Aktuelt nyt

11. november 2018:
100-årsdagen for afslutningen af 1. Verdenskrig

- hvor mange dansksindende slesvigere (sønderjyder) mistede livet i tyusk tjeneste - markere4s ved højtidelighed ved Sea War Museum Jutland i Thyborøn - mindeparken og muséet for verdenshistoriens størstre søslag, "Jyllandsslaget", 31.maj-1. juni 1916.
Læs mere
her.

04. november 2018:
Eet enkelt point sikrede Ebeltoft sejren ved årets Distriktsskydning

Årets Distriktsskydning mellem alle afdelingerne i Marineforeningenms Distrikt X afvikledes den 4. november med Grenaa Marineforening som arrangør. Selve skydningen foregik på Grenaa Skyttecenter's baner på Næsgårdsvej, og arrangementet afsluttedes med frokost og præmieuddeling i Marinestuen på Havnen.Der deltog ialt 42 skytter  fra 5 af distruiktets 8 afdelinger. - Viborg, Skanderborg og samsø "glimrede" ved deres fravær (ingen af dem har normalt skydning på programmet).
med eet enkelt point lykkedes det Ebeltoft marineforening at forsvare titlen som "Distriktsmester" fra sidste og forrige år. Vort Hold 3439/10 x foran Grenaa, Hold 3 med 438/9 x.
Bent Olsen Ebeltoft vandt den individuelle konkurrence med 148/8 x - foran vores egen Svend M. Rasmussen med 148/2 x og Hans O. Hansen, Horsens på 3. pladsen med 147/5 x. Som nr. 5 og 5, der også var prlæmiegivende kom Per Schultz Petersen, grenaa, med 147/4 x og Bent H. Nielsen, grenaa, med 147/3 x
Holdskytterne var:
Aarhus: Anni Wiinquist, 142/1
Ebeltoft: Bent Olsen, 148/8x
Grenaa: Per Schultz petersen, 147/4 x
Horsens: Hans O Hansen 147/5 x
Randers: Flemming Juncher 145/2 x

Vi siger tak til Grenaa for et rigtig godt arrangement og en meget hyggelig dag !

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Flere fotos følger "

01. november 2018:
Æresmedlem Tommy Schmidt bisat. - Se mere
her.

30. oktober 2018:
Mols-Linien overtager Danske Færger A/S

- og fire danske færgerueter skifter dermed navn,.
Læs mere
her.

Uge 44, 2018:
Store kraner nedtager i uge 44 krydsmasten på fregatten Jylland.

Læs mere her.

17. oktober 2018:
Fregatten Jylland: Fokus på Danmarks Marineforening.

I forbindelse med særudstillingen "Modeller på podier" - modelskibe, udlånt af mange af Marineforeningens afdelinger - blev der denne dag sat ekstra fokus på Danmarks Marineforening og dens mange afdelinger. Medlemmer af Randers og Ebeltoft Marineforeninger var tilstede og klar til at svare på spørgsmål. - Flere lagde vejen forbi, lyttede, tog brochuremateriale med hjem og så det nye powerpoint-show om Danmarks Marineforening.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

04. oktober 2018:
Travaljen er nu sat på land,
 - og det er dermed slut med de ugentlige travaljeroninger for i år. - På gensyn ved årerne i 2019 !
Tirsdagstræffet
har sørget for opsætning af nyt og fornemt hegn mod naboen mod øst. Rigtigt flot arbejde, der højner hwlwe omådet. Tak for det, I gæve "håndplukkede tirsdagstræf-gaster" !

 

Skrivekonkurrence for skoleelever i 7.-9. klasse på alle skoler i Syddjurs Kommune:
"Hvad ved jeg om 29. august 1943, - og hvad mener jeg, det fik af betydning for eftertidens Danmark"

I forbindeklse med højtideligheden den 29. august - 75-årsdagen for Flådens Sænkning den 29. aUGUST 1943 - Lancerede Danmarks Marineforening, Ebeltoft Marineforening og Fregatten Jylland i samarbejde med Syddjurs Bibliotek og Østjyllands Museum en skrivekonkurrence med ovennævnte "titel" - Se opgaveformuleringen her:

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.

24. september 2018:
Ebeltoft Marineforening vandt årets Soldaterforenings-skydning

Den årlige skydekonkurrence mellem alle soldaterforeningerne på Djursland afvikledes på vores baner i går, søndag den 23. september. Der deltog ialt 54 skytter fra: Danmarks Veteraner, Djurslands garderforening, Flyvevåbenets Soldaterforening, grenaa Marineforening, Prinsens Livregiments Soldaterforening, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn - og selvfølgelig os selv, Ebeltoft Marineforening.
det blev som altod en rigtig god og hyggelig dag, -omend vi må sande, at vore skytter endnu en gang ikke ligefrem udviste den største beskedenhed. I holdkonkurrencen sikrede vore skytter sig både 1. og 2. pladsen med h.h.v.436/8x og 431/5x, mens 3. pladsen gik til Vaabenbrødfreforeningen for Ebeltoft og Omegn med 429/10x.
I den individuelle konkurrence var resultaterne:
nr. 1: Pia Skarritsø, Ebdeltoft Marineforening, 147/2x,. - nr. 2: Steen Zacho, Ebeltoft Marineforening,146/3x, - Nr. 3: Svend Rasmussen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, 145/3x- Nr. 4: Lisbeth Christensen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, 144/5x,  - Nr. 5: Gert Agger, Ebeltoft Marineforening, 144/4x..

Øvrige resultater:
Holdskytter (bedstye skytte fra hver forening):
Danmarks Veteraner: Niels Ole Piil, 144/2x
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 144/2x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Anders H. Olsen, 140/1x
Grenaa Marineforening: Per Schultz Petersen, 144/2x
Prinsens Livregiments Soldaterforening,: Niels Jørgen Ravn Sørensen, 138/1x
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: Preben Nielsen, 143/3x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Svend Rasmussen, 145/3x
Ebeltoft Marineforening: Pia Skarritsø, 147/2x

Wild cards:
Nr. 21:
Jens Ulsted Sørensen, Prinsens Livregiments Sioldaterforening, 138/0x
Nr. 26: Otto Sørensen, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, 136/1x
Nr. 30: Benny True, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn, 134/1x

Trøstpræmie:
Nr. 39:
Leif Jensen, Danmarks Veteraner er, 121/0x

Her nogle stemningsindtryk fra dagen (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

Generelt 2018
Modelskibsudstilling ved Fregatten Jylland

Den 11. februar 2018 åbnede en modelskibsudstilling - "Modeller på podier" - i Fregatten Jyllands udstillingshal.

Udstillingen omfatter en lang række modelskibe og enkelte andre historiske effekter, udlånt af flere af landets marineforeninger. - Alene Ebeltoft Marineforening har udlånt 4 modelskibe samt lanternen fra "ME 1016", "Jappes mine" og maleriet af Fregatten Jylland i indsejlingen til Ebeltoft Vig.

Udstillingen løber frem til den 31. december 2018. - Et besøg kan afgjort anbefales.