Aktuelt nyt

 

Kronik

Forsker: Lækket russisk rapport anbefaler at bruge atomvåben mod Nato

Toneangivende russiske politologer anbefaler et præventivt atomangreb mod et eller flere europæiske Nato-lande og opfordrer til folkemord i Ukraine, skriver Jørgen Meedom Staun, der er ph.d. og lektor ved Forsvarsakademiet.

Læs kronikken her

20. september 2023:
Frustration over forsvarschefens "lyseblå enevælde" og favorisering af Flyvevåbenet

Forsvarskommandoens oplæg til det kommende forsvarsforlig blev til i den såkaldte ”kastelsproces”, hvor chefer fra Flyvevåbnet sad på de helt afgørende nøgleposter. Det har skabt røre og frustrationer i både Hæren og Søværnet, hvor man oplever forsvarschefen favorisere det lyseblå værn og praktisere en egenrådig ledelse. Men det afviser forsvarschef Flemming Lentfer, som blot har valgt ”bedste mand til jobbet”.
Læs mere
her

18. september 2023:
Så er der kommet invitation til den landsdækkende hjemmebaneskydning

Skydningen omfatter 2 serier henholdsvis før jul og efter nytår, og omfatter 5 prøveskud og 20. gældende. Der skydes ved valgfrie onsdagsskydninger i hver af de to serier.Skytter under 60 år skyder fritstående; skytter over 60 år kan vælge enten at skyde fristående eller at skyde som veteran (hvilket medføfrer fradrag), d.v.s. engten med albuestøtte på brodet eller med høj gaffel uden albuer på bordet.
Tilmelding på den fremlagte liste i Marinestuen senest den 15. oktober

17. september 2021:
Vellykket "'Soldaterforenings-skydning Djursland"

Årets "Soildaterforenings-skydning Djursland havde samlet ikke færre end 57 skytter fra 9 forskellige foreninger. Som ny forening deltog Militærpolitiforeningen Østjylland for første gang. Forhåbentlig ikke også for sidste.
Vorers skytter fra Ebeltoft Marineforening udviste sædvanlnlig "mangel på beskedenhed", da de besatte både 1. og 3. pladsen i holdkonkurrencen og 1. pladsen og en delt 4. plads i den individuelle konkurrence.
De præmiegivende resultater var følgende:
Holdskydning:
Nr. 1: Ebeltoft Marineforening, Hold 1, 433/9x
         (Jørn Mortensen, Gunnar Christensen, Peter Brøgger)*
Nr. 2: Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Hold 1, 425/8x
          (Lisbeth Christensen, Svend M. Rasmussen, Anders Hansen)
Nr. 3: Ebeltoft Marineforening, Hold 2, 424/10x
Individuel konkurrence:
Nr. 1. Jørn Mortensen, Ebeltoft Marinefotrening., 147/6x
Nr. 2: René Fasting, Balle og Omegnds Ny Våbenbroderforening, 146/3x
Nr. 3: Jens Brøgger, Vaabenbræødreforeningen for Ebveltoft og Omegn, 146/2x
Nr. 4, delt: Svend M. Rasmusssen, Vaabenbrødfreforeningen for Ebeltoft ogf Omegn, 145/4x
                  Henrik Møller, Ebeltoft Marineforening, 145/4x

Holdskytter (= bedste skytte fra hver forening) - i alfabetisk rækkefølge:
Balle og Omegns Ny Våbenbroderforening: René Fasting, 146/3x
Danmarks Veteraner, Midtjylland: Anders Braagaard, 144/2
Djurslands Garderforening:Peter Bugge, 145/3x
Djurs Veteraner:Peter Smærup, 141/1x
Ebeltoft Marineforening: Jørn Mortensen, 147/6x
Flyvevåbenets Soldaterforening: Karsten Stenholt 140/2x
Militærpolitiforeningen Østjylland; Erik Danielsen, 130/0x
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Jens Ulsted Sørensen, 138/1x
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Jens Brøgger, 146/2x
Wildcards:
14: Morten Gerner Jensen, Ebeltoft Marineforening, 140/3x
48: Leif Jensen, Danmarks Veteraner, Midtjylland, 126/1
50: Benny True, Balle og Omegns Ny Våbenbroderforening, 126/0x
Herunder en række stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Det forlyder, at ukrainske styrker har generobret olieboreplatformene i Sortehavet. Disse "Boyko Towers" ligger tæt på Krim, og erobringen indikerer, at Rusland ikke længere har den fornødne sømagt til at have fuld kontrol over Sortehavet. Dette får store følger i fremtidens krig, mener Lars Bangert Struwe.
Læs mere
her.

12. september 2023:
Fregatterne Niels Juel og Peter Willemoes på øvelse i Østersøen

Den 11. september 2023 sejlede PETER WILLEMOES  fra Riga i Letland for sammen med NIELS JUEL at deltage i den stort anlagte NATO-øvelse Northern Coasts. Øvelsen vil indeholde en lang række sømilitære discipliner og foregår primært ved Estland og Letland samt den østlige og centrale del af Østersøen. Det vil sige, at øvelsen kommer tæt på dele af russisk territorie. – Vi er meget bevidste om, at en NATO-øvelse i denne kaliber og i den østligste del af Østersøen vil tiltrække opmærksomhed fra russisk side. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at øvelsen har været planlagt længe og er en årligt tilbagevendende øvelse. Det er altså ikke en øvelsesaktivitet, som foregår på grund af situationen i Ukraine, men det er klart, at scenariet og geografien har visse paralleller til virkeligheden. Det er en øvelse, vi gennemfører for at træne os til at passe på os selv, træne vores basale warfighting skills og udvikle vores samarbejdsevner på tværs af alliancen, siger skibschefen på PETER WILLEMOES, orlogskaptajn Kenneth Buur Jensen.
Læs mere
her

12. september 2023:
Havet har gjort os til dem, vi er – nu åbner Altinget nichemedie om det maritime Danmark

Danskerne var sømænd, længe før de overhovedet blev til danskerne. 

Havet er ikke bare rundt om os; det er en del af, hvem vi er. Og havet er selvsagt fuld af politik.

Derfor trænger havet og hele det maritime Danmark også til et nichemedie, der kritisk, konstruktivt og kompetent skriver om alle de udfordringer, der venter på at blive løst.

Det er, hvad Altinget Maritim fra i dag vil gøre i to ugentlige nyhedsbreve, der hver især vil være fyldt med Altingets klassiske blanding af journalistik, debat og servicestof. Alt sammen leveret med den vanlige ambition om at beskrive sagerne uden at hælde til hverken den ene eller den anden side i det politiske spektrum.  
Læs mere
her.

10. september 2023:
Årets "Firkantskydning" blev til en "Trekantskydning" - igen, igen igen
Ebeltoft "leverede" (igen, igen, igen) dagens bedste skytte og besatte både 1. og 2. pladsen i holdkonkurrencen

Det var i år Aarhus Marineforenings tur til at være arrangør af konkurrencen, der igen, for 3. år i træk, blev til en "trekantskydning", fordi Grenaa Marineforening glimrede ved sit fravær - uden at have meldt afbud. I vores øjne en uartighed mod arrangøren. Den tredie deltagende Marineforening var som bekendt Randers.
Skydningen foregik i det nye "Skytternes Hus", der har dejlige skydebaner med elektronisk markering.
Vi fra Ebeltoft deltog med fire 3-mandshold, hvilket var den største "delegation" fra de tre foreninger. Vores deltagere var: Jørn Mortensen, Svend M. Rasmussen & Jan Agermose Hansen (Hold 1), Steen Knudsen, Jan Bo Lilliendal & Preben Steen Jensen (Hold 2), Søren Høg, Eigil Frederiksen & Erich Franzen (Hold 3) og Georg Sand, Peter Brøgger & Jørgen Brøgger (Hold 4).
Dagens bedste skytte blev  vores Jørn Mortensen med 148 points, forfulgt af hans holdkam- merat Svend M. Rasmusen med 146 points.
I holdkonkurrencen vandt vores Hold 1 med 428 points, mens vores Hold 4 besatte 2.pladsen med 422 points. På 3.pladsen kom Aarhus´ Hold 1 med ??? points.
Da skydningen var afsluttet, forhaledes til Aarhus Marinestue, hvor der var frokost og præmie- uddeling. Det var en rigtig hyggelig dag - men også næsten uudholdelig varm. Der var over 30 grader i Marinedstuen !
Herunder nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Søværnskommandoen afskaffede i april den såkaldte tilkaldevagtordning i sit nationale maritime overvågningscenter (NMOC). Det skete til medarbejdernes store fortrydelse, og flere af dem frygtede tomme stole og mangelfuld farvandsovervågning. Nu er Søværnskommandoen vendt tilbage til den oprindelige model -men måske kun midlertidigt.
Læs mere
her.

05. september 2023:
Fregatten Jylland får ny direktør

Der er lagt op til et strategisk skifte, når Anne-Marie Dohm den 1.oktober tiltræder som ny direktør for Fregatten JYLLAND. Sammen med bestyrelsen og medarbejderne bliver hendes opgave at udvikle et stykke storslået dansk kulturarv til et moderne samlingssted for både udstillinger, formidling, samtaler og events.  – Fregatten JYLLAND er historien om Danmark som krigsførende nation og om et land, der stod over for en stor opgave med at værne om sine grænser. Den historie har aldrig været mere aktuel. Og derfor glæder jeg mig til at skulle stå i spidsen for udviklingen af fregatten, museet og aktiviteterne omkring værftet, siger Anne-Marie Dohm.
Læs mere
her
H
er fra Ebeltoft Marineforening ønsker vi Anne-Marie Dohm hjerteligt tillykke med den nye nye stilling og glæder os til et fremtidigt, forhåbentligt lige så godt samarbejde, som vi har haft med alle de tidligere fregat-sirektører !

05. september 2023:
Smuk og værdig højtidelighed i anledning af Den Nationale Flagdag for danske
udsendte og veteraner

Selvom det var i sidste øjeblik, at det lykkedes at skaffe økonomi til alligevel at kunne gennemføre arrangementet på Den Nationale Flagdag, blev det et i alle måder flot, værdigt og højtideligt arrangement med 90 deltagere.
Arrangementet fulgte det vante mønster med flag-/faneborg og parade fra rundkørslen ved Nørreallé/Nørrebakke til Det Gamle Rådhus, fællessange, taler og afsluttende koncert ved Grenaa FDF Brass Band. Seniorsergeant Jan Bo Lillienlund, opereationsleder ved 1. Brigade og selv tidligere udsendt i flere internationale missioner holdt hovedtalen, der var en fornem hyldest til alle nuvæende og tidligere udsendte danskere i alle kategorier.  Se SSG Jan Bo Lilliendals tale
her
Efter den offentlige del ved Det Gamle Rådhus var der lukket arrangement i Marinestuen for veteranerne og de øvrige deltagere i flag-/faneborgen og paraden. Her holdt orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretær for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen, en gribende tale til veteranerne. En tale, der "gik rent ind", der var så stille under talen, at man ville kunne have hørt en knappenål falde på gulvet, - også selv om det havde været på gulvtæppet.
STOR TAK til Jan Bo Lillienlund og Ronald Pedersen for to helt fantastisk gode taler !
Herunder nogle stemningsindtryk fra det vellykkede arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Årets Flagdagsmagasin er udkommet

Igen i år bliver der udgivet et Flagdagsmagasin i anledning af Flagdagen for Danmarks Udsendte, som finder sted d. 5. september.

