Pressemeddelelse / orientering
Veteranskibet ”Skødshoved” modtog donation

Veteranskibet ”Skødshoved” modtog 2. pinsedag, den 1. juni, en donation på 3.000,- kr. til skibets vedligeholdelse og fortsatte drift, da formand for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen, overrakte overskuddet fra Slupsejladsen fastelavns-mandag, hvor der netop samledes ind til ”Skødshoved”.

Donationen blev overrakt i forbindelse med, at ”Skødshoved” traditionelt anløb Ebeltoft havn med nye Samsø-kartofler i lasten. – På grund af Corona-krisen blev der i år ikke afholdt den traditionelle ”kartoffelkalas” med spisning af nye Samsø-kartofler ledsaget af stegt flæsk og persillesovs og garneret med underholdning af Slupkoret. I år kunne kartoflerne alene købes i poser til at tage med hjem for dér selv at stå for tilberedningen af flæsk og persillesovs, hvilket rigtig mange Ebeltoft-borgere og andet godtfolk benyttede sig af.

Donationen blev modtaget af formand, skipper Geert Bilander fra Skødshoved. Geert Bilander takkede for donationen, som han sagde, var meget velkommen, da det på ingen måde er hverken gratis eller billigt at drive og vedligeholde et veteran-træskib. Eksempelvis står ”Skødshoved” foran at skulle have nyt ruf (overdækning over forskibet), oplystes det.

Formanden for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen, udtaler supplerende: ”Vi er meget glade for, at vi med denne donation, omend beskedent, kan bidrage til den fortsatte drift og vedligeholdelse af det historiske klenodie, som ”Skødshoved” er, og samtidig give det som et skulderklap med tak for den fornemme måde, hvorpå ”Skødshoved” er med til at vedligeholde og fastholde vores sejlende kulturarv.”

Fakta:
Veteranskibet ”Skødshoved” er Danmarks eneste, bevarede paketbåd.  Paketbådene var tidligere en meget vigtig del af den danske infrastruktur, hvor paketbådene sørgede for den søværts trafik mellem mange danske øer og kystbyer. Som sådan besejlede ”Skødshoved” helt frem til slutningen af 1960-erne Århusbugten, herunder Kalø Vig og Ebeltoft Vig, med gods, passagerer og post. Det er fra den tid de gamle anløbsbroer på Mols stammer (Nappedam, Knebelbro, Kongsgårde og Skødshoved, ligesom ”Skødshoved” også anløb Ebeltoft Havn).

Veteranskibet ”Skødshoved” er et stykke dansk kulturhistorie, der er med til at minde os om, at Danmark er et ø-rige og en søfartsnation med sin helt egen maritime historie, hvor tidligere tiders småskibstrafik mellem landsdelene var en væsentlig del af landets livsnerve. – Derfor er det så vigtigt at sikre bevarelsen af den sidste, bevarede danske paketbåd, ”Skødshoved”.

Det er muligt at komme på sejlture med ”Skødshoved” i sommerhalvåret, - se mere på ”Skødshoved”s egen hjemmeside:
http://www.veteranskibet.dk/

Siden 1973 har Ebeltoft Marineforening holdt den gamle maritime skik fra danske søkøbstæder og havnebyer i hævd med at lade Sluppen ”sejle” gennem byen fastelavns-mandag for at samle penge ind til et almennýttigt, maritimt formål. I tidligere tider samledes ind til sømandsenker og mindrebemidlede, pensionerede søfolk, men det er vore dages sociallovgivning heldigvis løbet fra.