Kommende arrangementer

28. februar 2019:
Generalforsamling.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet på side 12 i Kabysrygtet, december 2018/januar 2019, - se
her. - Dagsorden m.v. vil fremgår af Kabysrygtet, februar/marts 2019.

31. januar 2019:
Første kammeratskabsaften i det nye år

Traditionen tro starter vi med, at foreningen er vært ved et krus varm punch, hvormed vi ønsker hinanden godt nytår - Derefter giver vi ordet til vort nye og unge medlem, Ea Vinkel, der er i gang med at læse til navigatør på SIMAC i Svendborg. Ea har tidligere haft sin kadettid i Mærsk, hvor hun sejlede med Nele Mærsk. Ea har lovet os at fortælle om sin kadettid og hvordan navigatøruddannelsen foregår i dag. - der venter os helt sikkert en spændende oplevelse.

Nele Mærsk

20. december 2018:
Familie-julebankospil

Sidste år måtte vi aflyse bankospillet på grund af for få tilmeldinger, men det er besluttet at give det en chance til. Forudsætningen er dog igen i år, at der er minimum 25 forhånds-tilmeldte på den fremlagte tilmeldingsliste i Marinestuen. - Se mere på side 5 i Kabysrygtet, december 2018/januar 2019, -
her.

12. december 2018:
Kombineret juleskydning og foreningsmesterskab

Vi afvikler kombineret juleskydning og foreningsmeterskab, hvor "gør lidt mere ud af det" iog blandt andet har meget fine præmier "på spil". - da der således skal afvikles mange skydninger denne dag, vil de, der har mulighed for det, kunne begynde at skyde allerede fra kl. 16.30. - Kl. 17.45 indstiklless skydningen, og kl. 18.00 serveres den tradttionelle "onsdags-forjul" (se nedenfor). Kl. 19.00 genoptages skydningen, så vi forhåbentlig kan være færdige til "normal tid". - Læs mere om skydningen og de forskellige "klasser" og "kategorier", der skal skydes i- på side 14. i Kabysrygtet, december 2018/januar 2019 -
her.

12. december 2018:
"Onsdags-forjul"

Den sædvanlige, hyggelige fællesspisning i forbindelse med afviklingen af foreningens juleskydning. - Traditionen tro serveres ribbenssteg og medisterpølse med rødkål og brunede (og hvide) kartofler. - Arrangementet er for ALLE medlemmer med ægtefælle/ledsager, - og er altså IKKE afhængigt af, at man er akriv skytte.
Læse mere i Kabysrygtet, december 2018/januar 2019 på side 5 -
her.

08.-09. december 2018:
Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening "søsætter julen" - Den traditionelle "juleskafning" og meget mere.

Detb er i år 40 år siden, at Ebeltoft Marineforening fik idéen til afholdelse af de årlige "juleskafninger" på Fregatten Jylland - og indledte denne tradition den 10. december 1978, der således kan fejre 40-års "jubilæum" i år..
ved disse arranmgementer inviteres alle ombord for at smage den julemenu, der blev sercveret ombord juleaften 1880 på Fregattens vej til De Dansk Vestindiske Øer: Ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter, - og dertil bredfyldte mål med vestindisk romgrog eller "Bådsmandens Fryd".

I anledning af #jubilæet" udvides arrangementet i år til at omfatte hele week-enden 8.-9. december. - programmet er "her i skrivebnde stund" ikke helt fastlagt6 i detaljer, men det kan allerede nu oplyses, at Slupkoret - naturligvis - underholder, som de plejer. Derudover vil der også være julekoncert med Randers Marinehjemmeværnsoprkester, lørdag den 8. kl. 13.30 og 15.30 og koncert med Grenaa Marineforenings sangkor søndag den 9. kl. 13.30 og 14.30 - Desuden vil der være historiske rundvisninger og woekshops, bl.a. hvor børn kan prøve rebslagning m.m.m.
Udover underholdningen vilo den maritime stemning også blive sat af det historiske juletræ, der vil være pyntet, som juletræerne var i skibene dengang: Med sydlandske frugter, signaklflag og levende lys (sidstnævnte nu dog konverteret til elektriske).

 

Endeligt program bekendtgøres her på siden så snart, det foreligger.

Her et par stemningsfotos fra tidligere juleskafninger. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.