssekretær med henblik på formelt valg ved sendemandsmødet den 22. maj.
Pia er uden tvivl "hentet" på grund af hendes tidligere viirke som  sekretær for stabschefen for Søværnets Operative Kommando, S.O.K. Efter den seneste organisationsændring af Forsvaret, hvor S.O.K. blev nedlagt og erstattet af Søværnskommandoen, er Pia nu ansat i Forsvarsstabens ledelses-sekretariat.
Vi ønsker Pia hjerteligt tillykke med det nye hverv ! - og siger tak, fordi hun har villet påtage sig opgaven.

27. januar 2022:
Interessant og velbesøgt kammeratskabsaften

Årets første kammeratskabsaften var en stor succes med ikke færre end 31 deltagere, der efter "den obligatoriske nytårspunch" lyttede spændt til Anders Kristensens fortælling om sine oplevelser rundt i verden, specielt i Afrika, efter mere end 35 års virke i cementkoncernen F.L. Smidth A/S.
Her er nogle stemningsfotos fra den gode aften. Klik påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26. januar 2022:
Så er der endelig grønt lys for afviklingen af Fregatskydningen

Ved politiets besigtigelse/godkendelse af skydebanerne i efteråret 2021 blev der nedlagt forbud mod gennemførelse af Fregatskydningerne som hidtil gjort. Forbuddet gjaldt, at der ikke måtte skydes på de traditionelle jernplader på sejl og skrog, - ghrundet risiko for rikochetter.
Skydeudvalget har siden drøftet og testet forskellige alternative muligheder. Efter en test-skydning i søndags mente man, at man nu havde fundet løsningen, og man kontaktede derfor piolitiets skydebanesagkyndige, PA Jan Poulsen, der syntes, at forslaget lød så fornuftigt, atv han tilbød at komme på besøg/besigtigelse i dag.
Løsningsforslaget gik/går ud på, at der i stedet for jernpladerne skydes på aluminiumsplader, der friholdes fra sejlet/skroget med ca. 4 mm. afstand; og i stedet for at skrue pladerne fast sømmes de fast i hvert hjørne med mindre messingstifter. Når der så skydes på pladen bøjer den ind mod sejlet/skroget og trykker stifterne ud. "Keine hekserei, nur behändigkeit" !
Løsningsforslaget blev godkendt på stedet og den programsatte Fregatskydning den 26. marts kan således nu gennemføres som planlagt.
Stor tak til PA Jan Poulsen for stor velvilje og imødekommenhed i forsøget på at finde en løsning !
Vi håber at se rigtig mange til årets Fregatskydning efter ar denne nu har været corona-aflyst de seneste to år.

16. januar 2022:
Det sidste medlem af modstandsgruppen "Holge Danske" er gået bort

Selskabet Niels Ebbesens Venner oplyser:

Den sidste 'Holger Danske' er faldet: Bent Nielsen død |
https://www.bt.dk/samfund/den-sidste-holger-danske-er-faldet-bent-nielsen-doed

Den sidste fra Holger Danske, modstandsmanden Bent Nielsen med dæknavnet
Claus Bøgholm, er død. Bent Nielsen begraves den 18. januar 2022 fra Dragør
Kirke.
Den sidste fra modstandsgruppen Holger Danske, den største og sammen med
Hvidsten Gruppen den mest berømte. Ved befrielsen bestod Holger Danske af
350 medlemmer og de havde foretaget mere end 200 likvideringer af stikkere
og omkring 100 sabotageaktioner. Bent Nielsen var 'praktiske gris', han stod
bland andet bag modstandsbevægelsens Stenguns. Bent Nielsen kom ind i Holger
Danske - hvor også Flammen og Citronen var -  i februar 1944, hvor gruppen
var ved at blive opløst, da de fleste enten var arresteret eller døde. 
Æret være Bent Nielsens minde...
Vi mindes stille de tapre døde - hvis navne lever i Danmarks navn - og
takken søger til dem, der segned' - og dem der, der sidder med tunge savn -
Gud trøste dem, der har lidt og stridt - til det blev forår og Danmark
frit..
  www.nielsebbesensvenner.dk 

10. januar 2022:
Fregatten Peter Willemoes skal forstærke Standing NATO Maritime Group 1

Danmark udsender Fregatten Peter Willemoes og 16 F 16-kampfy til henholdsvis Natos stående flådestyrke og til suverænitetshåndhævelse i Baltikum. Det sker for at bidrage til, at Nato har de nødvendige kapaciteter til rådighed til afskrækkelse i den nuværende sikkerhedspolitiske situation omkring Ukraine. Det oplyser ForsvarskommandoenLæs mere her.

