Aktuelt nyt

 

13. september 2021:
God fisketur i magsvejr og med god fangst

17 gaster, fordelt med 10 på "Skødshoved" og 7 på "Hopla" stævnede ud sammen med de to skippere Frank Heede og Kurt Nielsen. Inden afsejling serveredes kaffe og rundstykker samt en "parolebitter" mens de to skibe lå på siden af hinden, og der blev ønsket "Knæk og Bræk".
Det var dejligt magsvejr,svag vind og lunt, ikke mindst da solen brød igennem.
På "Skødshoved" blev der fanget 78 makrel, 2 sej, 4 knurhaner og 2 sild. Der er ikke tal for den samlede fangst på "Hopla", men alene de 3 gaster på agterdækket fangede tilsammen 22 makrel, 2 knurhaner og ukendt antal fjæsinger.
Da der uikke blev fanget torsk over målet, tilfaldt Torskeopokalenm den, der havde fanget flest fisk. Der gik lidt "snak", inden man fandtr vinderen, idet der var nogle, der troede, at det kun makreller, der talte. Og her havde Emil Grønlund og Tom Bendtsen hver fanget 18 stk. Det er  ikke kun makreller, men den samlede fangst af alle fisk over målet. Og da Emil også havde fanget 2 sej, blev han vinderen med ialt 20 fisk,.
Merko-pokalen gik til Thorkil Thorsen for en makrel på 1,2 kg.
Desværre fik "Skødshoved" maskinhavafri på vejen hjem (problemer med vandkølepumpen), så "Hopla" måtte tage den med på slæb frra Vindmøllerne og hele vejen ind til havneindløbet, hvor "Skødshoved" lige selv kune "tøffe" til kaj.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Anders Kristensen, Erik Grønlund og Jørgen Brøgger

05. september 2021:
Fint og værdigt arrangement i anledning af Den Nationale Flagdag for danske udsendte
i international tjeneste
Fællesarrangementet med Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn fik igen i år et fornemt og værdigt forløb. Faneborg og paradedeltagere samledes ved rundkørslen ved Nørreport, hvorfra der med Grenaa FDF-oprkester og faneborgen i spidsen marcheredes til Det Gamle Rådhus. Her bør formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielsen, velkommen i en kort og meget velvalgt tale,. hvorefter der blev afsunget #Der er ingenting, der maner" og "Vift stolt på Kodans bølge" til akkompagnement af FDF-oorkestret og med repræsentanter for Slupkoret som forsan gere. Hovedtalen blev holdt af orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretør for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen. En meget smu, tankevækkende og vedkommende take. Der afsluttedes med afsyngelsen af "Der er et yndigt Land", igen til akkompagnement af FDF-orkestyret og med Slupkoret som forsangere. Efter at faneborgen/paraden var marcheret over på Torvet, hvor de aftrådte, sluttedes det officielle arrangement af med, at FDF-orkestret gav en kort koncert på Torvet.
Efterfølgende afholdtes et lukket arrangement i Marinestuen, hvor borgmester Ole Bollesen talte til veteranerne, - og det hele afsluttedes med en let frokost.
Her en række stemningsindtryk fra det vellykkede og højtidelige arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

13. august 2021:
Velklingende og velbesøgt koncert med Prinsens Musikkorps

Efter at den årlige, traditionelle friluftskoncert på Torvet med Prinsens Musikkorps sidste år måtte corona-aflyses, var det med glæde og forventning at vi - og åbenbart også mange andre - så frem til at denne gode tradition kunne genoptages i år. Og forventningerne blev tilfulde indfriet, kan vi hilse og sige. Koncerten var som altid fantastisk og tilhører-antallet levede i høj grad op til vores forhåbninger. Skønsmæssigt blev koncerten besøgt af godt 200 tilhørere. Det var nogle glade og meget tilfredse musikere, der forlod Marinestuen og Ebeltoft efter den efterfølgende frokost. Datoen for næste års koncert er allerede aftalt. Det bliver fredag den 12. august 2022, så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. - Her er nogle stemningsindtryk fra den vellykkede koncert. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

29. juli 2021:
Så blev der ryddet op i baren og biblioteket

Der har længe hersket et forfærdeligt rod i både baren og biblioteket i Marinestuen. Derfor gik Peter iog Jørgen Brøgger i dag i gang med en kraftig oprydning og "upshining" begge steder.
De mange tryksager vedr. veteran-arbejdet er fjernet fra bardisken og har nu i stedet fået deres egen plads på det lille bord mellem kistebænken og "stjernekikkerten". - Her er nogle glimt af det færdige resultat. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse:

15. juni 2021:
Smuk og værdig festligholdelse af Valdemarsdagen, Dannebrogs "fødselsdag", samt 100 (+1)-året for Genforeningen med Sønderjylland i 1920.

Læs mere og se mange billeder
her

11. juni 2021:
Vellykket generalforsamling

Dejligt endelig at kunne være sammen igen. - Læs mere og se fotos
her:

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.