4.-5. maj 2020 – 75-året for Befrielsen
Foreløbigt program:

Via annonce og pressemeddelelse opfordres alle private til at sætte levende lys i vinduerne den 4. maj om aftenen (direkte henvendelse til alle, der bor omkring Torvet, Overgade, Juulsbakke, Nedergade og Søndergade via løbesedler) samt til at flage den 5. maj.  Flagalléen er den 4. maj opsat på Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade (til Lindberg) og Havnevej, - og den 5. maj i hele byen.

4. maj:
Kl. 16.30: Borgmestermodtagelse på Det Gl. Rådhus af ambassaderepræ-
                 sentant(er) (canadiske ambassade og måske den britiske. – Den
                 britiske ambassade kan kun være repræsenteret den ene af
                 dagene, og har endnu ikke taget stilling til, hvilken af dagene,   
                 det bliver). Efterfølgende let traktement på ”Mellem Jyder” for
                 ambassaderepræsentant(er), borgmester og 2-3 repræsentanter
                 for h.h.v. VBF og MF.

Kl. 18.10-18.25: Ebeltoft kirke: Forud for Festgudstjenesten fabulerer
                  organisten (mens menigheden kommer og tager plads) over
                  danske sange (eks. ”I Danmark er jeg født", "Jeg ser
                  de bøgelyse øer", "Jeg elsker de grønne lunde" o.s.v.
                 Alt naturligvis efter organistens eget valg.
Kl. 18.30: Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke, - sognepræster Heidi
                 Bisgaard og Maria Louise Sønderby Andersen.
                  Alle foreninger, institutioner m.v., der har en Dannebrogsfane
                  inviteres til at deltage.    
                  Randers Politiorkester har plads i koret
                  Præludium v. Randers Politiorkester (Prins Jørgens March).
                  Herunder føres faner og flag ind i kirken og tager opstilling i
                  koret.
                  I løbet af Gudstjenesten spiller Randers Politiorkester 3 numre
                  (”En lærke letted’”, ”Danmarks Frihedssang” og ”I Danmark er
                  jeg født”).

                  Kirkens kor/kantori deltager som ”alm. kirkegængere” men    
                  sidder samlet og medvirker erved til at ”løfte” salmesangen.
                  Heidi Bisgaard har udarbejdet separat detailprogram for
                   Gudstjenestens forløb.
Kl. ca. 19.30: Gudstjenesten slut. – Postludium v. Randers Politiorkester,
                  ”Kongernes Konge”.
                   Herunder føres flag/faner ud og tager opstilling. – Tændte
                  fakler udleveres.
Kl. 19.40: Fakkeloptog fra Kirken ad Kirkegade & Overgade til Det Gl.
                 Rådhus.
                 Forrest flag-/faneborgen og derefter kirkegængerne m.fl. med
                 fakler.
Kl. 19.55: Ankomst til Det Gamle Rådhus. – Flag-/faneborg forbliver i
                 formation, blot med faner ved fod.
                  Velkomst v. formand for VBF, Paul Erik Nielsen. Derefter tale
                  af borgmeter Ole Bollesen (max. 10 minutter).
Kl. 20.05: Fakkeloptoget (igen med faneborgen i spidsen) går ad Juulsbak-
                  ke, Nedergade, Søndergade & Havnevej til Marinestuen.
                  Fakler ”kastes i bål” i stor grill ved indgangen.
                  Flag/faner sættes i fanestativer i gården. 
                  Levende lys i alle vinduerne.
                  Kort velkomst v. formand for EMF, Erich Franzen.
Kl. 20.36: Frihedsbudskabet fra 4. maj 1945 udsendes via højttaleranlæg
                 lægget (på nøjagtigt klokkeslet).
                  EMF-formand giver ordet til Peter Brøgger som aftenens toast-
                  master.
                  Baren åbnes. – Der kan købes øl/vand/vin og sandwiches samt
                  kaffe med brød.
                  Fællessang: Danmarks Frihedssang.
                  Derefter tale af fhv. Museumsinspektør Jakob Vedsted.
                  Fællessang: ”En lærke letted”. Akkompagnement: Randers
                  Politiorkester.
                  Derefter afsløring af to originale takkebreve (originaler) fra
                  h.h.v. den amerikanske og den britiske regering (1946) til
                  fisker Jens Bendix Jensen som tak for hans indsats med at
                  redde nedskudte allierede flyvere videre til Sverige.
                  Formentlig tale v. repræsentant for den canadiske ambassade
                  (og måske den britiske).
                  Fællessang: Danmarks Frihedssang. Akkompagnement:
                  Randers Politiorkester.
                  Herefter alm. hyggeligt samvær. - Der lukkes kl. 22.30.
                  Afslutning: Fællessang: ”Altid frejdig …” og ”Skuld gammel
                  gammel wenskaw …”
                  Akkompagnement til ”alsangene”: Randers Politiorkester.

5. maj:
"Rundtur" (bus), som vi plejer med kranselægninger – således:
Kl. 10.00: Ved Marineforeningens mindesten på Havnen. Ebeltoft Marineforening lægger krans og holder tale. Desuden kranselægning & tale fra Syddjurs Kommune/byråd v. 2. viceborgmester Kirstine Bille.,
Kl. 10.30: Busafgang fra Marinestuen.
Kl. 10.40: Kranselægning og tale ved ukendt engelsk flyvers grav på Dråby Kirkegård, - v. Flyverhjemmeværnseskadrille 275 Djursland.
Efter kranselægningen taler sognepræst Heidi Bisgaard og slutter med at bede forsamlingen bede ”Fadervor”.
Kl. 11.30: Kranselægning og tale ved ukendt engelsk flyvers grav på Hyllested Skovkirkegård, v. Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn. Derefter tale og ”Fadervor” v. sognepræst Mia Brøgger.
Kl. 12.20-13.20: Let frokost på Hoed Kro.
Kl. 13.30: Busrundtur fortsætter
Kl. 14.00: Kranselægning og tale v. ”Frihedskæmpermonumentet” i Drammelstrup v. Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab
Kl. 15.00: Kranselægning og tale ved gravsted på Tved kirkegård for canadisk flyver Royden Garfield Bradley, - v. Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn. – Formentlig også kranselægning og tale ved councel- lor Simeon McKay fra den canadiske ambassade.
Efter kranselægningerne tale og ”Fadervor” v. sognepræst Jan Schmidt.
Kl. 16.00: Kranselægning og tale ved gravsted på Helgenæs Kirkegård for frihedskæmper Vagn Holst, - v. Hjemmeværnskompagni Djursland. Derefter tale og ”Fadervor” v. sognepræst Jan Schmidt.
Kl. 17.00: Ankomst til Marinestuen, Ebeltoft.
Arrangementet officielt slut.

Alle tider er ca.-tider.
Efter hver kranselægning/tale blæses trompetsolo ”Last Post”.

08.03.20 / j.b.