20. december 2021:
Ændringer i bestyrelses-sammensætningen

For ca. en månedrxs tid siden meddelte Martin Kamp den øvrige bestyrelse, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkeligt virke.Nu har Peter brøgger meddelt det samme,
De er i bestyrelsen blevet erstattet af de to suppleanter, Steen Knudsen og Mikkel Brøgger.
Se den nye bestyrelses-sammensætning
her.
Mås
ke tankevækkende, at det er de to yngste bestyrelsesmedlemmer, der har taget dette drastiske skridt ?

19. november 2021:
Sig juklen nærmer ...
..
Så er marinestuen ved at være juleklar. I går blev der opsat juletræ for Marinestuen. Primus Motor var som altid æresmedlem Christian Koudal.  Tak for det Christian !

30. oktober 2021:
FREGATSKYDNINGEN UDSAT + info om Distrikts- skydning og fælles foredragsaften med Vaabenbrødre- foreningen
ar i aftes udsendt denne medlemsorientering til alle de medlemmer, vi har en gyldig mail-adresse til:


Til alle de medlemmer af Ebeltoft Marineforening, vi har en mail-adresse til:

Kære alle.
Årets Fregatskydning var programsat til lørdag den 6. november 2021. Det er vi desværre nødt til at udsætte. Ved den årlige besigtigelse af skydebanerne nedlagde politiet mundtligt forbud mod at skyde på jernpladerne på fregatten (grundet risiko for rikochetter). - Det samme forbud gælder for Vaabenbrødreforeningens indendørs fugleskydning.
Det er ensbetydende med, at vi i samarbejde med Vaabenbrødreforeningen skal have gennemført nogle forsøg med alternative materialer. Vi har forskellige muligheder/idéer "i hovedet", men skal sikre os, at det virker. Det kan vi desværre ikke nå til på lørdag, hvorfor vi beklageligvis må udskyde Fregatskydningen. Igen, igen ........

Vi kan måske kalde det "held i uheld", da vi må indrømme, at Fregatskydningen ikke har været særlig godt annonceret. Det beklager vi ! - Men udsættelsen har så den fordel, at vi kan få den nye dato kommunikeret ordentlig ud til alle. - Ny dato bekendtgøres så snart, vi har fundet et egnet alternativ til jernpladerne.

Vi benytter lejligheden til samtidig at oplyse, at vi har modtaget invitation til Distriktsskydning i Randers søndag den 14. november. Tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestuen. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at repræsentere foreningen ved denne lejlighed. Vi har jo nogle gode resultater fra både Soldaterforenings-skydningen og Landsskyttestævnet at forsvare. Skriv Jer hurtigst muligt på tilmeldingslisten !

Endelig vil vi oplyse, at der torsdag den 18. november holdes fællesarrangement med Vaabenbrødreforeningen i Marinestuen. Vi får besøg af historiker (og tidligere borgmester) Vilfred Friborg Hansen, der vil fortælle om udskibningen af de danske tropper fra Helgenæs (Ryes Skanser) i den første slesvigske krig 1848-51. - Udskibningen, der førte til det succesfulde udfald fra Fredericia 6. juli 1849 (se evt. dette link:
https://www.fredericiahistorie.dk/side/udfaldet-fra-fredericia-6-juli-1849)

Arrangementet er med ægtefælle/ledsager og indledende fællesspisning. Nærmere introduktion følger i det Kabysrygte, der p.t. er på vej mod trykken, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen.

