Kommende arrangementer

Generelt:
Hver onsdag, kl.19.00-21.00, skydning

Alm. træningsskydning. Kom og deltag og giv dig selv en god oplevelse i hyggeligt samvær. Du er velkommen til at tage familie (også børn/børnebørn) og en god ven med. De kan også få lov at prøve at skyde under kyndig instruktion. Deltag før/efter skydningen i det hyggelige samvær, - på de gode sommeraftener på terrassen og i de lidt køligere aftener indendørs i Marinestuen.

Medlemmer af Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og medlemmer af Danmarks Veteraner, herunder Veterancafé Djursland, er velkomne til at deltage i træningsskydninger i henhold til gældende bestemmelser.

Generelt:
Veterancafé den første mandag i hver måned, kl. 10.00-13.00 i Marinestuen.
Alle veteraner og tidligere udsendte er velkomne. Medlemsskab af Marineforeningen er ikke nogen betingelse

Første veterancafé i 2024 er mandag den 5. februar
 

Generelt:
Slupkoret holder øveaften i Marinestuen hver tirsdag kl. 19.00-21.00

Er du medlem af Ebeltoft Marineforening, og kan du lide at synge, så mød gerne op. Koret tager med glæde imod nye sangere.

 

Specifikke arrangementer :

25. januar 2024:
Første kammeratskabsaften i det nye år

Traditionen tro indleder vi med, at foreningen er vært ved et krus varm Søværns-punch, hvormed vi ønsker hinanden godt nytår.
Derefter giver vi ordet til Morten Agerskov, der vil holde et blændende powerpoint-foredrag med titlen

Krig tur/retur
Slutter krigen dernede - eller starter den først, når man kommer hjem ?

 

Dette er fortællingen om en 21-årig ung mands oplevelser ved den danske fremskudte base Armadillo - i Helman-provinsen i Afghanistan.
En udsendelse, hvor kampene omkring den danske lejr senere er blevet beskrevet som de hårdeste kampe, det danske forsvar har været engageret i - siden 1864 !
Foredraget tager tilhørerne med helt ind i tankeprocessen hos unge soldater, som beslutter sig for  at blive udsendt i krig. Via billeder og videomateriale præsenteres krigens virkelighed og kompleksiteten i at  håndtere, hvad der er "rigtigt og forkert". Derudover beskrives, ærligt og direkte, soldatens tvivl, frygt og den lange rejse hjem .... hjem med en ny identitet ?
Foredraget tilsigter at informere og oplyse om "soldaten på jorden"s oplevelser på godt og ondt. Sammen træder vi ind på kamppladsen, hvor tilhørerne bliver "tvunget" til at forholde sig til en verden, som for de fleste er ukendt og skaber refleksion. Sammen rejser vi hjem med soldaten og pakker den tunge rygsæk ud ..... og ryster den ekstra godt.

Så vidt omtalen af foredraget. - Vi er nogle få fra foreningen, der har haft oplevelsen at høre det pgl. foredrag, - og netop derfor er det, at vi tør skrive, at det er et blændende foredrag !
Vi kan kun anbefale alle at give sig den oplevelse, der er at høre dette foredrag, der ikke handler om "den officielle fortælling" om den danske indsats i Afghanistan, der vil blive skrevet ind i den nyere Danmarkshistorie, eller med stillingtagen til, om det var rigtigt eller forkert, at "vi" var dernede. Det handler ene og alene om soldatens egne oplevelser på egen krop, - på godt og ondt.
Derfor håbes også på god deltagelse, - og ikke kun på grund af den indledende punch !
Herunder et par billeder fra Armadillo - hentet fra internettet - og derfor 

10. februar 2024:
Slupsejlads
Vi skal have hyret gaster til årets "sejltur". - Giv dig selv en gode oplevelse, det er at deltage, - skriv dig hurtigt på listen i Marinestuen.

29. februar 2024:
Generalforsamling

Der indledes kl. 17.30 med den traditionelle torskespisning, - "Den bedste, der fås i Ebeltoft", som det kaldes. Der kan p.t. ikke oplyses pris, da det
afhænger af dagsprisen. Dette offentliggøres så snart, vi kan sige det. Tilmelding til spisningen på fremlagt liste i Marinestuen.
Kl. 19.00 starter selve generalforsamlingen med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Der er naturligvis ikke tilmelding til selve generalforsamlingen, Hvis man kun vil deltage i selve generalforamlingen og ikke i den indledende torskespisning, kan man blot møde op lidt i kl. 19.00
Det reviderede regnskab vil være fremlagt iu Marinestuen fra den 22. februar 2024. Regnskabet vil endvidere blive offentliggjoirt her på hjemmesiden,
Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Steen Knudsen i hænde (skriftligt) senest den 14. februar 2024 (e-.mail: steenk@knudsen.mail.dk)
Nærmere følger.
Herunder nogle "appetitvækkere" fra tidligere generalforsamlinger. Klik mpå det enkelte foto for at se det i stor stæørrelse:

16.-17. marts 2024:
Landsskyttestævne i Ebeltoft

Marineforeningen Landsskyttestælvne 2024 afholdes igen i Ebeltoft. Det er 5. gang, Ebeltoft bliver vært for et Landsskyttestævne. Meget har ændret sig siden første gang i ????, hvor vi ikke selv havde skydebaner, hvorfor skydningen foregik på skydebanerne i Ebeltoft Idrætscenter, hvorfra skiverne løbende blev bragt tilk Marinestuen på knallert-kurér. Efter at vi har fået skydebaner har især de to senesyte Landsskyttestævner her i 2014 og 2021 været store successéer, som der stadig går ry om på landsplan.
Se programmet for hele week-endens program
her.
Vi kan som bekendt deltage med lige så mange skytter, som vi kan samle, - og det håber vi, bliver mange. Jo flere, vi er, jo større chancer har vi for at gøre os gældende på resultatlisten. Udover selve skydningen kan alle naturligvis også deltage i de øvrige dele af programmet, hvor især tænkes på kammeratskabsaftenen lørdag aften og frokosten med præmieuddeling søndag.
Tilmeldingsliste vil snarest blive fremlagt i Marinestuen.
Vi skal selvsagt også bruge mange hjælpere både til skydningens afvikling (banekommandører o.s.v.) og til øvrige praktiske gøremål som kabys- & barhjælpere, borddækning, opvask o.s.v., o.s.v. Hvis du herne vil give en sådan hjælpende hånd, så skriv dig venligst på den særskilte "hjælper-liste", der bliver fremlagt i Marinestuen.
Herunder nogle erindringsbilleder fra 2014 og 2021. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

2014

2021

28. marts 2024:
Kammeratskabsaften
Nærmere følger