Et 80-siders fantastisk magasin med unikke historier om dem, der rejste ud - om de missioner, vi for længst har glemt - og hilsner fra dem, der sendte os afsted.

Årets Flagdagsmagasin bliver udgivet i et tæt samarbejde mellem de to foreninger; Danmarks Veteraner og Folk & Sikkerhed, som hver bidrager på forskellig vis og hvor også frivillige, foreninger og organisationer bidrager med historier - fra fortid til fremtid. Om det, der sker lige nu, om det, der kommer til at ske - og det, der er sket.

LÆS MAGASINET

Vi håber, at du vil tage godt imod magasinet - og du er mere end velkommen til at dele det med dit netværk, bruge det i undervisningen eller i det hele taget bare nyde, at der er nogle mennesker, der har lagt tid i at lave noget helt særligt om Danmarks udsendte til internationale missioner.

Du finder magasinet her - og hvis du vil vide mere om Flagdagen, så hop ind på www.flagdagen.dk

Rigtig god læselyst.

29. august 2023:
Fin højtidelighed i anæledning af 80-årsdagen for Flådens sænkning af egne skibe, 29. august 1943 samt afsløring af glasmontre med originale takkebreve til skipper Jens Bendix Jensen, Ebeltoft, for hans indsats med at redde nedskudte allierede flyvere under besættelsen/2. Verdenskrig 1940-45

80-årsdagen for den danske flådes sænkning af sine egne skibe den 29. august 1943 blev højtideligholdt på fornemste vis. En repræsentativ parade fra foreningen marcherede under kommando og med flaget i front fra Marinestuen til mindestenen på Havnen. Paraden tog opstilling med front mod stenen, mens flagbærer og flaggast tog opstilling på den nordfre side af stenen og to hornblæsere på den søndre side af stenen.
Formand Steen Knudsen holdt en fin tale, hvor han fremhævede det mod, som Søværnets mandskab, fra øverste admiral til laveste orlogsgast, udviste den 29. august 1943, da de sænkede Søværnets egne skibe, for at de ikke skulle falde i den tyske besættelsesmagts hænder. En indsats, der på afgørende vis, især sammen med de danske krigssejleres indsats fra krigens begyndelse, fik afgøfrende indflydelse på, at det i sidste øjeblik lykkedes at få Danmark accepteret som hørende til på De Allieredes side. Ogspå fordi samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt ophørte fra den 29. august 1943. Men det var ikke de danske politikeres fortjeneste, at det i den sidste ende lykkedes at få Danmark accepteret af De Allierede. Det var i nævnte rækkefølge: De danske krigssejlere, Flådens sænkning af egne skibe og Modstandsbevægelsens øgede aktiviteter efter 29. august 1943.
Mindestenen bærer 3 datoer i sin inskription: 29.-8.-1943  ,  4.-6.-1944  og 5.-5.-1945
Den moidterste, 4.-6.-1944, er datoen for Invasikonen i Normandiet.
Efter sin tale lagde formanden en krans fra Ebeltoft Marineforening, hvorefter Kis Bødker på vegne af ornanisagtionen Danske Krigssejlere lagde en meget stor og smuk buket i De Allieredes farver, rød, hviud og blå. Kid udtsalye nogler får ord på vegne af De Danske Krigssejleres pårørende og dvælede et øjeblik andægtigt med front mod stenen. Slutteligt lagde Lars Dansen fra Danmarks Veteraner - for Kis Bødker - en mindre krans med bånd i De Allieredes Farver; loigeldes på vegne af Danske Krigssejleres pårørende.
Højtideligheden sluttede med, at to hornblæsere blæste "Last Post".
Paraden blev herefter formeret igen og marcherede tiklbage til Marinestuen for aftrædning.
Herefter fulgte endnu en højtidelighed inden døre i Marinestuen, hvor formand Steen Knudsen afslørede en glasmontre med to originale, håndunderskrevne takkebreve til skipper Jens Bendix Jensen, Ebeltoft, for hans indsats med at fredde nedskudte allierede flyvere og sejle dem tikl Sverige under Besættelsen/2, Verdenskrig 1940-45. Originalbrevene er håndunderskrevet af h.h.v. gedneral Dwight Eisenhower, USA, og lugtmarskal Willaim Arthur Tedder, Storbritannien.
De to originalbreve er doneret til Ebeltoft Marineforening Af Jens Bendix Jensens pårørende, familien Mejlgaard.
I sin afsløringstale fremhævede formanden den det mod og den ririkofyldte indsats, Jens Bendig Jensen havde udsført med sine mange transporter til Sverige samt våbentransporter indenrigt her i Danmark. Steen Knudsen rettede en meget stor og varm tak til familien Mejlgaard, inden han afslørede montren.
Her er lidt stemningsindtryk fra dagen (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).
Fotos: Jørgen Nyhuus.

23. august 2023:
Dejlig fisketur i magsvejr - med "Skødshoved " og "Hopla"

11 morgenfriske fiskere og 3 besætningsmedlemmer fra skibene, mødte op på kajen til frisksmurte rundstykker og friskbrygget kaffe, og ikke mindst enmorgenbitter.
Afgang præcis kl.08.20 vi kender jo Frank Heede. Vejret var perfekt, og snart var vi på 1`ste fangst plads.
Kl 09.09 blev den første fisk landet (FJÆSING) vi holdt op med at tælle efter ca. 15 stk.
Kl. 10.05 blev de første makreller landet, det blev til i alt 17 stk. Pæne fisk
Efter frokostpausen fortsatte fiskeriet til kl. ca. 14.00, der blev kun landet FJÆSING rigtig mange, vi opgav at tælle.
Efter ankomst til havnen ca. kl.15.35 forestod Palle, bistået af Anders Kristensen, opmåling af fangsten, som kun bestod af Makreller.
Da der ikke blev fanget Torsk, blev Torskepokalen tildelt største ikke-torsk, Pokalen blev under stor applaus overrakt til William Jørgensen.
Merkopokalen for flest fangede fisk blev overrakt til Tom Bendixen med 6 stk.flotte makreller, ligeledes under stor applaus.
Herefter afsluttedes en pragt fuld dag med en rigtig god stemning på havet, med et forhåbentligt på gensyn næste år
Tak for deltagelsen til fiskerne, besætningerne på skibene, og ikke mindst til Lars for stor indsats ved arrangementet, både morgen og aften

Palle Dannemand, næstformand, turleder
Fotos: Frank Heede (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

23. august 2023:
Til 100-års jubilæum i Randers Marineforenings Skyttelav.
Randers Marineforening havde inviteret til "Åbent Hus" i anledning af Skyttelavets 100-års jubilæum, og vi mødte natuerligvis op for at ønske  tillykke. Vi var repræsenteret ved formand Steen Knudsen og "formand emeritus" Erich H. Franzen samt Svend M. Rasmussen og Jørgen Brøgger fra Skydeudvalget. Aarhus Marineforening og vi forærede i fællesskab jubilaren et skyttelavsflag, hvilket vakte stor lykke.
Efter at formanden for Randers Skyttelav, Gunnar Kristensen, havde budt velkommen, var der føst lykønskningstale af landsformand Steen Engstrøm og derefter af landsskytteudvalgsformand Pierre Jensen.
Vi følte os noget beærede, da landsformanden, distikts- og afdelingsformand Lars Gjættermann og redaktøren af "Under Dannebrog", Leif Mortensen, tog plads ved vores bord, hvor også landsskytteudvalgsformanden og -sekretæren, Bo Nielsen, senere sluttede sig til os.   
Herunder lidt "skarpe skud" fra den hyggelige eftermiddag (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

11. august 2023:
Forrygende koncert med Prinsens Musikkorps

Årets koncert med Prinsens Musikkorps  - i år for 15. gang (2021 var corona-aflyst) - blev en lige så stor og god oplevelse som alle de tidligere år. Mellem 300 og 350 mennesker var mødt frem på Torvet for at høre musikkorpsets velklingende toner. Og ingen kom til at gå skuffet derfra.
Som altid var det Ebeltoft Handelsstandsforening, Vaabenbrødre- foreningen for Ebeltoft og Omegn og os, Ebeltoft Marineforening, der i fællesskab stod som arrangør af koncerten.
En særlig oplevelse var det at se, at mange af medlemmerne af Søværnets Tamburkorps var mødt op i civil for at høre koncerten. De var rejst fra København herover for at overvære koncerten. Nok var de i civil, men de bar dog deres vindjakker med  Tamburkorpsets våbenskjold på brystet, og var derfor let genkendelige, og vi fik da også en god snak med nogle af dem.
Musikkorpsets "honorar" var som sædvanlig en god frokost i Marinestuen, - og traditionen blev holdt i hævd: Der var tarteletter med høns i asparges på menuen ! Musikerne siger hvert år, at turen til Ebeltoft er årets højdepunkt, - og det sagde de også denne gang.
Vi lader billederne tale for sig selv (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

10. august 2023:
Så har vi inviteret til årets "Soldaterforenings-skydning Djursland"
Således:

Tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestuen. - Vi håber, at rigtig mange vil skrive sig på og være med til at "forsvare Ebeltoft Marineforenings farver" !

05. august 2023:
Så har vi modtaget invitation til årets "4-kant-skydning" den 10. september i Aarhus.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om arrangementet og være med til at "forsvare Ebeltofts farver". Vi vil meget gerne være repræsenteret med mange skytter. Tilmelding på listen i Marinestuen. Hvis du ikke ikke i Marinestuen "lige her og nu", så ring på stuens nummer i åbningstiden og bed vagthavende om, at skrive dig på listen.
Invitationen lyder således:

04. august 2023:
Skydebanerne eftergået og vedligeholdt

I dag blev skydebanerne eftergået og bragt i "korrekt stand", - bagplader skiftet, blyklumper banket af jernlamellerne og støvsuget for blystøv m.m.. Så nu er alt klart til at modtaget politiets årlige skydebane-eftersyn den 16. ds..
TAK for indsatsen til Peter Brøgger, Svend M. Rasmussen og Jørgen Brøgger !
Herunder lidt "skarpe skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. august 2023:
God "sommerskydning" med god deltagelse og gode skyderesultater

Den sidste "sommerskydning" i år havde samlet 17 skytter, hvolket gav 9 makkerpar (skydningen afholdtes som en "makkerskydning") plus en halv snes personer derudover, som  "nøjedes med" at deltage i det hyggelige samvær på terrassen med en god grillpølse m.v..
Der var rigtig gode skyderesultate næsten "over hele linien". Kun 3 skytter skød under 140, to skød 141 og resten derover med 148/8x og to med 147/6x som næstbedste. - Vi nævner de 5 makkerpar, der opnåede de 5 bedste resultater:
Nr. 1: Svend M. Rasmussen og Erik Lyager, 293/12 x
Nr. 2: Bent Olsen og Jørgen Brøgger, 292/10x
Nr. 3: John Finmann og Hen rik Møller, 287/9x*
Nr. 4: Ingelise Lyager og Bent Olsen, 286/5x
Nr. 5: Steen Zacho og Christian Koudal, 285/6x
Herunder nogle "skarpe skud" fra den hyggelige aften.  På billedet af aftenens præmiemodtagere er John Frimann fraværende. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Ingelise Lyager (præmiemodtagerne) og Jørgen Brøgger).