Bedste hilsener til alle
På vegne af bestyrelsen og skydeudvalget
Peter Brøgger
sekretær/leder af Skydeudvalget

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

16. oktober 2021:
Festlig åbning af Ebelfestival 2021, - med slupsejlads og korsang

Slupkoret var - traditionen tro - bedt om at underhold ved åbningen af årets Ebelfestival. I år var også selve Sluppen med; den deltog i det store optog gennem byen fra Havnen til Det Gamle Rådhus.
I Havnen ankom "æbleskuden" med "æbler fra Æbelø til Ebeltoft". Alle de smukke æbler blev lastet i de veteranbiler, der også deltog i optoget. Efter åbningstalerne ved Det Gl. Rådhus underholdt Slupkoret og gasterne med de velkendte slupsange samt - naturligvis - "Så tager vi ud på æbletur".
Herefter fortsattes "sejladsen" til Nørreport og derfra tilbage gennem byen til Marinestuen. Undervejs samlede raslerne ind til foreningens fond for unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse. Til brug herved var der fremstillet foldere, der fortalte om fonden og historien om sluptraditionen, der alene her i Ebeltoft går mindst 325 år tilbafe i tiden. Omkring 200 af disse foldere blev uddelt til publikum, hvoraf flere benyttede sig af muligheden for at give et bidrag via Mobile-Pay.
VI SIGER TAK TIL ALLE, DER STØTTEDE FORMÅLET !!!
Herunder nogle stemningsindtryk fra det festlige indslag. Klik på det enkelte foro for at se det i stor størrelse (Fotos: Lene Boeriis og Niels Poulsen)

02. oktober 2021:
"Jeg er ikke i tvivl om, at Skyttelavene er en betydelig del af Danmarks Marineforenings DNA og fortsat vil være en stor del af vores sammenhængskraft i fremtidens Marineforening" !

Sådan sagde Danmarks Marineforenings landsformand, KK Steen Engstrøm, ved marineforeningens Landsskyttestævne i Ebeltoft, - både under landsmødet lørdag eftermiddag og igen i sin festtale i Marinestuen lørdag aften. Ved landsmødet introducerede landsformanden hvordan, Landsskytteudvalgets og Skyttelavenes aktiviteter fremover vil være en integreret del af Marineforeningens nye hjemmeside, således at Marineforeningen og Skyttelavene fremiover fremstår udadtil som een enhed. Det betyder samtidig, at Landsskytteudvalgets/Skyttelavenesn "egen" hjemmeside fremover lukkes ned. Rigtigt godt for alle ! - og ikke mindst for Danmarks Marineforening både udadtil og indadtil.
Se landsformandens tale ved kammeratskabsaftenen lørdag her.

02. oktober 2021:
Christian Koudal tildelt Skyttelaugets Hæderstegn

Landsskyttestævnets kammeratskabsaften den 2. oktober blev traditionen tro indledt med flaghejsning og Dronningens Skål. Umiddelbart herefter blev ærersmedlem, tidligere formand Christian Koudal kaldt frem, - og blev tildelt Skyttelaugets Hæderstegn. Hæderstegnet blev oerrakt til Christian og hæftet på hans bryst af landsskytteudvalgs-form and Pierre Jensen.I motiveringen for tildelingen lyder det:
Ebeltoft Marineforenings bestyrelse, og dermed Skyttelauget i Ebeltofts bestyrelse, indstiller hermed Christian Koudal til Skyttelavets hæderstegn. Christian var aktivt medvirkende til oprettelsen af et skyttelaug i Ebeltoft og i laugets første år næstformand i bestyrelsen. De efterfølgende 20 år var Christian formand for Ebeltoft Marineforening og dermed også for Skyttelauget, jævnfør laugets konstruktion i Ebeltoft. Christian har siden laugets start været aktiv skytte og hjælper ved utallige skydninger.

02.-03. oktober 2021:
Vellykket Landsskyttestævne, - med fornemme Ebeltoft-rersultater

