Det oprindelige program for markering og højtideligholdelse af 75-året for Befrielsen har vi desværre måttet aflyse som følge af den herskende Coronoa-krise. - I stedet er der i samarbejde med Kirken v. sognepræst Heidi Bisgaard arrangeret følgende "nødprogram":

Annonce, der bringes i Ebeltoft Folketidende den 29. april 2020:

Pressemeddelelse:

PRESSEMEDDELELSE
75-året for Danmarks Befrielse markeres i Ebeltoft
alle borgere opfordres til at medvirke

Et samarbejde mellem Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Ebeltoft Marineforening og Ebeltoft Kirke sikrer, at 75-året for Danmarks Befrielse vil blive markeret og højtideligholdt den 4. og 5. maj.
De to foreninger, Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen, havde planlagt et omfangsrigt 2-dages arrangement, der den 4. maj bl.a. omfattede Festgudstjeneste med medvirken af faneborg, musik og fakkeltog, tale ved Det Gl. Rådhus og afsluttende sammenkomst i Marinestuen, bl.a. med afspilning af Frihedsbudskabet, afsløring af originale takkeskrivelser fra den amerikanske og den britiske regering, alsang og taler m.m. – Den 5. maj skulle der foregå kranselægninger ved mindestene og krigergrave i lokalområdet.
Der var modtaget tilsagn om repræsentation fra både den britiske og den canadiske ambassade, henset til at der skulle ske kranselægninger på krigergravene  på Dråby, Hyllested og Tved kirkegårde.

Alt dette måtte desværre aflyses grundet den herskende Corona-situation, men arrangørerne har givet hinanden tilsagn om, at arrangementet med et års forsinkelse så vidt muligt gennemføres i fuld udstrækning den 4. og 5. maj 2021.

De to foreninger er dog enige om, at denne Danmarkshistoriske begivenhed bør markeres og højtideligholdes i Ebeltoft, og hilser kirkens initiativ med ”by-fællessang” den 4.maj om aftenen velkommen  og støtter naturligvis  helhjertet op herom. Der er derfor aftalt et program, hvor der den 4. maj bliver klokkeringning fra alle tre kirker i pastoratet kl. 20.36, det nøjagtige klokkeslet, hvor Frihedsbudskabet fra BBC lød i de danske radioer. På dette tidspunkt opfordres alle borgere til samtidig at have tændt levende lys i vinduerne, således som det spontant skete den 4. maj 1945.

Efter klokkeringningen vil klokkespillet i Ebeltoft Kirke spille to sange med relation til Befrielsen ”Altid frejdig når du går” og ”I Danmark er jeg født”. Alle borgere opfordres til på dette tidspunkt at gå udenfor og synge med på de to sange (husk at tage tekster med udenfor).  Borgere, der ikke bor i Ebeltoft by, er naturligvis velkomne til at komme til byen og synge med fra gader og pladser. Alt selvsagt under iagttagelse af gældende sikkerhedsforskrifter som afstand til hinanden, forsamlingsstørrelser m.v.

Den 5. maj opfordres alle i hele Syddjurs Kommune, der har en flagstang, til at flage fra kl. 08.00 til solnedgang kl. 20.31. Flagalléen i Ebeltoft vil være opsat. De to foreninger opfordrer til, at flagalléer i andre lokalsamfund i Syddjurs Kommune ligeledes opsættes.

De to foreninger håber, at alle borgere vil følge disse anmodninger og derved bidrage til at begivenheden bliver til noget ganske særligt. Det kan blive en flot og værdig markering af den for Danmark så skelsættende nye situation i 1945. – Foreningerne ønsker at sige ”på forhånd tak” til alle, der vil bakke op herom.

Idéen (klokkeringning, flagning, flagalléer m.v.) er selvsagt til fri afbenyttelse i andre sogne og lokalsamfund.