Kommende arrangementer

Indtil 15. december 2019:
Marineforeningens landsdækkende hjemmebaneskydning

Vi er nu tilmeldt den landsdækkende hjemmebaneskydning 2019-20. Vi deltager med ialt 11 skytter, 2 fritstående og 8 veteranskytter. Der skydes på de fremsendte skiver en vilkårlig onsdag aften. Første afdeling skal være afviklet inden den 15. december og anden afdeling inden den 15. februar. Resultaterne offentliggøres ved landsskyttestævnet i Grenaa den 14.-15. marts 2020.

12. oktober 2019:
Slupkoret medvirker ved åbningen af årets Ebelfestival

Traditionen tro medevirker Slupkoret også i år ved åbningen af Ebelfestival.  - Kl. 10.45 går koret med i optog fra Fiskerrihavnen til det Gamle Rådhus, hvor de efterfølgende underholder i forbindelse med åbningsceremonien.
Se programmet for årets Ebelferstival
her.

Endvidere sørger foreningens "flaggaster" for, at byens flagallé er opsat alle dage i efterårsferien i anledning af Ebelfestival'en

13. oktober 2019:
Mindehøjtidelighed i Marinestuen kl. 14.00 for orlogskaptajn (P) Peter A Nielsen

Program:

 • Velkomst (kaffe og småkager på bordene)
 • Flaghejsning - 1. vers af Kong Christian - flaget sættes på halv
 • Tale(r) af Peters børn
 • Sang
 • Kort tale fra Ebeltoft Marineforening
 • Sang
 • Familien sejler med Kurt Nielsen ("Kukkeren") ud på Vigen, hvor Peters aske strøes i havet.
 • Ved familiens tilbagekomst til Marinestuen serveres øl/vand, vin, snitter & kaffe.
Alle medlemmer af Ebeltoft Marineforening, der gerne vil være med til at vise Peter den sidste ære, er meget velkomne.

27. oktober 2019:
Distriktsmøde i Grenaa

31. oktober 2019:
Kammeratskabsaften

Vi har de sidste par år ikke haft kammeratskabsaften i oktober, men flere medlemmer har efterspurgt dette, så i år holder vi det. Kammeratskabsaftenen er en af de ”almindelige kammeratskabsaftener”, altså hvor der IKKE er nogen form for spisning og kun adgang for medlemmer.
Titlen på aftenens program er

44 ÅR FOR FÆDRELANDET
et powerpoint-foredrag af vort gode medlem
orlogskaptajn (P) Leif Hoel

der vil fortælle om egne oplevelser gennem 44 års tjeneste i Søværnet på forskellige skibe og tjenestesteder, uddannelser, opgaver, anekdoter, sjove og mindre sjove tildragelser, frem til og med den sidste tjeneste med 19 år i Søværnets Operative Kommando. Foredraget indeholder et særligt afsnit med titlen ”Royale opgaver”, hvortil blandt andet kan oplyses, at Leif Hoel var Søværnets fanebærer ved Kong Frederik IX’s begravelse og ligeledes var en af de 8 søofficerer, der bar Dronning Ingrid ved begravelsen fra Roskilde Domkirke.

Leif Hoel er en kendt person i foreningen og byen. Som det vil huskes, var det Leif Hoel, der var chef for tankfartøjet A 568 ”Rimfaxe”, da det i 1980 blev adopteret af Ebeltoft Kommune og igen chef for søsterskibet A 569 ”Skinfaxe”, da det blev adopteret af kommunen året efter. – Her kan fortælles en lille morsom episode fra adoptionen af ”Rimfaxe”. Adoptionsmiddagen blev holdt i kantinen på det daværende rådhus på Adelgade. – Uden at nogen havde bemærket det, havde daværende kæmner J.G. Petersen lagt nogle af de dengang velkendte ”buttede” flasker Faxe-øl i fryseren. Da de havde ligget der et stykke tid og var blevet godt kolde tog han dem op og anbragte dem på en bakke, hvor de hurtigt blev helt tilrimede, da de kom op i varmen.  Derefter gik han rundt med bakken og sagde ”Må jeg byde på en ”Rimfaxe” !

Efter foredraget er der som sædvanlig mulighed for almindeligt kammeratligt samvær med en hyggesnak eller et kig i bibliotekets righoldige samling af maritim litteratur m.m..
HUSK: Emblem skal bæres.  Uden emblem skal betales bod på 10,- kr. – Nye medlemmer, der endnu ikke har fået overrakt emblem, vil få dette overrakt i forbindelse med aftenens velkomst. - Læs billledtekster under billederne. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Billedtekster, fra venstre:
1. ”Rimfaxe” anløber Ebeltoft Havn, klar til at blive adopteret den 12. september 1980 - 2. ”Skinfaxe”anløber Ebeltoft
havn for at blive adopteret den 22. august 1981 - 3. Rimfaxe”s adoption:
CH PL Leif Hoel og borgmester Jens Aage Rasmussen  ankommer til Rådhuset  - 4."Rimfaxe"s besætning på vej tilbage til skibetefter adoptionshøjtideligheden i byyråds-
salen  - 5. Dronning Ingrids båre bæres af de 8 orlogskaptajner, bagest Leif Hoel - 6.  I anledning af Flådens 500-års jubilæum i 2010 var Leif Hoel
(t.h.) den ene af de to orlogskaptajner (medlemmer af  foreningen) med særlig tilknytning til Ebeltoft, der lagde kranss ved Benstrups mindesten ved kirken. Den anden var OK Paul Erik H.
Christensen.
De lagde kransen  i deres egenskab af at hjave været h.h.v. chef for Ebeltofts første adoptionsskib og den sidste chef for Søværnets Minedepot Dråby
     