Marineforeningens landsskyttestævne 2021 var henlagt til Ebeltoft i anledning af, at det i år er 100 år siden, at det første skydearrangement i foreningen blev afholdt. Det var en indend'ørs salon-skiveskydningskonkurrence, der blev afholdt Hotel Skandsenskilde's festsal. Disse skive- skydnibnger afhokldtes hvert år frem til 1947, hvor man gik over til at afholde de årlige Fregat- skyd-ninger. - Læs mere
her om foreningens historie f.s.v. angår skydning.
Det var selvsagt Landsskytteudvalget, der var den officielle arrangør af stævnet, men hele den praktiske del: Plamæøgning, .tilrettelægning og gennemførelse, var lagt i hænderne på os. Ikke kun f.s.v. angik selve skydningen, men også alt "udenoms" som landsmøde (= landsgeneraslfor- samling - afholdt i Fregatten Jyllands auditorium), kammeratskabsaften (middag) lørdag og afsluttende frokost med præmieuddeling søndag.
Alt klappede og forløb på bedste og forbilledlig vis. Vi hørte ikke een eneste negativ bemærkning. Tværtimod fik vi mange rodende ord ogt tak'er.
Men ikke kun det organisatoriske og praktiske gennemførelse var en succes. For Ebeltofts vedkommende blev selve skydningen også en meget positiv oplevelse.
I den individuelle konkurrence placerede Jørn Mortensen sig med 1q96 points på en fornem 1. plads blandt alle. Ligeledes genvandt han med 188 veteran-points  titlen som veteran-lands- skytte. Det var 7. gang, Jørn sikrede sig denne titel, heraf de seneste 6 gange i ttræk.
I konkurrencen for de fritstående skytter (< 60 år) kom Mikkel Brøgger med 164 points ind på en fornem 2. plads, kun overgået af catrl Chistian Nielsen fra Hanstholm-Thisted, der med 175 points igen i år sikrede sig titlen som landsskytte,
I holdkonkurrencen avancerede Ebeltoft fra 3. pladsen ved sidste landsskyttestævne (2019, - hvor vi avancerede fra 5. til 3. pladsen) til en fornem 2. plads i år. Førstepladsen giik - kigen igen - til Nyborg, der har sikret sig holdsejren hvert år siden 2014.
Men ikke nok med det. Ebeltoft vandt også "Fremgangspokalen" for bedste fremgang siden sidste landsskyttestævne, - for en fremgang på 9 points.
Vi fik som sagt mange "roser" for det vel-gennemførte arrangement og program, og Efterfølgende har vi modtaget disse hilsener:
SMS fra formanden for Landsskytteudvalget, Pierre Jensen (sendt fra ham på vejen hjem søndag):
Kære Ebeltoft.
På Landsskytteudvalgets vegne vil jeg gerne takke Jer for et godt landsskyttestævne
Pierre

Mail fra tidl. landsskytteudvalgsformand, Jørgen Kjeldsen, Brøndby):
Hej Peter.
Tak for en rigtig god weekend i Ebeltoft, det var efter min beskedne mening et særdeles flot og vel gennemført Landsskyttestævne, rigtigt dejligt mad (hils kokken) god underholdning men ikke mindst at møde gamle venner til en hyggelig fight på skydebanen.
Jeg vil gerne bede dig hilse alle dine hjælpere, uden dem er jeg helt sikker på at det ikke var gået så godt.
De kammeratligste hilsner
Jørgen Kjeldsen

Mail fra distriktsformand Lars Gjættermann, Randers:
Kære Peter.
Først tak for en fint tilrettelagt landsskydning. Jeg oplevede i dag i Jeres ”Marienestue” en dejlig rolig formiddag med mulighed for at passe/pleje gode bekendtskaber os imellem. Kabyssen var i højeste gear, dejlig mad ikke for tung. Det kan I på ”Jysk” godt være bekendt.

Bedste hilsner
Lars Gjættermann  
SMS fra Maja Jensen, medlem af København Marineforenings Skyttelaug (afsendt på vejen hjem søndag):
Hej Peter.
Mange tak for et rigtig flot arrangement og rigtiog godt samvær
😁
Hils omkring dig 😁