31. juli 2023:
"Skibe mod nord" - film om bygningen af F 348 "Hvidbjørnen" (1962)

Se film om bygningen af det første af de fem inspektionsskibe af Hvidbjørnen-klassen.
De efterfølgende skibe af samme klasse var F 349 "Vædderen" 1963), F350 "Ingolf (1963), F 351 "Fylla" (1963) og den senere F 340 "Beskytteren" (1976), der var en moderniseret udgave i forhold til de fire første.
Bygningen af inspektionsskibene af Hvidbjørnen-klassen iværksattes som følge af forliset af KGH-skibet M/S "Hans Hedtoft" (læs mere om "Hans Hedtoft"s forlis
her og her).

28. juli 2023:
Hyggelig og stemningsfuld sommerfest

Det var en yderst velvalgt dag at afholde foreningens sommerfest på. Midt i denne periode med regn og blæst var det det lige netop denne dag, det var solskin hele dagen, afsluttende med den dejligste sommeraften, som alle nød i fulde drag. Ikke færre end 59 deltagere havde arrangementet samlet, og alle grillede på livet løs. Hovmester Peter og hans kabyshold diskede op med "skovkyllinger", grillspyd, nakkekoteletter m. forskellige BBQ-marinader, pølser, 2 slags kartoffelsalat, grøn salat og flutes. Efterfulgt af kaffe og 4 slags småkager.
Der var en dejlig stemning i den lune sommeraften, og snakken gik lystigt ved alle borde. - Herunder nogle stemningsbilleder fra grillene, - på grund af den gode stemning fik fotografen desværre ikke også taget billeder af de glade deltagere ved bordene. Beklager. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Ingen markering/højtideligholdelse af Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte i internationale missioner og veteraner, den 5. september, i Syddjurs Kommune i år

Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening, der i fællesskab plejer at stå for arrangementet på Den Nationale Flagdag, har udsendt denne officielle meddelelse :

05. juli 2023:
Vellykket "Sommerskydning"

Idéenmed at genoptage de tidligere "sommerskydninger" blev en succes. Ialt 23 skytter deltog, svarende til 13 "makkerpar", og derudover et antal "pølsespisere", der hyggede sig uden at skyde. Desværre var vejret ikke det bedste, så de velgrillede pølser blev sat til livs indendøre i Marinestuen.
Skydningen afvikledes som en "Makkerskydning", hvor makkerparrene som altid blev fundet ved lodtrækning. Vi nævner de 6 par, der opnåede de 6 bedste resultater, idet der var to par på en delt 4. plads:
Nr. 1: Georg Sand og Steen Zacho, 288/4x
Nr. 2: Jan Agermose og Mickie Jensen, 284/7x
Nr. 3: Erik Lyager og Jan Bo Lilliendal, 282/7x
Nr. 4, delt: Georg Sand og Sonja Kirk, 282/3x og Bent Olsen og Sonja Kirk, 282/3x
Nr. 5: Søren Holck og Preben Steen Jensen, 281/x
Nr. 6: Henrik Møller og Jan Bo Lillienlund, 281/6x

På billedet her ved siden af ses vinderne, flankeret af formand Steen Knudsen (t.v.), der stod for præmieuddelingerne. Georg Sand fraværende på billedet. Vi beklager billedkvaliteten (billedet er taget i modlys).

04. juli 2023:
Den årlige mindehøjtidelighed i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro

De tre deltagende Marineforeninger, Randers, Aarhus og Ebeltoft

Som altid en smuk og værdig højtidelighed taler og kranselægninger samt opvisning og salutskydning ved De Danske Landsoldater. Grunden til, at vi altid er inviteret, er, at det var os, der i 2012 medvirkede til at Mindelunden fik en skibskanon fra 1864 som monument for Søværnet (sammen med det stokanker, Mindelunden i forvejen havde). Der er som bekendt et monument/ mindesmærke for alle de værn, der har medvirket i internationale missioner. - Det undrede os, at der i år ikke var nogen repræsentanter fra Søværnet, og at der dermed ej heller blev lagt en krans ved Søværnets mindesmærke.Vi var tre Marineforeninger, der var repræsenteret i flag-/fane- borgen: Randers, Aarhus og Ebeltoft, - og vi hyggede os sammen ved den efterfølgende frokost, også sdammen med Djurslands Veteraner.
herunder nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at6 se det i stor størrelse.

03. juli 2023:
Putin har altid gjort sine kriser til andres - det gælder også tilfældet Prigozjin

Jens Worning -
ANALYSE: Jevgenij Prigozjins og Wagnergruppens mytteri for en uge siden er Vladimir Putins største krise i nyere tid. Men den er på ingen måde tegn på præsidentens endeligt, og derfor har Nato blot fået tilføjet et par ekstra dagsordenspunkter til topmødet i Vilnius i næste uge.
Læs mere
her.

01. juli 2023:
Partierne bag forsvarsforliget har slet ikke forstået Forsvarets tilstand

KOMMENTAR: Den langsomme plan for genopretningen af dansk forsvar risikerer bare at sætte yderligere strøm til personellets flugt, og dermed kan forudsætningerne for genopretningen skride, inden den er kommet i gang. Forliget afslører, at Danmark optræder virkelighedsfjernt og mangler både politisk og militær vilje, handlekraft og lederskab. Den politiske aftale er pinlig for Danmark, og Forsvarets ledelse bærer selv en stor del af ansvaret.
Læs mere
her.

28. juni 2023:
10 forligspartier indgår amputeret forsvarsfolig med få konkrete aftaler

Onsdag aften har regeringen sammen med syv af Folketingets partier indgået et historisk delforlig på forsvarsområdet, som sikrer Forsvaret et løft på 143 mia. kr. over de næste 10 år. Detaljer om kapaciteter, bygninger og værnepligt skal først forhandles i løbet af efteråret.
Læs mere
her.

22. juni 2023:
Zilmer-Johns foreslår oprettelsen af et nationalt sikkerhedsråd

Danmark bør oprette et nationalt sikkerhedsråd, som kan koordinere samarbejdet mellem de myndigheder, der beskæftiger sig med rigets sikkerhed. Det mener den pensionerede topdiplomat Michael Zilmer-Johns, som peger på, at der mangler en tilstrækkeligt struktureret forberedelse af tunge sikkerhedspolitiske beslutninger i dag.
Læs mere
her.

21. juni 2023:
Flere danske droner på vej til Ukraine

Dansk virksomhed modtager millionordre på levering af overvågningsdroner til Ukraine
Danske Nordic Wing har netop modtaget en stor ordre på overvågningsdroner af typen Astero. Dronerne bliver købt og doneret til Ukraine gennem det britiskledede forsvarssamarbejde JEF. Det vækker glæde i virksomheden, der i forbindelse med en tidligere donation blev fravalgt af det danske forsvarsministerium til fordel for konkurrenten Sky-Watch.
Læs mere
her.

15. juni 2023:
Højtidelig og festlig Valdemarsfest.

Årets Valdemarsfest blev en i alle måder god, højtidelig og festlig oplevelse. Aftenen startede med Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke, hvor faneborgen - med 20 deltagende fanmer - kom ind i kirken under præludiet. En meget smuk og stemningsfuld start på det hele. Sognepræst Heidi Bisgaard holdt en meget fin og vedkommen de prædiken med afsæt i myten om Dannebrog, der faldt ned fra himlen i 1219 og om Genforeningen i 1920. Grenaa FDf Brass Band gav koncert i kirken ad to omgange, hvilket lød helt fantastisk.
Efter orkestrets og faneborgens bymarch ad Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade og Havnevej var der efterfølgende sammenkomst i gården ved Marinestuen. Med taler, fællessange, akkompagneret af Brass Bandet, og udlevering af 4 faner, efterfulgt af koncert v. Grenaa FDF Brass Band og underholdning af Slupkotret.
De 4 foreninger/institutioner, der fik overrakt en fane var: TRIF's gymnastikafdeling, Fregatlauget, Djurslands Veteraner og Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn. Aftenen sluttede med hyggeligt samvær over kaffekopper, andre drikkevarer, kagebord og gode grillpølser.
En helt igennem vellykket aften med over 120 deltagere. Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Søren Høg Thomsen og Jørgen Brøgger).

02. juni 2023:
Velbesøgt og hyggelig "Skafferfest"

36 gaster havde fundet vej til Marinestuen for at deltage i årets "Skafferfest", - det arrangement, hvor foreningen siger tak til de medlemmer, der i løbet af det forgangne år, har rakt foreningen en hjælpende hånd på den ene eller anden måde (i baren eller kabyssen, i pudselaug, kanonlaug og travaljelaug, i Slupkoret, i Tirsdagstræffet (udendørs vedligeholdelsesarbejder), ved div. skydninger o.s.v., o,.s.v.). Alle fik en hyggelig aften, hvor der serveredes Danmarks Nationalret: Stegt flæsk med persillesovs. Det var lækkert og veltilberedt (leveret fra restaurant "Mellem Jyder"), og der var rigeligt af alt, så hvis der var nogle, der gik sultne fra bordet, var det helt bestemt deres egen skyld (det lod det nu heller ikke til, at der var; tværtimod var der flere, der gav udtryk for, at det måske havde været klogt nok at spise et par stykker flæsk mindre). Herunder et par stemningsindtryk fra den hyggelige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

                                                         ... og der var IKKE for lidt rødbeder !