                                                         
                                                                                                              

03. november 2019:
Distriktsskydning i Horsens.
Nærmere oplysninger vil fremgå af tilmeldingslisten, når denne fremlægges i Marinestuen.

23. november 2019:
ÅRETS JULEFROKOST Lørdag den 23. november, kl. 13.30

Vi følger traditionerne og holder foreningens traditionsrige julefrokost for medlemmer med ægtefælle/ledsager, - i år næstsidste lørdag i november, altså i umiddelbar forlængelse af den almindelige lørdagsåbning.
Det er således ensbetydende med, at der ikke er almindelig lørdags-spisning denne dag !!! – men naturligvis normal lørdags-formiddags-åbent.
I år bestiller vi julefrokosten hos Steen Kok som leverer følgende:

Julefrokost-buffet 2019:Marinerede sild med karrysalat

 • Kryddersild med rødløg, kapers og halve æg
 • Dildmarineret laks med rævesauce
 • Sylte m. sennep & rødbeder
 • Andebrystsalat med tranebær og valnødder
 • Lun ribbenssteg med rødkål
 • Sennepsglaseret juleskinke og medisterpølse med flødestuvet grønkål & brunede kartofler
 • Oste m. kiks
 • Ris a'la mande med kirsebærsauce
 • Kaffe og småkager

Denne formidable buffet-menu serveres igen i år for kun 175,- kr. pr. couvert, - excl. drikkevarer selvsagt (kaffen dog incl.).
Drikkevarer købes til Marinestuens sædvanlige lave priser, - og vi lover, at der vil være rigelige forsyninger af X-mas, - både hvid og blå.

TILMELDING er nødvendig, - og bedes foretaget senest lørdag den 16. november på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen (men meget gerne tidligere !). For god ordens skyld bemærkes, at efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldinger bindende ! – det vil sige, at hvis man har tilmeldt sig, og ikke møder op, eller hvis man sletter sig efter tilmeldingsfristens udløb, vil man blive afkrævet couvertprisen.
For at sikre den rette julehygge-stemning vil Marinestuen være julepyntet, ligesom musikanlægget under frokosten vil sende sagte julemelodier ud i rummet, så vi alle kan blive rigtig julestemt.
Fra bestyrelsens side håber vi på rigtig god tilslutning, så vi kan få en hyggelig eftermiddag ud af det.

Emblem skal bæres. Uden emblem vil man blive afkrævet den sædvanlige bod på 10,- kr. Fra bestyrelsens side håber vi på rigtig god tilslutning, så vi kan få lige så hyggelig en eftermiddag ud af det, som vi plejer.
Her et pat stemningsindtryk fra sidste års julefrokost. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

11. decmber 2019:
Juleskydning
Nærmere følger

07. december 2019:
"Juleskafning" på Fregatten Jylland

Kom ombord og smag den menu, der blev serveret ombord på den ganmle fregat juleaften 1880 på vej tuil De Dansk vestindiske Øer: Ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter, - og detil bredfyldte mål med vestindisk romgrog eller "Bådsmandens Fryd"
Nærmere følger

 

07.-08. december 2019:
Julenmarked på Fregatten Jylland.
Nærmere følger

30. januar 2020:
Kammeratskabsaften
Vi starter aftenen med, at foreningen er vært ved et krus varm punch, hvormed vi ønsker hinanden godt nytår. - Nærmere om aftenens øvrige program følger.

04.-05. maj 2020:
Mindehøjtidelighed i anledning af 75-året for Danmarks Befrielse efter 2. Verdenskrig og den tyske besættelse 1940-45.
Nærmere følger.

27. februar 2020:
Generalforsamling.
Nærmere følger

09. maj 2020:
"Fregattens Dag"

Højtidelighed ved Fregatten Jylland i anledning af årsdagen for sejren i for Slaget ved helgoland den 9. maj 1864.
Nærmere følger.

11. juli 2020:
MULIGVIS fælles soldaterforeningsudflugt til Dybbøl i anledning af 100-året for Genforeningen

Afholdes på den dato, hvor Kong Christian X red over den gamle grænse og ind i det genvundne Sønderjylland. - Nærmere følger