Til næste år - 2022 - er det 100 år siden, at Danmarks Marineforening via det dengang netop nedsatte landsskytteudvalg afholdt det første landsskyttestævne, der blev afholdt i København. Derfor arbejdes der på, at landsskyttestævnet 2022 skal afvikles i Københavns-området med Landsskytteudvalget som hovedarrangør. - Men... da Landsskytteudvalget kun består af 3 mand og Københavns Marineforenings skyttelaug kun har 8 medlemmer, kan de ikke løfte opgaven alene, hvorfor der skal praktisk hjælp til fra andre foreningen fra hele landet. Blandt andet som banekommandører m.m. - Hanstholm-Thisted, Randers, Kalundborg og Ebeltoft udtrykte ved landsmødet lørdag eftermiddag positivitet heroverfor.
Det blev ved landsmødet besluttet, at det inden nytår skal være afklaret, om denne mulighed kan gennemføres, så man derved kan skabe et rigtig godt 100-års jubilæum.
Lykkes det ikke, bliver næste års landsskyttestævne igen afviklet i Ebeltoft. - Arrangementet vil finde sted medio marts måned 2022 (der jo er det tidspunkt, landsskyttestævnerne normalt afholdes på, når det ikke er "corona-tider").
Og så lige til slut:
Vi håber også, at succes'en kan være med til at få flere medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsskydninger, - og efterfølgende konkurrencer. Lad være med at sige, at "det er kun for eliteskytter". Det er det ikke ! Og det er ikke svært ! - Derimod er det hyggeligt med  godt samvær og snak udenfor skydebanen.
Her nogle stemninghsindtryk fra den gode week-end. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Erik Lyager og Jørgen Brøgger


19. september 2021:
Hyggelig og vellykket "Soldaterforenings-skydning Djursland"
Ialt 48 skytte fra 8 foreninger, incl. Veterancafé Djursland, deltog i årets Soldaterforeningsskydning, hvor alle havde en god og hyggelig dage med megen snak foreningerne og de enkelte medlemmer imellem. Kun Grenaa Marineforening manglede i, at vi havde været fuldtallige.
Er der noget, man ikke skal beskylde vores egne skytter for, så er det falsk beskedenhed. På trods af værtsrollen tog de godt og grundiogt for sig af de mange præmier. - I holdkonkurrencen "tillod de sig" at besætte de tre bedste, og dermed præmiegivende, placeringer med h.h.v. 433/8x, 431/8x og 424/9x. På 4.pladsen kom Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn med 424/7x og på 5. pladsen  Djurslands Garderforening med 418/6x.
Men ikke nok med det. I den individuelle konkurrence gik alle 5 bedste, præmiegivende placeringer udelukkende til Ebeltoft-skytter med Georg Sand på 1. pladsen med 147/6x. Øvrige resultater var 147/3x, 146/6x, 144/3x og 144/2x

"Holdskytter" (bedste skytte fra hver forening) blev:
Danmarks vweterander: Palle Stausholm, 144/1x
Djurslands Garderforenuing: Peter Bugge, 143/2x
Ebeltoft Marineforening: Geoerg Sand, 147/6x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders H. Olsen, 141/1x
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Jens Ulsted Sørensen, 139/1x
Veterancafé Djursland: Peter Thomsen, 139/1x
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn. René Fasting, 143/2x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Lisbeth Christensen, 142/3x
Wildcards:
02: Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening, 147/3x
11: Svend Rasmussen, Vaabenbrødrefotreningen for Ebeltoft og Omegn,
      142/2x
46: Thomas Præst, Flyvevåbenets Soldaterforening, 116/0x

Ved "formandsmødet" aftaltes datoen for næste års skydning til søndag den 18. september 2022. - Endvidere aftaltes, at veterancafé Djursland afholder et arrangement i Marinestuen i Ebeltoft på FN.-dagen, søndag den 24. oktober, hvortil de øvrige foreninger også inviteres. - Endelig aftaltes det at arrangere en fælles bustur til Frøslevlejrens muséer med rundvisning og foredrag lørdg den 25. juni 2022.