09. maj 2023:
Fejende flot og værdig "Fregattens Dag" - mindehøjtidelighed på 159-års dagen for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

Det årlige mindearrangement "Fregattens Dag" arrangeres som bekendt i et samarbejde mellem DSI Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening. Året i år var selvsagt ingen undtagelse.
Dagen startede uformelt og hyggeligt med, at vi havde inviteret Søværnets Tamburkorps og besætningen fra Søværnets sehjlførende skoleskib "Svanen" til morgenkaffe i Marinestuen.
Den officielle del startede kl. 11.00, da Tamburkorpset trak op i marchformation foran Marinestuen, og derefter startede en march havnen rundt efterfulgt af en bymarch ad Havnevej, Nedergade og Juulsbakke til Torvet.
Her var der i mellemtiden opstillet en flag-/faneborg med 17 flag & faner, anført af flagene fra Ebeltoft, Aarhus, Randers og Grenaa Marineforeninger,  med efterfølgende parade med besætningen  fra "Svanen" i spidsen, efterfuvgt af Marineforeningsrepræsentanter og repræsentanter fra Danmarks Veteraner.
Efter en lille koncert af Tamburkorpset på Torvet marcherede hele paraden med Tamburkorpset i spidsen ad Adelgade, Jernbanegade og Strandvejen til Fregatten Jyllnd, hvor paraden tog opstilling vinkelret mellem museumsbygningen og Fregatten syd for falderebet til øverste dæk.
Fra toppen af falderebet var der herefter velkomst ved DSI Fregatten Jyllands bestyrelsesformand, Tommy Bøgehøj og "hovedtale" ved Søværnets repræsentant i Fregatbestyrelsen, KD René Fuglsig og afsluttende tale af formanden for Ebeltoft Marineforening, Steen Knudsen. Det var meningen, at der skulle have været en tale af Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm, men han havde desværre måttet melde afbud grundet sygdom.
Efter talerne opførte Tamburkorpset et fejende flot tattoo, der gav stor applaus til korpset efter hvert nummer.

Efter tattooet blev der lagt to kranse ved falderebet fra h.h.v. Danmarks Marineforening (lagt af landsbestyrelsesmedlem og distriktsformand Lars Gjættermann) og Ebeltoft Marineforening (lagt af formand Steen Knudsen). Flag og faner kommanderedes til 45 graders hilsen og fra falderebet blæste en af Tamburkorpsets trompetister "Søværnets sidste hilsen".
Tamburkorps og parade marcherede herefter hen foran Fregatten og værftshallen og tog opstilling med front mod Bastionen, hvorfra der affyredes kanonsalut "Dansk Løsen" - de velkendte tre kanonskud, der markerede den officielle afslutning på arrangementet.
Se formand Steen Knudsens tale
her.
Tamburkorps, "Svanen"s besætning, paradedeltagere og inviterede gæster forhalede herefter til Marinestuen, hvor der serveredes en let frokostanretning og var  hyggeligt samvær.
Alle gik derfra med mindet om en forrygende flot og festlig dag.
Herunder nogle stemningsindtryk. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Jørgen Nyhuus, Erik Bang Madsen & Jørgen Brøgger

Og se videoer her:
Videofotografer: Jørgen Nyhuus & Erik Bang Madsen

05. maj 2023.
Fin og værdig højtidelig til minde om Befrielsen 5. maj 1945, - i strid vind.

Ca. en snes mand, primært fra vor egen forening, men også fra Vaabenbrødreforen ingen og veterancafé Djursland var mødt frem for at deltage i højtideligheden ved foreningens mindesten  på Havnen i anledning af 78-års dagen for Danmarks Befrielse efter den tyske besættelse 1940-45.
For første gang deltog ikke færre end 5 flag & faner. Udover vort eget flag på fløjen var det  fanerne fra Vaabenbrødredforeningen  for Ebeltoft og Omegn, Byfanen, Danmarks-Samfundets Lokalkomités fane og Veterancafé Djurslands fane.
Formand Steen Knudsen lagde en buket rød-hvide blomster ved mindestenen og holdt derefter en vedkommende og aktuel tale, der både trak rødder tilbage til besættelsestiden og rejsningen af Marineforeni gens mindesten og frem til nutidens aktuelle krig i Ukraine og hele den europæiske og globale sikkerhedssituation.
Se formandens tale
her.
Efter tilbagemarch til Marinestuen og aftrædning dér, var foreningen vært ved en kop kaffe, et rundstykke og en dram i Marinestuen for de deltagende. Her var der i dagens anledning fremlagt aviser og effekter fra besættelsestiden til almindelig beskuelse og f"ordybelse".
Her er højtideligheden ved mindestenen fanget i Flemming Hjort´s fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

27. april 2023:
God "sæsonafslutning", - blot ikke deltagermæssigt.

Sæsonens sidste kammeratskabsaften var en rigtig god oplevelse for de forholdsvis få deltagere, der havde valgt at give sig selv og "sin bedre halvdel" denne oplevelse. Men hvor var det synd for alle de, der i stedet havde valgt at blive hjemme, - i sofaen foran "flimmeren" ?. De gik både glip af hovemester Jens Holms bugnende fade med lækre hakkebøffer "godt svøbt ind bløde løg" og ikke mindst gik de glip af Jan Bo Lilliendals spændende og højaktuelle powerpoint-foredrag om "Cyber-sikkerhed og -indflydelse i moderne krigsførelse". Foredraget efterlod et klart indtryk af, at de helt store trusler på dette område - også, og ikke så lidt for Danmarks vedkommende - kommer fra Rusland og Kina. Nok ikke uventet. Også om hvordan disse magter køber sig adgang til diverse for dem nyttige, og for os andre sårbare, informationer. Det er umuligt at gengive det spændende foredrag; måske kan nogle af de plancher Jan brugte, og som er gengivet på nedenstående billeder, give et lille indtryk heraf.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. april 2023:
Søofficer advarer om konsekvenser ved levetidsforlængelse af "Thetis"-klassen

Inspektionsskibene bør levetidsforlænges helt frem til næste forligsperiode, mener Forsvarets øverste ledelse, som hellere vil prioritere nye patruljeskibe til Østersøen. Det fremgår af et oplæg til det kommende forsvarsforlig, som OLFI er i besiddelse af. Men en sådan disposition risikerer at gå ud over den operative opgaveløsning i Arktis, advarer søofficer og militæranalytiker.
Læs mere
her.

 

06. april 2023:
Fornem, nyrestaureret maskintelegraf til Marinestuen

Flemming Hjorth skriver: "Denne fine "maskintelegraf" er skænket til Ebeltoft Marineforening af vort gode medlem Torben Randrup og renoveret af Niels Ivar Sørensen og Thorkil Thorsen .... vi vil forsøge at finde en historie tilknyttet den flotte gave .... tak til de nævnte"

01. april 2023:
Vellykket Fregatskydning.
Gunnar Christensen ny Fregatkaptajn ved eget skud

Knap 50 medlemmer havde fundet vej til Marinestuen for at deltage i den årlige fregatskydning, der fik et på alle måder godt forløb. I forbindelse med dagens velkomst kaldte formand Steen Knudsen tre medlemmer frem: Aage Nyholm Hansen, Anders Vinther og Kim Bech Hansen.
Aage fik tildelt Fregatkaptajns-tegnet, som han skulle have haft tidligere, men ikke fik, da han ikke var tilstede ved sidste års Fregatskydning (Aage blev Fregatkaptajn i 1996). Anders og Kim fik begge overrakt 25-års tegnet, som de skulle have haft ved generalforsamlingen, hvor de imidlertid begge var forhindrede i at være tilstede.
Første skud til den fjendtlige fregat blev traditionen tro affyret af den afgående Fregatkaptajn, Flemming Hjorth. Det blev afgivet med den over 100 år gamle Kongsberg-riffel (det var også dagens eneste skud med denne fornemme gamle riffel). Da Flemming var nødt til at gå igen efter skuddets afgivelse, fik han overrakt skroget fra sidste års Fregatskydning, således som det sig hør og bør (normalt sker overrækkelsen i forbindelse med præmieoverrækkelserne).
Kl. 14.56 faldt det første sejl, Store Bram, da Christian Koudal skød det ned med skud nr. 63. Christian skød sejlet ned for Simon Simonsen.
Og derefter gik det "slag i slag", under kyndig og myndig ledelse af lederen af Skydeudvalget, Peter Brøgger, godt sekunderet af Gunnar Christensen, Flemming Kristensen, Mark Bjerg, Mikkel Brøgger og Bent Olsen som ladere, Gunnar Christensen, Mikkel Brøgger og Bent Olsen som havarikommission og Jørgen Brøgger som listefører.
Efter ialt 234 skud faldt Krudtkammeret ved et velrettet skud af Gunnar Christensen, der ved eget skud derved sikrede sig titlen og værdigheden som Fregatkaptajn for det kommende år.
De øvrige resultater var:
01. Store Bram: Simon Simonsen ved Christian Koudel.
02. Fore Bram: Johan Peter Jensen v. Jørn Mortensen
03. Bergginen: Steen Zacho v. Morten Gerner Jensen
04. Store Mærs: Svend Ole Hansen v. Niels Mikkelsen
05. Fore Mærs: Bent Ole Rehr v. Anders Vinther
06. Blændsejl: Paul Skriver Møller v. Steen Knudsen
07. Mesan: Erik Lyager, eget skud
08. Storsejl: Paul Erik Nierlsen, eget skud
09. Fok: Gunnar Christensen, eget skud
10. Krudtkammer: Gunnar Christensen, eget skud

1. skyttepræmie tilfaldt Gunnar Christensen og 2. sjkyttepræmie tildaldt Paul Erik Nielsen.

Herunder nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

31. marts 2023:
Henrik Ryberg stiller sig fra 1. april i spidsen for Søværns- kommandoen

Kontreadmiral Henrik Ryberg tiltræder lørdag den 1. april som chef for Søværnskommandoen. Dermed forlader han med kort varsel sin stilling som chef på Forsvarsakademiet og overtager for Søværnets fungerende chef, Carsten Fjord-Larsen, der har været fungerende chef siden slutningen af april 2022.
Læs mere
her.

