Aktuelt nyt

 

25.-01.-2024:
Fornem gave til foreningen

Ved kammeratskabsaftenen i aften forærede Sven B. Jensen og dette historiske skrift om inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen.
Skriftet indgår nu i foreningens bog- og litteratur-samling i bibliotreket, hvor den kan ses af alle, og lånes af særligt interesserede mod behøring kvittering.
Stor tak til Sven B. Jensen !

21. januar 2024:
Flag- Fanekommando for kongeparret og den kongelige familie i anledning af tronskiftet

Ebeltoft Marineforening blev med meget kort varsel og meget sent involveret i bestræbelserne på, på kort tid, at f arrangeret en flag-/faneborg i anledning af festgudstjenesten i Aarhus Domkirke for Kongeparret og hele den kongelige familie. Vi rundsendte invitationen/opfordringen til at deltage til alle de foreninger, vi normalt inviterer til f.eks. soldaterforenings-skydningerne og til "Fregattens Dag" den 9., maj. Både Djurslands Garderforening og Djurs Veteraner reagerede positivt på invitationen. Fra Ebeltoft Marineforening deltog vi selvsagt med vort orlogsrøde splitflag (der tog sig godt ud mellem alle de Dannebrogsrøde faner). Flagbærer var Per Snejbjerg og flaggast Peter Brøgger.

Derudover "leverede" Marineforeningen fanebærere og -vagter til Ebeltoft Købsteds Byfane og til Danmarlks-Samfundets fane, Lokalkomitéen for Syddjurs Kommuner. Det var en højtidelig og meget værdig begivenhed.
​Se pressemeddelelse her.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Slupsejladsen 2024
Forkert dato i Kabysrygtet

I Kabysrygtet, januar-februar 2024, står der på side 3,
at årets Slupsejlads finder sted lørdag den 11. fabruar. Det er ikke korrekt.
Det korrekte er naturligvis lørdag den 10. februar

(vi skal hilse fra sætternissen og beklage) 

Indføj selv datoen i oversiggten over kommende arrangementer på side 17, hvor sætternissen åbenbafrt også har spillet os et puds 

10. januar 2024:
Inspektionsfartøjer her sejlet i halvandet årti uden virksomme dækskanoner

To inspektionsfartøjer af ”Knud Rasmussen”-klassen har i 15 år patruljeret i farvandene omkring Grønland og Færøerne uden at kunne gøre brug af sine kanoner. Det kan DR afsløre på baggrund af en aktindsigt, som viser, at skibene har manglet det ildledelsessystem, som er nødvendigt for at kunne udpege mål på overfladen.
Læs mere
her.

13. december 2023:
Velbesøgt "Onsdags-forjul" og juleskydning

ikke færre end 26 personer have fundet vej til Marinestuen for at deltage i fælles-skafningen "Onsdags-forjul" og heraf deltog 18 i den efterfølgende juleskydning.
Hertil kom, at der deltog 11 fra Vaabenbrødreforeningen i både skafningen og VBF`s siideløbende, egen og tilsvarende juleskydning, - altså ialt 36 til skafning og 29 til skydning. Der var en hyggelig stemning hele aftenen, mens alle spændt ventede på rersultaterne. Begge skydninger gennemførtes som makkerskydninger, hvor nogle var heldige at "trække" en god makker og andre mindre heldige.
Vi nævner de 5 bedste makkerpar i begge skydningerne, hvoraf de 3 bedste var præmiegivende.
I Marineforeningens skydning blev resultaterne:;
1: Sille Mortensen og Svend M. Rasmussen, 293, - 2: Jørn Mortensen og Erik Lyager, 288, - 3: Anders Hansen og Tove Mortensen, 283, - 4: Ingeliuse Lyager og Jørgen Brøgger, 281, - 5: Christian Koudal og Jan Agermose, 280.
I Vaabenbræødrenes 3 præmiegivende makkerpsar var: 1: Jesper Nyhuus og Jørgen Brøgger,  292, - 2: Eerik Lykke Sørensen og Anders hansen, 288, - 3: Lisbeth Christensen og Jørgen Nyhuus, 286.
Herunder nogle "skarpe skud" fra den gode aften. Klik på det ernkelte foto for at se det i stor størrelse. Vi beklager den mørke billedkvalitet.

23. oktober 2023:
"Byfanen" nu officielt i Marineforeningens varetægt

Ved et møde med bestyrerlsen for Ebeltoft Distriktsråd fik Ebeltoft Marineforening officielt overdraget ansvaret for "Byfanen" - Ebeltoft Købstads fane.
udover dette en, men meget vigtige, "dagdsordenspunkt" handelede mødet om at præsentere marinefo0reningen for Distriktstådets bestyrelse: At fortælle om, hvad vi er for en forening, og hvad vi står for, om vores mange både udadvendte og indadvente arrangementer,, fremvise marinestuen og fortælle om de vigtigste af effekterne og ikke mindst drøfte forskellige samarbejdsmuligheder fremadrettet. Og dem viste der sig at være mange af.
Et helt igennem godt og frugtbart møde for begge parter.
På fotoet her ved siden af ses formand Steen Knudsen modtage fanen fra Distriktsrådets formand, Vibe Bregendahl.
Læs historien om Byfanen, og hvordan det endte med, at den kom i Marineforeningens varetægt
her.

"Skibe mod nord" - film om bygningen af F 348 "Hvidbjørnen" (1962)
Se film om bygningen af det første af de fem inspektionsskibe af Hvidbjørnen-klassen.
De efterfølgende skibe af samme klasse var F 349 "Vædderen" 1963), F350 "Ingolf (1963), F 351 "Fylla" (1963) og den senere F 340 "Beskytteren" (1976), der var en moderniseret udgave i forhold til de fire første.
Bygningen af inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen iværksattes som følge af forliset af KGH-skibet M/S "Hans Hedtoft" (læs mere om "Hans Hedtoft"s forlis
her og her).

09. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"

Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn har i fællesskab hjemkøbt en beholdning af de kendte "Danmark/Ukraine-nåle" (pins), der viser de to landes flag.
Nålene sælger for 50,- kr. pr stk., og overskuddet går ubeskaret til humanitære og velgørende formål for ukrainske flygtninge i vores nærområde. Pengene vil blive overdraget til en anerkendt velgørenhedsorganisation, der netop arbejder med de ukrainske flygtninge, så beløbet kan blive anvendt på den bedst mulige måde.
Emblemerne kan købes i baren i Marinestuen.
På billedet her ved siden af, er "Ukraine-nålen" fotograferet ved siden af Marineforeningens kendetegn til belysning af størrelsesforholdet.

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.