Alle deltagere

13. september 2021:
God fisketur i magsvejr og med god fangst

17 gaster, fordelt med 10 på "Skødshoved" og 7 på "Hopla" stævnede ud sammen med de to skippere Frank Heede og Kurt Nielsen. Inden afsejling serveredes kaffe og rundstykker samt en "parolebitter" mens de to skibe lå på siden af hinden, og der blev ønsket "Knæk og Bræk".
Det var dejligt magsvejr,svag vind og lunt, ikke mindst da solen brød igennem.
På "Skødshoved" blev der fanget 78 makrel, 2 sej, 4 knurhaner og 2 sild. Der er ikke tal for den samlede fangst på "Hopla", men alene de 3 gaster på agterdækket fangede tilsammen 22 makrel, 2 knurhaner og ukendt antal fjæsinger.
Da der uikke blev fanget torsk over målet, tilfaldt Torskeopokalenm den, der havde fanget flest fisk. Der gik lidt "snak", inden man fandtr vinderen, idet der var nogle, der troede, at det kun makreller, der talte. Og her havde Emil Grønlund og Tom Bendtsen hver fanget 18 stk. Det er  ikke kun makreller, men den samlede fangst af alle fisk over målet. Og da Emil også havde fanget 2 sej, blev han vinderen med ialt 20 fisk,.
Merko-pokalen gik til Thorkil Thorsen for en makrel på 1,2 kg.
Desværre fik "Skødshoved" maskinhavafri på vejen hjem (problemer med vandkølepumpen), så "Hopla" måtte tage den med på slæb frra Vindmøllerne og hele vejen ind til havneindløbet, hvor "Skødshoved" lige selv kune "tøffe" til kaj.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Anders Kristensen, Erik Grønlund og Jørgen Brøgger

05. september 2021:
Fint og værdigt arrangement i anledning af Den Nationale Flagdag for danske udsendte
i international tjeneste
Fællesarrangementet med Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn fik igen i år et fornemt og værdigt forløb. Faneborg og paradedeltagere samledes ved rundkørslen ved Nørreport, hvorfra der med Grenaa FDF-oprkester og faneborgen i spidsen marcheredes til Det Gamle Rådhus. Her bør formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielsen, velkommen i en kort og meget velvalgt tale,. hvorefter der blev afsunget #Der er ingenting, der maner" og "Vift stolt på Kodans bølge" til akkompagnement af FDF-oorkestret og med repræsentanter for Slupkoret som forsan gere. Hovedtalen blev holdt af orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretør for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen. En meget smu, tankevækkende og vedkommende take. Der afsluttedes med afsyngelsen af "Der er et yndigt Land", igen til akkompagnement af FDF-orkestyret og med Slupkoret som forsangere. Efter at faneborgen/paraden var marcheret over på Torvet, hvor de aftrådte, sluttedes det officielle arrangement af med, at FDF-orkestret gav en kort koncert på Torvet.
Efterfølgende afholdtes et lukket arrangement i Marinestuen, hvor borgmester Ole Bollesen talte til veteranerne, - og det hele afsluttedes med en let frokost.
Her en række stemningsindtryk fra det vellykkede og højtidelige arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

13. august 2021:
Velklingende og velbesøgt koncert med Prinsens Musikkorps

Efter at den årlige, traditionelle friluftskoncert på Torvet med Prinsens Musikkorps sidste år måtte corona-aflyses, var det med glæde og forventning at vi - og åbenbart også mange andre - så frem til at denne gode tradition kunne genoptages i år. Og forventningerne blev tilfulde indfriet, kan vi hilse og sige. Koncerten var som altid fantastisk og tilhører-antallet levede i høj grad op til vores forhåbninger. Skønsmæssigt blev koncerten besøgt af godt 200 tilhørere. Det var nogle glade og meget tilfredse musikere, der forlod Marinestuen og Ebeltoft efter den efterfølgende frokost. Datoen for næste års koncert er allerede aftalt. Det bliver fredag den 12. august 2022, så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. - Her er nogle stemningsindtryk fra den vellykkede koncert. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

29. juli 2021:
Så blev der ryddet op i baren og biblioteket

Der har længe hersket et forfærdeligt rod i både baren og biblioteket i Marinestuen. Derfor gik Peter iog Jørgen Brøgger i dag i gang med en kraftig oprydning og "upshining" begge steder.
De mange tryksager vedr. veteran-arbejdet er fjernet fra bardisken og har nu i stedet fået deres egen plads på det lille bord mellem kistebænken og "stjernekikkerten". - Her er nogle glimt af det færdige resultat. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

15. juni 2021:
Smuk og værdig festligholdelse af Valdemarsdagen, Dannebrogs "fødselsdag", samt 100 (+1)-året for Genforeningen med Sønderjylland i 1920.

Læs mere og se mange billeder
her

11. juni 2021:
Vellykket generalforsamling

Dejligt endelig at kunne være sammen igen. - Læs mere og se fotos
her:

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.