30. marts 2023:
Spændende aften med landsformanden

Godt 30 medlemmer havde fundet vej til Marinestuen ved marts måneds kammeratskabsaften for at møde Marineforeningens landsformand, KK Steen Engstrøm, og høre ham fortælle om  Marineforeningen og hans visioner for fremtidens marineforening. Og det kan godt fastslås, at de alle fik "smæk for skillingen".
I forbindelse med formand Steen Knudsens velkomst var der in dledningsvis overrækkelse af medlemsemblem til Morten Gerner Jensen, inden Steen Knudsen gav ordet til landsformanden.
Steen Engstrøm indledte sit powerpoint-foredrag med en oversigt og præsentation af sit virke som søofficer i mere end 42 år, så alle fik et indtryk af, hvad landsformanden "er for en mand", hvilken baggrund og hvilke kompetencer, han har. Det kan roligt fastslås, at Danmarks Marineforening har en særdeles vidende, handlekraftig og visionær landsformand.
Engstrøm gjorde meget ud af at redegøre for landsforeningens og landsledelsen virke og vigtigheden af, at alle marineforeninger i landet - afdelinger - er tilknyttet en landsorganisation med den styrke. dette giver i forhold til det omgivende samfund i alle henseender. Et indlæg, der gjorde det helt klart at Marineforeningen - Danmarks Marineforening - er andet og meget mere end blot "lille Ebeltoft Marineforening", - eller enhver anden afdeling for den sags skyld.
Landsformanden omtalte også forskellen på det at blive tildelt et hæderrstegn og at blive udnævnt til æresmedlem. Engtsrøm gjorde det meget thydeligt, at det at blive tildelt et hæderstegtn, kræver en ganske særlig indsats på det organisatiriske plan til gavn for Marineforeningen som helhed. "Det er ikke noget frikadelletegn", som han udtrykte det. Man kan ikke få et hæderstegn, fordi man har lavet frikadeller i 20 år, hvor betydningsfuldt dette ellers måtte være for den enkelte afdeling. Der skal andet og meget mere af en helt anden art til.
I omtalen af sine visioner for fremtidens marineforening lagde landsformanen stærkt vægt på, at Marineforeningen skal fremstå som een samlet enhed, "vi skal af med klubber i klubben". Eksempelvis er skyttelaugene og de forskellige afdelingers sangkor og orkestre en meget vigtig del af Marineforeningens dna. Det må ikke være "klubber i klubben", men skal være medlemstilbud for alle medlemmer i den aktuelle marineforening. Altså sådan, som vi har det med skyttelauget og Slupkoret her i Ebeltoft, - der iøvrigt var den første marineforening på landsplan, der ved etableringen af Skyttelauget i sin tid "gjorde op med" "den gamle model" med særskilt bestyrelse, særskilt regnskab og særskilt generalforsamling for skyttelauget. Et eksempel, der siden er fulgt af andre afdelinger, der har ændret deres hidtidige skyttelaug til et være en  integreret del af selve foreningen. Engstrøm omtalte i den forbindelse Marineforeningen som  en supertanker med stor venderadius.
Af andre planer om en samlet synliggørelse af Marineforeningen som een landsdækkende enhed er en ændring af afdelingernes officielle mail-adresser, således at disse kommer til at hedde ............@marineforeningen.dk - og så altså med bynavnet foran snabel-a'et. Tilsluttet Marineforeningens centrale server. "Det du'r ikke, at en afdelings officielle mail-adresse er formandens private mail-adresse". Derved kan alt for mange vigtige oplysninger gå tabt ved et formandsskifte og endnu værre, hvis en formand "går fra borde". Tilsvarende ønsker landsformanden en ensretning af alle afdelingernes hjemmesier; adressemæssigt og opbygningsmæssigt.
"Det er vigtigt for en forening som Marineforeningen at vi følger med tiden, er omstillingsparate og imødekommende overfor nutidens unges ønsker og behov, der er anderledes end ved Marineforeningens stiftelse i 1913. Men det skal ske uden at miste vedligeholdelsen  af de maritime traditioner, der hører netop Marineforeningen til", sagde formanden.
Engstrøm kun ne også fortælle, at gennemsnitsalderen i Ebeltoft Marineforening er 71 år. Tankevækkende, - og ikke noget, som aftenens optagelse af unge Morten Gerner Jensen ændrer synligt på.
Der var en hel del spørgsmål til landsformanden både under og efter foredraget, og der var antagelig nogen, der fik et og andet med hjem at tænke over om Marineforeningen. Slutteligt takkede vores egen formand, Steen Knudsen. for det interessante foredrag og den gode aften og overrakte Steen Engstrøm en flaske "Port of Ebeltoft", ledsaget af bogen "Købstadsliv i 700 år" og vores egen "Ebeltofts forhold til Flåden gennem fem århundreder".
Herunder lidt stemningsindtryk fra den formidable aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

27. marts 2023:
God indsats af vores skytter ved Landsskyttestævnet og ved Hjemmebaneskydningen 2022-23

Årets Landsskyttestævne holdtes i Randers i week-enden 25.-26. marts. Vi deltog med 13 ud af 15 tilmeldte skytter, idet en havde fået corona og en anden måtte melde fra af familiemæssige årsager. Alle 13 skytter ydede en god indsats og i holdkonkurrencen kom "vi" ind på en "pæn 3. plads" med 712 points, 4 points efter Kerteminde på 2. pladsen og hele 24 points efter Nyborg, der igen, igen var helt suveræn e på 1. pladsen. De 712 points var også 4 mere en d Randers på 4. pladsen og 11 points foran Brændby på 5. pladsen. Ligesom vi deltog Brøndby med 13 skytter og Randers med 10.  Det var "Top tre".
Desværre kunne Jørn Mortensen ikke sikre sig titlen som veteran-landsskytte i år. Han kom ind på en flot "bronzeplads" med 186 points - kun et point efter nr. 1 og 2, hvor placeringen blev afgjort på antal x-tiere, hvilket faldt ud til fordel for Bent Larsen fra Nyborg med 5 x-tiere foran Preben Ernst fra Kerteminde med 3 x-tiere.
Jørn Mortensens 186 points sikrede ham pladsen som "Holdskytte" - d.v.s. bedste skytte fra Ebeltoft.
I konkurrencern for fritstående skytter besatte Mikkel Brøgger og Anders Hansen en  flot, delt 4. plads med 165 points, - et points efter de to fra Halsnæs, der kom ind på en delt 2. plads og 9 points efter landsskytten Karl Kristian Nielsen fra Hanstholm Thisted, der igen, igen suverænt indtog førstepladsen for "hvem ved hvilken gang".
Vores skytter opnåede en samlet fremgang på 31 pioints og "satte derfor forventningsfuldt næsen op" efter "Fregmangspokalen", - men måtte alligevel se sig slået af Hanstholm-Thisted, der havde en fremgang på 32 points.
Hjemmebaneskydningen 2022-23:
Traditionen tro blev resultaterne fra hjemmebaneskydningen i den afvigte sæson også oplyst ved landsskyttestævnet. Her deltog Ebeltoft med 15 skytter og opnåede med ialt 1454 points en "pæn 4. plads" i holdkonkurrencen, - kun 3 points efter Nyborg på 3. pladsen og 5 points foran Kerteminde på 5. pladsen, - der begge jo slog os ved Landsskyttestævnet.
Jørgen Nyhuus blev i hjemmebaneskydningen bedste veteranskytte af alle med 375 points. Flot ! - og STORT TILLYKKE til Jørgen !
Bedste fritstående skytte fra Ebeltoft var Mikkel Brøgger, der i et tæt opløb kom ind på 5. pladsen med 344 points.

Stort tillykke til alle med de fine resultater i begge skydninger og lige så stor tak for indsatsen til alle !
Herunder nogle stemningsindtryk fra Landsskyttestævnet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

23. marts 2023:
Muligt havari sender "Esbern Snare" på værft og hindrer deltagelse i Nato-øvelse

"Esbern Snare" under øvelse med containerskibet "Marseille Mærsk" den 19. marts 2022. Foto: Christian E. Borbeck/Forsvarsgalleriet

Kasper Junge Wester

Efter alt at dømme var fregatten ”Esbern Snare” i slutningen af februar ude for et havari, der har gjort skibet ukampdygtigt i en længere periode. Blandt andet måtte Søværnet aflyse skibets deltagelse i den årlige øvelse Joint Warrior, hvor ”Esbern Snare” for første gang skulle have haft to helikoptere ombord på én gang.
Læs mere
her

 

18. marts 2023:
Sluppen var "på besøg" i Randers

I anledning af Randers Marineforenins skyttelaugs 100-års jubilæum havde Randers Marineforening arrangeret et PR-arrangement med det formål at skabe fokus på Marineforeningen, gøre den mere kendt i byen og - selvsagt - forsøge at skaffe nye medlemmer.
I den anledning havde de bedt om at måtte låne Sluppen, så de - ligesom for 3 år siden - kunne "relancere" Fastelavnsbåden, som den kaldtes i Randers, ved at lade den "sejle" gennem gaderne i Randers gl. midtby. Samtidig havde foreningen  opstillet Marineforeningens info-telt på Torvet foran Randers Gl. Rådhus.
Syv gaster fra Ebeltoft - heriblandt vores to harmonika-virtuoser, Henning og Bent - var bedt om at medvirke for at "oplære" gasterne fra Randers. De besatte pladserne som bådsmand, lodhiver, 1 roer og to raslere, - og som sagt musikerne.
Gasterne blev fornemt beværtet i Marinestuen både før og efter sejladsen. Her er nogle "snapshots" fra fra den festlige begivenhed. Klik på det enkelte foto for at se det ui stor størrelse.

28. februar 2023:
Ebeltoft Marineforening fyldte 106 år
38 medlemmer til fødselsdagskaffe

Foreningens 106-års fødselsdag blev på vanlig og tilbørlig vis markeret ved udskiftning af signalflagene i flagspillet foran Marinestuen, - så de nu skriver 106
Traditionen tro bød foreningen på en kop kaffe efter signalflagsudskift- ningen, og da begivenheden var sammenfaldende med Tirsdagstræffets normalsamling, var der ikke mindre 38 medlemmer med til "fødselsdags- festen".

Herunder nogle af Flemming Hjorths "knipserier", - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. februar 2023:
Rolig og hurtigt overstået generalforsamling. - Steen Knudsen generalforsamlingsvalgt som formand. Hæderstegn til Flemming Hjorth.

Der deltog 67 medlemmer i den indledende torskespisning inden selve generalforsamlingens afholdelse. Inden generalforsamlinges start, dukkede der yderligere en halv snes medlemmer op.
Maqn kan vist godt sige, at det blev den roligste og hurtigst overståede generalforsamling i foreningen "i mands minde". Der var ingen kommentarer overhovedet til nogen af dagsordens- punkterne, hvorfor det hele var overstået på under en time.
Jan Bo Lilliendal valgtes til dirigent og konstaterede som sådan, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Traditionen tro, indledtes med flaghejsning og afsyngelse af 1. vers af "Kong Christian". Derefter blev flaget sat på halv og der holdtes et minuts stilhed for de gaster, der er gået fra borde i det forløbne. Det var i år iklke færre end 18 ! Tankevækkende !
Steen Knudsen indledte beretningen med at kalde Flemming Hjorth frem og tildele ham Marineforeningens Hæderstegn ui sølv som en påskønnelse af hans indsats som tovholder for "Tirsdagstræffet". derefter var der der tildeling af 50-årstegn til Erik Laursen og 25-årstegnm til Erik Teddy Pedersen.
Som følge af, der ikke var nogen kommentarer overhovedet, blev både bestyrelsens beretning og årsregnskabet for 2022 godkendt med akklamation.
Steen Knudsen blev ekstraordinært valgt som formand for en 1-årig periode. Da kasserer Hans Hvitved ikke ønskede at fortsætte som kasserer (gen-) valgtes Erik Lyager som kasserer for en 2-årig periode. Peter Brøgger genvalgtes og Søren Høg Thomsen nyvalgtes til bestyrelsen. Begge for en 2-årig periode, mens Jens Holm ekstraordinært valgtes til bestyrelsen for en 1-årig periode. Sussi Berg Neumann valgtes som 1. suppleant og Anders Hansen som 2. suppleant. Begge for en 1-årig periode.
Finn Adamsen genvalgtes som revisor for 2-årig periode. Da Hans Skov ønskede at fratræde som revisor, nyvalgtes revisorsuppleant Uwe Weissfeld ekstraordinært som revisor for en 1-årig periode. Flagbærer og reserve-flagbærere genvalgtes, og det overlodes til bestyrelsen at udpege sendemænd.
Under "Eventuelt" overrakte Jan Bo Lilliendal foreningen Danske Veteraners våbenskjold som tak for godt samarbejde. Jan Bo Lilliendal er tidligere udsendt og stærkt involveret i veteranarbejdet.
Herunder nogle stem,ningsindtryk fra den rolige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Søren Høg Thomsen.

