Kommende arrangementer

23. september 2021:
Kammeratskabsaften, - ændret program

Ea Vinkel, der skulle have fortalt om sin uddannelse til navigatør i hæderkronederi Mærsk Line, når desværre ikke hjem til tiden.
Til gengæld har vi fundet fuldgod erstatning, idet det er lykkedes at maskinmester Gustav Schmidt Hansen til at komme og holde et power-point-foredrag med titlen "Mine 40 år i Det Blå Danmark". Gustav Schmidt Hansen er kendt som en meget levende og interessant foredragsholder om forskellige maritime emner,- hvor dette er det, der vil komme tættest på det foredrag, som Ea Vinkel skulle have holdt.
I præsentationen af foredraget hedder det:
Udlært smed i 1968, og aftjent værnepligt i Søværnet. Efter hjemsendelsen tog jeg ud at sejle som maskinassistent, hvor det blev til 40 år i Det Blå Danmark, med udgangspunkt som maskinmester. Pirater på Vestafrika, borgerkrigen i Nordirland og Golfkrigen, havari samt sejlads i hårdt vintervejr. Oceangående slæbebåde. Sluttede karrieren på Endelave færgen. Periodevis på rederikontor, driftsleder på containerfabrik. Søfarts sagkyndig ved  Vestre Landsret og Sø & Handelsretten, samt i ankenævnet for dansk søfart. I repræsentantskabet for Dansk Søfart og udlands Kirke. (DSUK)

I kan godt glæde Jer - det gør VI allerede "
Som bekendt er aftenen med ægtefælle/ledsager, og enker efter afdøde medlemmer er selvsagt lige så velkomne. Der indledes med fællesspisning, hvor der serveres kogt kylling i kaperssovs. - Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, er det "op over".

17. august 2021:

Sluppen skal medvirke ved åbningen ef årets Ebelfestival
lørdag 16. oktober

Slupkoret deltager som bekendt altid ved åbningen af Ebelfestival'en. I år skal også selve Sluppen medvirke. Den/vi skal "sejle" med i optoget, der starter med at modtage "Æbleskuden" der kommer sejlende hertil med æbler fra "Æbelø" og derefter går i optog gennem byen til Det Gamle Rådhus, hvor der er taler m.v. og sang af Slupkoret. Derefter skal Sluppen "sejle" gennem byen til rundkørslen ved Nørreallé og tilbage samme vej og hjem til Marinestuen. Traditionen tro skal der undervejs samles ind til et ædelt, maritimt formål (hvilket er ikke afgjort endnu). Alle traditioner skal holdes i hævd, især de gode ! Derfor starter vi også dagen, som vi plejer: Med et krus varm punch, hvormed vi ønsker hinanden god sejlads.
Vi starter allerede "forhyringen" af Slupgaster nu. Skriv dig gerne på tilmeldingslisten i Marinestuen snarest muligt. Jo hurtigere, vi får overblik over hvem/hvor mange, der vil sejle med, jo bedre kan vi planlægge turen.

19. september 2021:
Soldaterforenings-skydning Djursland

Den traditionelle, årlige skydekonkurrence mellem Danmarks Veteraner, Djurslands Garderforening, Ebeltoft Marineforening, Grenaa Marineforening, Flyvevåbenets Soldaterforening, Prinsens Livregiments Soldaterforening, Veterancafé Djursland, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn og Vaabenbrødrevoreningen for Ebeltoft og Omegn.

Skydningen foregår som sædvanlig på vores skydebaner ved Marinestuen.

02.-03. oktober 2021:
Marineforeningens Landsskyttestævne i Ebeltoft

Vi håber - og krydser fingre for - at det bliver muligt at gennemføre Landsskyttestævnet i år. Afviklingen er lagt i vort regi - i anledning af, at dt i år er 100 år siden, at det første skydearrangement i Ebeltoft marineforening blev afviklet.