18. februar 2023:
50-års jubilæum for den mere end 325-årige,  festlige maritime tradition med slupsejlads gennem byens gamle gader til Fastelavn

Det er i år 50 år siden, at Ebeltoft Marineforening genoptog den gamle, maritime tradition, der hører/hørte til i søkøbstæder og havnebyer. Og denne "jubilæumssejlads" levede til fulde op til traditiditionerne og var som altid et festligt indslag i bybilledet. Hele "sejlturen" var begunstiget af rigtig flot vejr, sol, "høj himmel" og moderat vind. Omend det var hundekoldt fra morgenstunden. Det fortog sig heldigvis op ad formiddagen. Det gode vejr smittede heldigvis også af på humøret hos de mange folk på gaderne, hvoraf især udefra kommende nysgerrigt spurgte, hvad det her var for noget. Dertil havde raslerne svar på rede hånd: Der var på forhånd, som tidligere, udarbejdet foldere til omdeling, og som fortalte dels om  den  gamle Sluptradition dels om Søspejderne på Mols, som der i år blev samlet ind til.
Hele "sejlturen" forløb planmæssigt og Sluppen kunne lægge til kaj ved Marinestuen uden et eneste havari og uden et eneste "mand overbord".STOR TAK til alle, der kom noget i raslebøsserne og til alle, der sørgede for, at gasterne hverken kom til at lide af skørbug eller dehydrering.
Herunder nogle "snapshots" fanget ved Fregatten Jylland, "Karens Køkken" og Bryggertorvet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

O.B.S.   KUN LØRDAGSFROKOSTER I DE LIGE UGER   O.B.S.

På forsøgsbasis, vil der frem til årets generalforsamling, kun være lørdagsfrokost i Marinestuen i de "lige" uger. Der vil således ikke være spisning i Marinestuen lørdag den 7. januar ! !
På grund af de kraftige prisstigninger på råvarerne, vil frokostprisen fremover være kr. 75,00.
Der vil i lighed med tidligere, ikke være frokost lørdag efter generalforsamlingen".

Hilsen bestyrelsen

»Jeg ville have været rigtig ked af at sætte formodede pirater i land i Somalia«

Læs mere her
INTERVIEW: Fregatten “Esbern Snare” var i 2021 involveret i en dramatisk skududveksling med pirater i Guineabugten. Otte år tidligere lykkedes det samme skib at pågribe og udlevere ni pirater til retsforfølgelse. OLFIs journalist var dengang ombord og har sat sin tidligere chef, kommandør Henrik Holck Rasmussen, stævne for at blive klogere på, hvordan missionen lykkedes, og hvor piraterne er i dag.

19. januar 2023:
Mindre dyk i den danske handelsflåde

Det er kun gået op og op de sidste år. Men hen over 2022 er der sket et mindre fald i antallet af skibe på dansk flag. Det viser en opgørelse fra Danske Rederier. - Læs mere her.

12. januar 2023:
Kanon-rappert under restaurering
"Tovholder" for Tirsdagstræffet, Flemming Hjorth, skriver :
"......... den nyrenoverede kanonrappert er ved at være klar til maling ...... Godt arbejde, Ole, Tom og Povl Erik..."

31. december 2022:
Hyggeligt og stemningsfuldt "Nytårstræf"

Traditionen tro bød foreningen på "bobler" og kransekage i Marinestuen.
Et stemningsfuldt arrangement med godt 50 deltagere, hvorom Flemming Hjorth på foreningens facebook-profil sender denne hilsen og tak:

“Ca. 50 medlemmer mødte i dag op til nytårstræf i Marinestuen, hvor snakken gik lystigt, og der blev ønsket godt nytår til alle. 
Tak for det fornemme fremmøde🥂🥂🥂⚓️⚓️⚓️ og endnu en gang .. 
GODT NYTÅR⚓️⚓️”

30. december 2022:
Henning Bachmann bisat ved fin højtidelighed

Vort gode medlem, Henning Bachmann, blev i dag bisat ved en fin og gribende højtidelighed i Ebeltoft Kirke. Henning var som bekendt også kendt og aktiv marinehjemmeværnsmand, hvilket højtideligheden også bar præg af. Hennings kiste var dækket af Søværnets flag, det orlogsrøde splitflag, hvorpå hans Søværnskasket lå, ligesom den sorte fløjlspude med Hennings medaljer og fortjensttegn ogsåp prydede kisten. Der var flag- og fanekommando med Marineforeningens flag og Marinehjemmeværnets fane. Før talen ved kisten var der solosang fra orgelbalkonen, "Kong Christian stod ved højen mast" og efter jordpåkastelsen af "Så længe skuden kan gå". Ved båren talte Hennings veninde og MHV-kollega, Viki Simonsen, smukt og indbød slutteligt til mindesammenkomst i Marinestuen. Kisten blev båret ud af 6 marinehjemmeværnsgaster (Hennings kollegaer fra HVF 124 Aarhus), anført af flag- & fanekommandoen samt sognepræsten.
Efter bisættelsen var der mindesammenkomst med kaffe og kage samt hyggeligt samvær i en fyldt Marinestue. - Her er nogle stemningsfotos. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. december 2022:
Bevar Fregatten Jylland - en unik del af Danmarkshistorien

Fregatten Jylland har været på Finansloven i en lang årrække og er dybt afhængig af de statslige midler til skibets bevarelse. Nu står institutionen igen overfor en usikker fremtid, idet Fregatten Jylland ikke indgår i finanslovsudkastet. - Læs mere her.

18. november 2022:
Så blev "Ukrainepengene" overrakt til "Red Barnet"

Da Rusland i marts måned i år invaderede Ukraine og indledte en rædselsfuld krig, hvor russerne bevidst går efter civile mål, hjemkøbte Vaabenbrødreforeningen og vi (Marineforeningen) i fællesskab et parti såkaldte "Ukraine-pins" (se billedet t.v.), for at sælge dem til foreningernes medlemmer og andre, der sympatiserede med formålet.
Efter russernes kraftige angreb mod civile mål var der mange ukrainere (over en mill.), der flygtede ud af landet; blandt andet til Danmark.
Med hjemkøbet af "Ukraine-pins'ene" var det de to foreningers hensigt, at overskuddet fra salget af dem skulle skænkes til hjælp til ukrainske flygtningebørn i Syddjurs Kommune.
Efter udviklingen i Ukraine er der mange ukrainere, der er vendt hjem igen for at hjælpe deres land, og der er p.t. ikke nogen ukrainske flygtninge i Syddjurs Kommune.
Derfor blev det mellem Syddjurs Kommune og de to foreninger aftalt, at beløbet i stedet skulle skænket til "Red Barnet", hvor hjælp til ukrainske flygtningebørn vil have første prioritet.
Ved en højtidelighed i Marinestuen den 18. november blev beløbet - 12.750,- kr. - overrakt til Allan Skourup fra "Red Barnet".
På billederne herunder ses h.h.v. overrækkelsen (t.v.), hvor Allan Skourup står mellem de to formænd, Steen Knudsen, MF (t.v.) og Paul Erik Nielsen, VBF (t.h.) og selve donationsdokumentet (t.h.)
Stor TAK til alle, der støttede formålet - og til de de to foreninger for initiativet !

 

19. november 2022:
Hyggelig og velbesøgt julefrokost
Marinestuen var fyldt med 67 glade og forventningsfulde gæster, da formand Steen Knudsen slog på skibsklokken og bød velkommen til årets julefrokost. - Formanden sluttede sin velkomst med at bede alle rejse sig i et minuts stilhed for vort afdøde medlem Lauge Pirk Christiansen, der netop var blevet bisat fra Ebeltoft Kirke 2½ time tidligere.
Da folk igen havde sat sig, og snakken så småt var ved at komme i gang igen, var det hovmester Kjeld Thejl, der fik ordet for at fortælle, hvad der ventede os af lækkerier, hvilket fik mundvandet til at løbe hos de fleste (heldigvis ikke synligt).
Og så blev der spist - og hyggesnakket på kryds og tværs .......
Her er nogle få fotos fra den hyggelige eftermiddag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17.-11.-2022:
Hygge-kammeratskabsaften med lav deltagelse

Ifølge forlydender havde bestyrelsen besluttet, at november måneds kammeratskabsaften skulle være en filmaften, men det var åbenbart ikke faldet i visse medlemmers smag, hvorfor der i stedet blev lagt op til en "hyggeaftren" med snak hen over bordene. Det blev nu kun til henover bordet, da der kun deltog 7 personer, hvoraf de tre var bestyrelsesmdlemmer og den fjerde foreningens bogholder. Og det var da bestemt også ganske hyggeligt, og da kammeratskabsaftenen heller ikke var "annonceret" i det seneste Kabysrygte eller her på hjemmesiden (webmaster manglede info herom), må man vel stille sig tilfreds med dette antal ?
Blandt de fremmødte var foreningens nyeste medlem, Sussi Neumann, der på behørig vis fik medlemsemblemet overrakt af formand Steen Knudsen, der indviede Sussi i emblemets symbolik.

17.-11.-2022:
Julestemning i og ved Marinestuen

Så er Marinestuen smykket med juletræer, såvel indendørs som udendørs. Indendøre er det "genbrugs-juletræ", som Lars Hansen forærede foreningen sidste år, sat op sender sine lysstråler ud i stuen. Det skete ved Tirsdagstræffets sammenkomst i går den 16. november. Det var meningen, at det var Lars Hansen selv, der skulle have pyntet det, men han byttede sig fra det ved at skynde sig at gå i gang med hovmesterens opvask, - hvorved hovmester Thejl i stedet måtte gå i gang med juletræspyntningen. Og her skortede det ikke på kommentarer fra "ridderne om det runde bord". Tværtimod; "ridderne" havde mange "gode råd", mange af dem modstridende. Men juletræet blev pyntet. Tak for det Kjeld.

Udenfor er det store juletræ opsat med fin lyskæde. Som altid var det æresmedlem og tidligere formand Christian Koudel, der sørgede for denne gestues, der udoer at glæde Marineforeningens medlemmer, så også er til glæde for Havnens beboere og de mange , der passerer Marinestuen på deres daglige tur til Havnen.

07. november 2022:
Skydeskiverne til Hjemmebaneskydningen  2022 -
23 er ankommet. - Det er således muligt at skyde "første afdeling" af vinterens skydning allerede fra på onsdag den 9. ds
.
Ebeltoft deltager i år med hele 15 velmotiverede skytter i denne landsdækkende konkurrence, hvilket Skyttelauget og Skydeudvalget er meget glade for. Vi håber på, at det vil være medvirkende til at give os en rigtig god placering. Skydningerne til hjemmebaneskydningen foregår som bekendt "en vilkårlig onsdag aften", som det falder bedst for den enkelte deltager. "Første afdeling" skal være afsluttet senest den 15. december 2022 og "anden afdeling" senest den 15. februar 2023.
"God vind" til alle vore skytter, - og tak for Jeres tilmelding til denne kon kurrence !

01. november 2022:
"Støvsugerbanden" har været på spil ...

.Flemming Hjorth og Ole Laursen fra "Tirsdagstræffet" har kigget på minen, der tidligere stod ved Det Gamle Rådhus. De måtte tage utraditionelle midler i brug for at sikre de skænkede kontanter ! - Lad billederne tale for sig selv .... Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

30. oktober 2022:
Minebøssen fra Det Gamle Rådhus er flyttet til gården ved Marinestuen
- hvor den nu skal restaureres og derefter ny-placeres efter nærmere bestyrelsesbeslutning.

30. oktober 2022:
Hyggelig og vellykket Distriktsskydning med pæne resultater

Ligesom "firkant-skydningen" i Randers den 11. september blev også årets distriktsskydnuing reduceret til en "trekant-skydning", - med de samme deltagende foreninger som i Randers.
Skydningen blev afholdt på vores baner og med osd som arrangør. Vi modtog afbud fra Horsens, Samsø og Viborg, der alle ikke kunne mønstre hold. Trods både invitation og opfølgende "reminder" hørte vi aldrig fra Grenaa og Skanderborg. Især førstrnævnte forekommer "tankevækkende foruroligende".. Grenaa har altid tidligere være fast og velskydende deltager ved diverse skydekonkurrencer, herun der selvsagt ikke mindst idistriktsskydningerne.
For i Ebeltoft blev det en god og vellykket dag, såvel rersultatmæssigt som arrangemæssigt. Alle gav udtryk for et godt og veltilrettelagt arrangement, med fornemme præmier og god forplejning. I holdkonkurrencen "satte vi os på" både guld- og bronzemedaljerne og i den individuelle konkurrence besatt vi 4 uf af de 5 bedste (og dermed præmiegivende) pladser.
De præmiegivende resultater var som følger:
HOLDKONKURRENCE (tre bedste):
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 2, - 436/9x
         (Lisbeth Christensen 14472x, Svend M. Rasmussen 146/4x, Mark Bjerg 146/3x)
Nr. 2: Randers, Hold 1, - 422/6x
         (Lars Gjættermann 145/1x, Frits Broberg 139/4x, Gunnar Kristensen 138/1x)
Nr. 3: Ebeltoft, Hold 3, - 421/4x
         (Jørgen Brøgger 144/2x, Erik Lyager 140/1x, Peter Brøgger 137/2x)

INDIVIDUEL KONKURRENCE (5 bedste):
Nr. 1:
Svend M. Rasmussen, Ebeltoft, - 146/4x
Nr. 2: Mark Bjerg, Ebeltoft, - 146/3x
Nr. 3: Lars Gjættermann, Randers, - 145/1x
Nr. 4, - delt:
         Lisbeth Christensen, Ebeltoft, - 144/2X
         Jørgen Brøgger, Ebeltoft, - 144/2x

HOLDSKYTTER (bedste skytte fra hver forening:
Aarhus Marineforening: Keld Jørgensen , - 142/2x
Randers Marineforening: Lars Gjættermann, - 145/1x
Ebeltoft Marineforening: - Svend Ma. Rasmussen, - 146/4x

Herunder nogle "skarpe skud" fra dagen (Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

27. oktober 2022:
Spændende foredragsaften om "Krigen i Kattegat og Skagerrak 1945"

Vi havde besøg af  Carsten Petersen, der på det nærmeste må betegnes som "et omvandrende leksikon" (sagt i den absolut bedste mening og med stor respekt) i alt vedr. specielt luftkrigen under 2. Verdenskrig.
Desværre var den spændende aften kun besøgt af 13 tilhørere ! incl. de 3 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  - Og det var rigtig synd for de 64 % af medlemsskaren, der dermed gik glip af dette spændende foredrag.
Vi kan kun opfordre ALLE til at holde sig a'jour med hvornår, der er kammeratskabsaftener, og hvad der bydes på af spændende programmer ved disse.
Dette foredrag havde fortjent langt flere tilhørere !
Her nogle få fotos fra den spændende aften. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. oktober:
Øl-/vandautomaten i Marinestuen er slukket

- og kommer ikke i brug mere, grundet det store el-forbrug og de stigende el-priser. Ved f.eks. "tirsdagstræf" og Slupkors-øveaftener kan købes grønne kort.

29. september 2022:
Debat om fremtidens forsvar til søs

Danske Rederier, Udenrigsministeriet og Københavns Universitet inviterer tirsdag den 4. oktober 2022 fra kl. 1330 til 1730 til debat om fremtidens sikkerhedsmæssige prioriteringer til søs.

Det er det grundlæggende spørgsmål, når de tre arrangører sammen på dagen holder seminar om maritim sikkerhed som en del af Danish Maritime Days.

Arrangementet er åbent for pressen, og efter en times oplæg er der debat og tid til spørgsmål.

Læs mere her.

28. september 2022:
Bødskov i Nato:
Vi fik ingen advarsler om risiko for angreb på gasrør i Østersøen.
"Jeg ved ikke, hvad andre lande har af efterretninger" siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) efter historier i tyske medier om, at der skulle være kommet afvarsler fra USA

Bruxelles: Efter møder i Nato onsdag afviser forsvarsminister Morten Bødskov (S), at han selv eller de danske myndigheder iøvrigt skulle have modtaget advarsler om en risiko for gasrørledningerne i Nord Stream i Østersøen.
"Hverken jeg eller regeringen har været varslet om det her", sige Bødskov til Altinget.
Læs mere
her.

23. september 2022:
FMI tildeler danske Terma kæmpeordre på levering af luftvælrnssystem til Hæren

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har besluttet at indkøbe luftværnssystemer til Hærens 1. Brigade ved danske Terma, fremgår det af EU’s udbudsportal. FMI ønsker sig en enkelt national hovedleverandør, og de betingelser opfylder kun Terma, som dermed kan skrive en milliardordre i ordrebogen.
Læs mere
her.

18. september 2022:
Velbesøgt og vellykket "Soldaterforenings-skydning Djursland 2022"
Ebeltoft Marineforening vandt holdkonkurrencen, igen igen....

Vi har sagt det før, og må gentage det igen: Det er ikke just falsk beskedenhed,, der tynger vore skytter. - Vort Hold 1 (Jørn Mortensen & Erik Lyager) vandt holdkonkurrencen med 434/8X foran Vaabenbrødreforeningen for Ebeltodft og Omegn, Hold 1, med 431/9X og Danmarks Veteraner, Hold 2, på 3. pladsen med 429/9X.
De 5 bedste, individuelle skytter (præmiegivende) var:
1. Palle Stausholm, Danmarks Veteraner: 148/6X
2. Mark Bjerg, Ebeltoft Marineforening: 147/3X
3. Karsten Stenholt, Flyvevåbenets Soldaterforening: 146/6X
4. - delt:
   René Fasting, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: 146/4X
   Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening: 146/4X
Holdskytter (bedste skytte fra hver forening):
Danmarks Veteraner: Palle Stausholm, 148/6X
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 145/3X
Ebeltoft Marineforening: Mark Bjerg, 147/3X
Flyvevåbenets Soldaterforening: Karsten Stenholt, 146/6X
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Jan Magnussen, 138/0X
Veterancafé Djursland: Peter Thomsen, 129/0X
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: René Fasting, 146/4X
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Jesper Nyhuus, 145/6X
"Wildcards":
Svend M. Rasmussen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn
Anders Brogaard, Danmarks Veteraner
René Fasting, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn

Hermed nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se Pressemeddelelse her.

16. september 2022:
Mikkel Brøgger har trukket sig som formand for Ebeltoft Marineforening

I en mail af 13. september 2022 har formand Mikkel Brøgger skrevet således til den øvrige bestyrelse:

"Til bestyrelsen for Ebeltoft Marineforening.
Jeg meddeler hermed, at jeg af personlige årsager trækker mig fra posten som formand for Ebeltoft Marineforening, med omgående virkning.
Jeg afleverer mine nøgler og formands-PC til Steen Knudsen i morgen, såfremt det passer ham. Ellers gøres det ved først kommende lejlighed.
Jeg betragter hermed mine forpligtelser overfor bestyrelsen som ophørt.
Hilsen 
Mikkel Brøgger"

Det kan samtidig oplyses, at de to bestyrelses-suppleanter, Svend M. Rasmussen og Christian Brix Nielsen før sommerferien trak sig fra deres suppleant-poster.

Næstformand Steen Knudsen leder foreningen indtil bestyrelsen i den nærmeste fremtid har haft mulighed for at mødes og drøfte den opståede situation.

15. september 2022:
Havne har stor betydning for den grønne omstilling

På Transportministeriets topmøde om fremtidens havne torsdag den 15. september fremførte adm. direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen blandt andet, at havnene er et afgørende ben i den grønne omstilling, hvis skibsfarten skal over på grønne brændstoffer.
Læs mere
her

13. september 2022:
Sveriges og Finlands optagelse bør få Nato til at overveje en skandinavisk kommando

BLOG: Sverige og Finlands snarlige medlemskab af Nato giver både muligheder og udfordringer – også for Danmark. Derfor kan det give mening at overveje en ny skandinavisk kommando med fokus på de fællesnordiske udfordringer og trusselsforhold. Sker det, skal Danmark kende sin besøgelsestid, skriver krigshistoriker Niels Klingenberg Vistisen i dette blogindlæg.
Læs mere
her.

11. september 2022:
Kneben sejr til Ebeltoft i "4-kantskydningen" 2022

Den årlige "4-kantskydning" blev til en 3-kantskydning, da Grenaa meldte afbud på grund af Havnefesten i Grenaa, hvor Marineforeningen altid er deltager. Det gav dog ingen skår i det som altid hyggelige samvær på tværs af foreningerne.
Ebeltoft løb med sejren, - igen, igen, igen .... men denne gang med den mindst mulige margin, 0,1 point !
Vort Hold 1 (Jørn Mortensen, Svend Rasmussen og Erik Lyager) og Aarhus'Hold 1 opnåede begge 430 points og 7 X-tiere. Da skydningen blev afviklet på baner med elektronisk markering, hvor de enkelte skud bedømmes med en decimal (eks. 9,7 9,5, 10,0 10,6 og lign.) måtte afgørelsen træffes helt ude i decimalerne. Og her havde vores  Hold 1 0,1 point mere end Aarhus.Så lille en margin har vi aldrig vun det med før.
Havde der været skudt på papskiver som "hjemme hos os", foreskreiver reglerne, at der skulle have været omskydning mellem de to hold. Nu blev det så afgjort på decimalerne.
Randers besatte både 3. og 4. pladserne, mens vores hold 2 (Ingelise Lyager, Eigil O. Frederiksen og Jørgen Brøgger) kom ind på 5. pladsen ud af de ialt 11 deltagende hold.
I den individuelle konkurrence kom Jørn Mortensen ind på en fin 1. plads og Svend M. Rasmussen på 4. pladsen blandt de præmiegivende 5 bedste skytter. Dermed blev Jørn Mortensen også "holdskytte" fra Ebeltoft (bedste skytte fra hver forening) med sine 145/4x.
Her er et par "skarpe skud" fra den hyggelige dag, der afsluttedes med dejlig frokost og præmieuddeling i Randers' fine Marinestue, der ligger lige ned til Randers Fjord og lystbådehavnen.

Fra venstre:
1: Hygge i Marinestuen, - inden servering af frokosten. - 2: Præmiebordet. - 3:  Vinderholdet. Fra venstre: Erik Lyager, Svend M. Rasmussen og Jørn Mortensen. - 4: De 5 individuelt 5 bedste skytter (Svend M. Rasmussen nr. 2 fra v., Jørn Morternsen  nr. 1 fra h). - 5: Vinderholdt i nærbillede.- 6: "Holdskytterne (bedste skytte fra hver forening, - fra v.: Jørn Mortensen, Ebeltoft, Steen Armstrong Pedersen, Aarhus og John  Poulsen, Randers).

05. september 2022:
Fin og værdig markering af den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste.

Flag-/faneborg med 16 flag/faner og parade med veteraner m.fl. Heriblandt ikke mindst glædeligt at se to unge orlogsgaster, der har været med Thetis ved "Hornet".
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse. - Se flere fotos m.m.
her.

01. september 2022:
Mange nye arbejdspladser

Ifølge organisationen Danske Rederier vil planerne om en gigantisk udbygning af havvind i Nordsøen øge udbuddet af land- og søbaserede job i Danmark.

Danske Rederier der har adskillige medlemmer der opsætter møller, transporterer teknikere, lægger kabler og sejler forsyninger til havvindmølleparkerne, har regnet på hvad de store planer betyder for beskæftigelsen.

Fokuserer man på det fulde potentiale for en dansk udbygning på 35 GW (1 GW er = 1.000 MW) i Nordsøen, kan det sikre 255.700 direkte og indirekte danske årsværk frem mod 2050. Medregner man det faktum, at de ansatte bruger deres løn på mad og andet forbrug, er yderligere 113.900 årsværk sikret frem mod 2050. Altså alt i alt lige knap 370.000 årsværk.

For at imødegå de høje politiske ambitioner om havvind mener Danske Rederier, at udbuds- og godkendelsesprocessen for havvindmøllerparker skal strømlines, så det ikke tager op mod otte år for opsætningen af en enkelt havvindmøllepark. Samtidig skal udviklere have lov til at søge om mere end et projekt ad gangen. (Kilde og Foto: Danske Rederier)

28. august 2022:
Esbjerg Havn skal udbygges til Nato-havn

Esbjerg havn skal som følge af den aktuelle, internationale situation udbygges til at være i stand til hyurtigt at modtage større nato-styrker og -materiel.

Læs mere her.

Billedet herover: Amerikanske panserkøretøjer på Esbjerg Havn, april 2022


 

24. august 2022:
Dejlig fisketur med masser af frisk luft, ....... og fjæsinger

Læs mere og se flere billeder
her.

 

19. august 2022:
Investering for 40 mia. kroner til det maritime område

Forsvarsminister Morten Bødskov lancerede den 18. august 2022 et nyt nationalt partnerskab for det maritime område. Partnerskabet skal arbejde for en stærkere forsyningssikkerheden for det danske forsvar, og på samme tid udnytte det enorme potentiale, der er i den danske maritime sektor til at understøtte Forsvarets løbende behov. – Med Ruslands angreb på Ukraine og den nye europæiske sikkerhedssituation, er det mere vigtigt en nogensinde, at Danmark er i stand til at forsvare sig selv. Her spiller forsyningssikkerheden en afgørende rolle. Det er afgørende, at Forsvaret kan få det materiel, som er helt central for at sikre et stærkt dansk forsvar. Det gælder ikke mindst på havet, hvor Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, siger forsvarsminister Morten Bødskov og fortætter: – Inden for den næste årrække står Forsvaret overfor at skulle udskifte en lang række skibe. Det betyder anskaffelse i omegnen af 40 mia. kroner. Det nye partnerskab skal komme med anbefalinger, så den danske maritime forsvarsindustri kan få del i disse investeringer. Til gavn for den danske forsvarsindustri, danske arbejdspladser og ikke mindste for Danmarks sikkerhed, lyder det fra
ministeren.
Læs mere
her.

12. august 2022:
Fantastisk friluftskoncert med Prinsens Musikkorps

Læs og se flere billeder
her

 

11. august 2022:
Forsvaret skal træne ukrainske soldater. Men vi kunne støtte Ukraine langt mere uden at være på kant med folkeretten, mener ekspert
Ukrainske soldater skal inden længe trænes og uddannes i Danmark af det danske Forsvar. Men Danmark kunne sagtens hjælpe Ukraine endnu mere i krigen mod Rusland uden at komme på kant med Folkeretten, vurderer en ekspert.
Læs mere
her

06. august 2022:
Nato, Norden og en væltet verdensorden: Er det en ny kold krig ... eller noget værre?

Putins erobringskrig mod Ukraine har sparket gang i en historisk oprustning langs Natos østlige flanke samtidig med, at Sveriges og Finlands forventede medlemskab indlemmer hele den nordiske region omkring Østersøen i alliancen. Men efter Nato-ledernes sommertopmøde i Madrid frygter balterne, at det er for lidt og for sent.
Læs mere
her.

 

29. juni 2022:
Forskere: Natos vigtigste topmøde siden Den Kolde krig får stor betydning for dansk forsvarspolitik

Der er store forandringer og massiv konventionel oprustning i Europa på tegnebrættet, når Natos medlemslande i denne uge er samlet til historisk topmøde i Madrid. Et møde, der også får betydning for Danmarks forsvarspolitik og de kommende forhandlinger om forsvarsforliget.
Læs mere
her.

 

09. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"

Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn har i fællesskab hjemkøbt en beholdning af de kendte "Danmark/Ukraine-nåle" (pins), der viser de to landes flag.
Nålene sælger for 50,- kr. pr stk., og overskuddet går ubeskaret til humanitære og velgørende formål for ukrainske flygtninge i vores nærområde. Pengene vil blive overdraget til en anerkendt velgørenhedsorganisation, der netop arbejder med de ukrainske flygtninge, så beløbet kan blive anvendt på den bedst mulige måde.
Emblemerne kan købes i baren i Marinestuen.
På billedet her ved siden af, er "Ukraine-nålen" fotograferet ved siden af Marineforeningens kendetegn til belysning af størrelsesforholdet.

25. februar 2022:
Ebeltoft Marineforening har fået ny ledelse
Mikkel Brøgger valgt til ny formand. Derudover 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.
Marineforeningens hæderstegn tildelt Ole Laursen.

Foreningens generalforsamling den 24. februar startede i overensstemmelse med de bedste traditioner og i god ro og orden. Efter velkomst og flaghejsning nød de ca. 55 medlemmer hovmesterens vel-tillavede og velsmagende kogte torsk med div. tilbehør. Og efter spisningen stødte ca. en halv snes medlemmer yderligere til for at deltage i selve generalforsamlingen
Efter valg af Finn Adamsen som dirigent indledte formanden, Erich H. Franzen, beretningen med at bede flaggasterne sætte flaget på halv. Formanden omtalte herefter de medlemmer, der var gået fra borde i det forløbne år, hvilket efterfulgtes af et minuts stående stilhed.
Efter at flaget igen var sat på hel, var der overrækkelse af jubilartegn: 50-års tegn skulle være tildelt Kurt Haugaard, der desværre ikke var tilstede, og derfor vil få tegnet overrakt ved en senere lejlighed, - samt 25-års tegn til Børge Pedersen, - efterfulgt af tildeling af medlemsamblemer til nye medlemmer. Som aftenens højdepunkt blev Ole Laursen herefter kaldt frem og blev - efter godkendelse i Landsbestyrelsen - tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv, for sin mangeartede og store indsats for foreningen gennem mange år.
I selve beretningen gennemgik formanden de forskellige arrngementer og aktiviteter i de forgangne år, herunder selvsagt med fokus på, hvad corona-nedlukningerne havde betydet for foreningen.
Der var hverken spøergsmål eller kommentarer til beretningen, der derfor blev godkendt med akklamation. Det samme var tilfældet med årsregnskabet, der i kassererens fravær blev blev fremlagt af bogholder Erik Lyager. Regnskabet udviste et underskud i 2021 på 7.510,- kr. mod et underskud på knap 10.500,- kr. i 2020. Begge underskud er dels begrundet i bygningsvedligeholdelser samt tabte indtægter som følge af corona-nedlukninger.
Budgettet for 2022, udvisende et forventet underskud på 45.000,- kr. blev taget til efterretning, og bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 50,- kr. fra og med 2023 blev godkendt. Det budgetterde underskud er begrundet i div. bygningsvedligeholdelse og -forbedringer, mens kontingentstigningen er begrundet i en kontingentstigning til Landsforeningen samt øgede driftsudgifter til Marinestuen (prisstigninger på forbrugsafgifter m.v.).
Da formand Erich H. Franzen ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen den hidtidige 1. suppleant, Mikkel Brøgger, der valgtes med akklamation.
Næstformand Frank Heede og bestyrelsesmedlemmerne Poul Bojesen og Anders Kristensen ønskede heller ikke genvalg. - Efter forskellige forslag fra salen og efterfølgende skriftlig afstemning nyvalgtes Knud Erik Overgaard, Palle Dannemann og Kjeld Thejl til de tre ledige bestyrelsesposter, mens Svend M. Rasmussen og Anders Brix Nielsen nyvalgtes som h.h.v. 1. og 2. suppleant.
Hans Skov og Uwe Weissfeld genvalgtes som h.h.v. revisor og revisorsuppleant.
Nils Jørgen Tastum ønskede genvalg som flagbærer. I hans sted valgtes John Rosborg, mens Per Snejbjerg og Steen Knudsen genvalgtes som h.h.v. 1. og 2. reserve-flagbærer.
Traditionmen tro blev bestyrelsen bemyndiget til at udpege sendemænd til sendemandsmødet den 14. maj i Lemvig.
Under "Eventuelt" blev Kjeld Thejl  tildelt "Årets Vådeskud" for at have taget fejl af datoen for generalforsamlingen og derfor indkøbt næsten alt en uge for tidligt.
Den nye formand, Mikkel Brøgger takkede for valget og udtrykte ønsket om fremtidig astør og rolig kurs i foreningen og kaldte derefter de afgåede bestyrelse4smedlemmer frem og overrakte hver en flaske "Royal Danish Navy Rum", - og den agåede formand tillige et våbenskjold fra Ebeltoft Marineforening.
Efter nedhaling af flaget og afsyngelsen af sidste vers af Kongesangen var der opbrud og alm. hyggesnak.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.